Betekintés: Boersma-Kruis-Poel - A Dreher sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Dreher Sörgyárak Zrt. Magyarország

A Dreher Sörgyárak Zrt.
hozzájárulása a magyar
gazdasághoz
A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

1Dreher Sörgyárak Zrt. Magyarország

Nicolette Boersma
Geerten Kruis
Pauline Poel

Amszterdam, 2009. November

Jelentés, amelyet a SABMiller megbízásából készített az
Ernst & Young Adótanácsadó és a Regioplan Policy Research

A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

2Dreher Sörgyárak Zrt. Magyarország

TartalomjegyzékA tanulmányról

51.

Magyarország: a Dreher Sörgyárak Zrt. hatása

51.1

A gazdasági hatás fő tényezői

51.2

Gazdasági hatás a beszállítókra és szolgáltatókra

81.3

A kiskereskedelmi és vendéglátó ipari szektorok

91.4

Állami bevételek

101.5

A regionális hatás fő tényezői

111.6

A társadalmi és környezeti hatások fő pontjai

12

A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

3Dreher Sörgyárak Zrt. Magyarország

A tanulmányról

Első kiadás
A jelen „A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz” jelentés az első kiadás. A jelentés az
Ernst & Young, a Regioplan Policy Research és a SABMiller sörgyárainak együttműködésével készült 9 európai
országra és Oroszországra vonatkozóan.

Módszertan
A tanulmány a SABMiller 9 EU tagállambéli és Oroszországi sörgyárainak gazdasági, regionális és szociális hatásaira
fókuszál. A gazdasági hatás megbecslésére alkalmazott módszertan leírása az I. és IV. Függelékekben olvasható.

Szerzői jogokról szóló figyelmeztetés
E jelentés szerzői jogok védelme alatt áll. A jelentés készítőinek jóváhagyása nélkül felhasználása részben illetve
egészében tilos. Ez kimondottan vonatkozik mindenfajta reprodukcióra, fordításra, mikrofilmen illetve elektronikus
rendszerekben történő feldolgozásra.

Az Ernst & Young-ról
Az Ernst & Young globális szinten vezető szerepet játszik a könyvvizsgálat, adó-, tranzakciós- és üzleti tanácsadás
szolgáltatások terén. Célja, hogy pozitív hatást gyakoroljon üzletekre és piacokra, illetve a társadalom egészére is.
Globális hálózatával és 135 000 munkatársával világszerte biztos alapot kínál az üzleti sikerhez ügyfelei számára. E
célból a megfelelő szakterületekről összeválogatott helyi tehetségekből álló csapat támogatja a cég ügyfeleit
potenciáljuk teljes kibontakoztatása érdekében. Az Ernst & Young szorosan együttműködik klienseivel, hogy tiszta képet
kapjon azok szervezetéről, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a potenciálisan problémákat okozó
tendenciákat felismerje, mielőtt azok ténylegesen problémákká válnak. Az Ernst & Young gondoskodik róla, hogy
ügyfeleinek gyorsan rendelkezésükre álljanak a megfelelő szakemberek a világnak ama pontján, ahol szükség van
rájuk. A 14 globális iparágra irányuló globális fókusz révén a cég ügyfelei élvezik annak előnyét, hogy egy globálisan
piacvezető cég reagál egyedi igényeikre. További információ: www.ey.com.

A Regioplan-ról
A Regioplan Policy Research (Regioplan Politikai Kutatás) 1983 óta működik aktívan Hollandiában, mint politikai
kutatásra szakosodott ügynökség, melynek szakterülete a szociális és gazdasági kutatás széles skálája. A Regioplan
számos szolgáltatást kínál, mint például a kutatási tanulmányok, monitorozás és értékelés, politikai tanácsadás és
termékfejlesztés a politika kutatás legtöbb területén belül. A holland szervezetek számára végzett megbízások mellett a
Regioplan rendkívül aktív a nemzetközi politikakutatási területen is. A Regioplan egyik legnagyobb nemzetközi ügyfele
az Európai Bizottság és annak különböző szakbizottságai (Directorates General). A Regioplan 2008. július 1-ig az Ernst
& Young leányvállalata volt. További információkért és ajánlatkérésért látogasson el honlapunkra:
http://www.regioplan.nl/pagina/english

A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

4Dreher Sörgyárak Zrt. Magyarország

1. Magyarország: a Dreher Sörgyárak Zrt.
hatása
1.1

A gazdasági hatás fő tényezői

Dreher Zrt. teljes termelés (hektoliterben)
Dreher Zrt. export (hektoliterben)
Dreher Zrt. import (hektoliterben)
Teljes fogyasztás (hektoliterben) Magyarországon
Alkalmazottak száma

2 316 562
212 556
42 895
7 100 000
708

Forrás: Dreher Sörgyárak Ernst & Young adatszámítás.

A Dreher Sörgyárak gazdasági hatása a következőkben fejezhető ki:

A Dreher Sörgyárak 2008-ban Magyarországon 2,3 millió hektoliter sört termelt.E közvetlen és közvetett hatások mellett a vendéglátó ipar és a kiskereskedelmi szektor számára is hasznot hoz
a sörértékesítés. Megközelítőleg 7 600 vendéglátó ipari és 900 kiskereskedelmi álláslehetőség köthető a
sörértékesítéshez.
A Dreher Sörgyárak teljes foglalkoztatási hatása így 13 700 munkahely.

A Dreher Sörgyárak 708 álláslehetőséget biztosít.
A Dreher Sörgyárak jelentős közvetett hatást gyakorol a beszállító szektorokban. Becslések szerint a beszállítói
szektoron belül 4 400 álláslehetőség köthető a söriparhoz.

Az állam szintén részesül a Dreher Sörgyárak sörtermeléséből és értékesítéséből, mintegy 183 millió eurós
bevételhez jutva adók, TB járulékok és jövedéki díjak révén. A jövedéki adóból származó bevételek 46 millió
euróra tehetők; a sör (mely a vendéglátó szektorban illetve kiskereskedőkön keresztül kerül értékesítésre) után
beszedett ÁFA a becslések szerint 58 millió euró. A jövedelemadókból, TB járulékokból illetve egyéb munkáltató
és munkavállaló által fizetett munkabért terhelő járulékokból származó bevételek a Dreher Sörgyárakra, a
vendéglátó iparra és a kiskereskedelmi szektorra vonatkozóan összességében 74 millió eurót jelentenek. A
társasági és környezetvédelmi adókból becslés szerint további 4 millió eurós bevétel származik.
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

5Dreher Sörgyárak Zrt. Magyarország

A Dreher Sörgyárak foglalkoztatási hatása Magyarországon az alábbi ábrán látható:

A Dreher Zrt. teljes foglalkoztatási hatása
Magyarországon: 13 700 munkahely

7%

5%

Közvetlen hatás
(Dreher)
32%

Közvetett hatás
(beszállítók)
Vendéglátó ipar
Kiskereskedelem

56%

Forrás: Ernst & Young számítások (2009) (metodológiára vonatkozó magyarázat a III. Függelékben)

A Dreher Sörgyárak hozzájárulása a magyar gazdasághoz hozzáadott értékben is kifejezhető. A teljes hozzáadott érték,
melyet ez a 13 700 állás teremt, a becslések szerint 124 millió euró:

5
30

42

Dreher
Ellátó szektorok
Vendéglátó ipar
Kiskereskedelem

48

Forrás: Ernst & Young számítások (2009) (metodológiára vonatkozó magyarázat a III. Függelékben)

A Dreher Sörgyárak részesedése a sörtermelés és értékesítés teljes hozzáadott értékéből 24%, ami sokkal magasabb,
mint a részesedésük a teljes foglalkoztatásból mely a sörtermeléshez és értékesítéshez köthető. Ennek fontos
magyarázata a söripari alkalmazottak magas fokú termelékenysége a többi szektor produktivitásához képest.

A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

6Dreher Sörgyárak Zrt. Magyarország

A Dreher Sörgyárak közvetlen hatásai
A Dreher Sörgyárak 2,3 millió hektoliter sört gyárt. A termelés értéke 182 millió euró. 708 munkavállalót foglalkoztat a
cég.

Termelési érték
(mill. euró)

millió hl

Foglalkoztatás
800

200

2,5

Jövedéki és egyéb adók
TB járulékok (mill. euró)
120

2,3

4
180

700
705

160

2,0

100

600
140

1,5

Hozzáadott
érték

120
100

1,0

Szolgáltatók
beszerzései

Társasági,
környezetvédelmi
és egyéb adók

46

Jövedéki
adó

80
500

400

ÁFA
kisker.
60

80

27

ÁFA
vendéglátó ipar

300

40

60

Jövedelmet
terhelő adók és
TB járulékok

200

0,5

40

0,2
20

0,0

0

termelés

ebből export

100

0

20

0

31

6

Forrás: Ernst & Young számítások (2009)

A Dreher Sörgyárak egy másik jelentős közvetlen hatása a magyar gazdaságra a sörgyártók és sörfogyasztók által fizetett
jövedéki és egyéb adók. 2008-ban a jövedéki adóból származó bevételek elérték a 46 millió eurót és a magyar állam összes
áfából származó jövedelme a becslések szerint 58 millió euró volt. A jövedelemadókból, TB járulékokból illetve egyéb
munkáltató és munkavállaló által fizetett munkabért terhelő járulékokból származó bevételek a Dreher Sörgyárakra
vonatkozóan további 6 millió eurót, illetve a társasági és környezetvédelmi adókból becslés szerint további 4 millió eurós
bevételt jelentettek.

A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

7Dreher Sörgyárak Zrt. Magyarország

1.2

Gazdasági hatás a beszállítókra és szolgáltatókra

Míg a megtermelt érték 16%-a cégen belüli hozzáadott érték, a teljes 182 millió eurós forgalom 84%-a származik a
beszállítóktól. Ebből a 152 milliós gazdaságserkentő összegből 114 millió euró marad az országban. A teljes
Magyarországon megjelenő hatás nagyobb mértékű, a más SABMiller vállalatok által hasznosított, Magyarországon
megtett beszerzések által. Ez a 126 millió eurós hatás erőteljesen érvényesül a söriparon kívüli szektorokban, legfőképp
a mezőgazdasági szektorban.
Szektor

Belföldi
beszerzések

(millió €)

Más SABMiller Magyarországra
Egy
vállalatok által gyakorolt hatás munkavállalóra
hasznosított központi
vetített
beszerzések
forgalom 1
Magyarországon
(millió €)
(millió €)
(€)

Mezőgazdaság
22,5
6,4
Közművek
10,7
0,0
Csomagolóipar
4,2
4,4
Eszközök
8,2
1,4
Szállítmányozás
33,5
0,0
Média, marketing
35,0
0,2
Összesen
114,1
12,4
Első körös hatás a teljes ráhatás százalékában
Összes közvetett hatás (beleértve a második körös hatást)

Munkavállalók
száma

28,9

17 628

1 640

10,7
8,6
9,6
33,5
35,2
126,5

222 300
107 400
107 400
67 500
65 564

48
80
90
496
537
2 890
65%
4 446

Forrás: Ernst & Young kérdőív a SABMiller sörgyárak körében (2009) és Eurostat (2006)

Jelentős része az indirekt foglalkoztatásnak a Dreher Sörgyárakhoz kötődően a mezőgazdasági szektorban valósul
meg. További jelentős hatások érzékelhetőek a média és marketing valamint a raktározás és szállítmányozás terén. A
teljes első körös hatás, melyet a söripar a szolgáltató szektorokra kifejt, a becslések szerint 2 900 munkahelyet jelent.
Mivel ez az elsődleges hatás becsülhetően körülbelül 65%-át teszi ki az összes hatásnak, utóbbi a becslések szerint
megközelítőleg 4 400 munkahely.
2
A teljes közvetett foglalkoztatási hatást a következő ábra illusztrálja :

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

mezőgazdaság

közművek

csomagoló ipar

berendezés és más ipari tevékenység

szállítmányozás és raktározás

média és marketing

4500

5000

Forrás: Ernst & Young számítás (2009)
1
2

Egy munkavállalóra vetített forgalmi adat forrása: Eurostat.
Az összes közvetett foglalkoztatási hatás mely a grafikonon megjelenik, a következőkből tevődik össze: az első körös hatások szektoronként, amint a fenti
tábla számításaiból adódik plusz egy becslés a második körös hatásokra vonatkozóan szektoronként.

A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

8Dreher Sörgyárak Zrt. Magyarország

1.3

A kiskereskedelmi és vendéglátó ipari szektorok

Vendéglátó ipari szektor
A Dreher Sörgyárak vendéglátó ipari szektorra gyakorolt hatása a következőképp foglalható össze:Körülbelül 44%-a a Magyarországon elfogyasztott Dreher Sörgyárak által termelt teljes sörmennyiségnek a
vendéglátó iparban kerül értékesítésre, ami közel 0,93 millió hektoliter sör eladását jelenti a vendéglátó iparban.A Dreher Sörgyárak söreinek átlagos fogyasztói ára a magyar sörözőkben és éttermekben a becslések szerint 2
euró/ liter (ÁFA beleértve) 3 , így a teljes fogyasztói költés a Dreher Sörgyárak söreire a vendéglátó szektorban
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


185 millió euró (ÁFA beleértve).
A nettó költés a Dreher Sörgyárak söreire a vendéglátó szektorban 154 millió euró (20%-os áfával számítva).
Átlag 20 200 eurós (ÁFA nélküli) egy főre vetített vendéglátó ipari forgalommal számítva ez 7 600 munkahelyet
jelent a vendéglátó szektorban, mely a Dreher Sörgyárak sör értékesítéséhez köthető.

Kiskereskedelem
A Dreher Sörgyárak jelentősége a kiskereskedelem vonatkozásában hasonlóképp értékelhető:Körülbelül 56%-a a Magyarországon elfogyasztott Dreher Sörgyárak által termelt teljes sörmennyiségnek
kisboltokban és más kiskereskedelmi egységekben kerül érékesítésre.1.40 euró/ liter átlagos fogyasztási árral számolva (ÁFA beleértve) 4 a teljes vásárlói költés kiskereskedelmi
egységekben a Dreher sörgyárak söreire becsülhetően 165 millió euró. A teljes fogyasztói költés így ÁFA nélkül
137 millió euró.Egy dolgozóra vetített 146 200 eurós (ÁFA nélküli) becsült forgalommal számítva ez azt jelenti, hogy a
kiskereskedelmi szektorban 900 ember köszönheti munkahelyét a Dreher Sörgyárak sör értékesítésének.

3
4

Dreher, 2009
Dreher, 2009

A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

9Dreher Sörgyárak Zrt. Magyarország

1.4

Állami bevételek

A sörtermeléshez és értékesítéshez kötődő jövedéki adó, ÁFA és jövedelem alapú járulékok a becslések szerint éves
szinten 183 millió eurós bevételt jelentenek:Az ÁFA bevételek a becslések szerint 58 millió eurót tesznek ki. A jelentős része ennek az ÁFA befizetésnek a
vendéglátó szektorban képződik.
A Dreher söröket terhelő jövedéki adóból származó bevételek 46 millió euróra tehetők.A munkabéreket terhelő adók és járulékok a sörtermelésből és értékesítésből adódóan megközelítőleg 74 millió
eurót jelentenek. Ez a jövedelemadókból, TB járulékokból illetve egyéb munkáltató és munkavállaló által fizetett
munkabért terhelő járulékokból származó befizetéseket jelenti együttesen a Dreher Sörgyárakra, a vendéglátó
iparra és a kiskereskedelmi szektorra vonatkozóan.
A társasági és környezetvédelmi adókból becslés szerint további 4 millió eurós bevétel származik.

Állami bevételek a Dreher Zrt. révén: 183 millió euró

Jövedéki adó
4
ÁFA-vendéglátás

46

ÁFA-kiskereskedelem

68

Dreher által generált jövedelmet
terhelő adók és járulékok
31
6
27

Más szektorok által generált
jövedelmet terhelő adók és
járulékok
Dreher által generált társasági,
környezetvédelmi és egyéb
adók

Forrás: Ernst & Young számítás (2009)

A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

10Dreher Sörgyárak Zrt. Magyarország

1.5

A regionális hatás fő tényezőiA Dreher Sörgyárak egy sörgyárat működtet Budapesten. A sör előállításához és értékesítéséhez szükséges
termékek az ország teljes területéről kerülnek beszerzésre. Ezeknek a beszerzéseknek köszönhetően közel
5 000 munkalehetőség teremtődik az ellátó szektorokban.A sörgyártáshoz használt legtöbb maláta és kukorica Nyugat-Magyarországról kerül beszerzésre. Ezek a
beszerzések közel 1 000 munkalehetőséget teremtenek a mezőgazdasági szektorban az országnak ezen a
részén. A Dreher Sörgyárak épp ezért nagy jelentőséggel bír Nyugat- Magyarország gazdaságának
vonatkozásában.

Forrás: Dreher Sörgyárak és Ernst & Young számítások (2009)

Dreher Sörgyárak egy sörgyárat működtet, mely Budapesten található. A Dreher Sörgyárak 708 főt foglalkoztat. A
Dreher Sörgyárak a sör termeléséhez és értékesítéséhez szükséges termékek 75%-át Magyarországon szerzi be. Más
SABMiller leányvállalatoktól eltérően Magyarországon nincs olyan régió, mely jobban profitál a beszerzésekből, mint
más régiók. Az összes magyarországi munkalehetőség, mely a termékek és szolgáltatások beszerzéséhez köthető a
becslések szerint 5 000 munkahely. Mivel a Dreher Sörgyárak a teljes ország területén végzi beszerzéseit, ez az 5 000
munkahely nem köthető egyetlen régióhoz.
A. A sörgyár elhelyezkedése

B. Nyugat Magyarország, az ország azon része, mely a
mezőgazdasági termékek beszerzéséből legnagyobb
mértékben profitál.

Forrás: Dreher Sörgyárak Zrt.

Forrás: http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/04/tabhun/maps/moregio.html, augusztus 26-i állapot

A sörgyártáshoz használt legtöbb maláta és kukorica Nyugat-Magyarországról kerül beszerzésre. A sörgyártás hatása a
mezőgazdasági szektorra épp ezért jelentős. E beszerzésekből nyugat Magyarország profitál legjobban a
mezőgazdasági szektorban. Nyugat-Magyarország a következő régiókból áll: Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl és KözépDunántúl. Ezek a régiók a fenti B ábrán piros színnel láthatók.
A maláta és kukorica Nyugat-Magyarországról való beszerzése közel 1 000 munkalehetőséget teremt a mezőgazdasági
szektorban.
Nyugat
Magyarország
Mezőgazdasági termékek, maláta és kukorica beszerzés (millió €)
A mezőgazdasági szektorban e beszerzéseknek köszönhetően létrejött álláslehetőségek száma

11,23
980

Forrás: Ernst & Young számítások (2009)

A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

11Dreher Sörgyárak Zrt. Magyarország

1.6

A társadalmi és környezeti hatások fő pontjaiÖsszességében a Dreher Sörgyárakra jellemző trend, hogy jelentős mértékben nő az a költségkeret, melyet a
fenntartható fejlődés vonatkozásában jelentős aktivitásokra biztosít.A Dreher Sörgyárak három kiemelten kezelt területe a fenntartható fejlődés témakörében a vízgazdálkodás, a
felelős alkoholfogyasztás és a társadalmi értékteremtés.Egy fontos fenntartható fejlődéshez kötődő kezdeményezése a Dreher Sörgyáraknak a biogáz termelő és
szennyvíztisztító telep, mely 8-10 százalékos energia megtakarítást biztosít. A Dreher Sörgyárak megközelítőleg
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


2 millió eurót költött a biogáz generátor és szennyvíztisztító üzemének megépítésére.A felelős alkoholfogyasztás tekintetében a Dreher Sörgyárak rendkívül elkötelezett az önszabályozás iránt. A
vállalat nemrégiben vezetett be két ehhez kapcsolódó kezdeményezést: A Dreher Sörgyárak Felelős
Alkoholfogyasztás programját és a felelős kereskedelmi kommunikációs képzést.
Forrás: Dreher Sörgyárak

Gazdasági hatása mellett a Dreher Sörgyárak jelentős mértékű társadalmi hatást is kifejt Magyarországon. A
fenntartható fejlődés a Dreher Sörgyáraknál a normál üzletmenet részét képezi, beleértve a befektetéseket, a
modernizálást, a folyamatfejlesztést és a költséghatékonysági programokat. Mindemellett a Dreher Sörgyárakra
jellemző trend, hogy jelentős mértékben nő az a költségkeret, melyet a fenntartható fejlődés vonatkozásában jelentős
aktivitásokra biztosít.
A Dreher Sörgyárak célja a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kezdeményezéseiben az, hogy felelős vállalatként
működjön, nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos vezetésre illetve az, hogy fenntartható üzleti folyamatokkal
rendelkezzen. Az elmúlt három évben a Dreher Sörgyárak a SABMiller által meghatározott 10 kulcsterület közül 6-ot
érintően indított különféle aktivitásokat:
1) küzdelem a mértéktelen és felelőtlen alkoholfogyasztás ellen;
2) környezettudatos vízgazdálkodás;
3) az energiafelhasználás és a légszennyező anyag kibocsátás csökkentése;
4) aktív részvétel az újrahasznosításban, és az újrafeldolgozás támogatása;
5) törekvés a hasznosíthatatlan hulladékképződés teljes megszűntetésére és
6) értékteremtés a társadalom számára.
A következő három év során a cég további aktivitásokat tervez a fenntartható fejlődés ezen témaköreiben.
5
A Dreher Sörgyárak eredményei a fenntartható fejlődés területeit értékelő mátrixban (SAM) a következő grafikonon
láthatóak. A Dreher Sörgyárak magas (3-as agy 4-es) pontszámot ért el a 10 fő fejlesztési területből 8 esetében.

5

A SAM az a rendszer, mely a SABMiller sörgyárak teljesítményét vizsgálja a fenntartható fejlődés 10 fő fejlesztési területén belül (ld. VI-os Függelék).

A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

12Dreher Sörgyárak Zrt. Magyarország

Teljesítmény értékelés - Dreher (Magyarország)
2009

4

3

2

1

0
Felelős alkohol
fogyasztás

Víz

Csomagolás
Energia és
légszennyezés

Hulladék

Vállalkozás
fejlesztés

Közösség

HIV/AIDS

Emberi
Jogok

Átláthatóság
és etika

Prioritások és teljesítmény szintek
Forrás: SABMiller Europe

A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

13Dreher Sörgyárak Zrt. Magyarország

A Dreher Sörgyárak egy fontos kezdeményezése a fenntartható fejlődés területén a vízgazdálkodáshoz kapcsolódóan a
biogáz fejlesztő és szennyvíztisztító telep megépítése volt (ld. wwww.dreherzrt.hu/ sajtószoba). A projekt komoly
beruházást kívánt a Dreher Sörgyáraktól: megközelítőleg 2 millió eurót. A telepet 2008-ban nyitották meg.
Létrehozásának fő célja a szennyezett víz kibocsátásának mérséklése illetve biogáz előállítása volt, mely ezután
ismételt felhasználásra kerül a sörgyártásban. A víztisztítás során keletkező biogázt hőenergia előállítására fordítják, az
így nyert bioenergia a Dreher Sörgyárak korábbi energiafelhasználásának 8-10%-át teszi ki. A projekt egyik pozitív
hatása, hogy a fenntartható fejlődés irányába mutat azáltal, hogy teljes mértékben integrált részévé vált a sörtermelés
folyamatának. Emellett a projekt eredménye, hogy a keletkezett szennyvizet kezelik, és a kezeléséből származó
melléktermékeket is a legelőnyösebben hasznosítják, mint például a biogázt, melyet hőenergia termeléséhez
használnak. Végeredményként mindez 8-10%-os energia és költségmegtakarítást, valamint CO2 kibocsátást
eredményez, valamint a termelési folyamat optimális hatékonyságához is vezet.
Emellett a kulcsfontosságú beruházás mellett a Dreher Sörgyárak további két fontos kezdeményezést indított a
vízgazdálkodáshoz kapcsolódóan. Az egyik a közel 275 000 eurós ráfordítással kialakított abszorpciós hűtő rendszer,
melynek fő célja a komlóforralásból származó maradék hő felhasználása hűtésre. A másik kezdeményezés egy új
technológia a vízlágyításban, melynek fő célja a hatékonyság növelése, megközelítőleg 17 000 euró beruházással.
A Dreher Sörgyárak ezen túl sokat tesz a felelős alkoholfogyasztással kapcsolatban is. A vállalat nemrégiben indított
útjára két kezdeményezést ebben a témában: a „Dreher Sörgyárak Felelős Alkoholfogyasztás Programját” illetve a
felelős kereskedelmi kommunikációs képzést. A képzést a cég a saját teljes marketing és értékesítési csapatának illetve
a szolgáltató média és marketing ügynökségek számára biztosítja. A felelős alkoholfogyasztáshoz kapcsolódóan a
Dreher Sörgyárak elkötelezett híve az önszabályozásnak is. A cég tagja az Önszabályozó Reklámtestületnek, mely
tagja az Európai Reklám-önszabályozó Testületnek, ami hatékony önszabályozás révén magas szintű etikai
standardokat állít a kereskedelmi kommunikációban.
A „Dreher Sörgyárak Felelős Alkoholfogyasztás Programja” (www.alkohol.info.hu és www.dreherzrt.hu) 2008 júniusában
indult és jelenleg is tart. A projektre fordított költségkeret megközelítőleg 187 000 euró, s a cég két munkatársa aktívan
dolgozik a projekten. A projekt fő célja, hogy a cég felelős nagyvállalatként működjön azáltal, hogy társadalmi
párbeszédet kezdeményez a felelős alkoholfogyasztás témakörében, ezáltal hívva fel a figyelmet az alkoholhoz
kapcsolódó felelősség kérdésére. A weboldalt www.alkohol.info.hu eddig több mint 90 000 ember látogatta meg.
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


A fenntartható fejlődés fő prioritásain belül a társadalmi értékteremtés témakörében a Dreher Sörgyárak „ A Jövő Fiatal
Vállalkozója” programot indította el (www.vallalkozzmost.hu és www.dreherzrt.hu), mely 22 000 euró kezdőtőkét és 6
hónapos szakmai tanácsadást biztosít a díjazottak számára. Ez egy folyamatosan működő program, melyet a Dreher
Sörgyárak 2006-ban indított útjára, megközelítőleg évi 80 000 eurós ráfordítással. A program a cég házon belül
működtetett kezdeményezése az Életpálya Alapítvánnyal közösen, melyen a cég két munkatársa dolgozik aktívan. A
kezdeményezés fő célja, hogy a cég felelős nagyvállalatként működjön azáltal, hogy támogatja a vállalkozó szellem
kialakulását a fiatal felnőttek körében.

A Dreher Sörgyárak Zrt. hozzájárulása a magyar gazdasághoz

14