Betekintés: Grétsy László - Nyelvi játékaink nagykönyve, oldal #4

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

178
193
194
194
199
203
205
206
206
206
207
214
214
222
223
223
229
230
239
241
241
241
241
243
245
249
250
252
254
257
259
261
263
266
269
270
270
273
274
277
277
283Nyelvi játékaink nagykönyve

1.5.2. Megfejtések ..............................................................................................
1.6. Varázslatos rímek – rímes varázslatok .................................................................
1.6.1. A tiszta rímtől a kínrímig .........................................................................
1.6.2. Néhány rímkülönlegesség ........................................................................
1.6.3. Rímpetárdákból – díszsortűz ....................................................................
1.6.4. Megfejtések ..............................................................................................
9. ....................................................................................................................................................
1. 7. Nyelvtörők, találósdik ...................................................................................................
1.1. Szócsavarintásoktól a nyelvtörőkig ......................................................................
1.1.1. Törjük a nyelvet! ......................................................................................
1.1.2. Megfejtések ..............................................................................................
1.2. Nyelvi játékos viccek, találósdik ..........................................................................
1.2.1. Mi a különbség? .......................................................................................
1.2.2. Megfejtések ..............................................................................................
10. ..................................................................................................................................................
1. 8. Nyelvi játékok – menet közben .....................................................................................
1.1. Nép- és helynevek a nyelvi játékos szemével .......................................................
1.1.1. A nép, az istenadta nép .............................................................................
1.1.2. Bűvös-bájos helyneveink .........................................................................
1.1.3. Játékok, tudáspróbák helynevekre ............................................................
1.1.4. Megfejtések ..............................................................................................
1.2. Nyelvi játékok nyelvtanozás közben ....................................................................
1.2.1. Ez sem a sírás helye! ................................................................................
1.2.2. Szóragozás? Szórakozás! .........................................................................
1.2.3. Képzők, jelek játékai ................................................................................
1.2.4. Játékos szóalkotás ....................................................................................
1.2.5. Megfejtések ..............................................................................................
1.3. A szólásmondások birodalmában .........................................................................
1.3.1. Szólásjátékok, szólásrejtvények ...............................................................
1.3.2. Játékok, rejtvények közmondásainkkal ....................................................

v
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

286
287
287
291
295
299
300
300
300
304
307
308
312
314
315
315
315
315
316
319
323
323
324
328
332
334
335
336
338
341Nyelvi játékaink nagykönyve

1.3.3. Megfejtések

...........................................................................................................................
11. ..................................................................................................................................................
1. 9. Betűhálók rabságában – és bűvöletében ........................................................................
1.1. Háló a világ körül ......................................................

«« Előző oldal Következő oldal »»