Betekintés: Stemlerné-Demeter - Horthy Miklós életpályájának krónikája, oldal #4

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

jegyz. Szűcs László, Budapest, Magyar Országos Levéltár, Kossuth
Kiadó, 1972.
Horthy Miklós, Emlékirataim, szerk. Antal László, Budapest, Európa, 1993 (Extra Hungariam), ISBN
963075570X – 3., módosított kiadás.
Horthy Miklós: Ein Leben für Ungarn (Bonn, 1953); Magyar változata: Emlékirataim (Buenos Aires, 1953).
Isépy Dezső: Gondolatok Horthy Miklósról (MEK). (Interneten elérhető irodalom)
Isépy Dezső: Koszorús Ferenc.A magyar fegyverszünet tragédiája (tanulmány Horthyról és a fegyverszünetről)
(MEK). (Interneten elérhető irodalom)
John Flournoy Montgomery, The Unwilling Satellite, New York, The Devin-Adair Company 1947, ISBN -10:
1931313571
John Flournoy Montgomery, The Unwilling Satellite, New York, The Devin-Adair Company 1947, ISBN -10:
1931313571John Flournoy Montgomery: Hungary, the Unwilling Satellite (Magyarország, a vonakodó csatlós) című műve,
angol nyelven. (Interneten elérhető irodalom)
Juhász Nagy Sándor: A magyar októberi forradalom története (Bp., 1945);
Karsai Elek: A budai Sándor palotában történt, 1919-1941 (Bp., 1963);
Kerekes István, Horthy „keresztény és nemzeti” Magyarországa, Budapest, Terv Nyomda, 1961.
Koltay Gábor: Horthy, a kormányzó. Szabad Tér Kft., 2007. ISBN 978-963-87061-5-7 .
L. Nagy Zsuzsa, A fővezér = Rubicon, 2001, 1–2, 19–22.
Magyarország a XX. században, Babits Kiadó, Szekszárd, 1996-2000
Magyarország a XX. században.A Horthy-korszak című fejezete (Interneten elérhető irodalom)
Murányi Gábor – A Horthy-Hitler-találkozók (HVG 2007. február 09.)
Nemeskürty István: Búcsúpillantás. A magyar királyság és kormányzója 1920-1944, Szabad Tér, Budapest,
1995.
Olasz Lajos, A kormányzói család = Rubicon, 2007, 10, 22–35.
Ormos Mária, Kormányzó vagy király? (Horthy Miklós és IV. Károly 1921-ben) = Rubicon, 2001, 1–2, 23–31.
Pintér István, Ki volt Horthy Miklós (életrajz), Budapest, Zrínyi, 1968.
Romsics Gergely, Két bevonulás Budapestre (Horthy Miklós és IV. Károly) = Rubicon, 2003, 7–8, 4–14.
Romsics Ignác, A Horthy-kép változásai = Rubicon, 2007, 10, 6–17.
Romsics Ignác, Egy korszak a mérlegen (A Horthy-Magyarország két évtizede) = Rubicon, 2001, 1–2, 44–51.
Sakmyster, Thomas Admirális fehér lovon, Helikon, 2001.
Sakmyster, Thomas Horthy és a holocaust, Rubicon, 2001, 1–2, 64-70.
Sándor György, Horthy, Kádár (hasonlóságok és különbségek), Budapest, Budapest-Print, 2004, ISBN
9636951578.
Sebők János: A titkos alku – Zsidókat a függetlenségért, A Horthy-mítosz és a holokauszt, Szerzői kiadás, 2004.
ISBN 9632167147
Horthy Miklós, kultusz és ellenkultusz, Rubicon Történelmi Magazin, 2007/10. szám.
Sipos Péter, Imrédy Béla, Budapest, Elektra, 2001.
Szakály Sándor, A Legfelsőbb Hadúr, Rubicon, 2001, 1–2, 37-39.
Szinai Miklós – Szűcs László: Horthy Miklós titkos iratai. Budapest, Kossuth kiadó, 1962.
Thomas Sakmyster, Admirális fehér lovon (Horthy Miklós, 1918–1944), ford. Romsics Gergely, Budapest,
Helikon, 2001 (Helikon universitas, történelemtudomány), ISBN 9632087003.
Thomas Sakmyster, Hungary's Admiral on Horseback: Miklós Horthy 1918–1944, New York, Columbia
University Press, 1994 (East European Monographs, 396), ISBN 088033293X.
Thomas Sakmyster, Miklós Horthy and the Jews of Hungary = Labyrinth of Nationalism, Complexities of
Diplomacy (essays in honor of Charles and Barbara Jelavich), ed. Richard Frucht, Columbus, O. Slavica, 1992,
121–142, ISBN 0893572330
Ungváry Krisztián, A győri program = Hadi Krónika, 2001, 10, 197–200.
Vas Zoltán, Horthy, Budapest, Szépirodalmi, 1977, ISBN 963150798X – 3. kiad.,
Vitéz nagybányai Horthy Miklós élete képekben, vál. és összeáll. Vuray György, Budapest, Faktor, 1993, ISBN
9638512512.
Vonyó József, „Miniszterelnök akarsz-e lenni, vagy Vezér?!” (Kortársak Gömbös Gyuláról) = Rubicon, 2003,
7–8, 52–65.«« Előző oldal