Betekintés: Urbanics Mihály - Excel függvények összefoglalása, oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

Forrás: http://www.doksi.hu

Excel függvények összefoglalása

Alap függvények
Szum(…;…): a paraméterlistában megadott számokat összeadja.
Pl.: Szum(a2:a8)
Átlag(…;…): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül.
Pl.: Átlag(a2:a8)
Max(…;…): a paraméterlistában megadott számok közül a legnagyobbat adja meg eredményül.
Pl.: Max(a2:a8)
Min(…;…): a paraméterlistában megadott számok közül a legkisebbet adja meg eredményül.
Pl.: Min(a2:a8)
Medián(…;…): a paraméterlistában megadott számok medián-ját adja meg eredményül.
Pl.: Medián(a2:a8)
Módusz(…;…): a paraméterlistában megadott számok móduszát adja meg eredményül.
Pl.: Módusz(a2:a8)
Kerekítés(szám,hány számjegy): a megadott számot matematikai kerekítési szabályok szerint
kerekíti „hány számjegy” –számjegyre.
Pl.: Kerekítés(B2,2)
Kerek.fel(szám,hány számjegy): a megadott számot felfelé kerekíti „hány számjegy” –számjegyre.
Pl.: Kerek.fel(4,332) = 4,34
Kerek.le(szám,hány számjegy): a megadott számot lefelé kerekíti „hány számjegy” –számjegyre.
Pl.: Kerek.le(4,338) = 4,33
Kicsi(tömb, hányadik): egy számokat tartalmazó tömbbıl megadja a hányadik legkisebbet.

Paraméter nélküli függvények
Pi(): a pi értékét adja eredményül.
Ma(): a mai dátumot adja eredményül.
Most(): a mai dátumot és idıt adja eredményül.
Vél(): egy véletlen számot ad eredményül 0 és 1 között.

Dátum kezelı függvények
Év(dátum): a paraméterben megadott dátumból az évszámot adja eredményül. Pl.: Év(ma())
Hónap(dátum): a paraméterben megadott dátumból a hónapot adja eredményül.
Pl.: Hónap(I12) /I12 cella tartalma: 2007.01.10/
Nap(dátum): a paraméterben megadott dátumból a hónapot adja eredményül.
Pl.: Nap(most())
1.oldal
Készítette: Urbanics Mihály

Forrás: http://www.doksi.hu

Excel függvények összefoglalása

Szöveg kezelı függvények
Bal(szöveg,x): a szöveg bal oldaláról x db karaktert ad vissza eredményül.
Pl.: bal(„misu”,2)=”mi” bal(a12,2) /a12 cella tartalma: misu/
Jobb(szöveg,x): Bal(szöveg,x): szöveg jobb oldaláról x db karaktert ad vissza eredményül.
Pl.: jobb(„misu”,2)=”su” jobb(a12,2) /a12 cella tartalma: misu/
Nagybetős(szöveg): A szöveget nagybetőssé alakítja. Pl.: Nagybetős(a12) = MISU
Hossz(szöveg): A szöveg hosszát adja eredményül. Pl.: Hossz(„Misu”) = 4

Darab függvények
Egyszerő darabfüggvények
Darab(tartomány): a megadott cellatartományban található számokat tartalmazó cellák
darabszámát adja meg. Pl.: Darab(a2:a8)
Darab2(tartomány) a megadott cellatartományban található nem üres cellák darabszámát adja meg.
Pl.: Darab2(a2:a8)
Darabüres(tartomány): a megadott cellatartományban található üres cellák darabszámát adja meg.
Pl.: Darab(a2:a8)

Darabteli
Darabteli(tartomány;feltétel): a megadott tartományban található, feltételnek megfelelı cellák
darabszámát adja meg. Pl.: Darabteli(a2:a8;”>3”)
Példa feltételek:

<>1

egyenlı a b1-es cellában található értékkel (szám szöveg
dátum)
nem egyenlı eggyel

<10

kisebb, mint tíz

>10

nagyobb, mint tíz

>2007.01.01

késıbbi dátum, mint 2007.01.01

>=5

nagyobb egyenlı, mint 5

<=5

kisebb egyenlı, mint 5

<=2007.01.01

kisebb egyenlı, mint 2007.01.01

„>”&b1

nagyobb, mint a b1-es cellában található szám

„<=”&b1

kisebb egyenlı, mint a b1-es cellában található szám

„>”&ma()

nagyobb a mai napi dátumnál

„>”&szum(b1;b2)

nagyobb a b1 és a b2 cellában található számok összegénél

b1

2.oldal

Készítette: Urbanics Mihály

Forrás: http://www.doksi.hu

Excel függvények összefoglalása

Keresı függvények
Fkeres
Fkeres(érték;tábla;oszlop):egy táblázat elsı oszlopában keres egy értéket és a megtalált sor egy
másik oszlopából adja vissza a cellában szereplı adatot.
Fkeres(érték;tábla;oszlop;Hamis):Az utolsó paramétert igaz értékre állításával csak pontos egyezést
fogadunk el, ha elhagyjuk, akkor a legközelebbi találatot adja a függvény. Így például, ha a tábla
elsı oszlopa nincs növekvı sorrendben, akkor nem hagyható el.
Pl.: mennyibe kerül a Karköt

  Következő oldal »»