Betekintés: Hajduné Darabos Gabriella - Földrajzi névanyag és fogalomtár

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
FÖLDRAJZI NÉVANYAG ÉS
FOGALOMTÁR
a

Földrajzi alapismeret
felzárkóztató kritériumtárgyhoz
Földrajz BSc és Földrajz-X tanárszakos hallgatók
részére

Összeállította:
Hajduné Darabos Gabriella és Szabó Pál
egyetemi oktatók

ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Budapest
2017Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz
Mottó: "- Mi ez a nagy könyv? - kérdezte a kis herceg. - Mit csinál itt uraságod?
- Geográfus vagyok - felelte az öregúr.
- Mi az, hogy geográfus?
- Tudós, aki tudja, hol vannak a tengerek, folyamok, városok, hegyek és sivatagok.
- Ó, ez nagyon érdekes - mondta a kis herceg. - Végre egy igazi mesterség!"
(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)

Bevezetés
2017. év őszétől a földrajz szak egyik kritériumtárgya a Földrajzi alapismeret, amely
tárgy keretében a szakma alapjait kérjük számon. Jelen kötet e tárgy felmérő dolgozatára való
felkészülést szolgálja. A kötet földrajzi névanyagot és fogalomtárat tartalmaz, természet- és
társadalomföldrajzi bontásban. Mindkettő az aktuális földrajz érettségi követelményrendszerére épít. A
szintfelmérő dolgozatban az itt található névanyagra és fogalmakra vonatkozó kérdések, vaktérképek
stb. lesznek, azaz tudni kell egyrészt az adott földrajzi egység nevét, elhelyezkedését (pontos térképi
beazonosítással, illetve nagytérségi elhelyezkedéssel /milyen nagyobb földrajzi egység része/; további
pontosítás alább, az egyes részeknél található), másrészt az egyes fogalmak jelentését. A dolgozatban
50-50%-ban lesznek kérdések a természet- és társadalomföldrajzi részből. E kötet végén néhány
mintafeladat található, megoldással, segítségként a felkészüléshez.
Az átlagember elképzelése a földrajzról még mindig leginkább a névanyagot jelenti, de a
földrajz természetesen nem csak földrajzi nevekről szól, bár a földrajzi helyek és nevek ismerete egy
fontos alapot jelent e tudományban. A földrajzi alapkutatások kérdései is ott kezdődnek, hogy mi hol
van és miért ott van: a földrajzi objektumok (folyók, hegyek, sivatagok, városok, ipari körzetek,
csatornák stb.) elhelyezkedése ugyanis nem a véletlen műve, a természeti törvények és a társadalmi
törvényszerűségek alapján rendeződnek el a térben (ezeket mind a terepen, mind a térképeken
érzékelhetjük). Leírásukhoz, valamint ezek alapján a kialakulásuk okainak feltárásához, egymással való
viszonyuk elemzéséhez, és így akár a földrajzi térbe való beavatkozáshoz, annak tervezéséhez,
szükséges az egyedi földrajzi helyek elnevezése, azonosítása. Szükségünk van rájuk. Hogyan
közelítsünk hozzájuk? Név és térképi pozíció alapján. A földrajzi objektumok elnevezése mindig
izgalmas kihívás volt, és a név esetenként az objektum valamely jellemzőjét mutatja, vagy akár a
környezetére utal, aminek megismerése segít a megtanulásukban is. (A földrajzi nevek írása és
helyesírása is fontos, és bár vannak többféle módon írt nevek, mi az általunk itt leírtakat fogadjuk el a
dolgozatban.) Az elhelyezkedés, a földrajzi helyzet megismeréséhez pedig nélkülözhetetlen egy jó
térkép, de a természet- és társadalom-földrajzi beosztások nem fedik egymást (tájak, illetve országok,
régiók), így a névanyagunkban is külön jelenik meg a két rész. Ez a térképeken is általában elválik
(domborzati és közigazgatási térkép), de együttes megjelenésük esetleg pluszsegítséget adhat a
tanuláshoz (pl. város és folyója). A névgyűjtemény térképeket nem tartalmaz, ezért az ismeretei
felelevenítéséhez, ill. a tanuláshoz használjon egy jó térképet is! Végezetül, a tanuláshoz (vagy csak a
tudás felfrissítéséhez, ellenőrzéséhez) mindenképp ajánljuk nem csak a szimpla „magolást”, hanem az
egyes földrajzi objektumokkal való közelebbi ismeretséget, hiszen a földrajzi nevek és helyek
megtanulását ma már sok modern eszköz is segíti a klasszikusnak számító földrajzi atlaszok mellett: az
internet lehetőségeket nyújt például az egyes földrajzi objektumok képeinek megtekintésére, akár
virtuális bejárásukra, valamint számtalan elektronikus kvízjáték is segíti a nevek és helyek elsajátítását.
Jelen kötet másik részében – szintén természet- és társadalomföldrajzi részre szétválasztva – a
földrajzi ismeretek alapfogalmainak gyűjteményét találjuk, egy fogalomtárat. Mint minden
tudománynak, a földr
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ajznak is megvan a „szótára”, amely egyrészt más tudományterületekkel közösen
használt fogalmakat, másrészt a diszciplína saját kifejezéseit tartalmazza. A földrajz azonban rendkívül
tág természeti, társadalmi és gazdasági kört ölel fel, így nagyon szerteágazó a fogalomkészlet, amelyet
egy geográfus ismer, használ. A fogalmak leírásait, értelmezéseit az aktuális középiskolai
földrajzkönyvekben leli fel, onnan tudja átismételni, ill. megtanulni, de segíthetnek a különböző
földrajzi szótárak, szakkönyvek is.
Jó felkészülést kívánunk!

1Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

I. TERMÉSZETFÖLDRAJZ
a) NÉVANYAG
Leírás:
A természetföldrajzi neveket el kell tudni helyezni térképen ill. be kell tudni azonosítani az adott
földrajzi egységet. A folyóknál tudni kell ezen kívül, hogy melyik folyó mellékfolyói és hová
torkollanak. A hegycsúcsoknál feltüntetett magassági értékek ismerete szükséges.
ÓCEÁNOK, TENGEREK, ÖBLÖK, SZOROSOK, TENGERI CSATORNÁK
Atlanti-óceán
Északi-Atlanti-hátság
Déli-Atlanti-hátság
Hudson-öböl
Szent Lőrinc-öböl;
Mexikói-öböl
Karib (Antilla)-tenger: Panama-csatorna (Karib (Antilla)-tenger–Csendes-óceán)
La Plata
La Manche
Északi-tenger: Watt-tenger, Doveri (Calaisi)-szoros (La Manche–Északi-tenger)
Balti-tenger: Botteni-öböl, Finn-öböl
Gibraltári-szoros (Atlanti-óceán–Földközi-tenger)
Földközi-tenger: Adriai-tenger, Égei-tenger, Márvány-tenger, Fekete-tenger
Dardanellák (Égei-tenger–Márvány-tenger),
Boszporusz (Márvány-tenger–Fekete-tenger)
Guineai-öböl
Indiai-óceán
Arab-tenger: Perzsa-öböl (Perzsa (Arab)-öböl)
Vörös-tenger: Szuezi-csatorna (Vörös-tenger–Földközi-tenger)
Bengál-öböl
Csendes-óceán
Mariana-árok –11 034 m
Bering-tenger
Bering-szoros (Észak-Amerika–Ázsia)
Japán-tenger
Korall-tenger: Nagy-korallzátony
Alaszkai-öböl
Kaliforniai-öböl
Jeges-tenger (Jeges-óceán)

KONTINENSEK
I. Antarktisz (Antarktika)
II. Afrika
Atlasz
Szahara: Líbiai-sivatag
Szudán
2Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

Kongó-medence
Afrikai-árokrendszer: Etióp-magasföld, Kelet-afrikai-magasföld: Kilimandzsáró + Kibo,
+ Teleki-vulkán
Namib-sivatag
Kalahári-medence
Száhel
Azori-szigetek
Kanári-szigetek
Madagaszkár
Folyóvizek:
Földközi-tenger: Nílus
Atlanti-óceán: Niger, Kongó
Indiai-óceán: Zambézi
Tavak:
Nasszer-tó, Csád-tó, Tanganyika-tó, Viktória-tó, Asszuáni-gát (asszuáni Nagy-gát)

III. Amerika
1. ÉSZAK-AMERIKA
Labrador-félsziget (Labrador)
Alaszka( Alaszkai-félsziget)
Grönland
Appalache-hegység
Florida-félsziget (Florida)
Mississippi-alföld
Kaliforniai-félsziget
Nagy-tavak alföldje és lépcsővidéke,
Nagy síkságok (Great Plains= Préri) {Kanadai Préri, Amerikai Préri}
Kordillerák: Sziklás-hegység ,Mount St. Helens,
Mexikói-fennsík {+ Popocatépetl}
Folyóvizek:
Atlanti-óceán: Szent Lőrinc-folyó, Niagara -vízesés, Mississippi (Mexikói-öböl)
Csendes-óceán: Colorado (Kaliforniai-öböl)
Tavak:
Nagy-tavak (Felső-tó, Michigan-tó, Huron-tó, Erie-tó, Ontario-tó)
2. KÖZÉP-AMERIKA
Antillák: Nagy-Antillák: Kuba
Kis-Antillák: Martinique {+ Mont Pelée}
Bahama-szigetek
3. DÉL-AMERIKA
Galápagos-szigetek
Guyanai-hegyvidék
Brazil-felföld
Orinoco-alföld
Amazonas-medence
Paraná-alföld
3Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

Andok
Atacama-sivatag
Folyóvizek:
Atlanti-óceán: Orinoco, Amazonas, Paraná
Tavak: Titicaca-tó
IV. Ázsia
1. Délnyugat (Elő)-Ázsia
Arab-félsziget
Ciprus
Kis-Ázsia
Kaukázus
Mezopotámiai-alföld (Mezopotámia)
Iráni-felföld (Perzsa-medence)
Folyóvizek:
Perzsa-öböl: Tigris, Eufrátesz
Tavak:
Holt-tenger
2. Közép-Ázsia
Kaszpi-mélyföld
Turáni-alföld
Folyóvizek: Urál (Kaszpi-tóba torkollik)
Tavak: Kaszpi-tó (tenger), Aral-tó
3. Észak-Ázsia
Kamcsatka
Nyugat-szibériai-alföld
Közép-szibériai-fennsík
Kelet-Szibéria
Kuznyecki-medence
Folyóvizek:
Jeges-tenger: Ob, Jenyiszej, Léna,
Tavak: Bajkál-tó
4. Dél-Ázsia
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


/>Hindusztáni (Elő-indiai)-félsziget: Dekkán-fennsík, Hindusztáni-alföld (Gangesz alföldje)
Himalája: {+ Csomolungma (Mt. Everest) 8850 m }
Ceylon (Srí Lanka)
Folyóvizek:
Arab-tenger: Indus
Bengál-öböl: Gangesz, Brahmaputra
5. Délkelet-Ázsia
Indokínai (Hátsó-indiai)-félsziget
Nagy-Szunda-szigetek: Szumátra {+ Krakatau}, Jáva, Borneó (Kalimantan), Celebesz
(Sulawesi)
4Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

Kis-Szunda-szigetek: Bali
Fülöp-szigetek
Folyóvizek:
Dél-kínai-tenger: Mekong,
6. Belső-Ázsia
Tien-san
Takla-Makán
Pamir
Tibeti-fennsík
Góbi
7. Kelet-Ázsia
Kínai-alföld
Dél-kínai-hegyvidék
Koreai-félsziget
Japán-szigetek: Honshū {+ Fuji }
Tajvan
Folyóvizek:
Kelet-kínai-tenger: Jangce
Sárga-tenger: Sárga-folyó
V. Ausztrália és Óceánia
Új-Guinea
Új-Zéland
Hawaii-szigetek
Nagy-Artézi-medence
Ausztráliai-alföld
Nagy-Vízválasztó-hegység
Folyóvizek:
Indiai-óceán: Murray, Darling
VI. Európa
1. Észak-Európa
Izland
Jylland-félsziget
Skandináv-félsziget
Skandináv-hegyvidék
Finn-tóvidék
Tavak: Ladoga-tó
2. Brit-szigetek
Fő (Angol)-sziget: Pennine-hegység, Londoni-medence
Ír-sziget
Folyóvizek:
Északi-tenger: Temze
5Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

3. Francia–Belga-rögvidék
Bretagne-félsziget
Francia-középhegység (Massif Central)
Párizsi-medence
Folyóvizek:
Északi-tenger: Rajna
Atlanti-óceán: Szajna
Földközi-tenger: Rhône
4. Közép-európai-síkvidék
Holland-síkság (alföld)
Német-síkság (Germán-alföld)
Lengyel-síkság (alföld): Pomerániai-tóhátság, Mazuri-tóhátság
Folyóvizek:
Északi-tenger: Rajna {Majna, Elba/Labe - Vltava/Moldva}
Balti-tenger: Odera, Visztula
Tó: IJssel-tó
5. Közép-európai-röghegyvidék
Német-középhegyvidék (Német-középhegység)
Cseh–Morva-középhegyvidék (Cseh–Morva-medence és peremhegységei): Szudéták, Csehmedence, Morva-medence
Lengyel-középhegyvidék:
Felső-Sziléziai-medence,
Szentkereszt-hegység
(Lengyelközéphegység)
6. Alpok
Nyugati-Alpok: Mont Blanc-csoport {+ Mont Blanc 4808 m}
Keleti-Alpok: Magas-Tauern {+ Großglockner }
Folyóvizek:
Adriai-tenger: Pó
Északi-tenger: Rajna
Fekete-tenger: Duna {Inn, Dráva, Mura}
Tavak: Genfi-tó, Boden-tó
7. Pireneusi (Ibériai) -félsziget
Pireneusok
Aragóniai (Ebro)-medence
Folyóvizek:
Földközi-tenger: Ebro
8. Appennini-félsziget
Korzika
Szardínia
Szicília: Etna
Appenninek
Vezúv
6Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

Pó-síkság
Folyóvizek: Pó
9. Balkán-félsziget
Kréta
Román-alföld
Dalmácia
Dinaridák: Dinári-hegység
Balkanidák: Balkán-hegység (Sztara planina)
Folyóvizek:
Fekete-tenger: Duna {Dráva, Száva}
Tavak: Plitvicei-tavak
10. Kelet-európai-síkvidék
Dnyeper-síkság
Donyec-medence
Folyóvizek:
Fekete-tenger: Duna, Dnyeper, Don
Kaszpi-tó: Volga, Urál
11. Urál
KÁRPÁT-MEDENCE
1. Alföld
Pesti-síkság
Szentendrei-sziget
Csepel-sziget
Mohácsi-sziget
Duna–Tisza közi hátság: Kiskunság
Mezőföld
Drávamenti-síkság (Dráva-mellék)
Rétköz
Bodrogköz
Taktaköz
Jászság
Hortobágy
Nagykunság (Szolnoki-löszös-hát)
Nyírség
Hajdúság
Körös–Maros köze
2. Kisalföld
Győri-medence: Szigetköz, Csallóköz
Marcal-medence
Bécsi-medence
3. Nyugat-magyarországi peremvidék (Nyugati-peremvidék)
Alpokalja: Soproni-hegység, Kőszegi-hegység {+ Írott-kő 882 m}, Őrség
Zalai-dombság
4. Dunántúli-domb- és hegyvidék (Dunántúli-dombság)
7Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

Somogyi-dombság
Tolnai-dombság
Szekszárdi-dombság
Baranyai-dombság
Mecsek: {+ Zengő 682 m}
Villányi-hegység
5. Dunántúli-középhegyvidék (Dunántúli-középhegység)
Balaton-felvidék: Tihanyi-félsziget
Tapolcai-medence: Badacsony
Bakony: {+ Kőris-hegy 709 m}
Móri-árok
Vértes
Velencei-hegység
Dunazug-hegyvidék: Gerecse, Budai-hegység,
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Pilis
KÁRPÁTOK
1. Északnyugati-Kárpátok
Északi-középhegység (Észak-magyarországi-középhegység)
Visegrádi-hegység: {+ Dobogó-kő 699 m}
Börzsöny: {+ Csóványos 939 m}
Cserhát
Mátra: {+ Kékes-tető 1015 m}
Bükk: Bükk-fennsík
Eperjes–Tokaji-hegyvidék: Tokaji (Zempléni)-hegység , Hegyalja
Gömör–Tornai-karsztvidék: Aggteleki-karszt {Baradla–Domica-barlangrendszer}
Nógrádi-medence
Borsodi-medence
Cserehát
Magas-Tátra
2. Északkeleti-Kárpátok
Vereckei-hágó
3. Keleti-Kárpátok
Hargita
4. Déli-Kárpátok
5. Erdélyi-középhegység
6. Erdélyi-medence
Folyóvizek:
Duna
bal oldali mellékfolyók:
Vág
Ipoly
Tisza:
(bal oldali)
Szamos
Körös
Maros
(jobb oldali):
8Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

Bodrog
Sajó: Bódva, Hernád, Takta
Zagyva
Olt
jobb oldali mellékfolyók:
Mosoni-Duna: Lajta, Rába {Marcal}
Sió: Kapos
Dráva: Mura
Száva
Zala
Tavak:
Alföld: Szelidi-tó, szegedi Fehér-tó, Tisza-tó
Kisalföld: Fertő-tó
Dunántúli-középhegység: Balaton, Velencei-tó, Hévízi-tó, Kis-Balaton
Keleti-Kárpátok: Gyilkos-tó, Szent Anna-tó

9Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

b) FOGALOMTÁR
1. Térképi ismeretek
Baktérítő, Déli sarkkör, Északi sarkkör, helyi idő, hosszúsági kör, keresőhálózat, méretarány,
műholdfelvétel, Ráktérítő, szélességi kör, szintvonal, térkép, világidő, vonalas aránymérték, zónaidő.
2. Kozmikus környezetünk
Csillagászati egység, fényév, hold, Naprendszer, tejútrendszer, Universum.
3. Földszerkezet, földrajzi burok
alábukás (szubdukció), árok, ásvány, bauxit, dolomit, elcsúszó lemezmozgás, érc, fedetlen ősföld
(ősmasszívum), fedett ősföld (ősmasszívum), forró pont, forrópontos vulkánosság, földgáz, földkéreg,
földköpeny, földrengés, földrész (kontinens), gejzír, geotermikus gradiens, gránit, gyűrődés,
gyűrthegység, hegységképződés, Kaledóniai hegységképződés, kiemelt rög, kőolaj, kőszén típusok,
kőzet, lánchegység, láncos röghegység, láva, lépcsős vidék, lösz, magma, medence, mészkő, óceáni
kőzetlemez, óceán(közép)i hátság, rengésfészek, rengésközpont, rétegvulkán, riolit, rög, röghegység,
szárazföldi kőzetlemez, táblás vidék, távolodó lemezmozgás, törésvonal, ütköző lemezmozgás,
Variszkuszi hegységképződés, vetődés, vulkáni utóműködés, vulkánosság.
4. Felszínformálódás, felszínformák, talaj
alföld, aprózódás, azonális talaj, barlang, cseppkő, dombság, felhalmozódás, fennsík, fjord, hátság,
hordalék, lepusztulás, középhegység, magashegység, mállás, mélyföld, moréna, polje, síkság, talaj,
tanúhegy, töbör (dolina), völgy, zonális talaj, zsomboly.
5. A légkör felépítése és folyamatai
abszolút hőingadozás, anticiklon, atmoszféra, dér, éghajlat, eső, exoszféra, felhő, főn, harmat,
harmatpont, hidegfront, hó, hőmérsékleti egyenlítő, hurrikán, időjárás, izobár, izoterma, köd,
légnyomás, melegfront, mérsékelt övezeti ciklon, mezoszféra, monszun szélrendszer, napi/évi közepes
és abszolút hőingadozás, napi/évi középhőmérséklet, nyugatias szél, okklúziós front, ónos eső,
ózonréteg, parti szél, passzátszél, relatív nedvességtartalom, sarki szél, szél, sztratoszféra, tájfun,
telítettség, tényleges vízgőztartalom, termoszféra (ionoszféra), tornádó, troposzféra, üvegházhatás,
viszonylagos vízgőztartalom, zúzmara.
6. Felszíni és felszín alatti vizek, eljegesedett területek
apály, árvíz, ásványvíz, belföldi jégtakaró, beltenger, belvíz, dagály, deltatorkolat, futóáramlás,
gleccser, gyógyvíz, hévíz, hidroszféra, kapilláris víz, karsztforrás, középvíz, krátertó, lavina, morotvató,
óceán, peremtenger, rétegvíz, szökőár, talajnedvesség, talajvíz, tengeráramlás, tengeri üledék, tó,
tölcsértorkolat, vízállás, vízgyűjtő terület, vízhozam, vízjárás, víznyelő, vízválasztó hegység.
7. Földrajzi övezetesség
szoláris éghajlati övezetek, valódi éghajlati övezetek, vízszintes földrajzi övezetesség, függőleges
földrajzi övezetesség

10Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

II. TÁRSADALOMFÖLDRAJZ
a) NÉ
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


VANYAG
EURÓPA ÉS AZ EURÓPÁN KÍVÜLI VILÁG TÁRSADALOMFÖLDRAJZI NÉVANYAGA
Leírás:
A normál betűtípussal írt földrajzi neveknél csak annyit kell megjegyezni, tudni, hogy milyen nagyobb
területi egység része (ország, kontinensrész, kontinens),
a vastag betűvel írt földrajzi neveket térképen is el kell tudni helyezni, ill. be kell tudni azonosítani az
adott földrajzi egységet.
(A dőlt betűs városnevek fővárosokat jelölnek.)
KONTINENS,
KONTINENSRÉSZ, ország

Vidék, régió, városegyüttes, Főváros, Város
objektum stb.

EURÓPA
NYUGAT-EURÓPA
Hollandia

Randstad, Europoort

Belgium
Flandria, Vallónia
Luxemburg
Nagy-Britannia (és ÉszakGibraltár
Írország Egyesült
Királyság)
Anglia Black Country, Euroalagút
Skócia
Wales
Észak-Írország
Írország
Franciaország

Elzász, Lotaringia,
Korzika, Cote d’Azur
(Francia Riviéra),
Euroalagút

Monaco
NYUGAT-KÖZÉPEURÓPA
Németország
Svájc
Ausztria

Liechtenstein
DÉL-EURÓPA
Spanyolország

Andorra
Portugália

Amszterdam, Hága,
Rotterdam
Brüsszel, Antwerpen
Luxembourg

London, Birmingham,
Liverpool, Manchester
Edinburgh, Glasgow
Cardiff
Belfast
Dublin
Párizs, Lyon, Marseille,
Nice (Nizza), Strasbourg,
Toulouse
Monaco

Bajorország, Ruhr-vidék

Burgenland (Őrvidék),
Fertő-táj, Tirol

Andalúzia, Baleár-szigetek
és Mallorca, Baszkföld,
Katalónia, Kanári-szigetek
Madeira, Azori-szigetek
11

Berlin, Bréma, Drezda,
Frankfurt, Hamburg, Köln,
Lipcse, München, Stuttgart
Bern, Basel, Genf, Zürich
Bécs, Graz, Innsbruck,
Kismarton (Eisenstadt),
Klagenfurt, Linz, Salzburg
Vaduz
Madrid, Barcelona, Bilbao,
Sevilla, Valencia
Andorra
Lisszabon, PortoFöldrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

Olaszország

San Marino
Vatikán
Görögország
Málta
Ciprus

Lombardia, Piemonte,
Toszkána, Szicília,
olasz ipari háromszög

Róma, Bologna, Firenze,
Genova, Milánó, Nápoly,
Torino, Trieszt, Velence
San Marino

Kréta, Korinthoszicsatorna

Athén, Thesszaloniki

Észak-Ciprus Török
Köztársaság

ÉSZAK-EURÓPA
Izland
Dánia
Norvégia
Svédország

Feröer-szigetek
Svalbard (Spitzbergák)
Lappföld

Finnország

Lappföld

KELET-KÖZÉP-EURÓPA
és DÉLKELET-EURÓPA
Lengyelország

Szilézia

Csehország
Szlovákia

Románia

Szlovénia
Horvátország

Szilézia, Szudéták,
Morvaország
Felvidék, Csallóköz

Erdély, Székelyföld,
Partium

Dalmácia, Isztria

Bosznia és Hercegovina
Szerbia

Délvidék, Vajdaság

Koszovó
Montenegro (Crna Gora)
Macedónia
12

Valletta
Nicosia

Reykjavík
Koppenhága
Oslo
Stockholm, Göteborg,
Malmö
Helsinki

Varsó, Gdańsk, Katowice,
Krakkó, Lódz, Wrocław
Prága, Brno, Ostrava, Plzeň
Bratislava (Pozsony),
Eperjes (Prešov), Kassa
(Košice), Komárom
(Komárno), Párkány
(Štúrovo), Poprád
Bukarest, Arad, Brassó
(Braşov), Csíkszereda
(Miercurea Ciuc), Galac
(Galaţi), Konstanca
(Constanţa), Jászvásár
(Iaşi), Kolozsvár (ClujNapoca), Marosvásárhely
(Târgu Mureş), Nagyvárad
(Oradea), Székelyudvarhely
(Odorheiu Secuiesc),
Temesvár (Timişoara)
Ljubljana
Zágráb, Fiume (Rijeka),
Eszék (Osijek), Split,
Dubrovnik
Szarajevó, Banja Luka,
Mostar
Belgrád, Újvidék (Novi
Sad), Szabadka (Subotica)
Priština
Podgorica
SkopjeFöldrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

Bulgária
Albánia

Szófia, Várna
Tirana

BALTIKUM
Észtország
Lettország
Litvánia

Tallinn
Riga
Vilnius

KELET-EURÓPA és
OROSZORSZÁG
Fehéroroszország
Ukrajna

Moldova
Oroszország

Minszk
Kijev, Beregszász,
Csernobil,
Dnyepropetrovszk,
Donyeck, Munkács,
Odessza, Ungvár
Kisinyov (Chişinắu),
Tiraszpol
Kuznyecki-medence, Volgai Moszkva, Arhangelszk,
iparvidék, Uráli
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


iparvidék
Murmanszk,
Novoszibirszk, Nyizsnij
Novgorod, Szentpétervár,
Vlagyivosztok, Volgográd
Kárpátalja, Donyecmedence

13Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

KONTINENS,
KONTINENSRÉSZ, ország

Vidék, régió, városegyüttes, Főváros, Város
objektum stb.

ÁZSIA
ÁZSIA
Törökország
Irán
Afganisztán
Grúzia
Örményország
Azerbajdzsán
India
Pakisztán
Banglades
Thaiföld
Vietnam
Malajzia
Szingapúr
Indonézia
Fülöp-szigetek
Nepál, Mianmar (Burma),
Laosz, Kambodzsa,
Srí Lanka (Ceylon)
Kazahsztán
Üzbegisztán, Türkmenisztán,
Kirgizisztán, Tádzsikisztán
Kína
Tajvan
Mongólia
Észak-Korea
Dél-Korea
Japán
KÖZEL-KELET
Szaúd-Arábia
Egyesült Arab Emírségek
Irak
Szíria
Izrael
Palesztina

Boszporusz, Dardanellák

Kasmír

Ankara, Isztambul
Teherán
Kabul
Tbiliszi
Jereván
Baku
Újdelhi, Calcutta, Mumbai
(Bombay)

Bangkok
Hanoi, Ho Si Minh (Saigon)
Jáva, Szumátra, Bali, Borneó

Jakarta

Mandzsúria, Tibet

Peking, Sanghaj,
Hongkong, Macao
Tajpej
Phenjan
Szöul
Tokió, Hiroshima, Kobe,
Kyoto, Nagoya, Osaka

Honshu

Ciszjordánia, Golanfennsík
Gáza-övezet

Mekka
Dubaj
Bagdad
Damaszkusz
Jeruzsálem, Tel Aviv-Jaffa
Gáza, Kelet-Jeruzsálem,
Bethlehem

Kuvait, Jemen, Libanon,
Jordánia
KONTINENS,
KONTINENSRÉSZ, ország

Vidék, régió, városegyüttes, Főváros, Város
objektum stb.
14Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

AFRIKA
Marokkó
Algéria
Tunézia
Líbia
Egyiptom
Nigéria
Dél-afrikai Köztársaság

Szuezi-csatorna
Jóreménység foka

Kenya
Tanzánia
Szudán, Szenegál, Guinea,
Száhel-övezet
Libéria, Elefántcsontpart,
Ghána, Zöldfoki-szigetek,
Csád, Kamerun, Kongói
Demokratikus Köztársaság,
Kongói Köztársaság, Angola,
Etiópia, Szomália, DélSzudán, Uganda, Mozambik,
Madagaszkár, Mauritius,
Lesotho, Szváziföld,
Botswana, Namíbia,
Zimbabwe

KONTINENS,
KONTINENSRÉSZ, ország

Rabat, Casablanca
Algír
Tunisz
Tripoli
Kairó, Alexandria
Abuja, Lagos
Pretoria, Fokváros (Cape
Town), Johannesburg
Nairobi

Vidék, régió, városegyüttes, Főváros, Város
objektum stb.

AUSZTRÁLIA ÉS
ÓCEÁNIA
Ausztrália

Canberra, Sydney,
Melbourne

Új-Zéland
Pápua Új-Guinea
Fidzsi-szigetek
MELANÉZIA,
MIKRONÉZIA, POLINÉZIA

Északi-sziget, Déli-sziget

KONTINENS,
KONTINENSRÉSZ, ország

Vidék, régió, városegyüttes, Főváros, Város
objektum stb.

AMERIKA
ÉSZAK-AMERIKA
Grönland
Kanada
Amerikai Egyesült Államok Alaszka, Florida, Hawaii,
15

Ottawa, Montreal, Toronto
Washington, Atlanta,Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

(USA)

Mexikó
KÖZÉP-AMERIKAI
FÖLDHÍD
Honduras, Salvador,
Nicaragua, Costa Rica
Panama
NYUGAT-INDIAISZIGETVILÁG
Kuba
Dominikai Köztársaság,
Bahama-szigetek, Haiti,
Jamaica, Kajmán-szk. (GB),
Bermuda (GB)
DÉL-AMERIKA
Argentína
Brazília

Kalifornia, Texas,
Megalopolisz; Puerto Rico;
Szilícum-völgy

Boston, Chicago, Dallas,
Denver, Detroit, Honolulu,
Houston, Los Angeles
(Hollywood), Miami, New
Orleans, New York, San
Diego, San Francisco,
Seattle, Las Vegas
Mexikóváros

Panama-csatorna

Havanna

Amazónia, Copacabana

Venezuela
Kolumbia
Peru
Chile
Ecuador, Bolívia, Uruguay,
Paraguay

16

Buenos Aires
Brasilia, Rio de Janeiro,
São Paulo
Caracas
Bogotá
Lima
SantiagoFöldrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMFÖLDRAJZI NÉVANYAGA
Leírás:
Minden földrajzi név esetében szükséges megjegyezni, tudni a földrajzi helyzetet (milyen nagyobb
egység része) és térképen is el kell tudni hely
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ezni/beazonosítani.
Régió és főváros/megye
Közép-Magyarország
Budapest
Pest
Közép-Dunántúl
Fejér
Komárom-Esztergom
Veszprém
Nyugat-Dunántúl
Győr-Moson-Sopron

Megyeszékhely
Budapest

Települések

Cegléd, Érd, Gödöllő, Százhalombatta, Szentendre,
Vác, Visegrád

Székesfehérvár
Tatabánya
Veszprém

Dunaújváros
Esztergom, Komárom, Tata
Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tihany, Várpalota

Győr

Vas
Zala
Dél-Dunántúl
Baranya
Somogy
Tolna
Észak-Magyarország
Borsod-Abaúj-Zemplén

Szombathely
Zalaegerszeg

Hegyeshalom, Mosonmagyaróvár, Pannonhalma,
Sopron
Bük, Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd
Hévíz, Keszthely, Nagykanizsa, Zalakaros

Pécs
Kaposvár
Szekszárd

Harkány, Mohács, Villány
Siófok
Dunaföldvár, Paks

Miskolc

Heves
Nógrád
Észak Alföld
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Dél-Alföld
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád

Eger
Salgótarján

Aggtelek, Kazincbarcika, Mezőkövesd, Ózd,
Sárospatak, Tiszaújváros, Tokaj
Gyöngyös, Hatvan, Visonta
Balassagyarmat, Hollókő

Debrecen
Szolnok
Nyíregyháza

Hajdúszoboszló
Jászberény
Záhony

Kecskemét
Békéscsaba
Szeged

Baja, Kalocsa, Kiskunfélegyháza
Gyula, Orosháza
Algyő, Hódmezővásárhely, Makó

Nemzeti parkok:
Hortobágyi, Kiskunsági, Bükki, Aggteleki, Fertő-Hanság, Balatonfelvidéki, Duna-Ipoly, Duna-Dráva,
Kőrös-Maros, Őrségi
Világörökség helyszínek:
Aggteleki- és Szlovák-karsztvidék, Budapest Andrássy út a Millenniumi földalattival, Budapest
Várnegyed és a pesti Dunapart, Fertő-tó, Hollókő, Hortobágy, Pannonhalmi apátság, Pécsi ókeresztény
sírkamrák, Tokaj-Hegyalja borvidéke
17Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

B) FOGALOMTÁR
1. Társadalomföldrajz
demográfiai robbanás, népesedési szakaszok, korfa, népsűrűség, természetes szaporodás/fogyás, külső
migráció, belső migráció, migrációs egyenleg, gazdaságilag aktív népesség, gazdaságilag inaktív
népesség, foglalkozási szerkezet, foglalkoztatott, munkanélküli, eltartott, munkanélküliségi ráta,
vendégmunkás, ingázás, (nagy)rassz, világnyelv, világvallás, település, településhálózat, város,
városodás, városiasodás, urbanizációs szakaszok (urbanizáció, szuburbanizáció, dezurbanizáció,
reurbanizáció), településszerkezet, falu, tanya, agglomeráció, bolygóváros, alvóváros, természeti
környezet, épített környezet, állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzetiség,
közigazgatás, területi államigazgatás, területi önkormányzat, települési önkormányzat
2. Gazdaságföldrajz
nemzetgazdaság, világgazdaság, piacgazdaság, tervgazdaság, gazdasági szerkezetváltás, gazdasági
növekedés, gazdasági fejlődés, gazdasági fejlettség, GDP, egy főre jutó GDP, HDI, életszínvonal,
világgazdasági centrum, világgazdasági periféria, gyarmatosítás, adóparadicsom, gazdasági szerkezet,
gazdasági

szektorok,

gazdasági

integráció,

külkereskedelem,

export,

import,

globalizáció,

transznacionális vállalat (TNC), külföldi működőtőke, infláció, valuta, deviza, árfolyam, hitel, állami
költségvetés, államháztartási hiány, adó, természeti erőforrás, fenntartható fejlődés, megújuló erőforrás,
környezeti állapot, környezetszennyezés, energiagazdaság, mezőgazdasági táj, iparvidék, ipari park,
technopolisz, zöldmezős beruházás, barnamezős beruházás, húzóágazat, tudásipar, információs
társadalom, közlekedési infrastruktúra, idegenforgalom, kulturális érték

18Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

Mintafeladatok
TERMÉSZETFÖLDRAJZ
1) Hol van... ? (Mely nagyobb természetföldrajzi egység része; folyók esetén: hová torkollik?
Csúcsok magassági adatokkal kiegészítve.)
Bengál-öböl: ……………….
Etióp-magasföld: …………………
Orinoco-alföld: ………………..
Meleg-hegy: ………………
Tigris: ………………..
2) a.) Írja a számok mellé a térképen jelölt földrajzi helyek nevét!
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


/>b.) Írja a térkép megfelelő helyére a földrajzi név betűjelét!

4
1
3
2

5

a.)
1.

(hegység)

b.)
A. Bodrogköz

2

(dombság)

B. Ipoly

3

(folyó)

C. Keleti-Kárpátok

4

(hegység)

D. Jászság

5

(tó)

E. Balaton

19Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

3) Magyarázza meg az alábbi fogalmakat! (Feladatsortól függő fogalomszám.)
a. Naprendszer
b. kőolaj
c. szubdukció
4) Tanulmányozza az időjárási térképet és válaszoljon a kérdésekre!
a) Nevezze meg, milyen légköri képződmény alakítja
Nyugat-Európa időjárását!..........................................
b) Mit jelölnek a térképen a nagybetűk?
A………………………..
B………………………..
C………………………..
c) Európa mely részei csapadékosak? Mi okozza ezt?
d) Milyen légköri képződmény alakítja Dél-Európa időjárását?
5) Négyféle asszociáció. Írja be a fogalomnak megfelelő leírás elé a fogalom betűjelét!
A) óceánközépi hátság
B) mélytengeri árok
C) mindkettő
D) egyik sem
…….1. Mély meredek falú képződmény
…….2. Az asztenoszférából bazaltos olvadék áramlik fel a vonulatukban
…….3. Vonalában két szárazföldi kőzetlemez találkozik
…….4. Kőzetlemezhatár

20Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

Megoldások:
1)
Bengál-öböl: Az Indiai-óceánban a Hindusztáni-félsziget és az Indokínai-félsziget között elhelyezkedő
öböl.
Etióp-magasföld: Az afrikai kontinensen Szudántól keletre elhelyezkedő terület
Orinoco-alföld: A dél-amerikai kontinens északi részén, a Guyanai-hegyvidéktől észak- észak-nyugatra
elterülő síkság, az Orinoco-folyó mentén.
Meleg-hegy: A Kárpát-medencében elhelyezkedő Velencei-hegység legmagasabb pontja, magassága
352 m.
Tigris: Délnyugat- Ázsiában, Mezopotámia területén futó folyó, amely a Perzsa (Arab)- öbölbe
torkollik.
2)

A

B
4

C

D

1
E
2

3
5

a.)
1.

Kőszegi-

(hegység)

b.)
A. Bodrogköz

2.

Zalai-

(dombság)

B. Ipoly

3.

Sió

(folyó)

C. Keleti-Kárpátok

4.

Mátra

(hegység)

D. Jászság

5.

Szelidi-

(tó)

E. Balaton

3)
a. Naprendszer: a tejútrendszernek az a része, amelyen belül a Nap gravitációs hatása érvényesül.
Bolygói a Merkúr, a Vénusz, a Föld, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz.
b. kőolaj: főleg planktonokból, elhalt apró növényi és állati szervezetekből, nagy nyomáson és
hőmérsékleten, oxigénszegény környezetben, a tenger mélyén képződött szénhidrogén, amely
általában nem ott halmozódott fel, ahol keletkezett. („kőolaj= szénhidrogén” típusú válasz nem
elegendő)
21Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

c. szubdukció: más néven alábukás, az egymás felé közeledő kőzetlemezek találkozási vonalában a
kisebb sűrűségű kőzetlemez peremének a nagyobb sűrűségű kőzetlemez alá való becsúszása,
aminek következtében a lemez a mélyben megolvad és szétszakadozik; a betolódás helyén
mélytengeri árok keletkezik. („szubdukció=alábukás” típusú válasz nem elegendő)
4) a) ciklon; b) A: okklúziós front, B: hidegfront, C: melegfront; c) Nyugat-Európában, ÉszakEurópában, Közép-Európában. A ciklonban kialakuló hideg- és megfrontok következtében.
d) anticiklon
5)
1. B; 2. A; 3. D; 4. C.

22Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

TÁRSADALOMFÖLDRAJZ
1) Melyik országhoz tartozik az alábbi térség?
Randstad

…………………

Elzász

…………………

Baleár-szigetek

…………………

Dalmácia

…………………

Partium

…………………

Mandzsúria

…………………

Grönland

…………………
<
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


br />Szuezi-csatorna

…………………

Jóreménység foka

…………………

2) Írja le az alábbi térképen betűvel jelzett országok neveit!
H: ……............ G: ……............ A: ……............ B: ……............ F: ……............

3) Jelölje be az alábbi városok sorszámait a térképen a megfelelő pontok mellé!
1. Prága 2. Brno 3. Poprád 4. Ostrava 5. Eperjes

23Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz

4) Négyféle asszociáció. Írja be a fogalomnak megfelelő leírás elé a fogalom betűjelét!
A. Technopolisz
B. Ipari park
C. Zöldmezős beruházás
D. Barnamezős beruházás
… 1. Olyan, infrastruktúrával ellátott terület, ahol elsősorban termelő és feldolgozóipari tevékenységet
végző, valamint innovációra törekvő vállalkozások koncentrálódnak.
… 2. Olyan terület, ahol számos magán- és közösségi jellegű K+F tevékenység, felsőfokú tudományos
oktatás, high-tech ipari tevékenységek és szolgáltatások koncentrálódnak.
… 3. Olyan területre való befektetés, amely területet korábban ipari vagy bizonyos kereskedelmi
célokra használtak, de már nem működik ilyen a területen.
… 4. Olyan területre való, építéssel járó befektetés, amely terület korábban nem volt beépített, burkolt.
5) Egészítse ki a mondatot a megfelelő fogalommal!
- Egy ország gazdaságilag aktív népessége a foglalkoztatottakból és a …….……….... áll.
- Ha a születések száma meghaladja a halálozások számát, akkor beszélünk ………………………
- A népesség korösszetétele grafikus ábrázolásának formája a ………, amely nevét alakjáról kapta.
- A ……….. az alföldi városok és falvak határában szórtan elhelyezkedő, rendszerint egy lakóépületet
és néhány hozzá tartozó gazdasági épületet magába foglaló, állandóan lakott településforma.
- A külkereskedelem két szegmense közül a kivitel az …………….. és a behozatal az …………. .

24Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz
Megoldások:
1) Hollandia, Franciaország, Spanyolország, Horvátország, Románia, Kína, Dánia, Egyiptom, Dél-afrikai
Köztársaság
2) H: Venezuela, G: Kolumbia, A: Brazília , B: Argentína, F: Peru
3)

4)

1. B; 2. A; 3. D; 4. C.
5)
munkanélküliekből; természetes szaporodásról; korfa; tanya; export ill. import

25