Betekintés: Convulsio

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
CONVULSIO
Convulsio fogalmán paroxysmalis funkciózavar értendő, amely külsőleg esetleg tudatzavarban, kóros motoros aktivitásban,
érzészavarban, vegetatív idegrendszeri tünetekben, ill. mindezek különböző kombinációiban nyilvánulhat meg.
A convulsio, mint tünet a gyermekpopulációban 3-5/1000 gyakorisággal fordul elő.

Convulsio okai csecsemőkorban:
1) Lázas convulsio
2) Epilepsia
3) Központi idegrendszeri acut patológia:
a) trauma: gyakoribb csecsemőknél
b) vérzés, thrombosis, embolia
c) infekció
4) Intoxicatio
5) Hypoxia, posthypoxaemiás állapot
6) Acut anyagcserezavarok:
a) hypoglycaemia: elsősorban újszülötteknél
b) hypo-/hypernatraemia: pl. inadekvát ADH-syndroma
c) hypo-/hyperosmolalitas
d) hypocalcaemia
7) „Encephalopathiák”:
a) Reye-syndroma
b) hypertensiv encephalopathia
8) Központi idegrendszeri malformatiók: pl. haemangioma
9) Intracranialis tumor, pseudotumor cerebri

Alkalmi rohamok
Minél fiatalabb a gyermek, annál gyakrabban fordulnak elő. A rohamforma legtöbbször generalizált, hátterében kimutatható betegség áll.

Convulsio febrilis
Előfordulás:
 6 hónapos és 5 éves kor között (leggyakrabban az 1-2 évesekben) észleljük lázas, főleg vírusos infekciók kapcsán az arra genetikusan
hajlamos gyermekeknél
 az ún. „egyszerű lázas görcs” 5 éves kor alatt 3-4/1000 gyakorisággal fordul elő
 3-4 hónapos kor előtt biztosan nem a láz önmaga okozza a convulsiótConvulsio / 2

 ismétlődés:
↵ 3-ból 1-nek lesz még 1
↵ 9-ből 1-nek lesz még 2
↵ 27-ből 1-nek lesz még 3 rohama

Klinikai kép:
Egyszerű (75%)

Komplikált (25%)

 viralis/bakterialis egyébként nem súlyos felső légúti fertőzés
mellett
 hirtelen emelkedő, magas (38-39 0C) láznál

 alacsonyabb hőmérsékleten (< 38 0C)

 szimmetrikus, generalizált, tonusos-clonusos

 kezdetben/mindvégig focalis jellegű

 néhány másodpercig, maximum 10 percig tart

 túlzottan hosszú ideig tart (> 20 perc)

 rövid ideig tartó alvás, ill. postictalis állapot követi, paresisek

 mély postictalis tudatzavar követi, átmeneti
paresissel/hemiplegiával

nélkül
 ébredés után a csecsemő általános állapota jó, neurológiai statusa
negatív
 nem ismétlődik

 egy nap többször ismétlődik

 egyéb:

 további gyanújelek:
↵ csecsemő 3 hónapnál fiatalabb

↵ gyermek fejlődése normális

↵ már ismert organikus cerebralis laesiója van
↵ családban epilepsia fordul elő

↵ családi anamnézis előfordul, hogy pozitív

T e r á p i a : lázcsillapítás és görcsoldásra Seduxen: fontos, hogy a szülőt ellátjuk Dezitinnel, hogy módja legyen a görcs
megszüntetésére otthon is (esetleg szóba jön valproat profilaxis is)

Affektív apnoe
E l ő f o r d u l á s : 6 hónapos és két éves kor között
Klinikai kép:
 félelem, düh, fájdalom, frusztráció váltja ki
 gyermek sírni kezd, majd nem vesz levegőt, cyanoticus lesz
 ezzel egy időben rövid eszméletlenség és még convulsio is kialakulhat, előtte opisthotonus, bradycardia észlelhető
 mindez gyorsan lezajlik, roham spontán oldódikConvulsio / 3

Epilepsia
Az agy nagyszámú neuronjának egyidejű kisülése. Különböző eredetű és gyógyhajlamú tünetcsoport, amit a cerebralis kiindulású, visszatérő
rohamokban megnyilvánuló klinikai kép jellemez.
A tünetcsoport gyermekkorban gyakori
↵ epileptogen agyi fejlődési rendellenességek/neurometabolikus betegségek
↵ intrauiterin/perinatalis károsodások
↵ genetikus eilepsiák életkorhoz kötöttek
↵ fejlődő agy görcskészsége nagyobb
Ebben az életkorban gyakori alkalmi rohamok miatt a differenciáldiagnosztika is nehezebb

Lokalizáció szerinti osztályozás:
G e n e r a l i z á l t : folyamatba kezdettől mindkét félteke

P a r t i a l i s : roham tünetei/EEG elváltozások kijelölik az agyi

bevonódik

struktúát ahonnan indul

 absence

 egyszerű: tudat megtartott (pl. Jackson)

 myoclonus

 komplex: tudatzavarral járnak

 clonusos

 másodlagosan generalizálódó

 tonusos
 tonusos-clonusos
 atóniás

Etiológia szerint:
1) Idiopathiás: genetikus eredetű, életkorhoz
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


kötött epilepsiák (többnyire benignusak)
2) Symptomás: lezajlott agyi betegségek maradványai (főleg a perinatalis életszakaszból)
3) Cryptogen: genetikai eltérés nincs, MR is negatív

Életkor szerinti osztályozás
Ú j s z ü l ö t t k o r - 3 h ó n a p : hátterükben súlyos agyi strukturális elváltozás vagy neurometabolikus betegség áll
(csámcsogás, pedálozás)
Idiopathiás benignus újszülöttkori roham
Klinikai kép: ritka
 3-5. napon sorozatban jelentkeznek convulsiók, kóros, de nem jellegzetes EEG-vel
 roham ellenére az újszülött állapota jó
 családi anamnézis tisztázza, hogy szülőknél is volt hasonlóConvulsio / 4

3 h ó n a p - 3 - 4 é v : éretlen agy speciális rohamtípusokat produkál
West-syndroma
Előfordulás: 3-18 hónapos korban indul, ha nem gyógyul, egyéves kor után más epilepsia-syndromába megy át
Etiológia:
1) idiopathiás
2) ok megtalálható: sclerosis tuberosa, perinatalis agykárosodás/fertőzés
Klinikai kép:
 hirtelen, többnyire szimmetrikus contractio (infantilis spasmus) jön létre a nyak-, törzs- és végtagizomzatban: flexiós/extensiós
 roham alatt az axialis izomzat flexiós spasmusa a fej bólintó mozgását eredményezi, míg a végtagok extensiója azok széttárását, így az
arab köszönésre emlkeztet
 rohamok sorozatban (cluster) jelentkeznek, ezek 5-100 spasmusból állnak
 mentalis leépülés: csecsemő hypotoniássá, érdektelenné válik, nem nyúl tárgyakért, mozgásfejlődése megáll
EEG: hypsarrhythmia
Prognózis:
 10% fejlődik normálisan
 90%-ban nem gyógyszerelhető LGS-ba megy át
Lennox-Gastau-syndroma
Klinikai kép: 2-7 éves korban
 törzs elcsavarodása, tónusfokozódás
 hirtelen tónusvesztés fejbólintást, térdek megrogyását, súlyosabb esetben hirtelen előre- vagy hátraesést okoz
 karok támasztási reakciói nem működnek, ezért a gyermek feje csapódik a földhöz, koponyasérülést okozva
 tudatzavar többnyire nincs a rövid roham alatt

Ó v o d á s k o r - k i s i s k o l á s k o r : jóindulatú, genetikus epilepsia-syndromák manifesztációs ideje
Absence
Klinikai kép: kognitiv működések pillanatnyi kiesése vagy beszűkülése
 környezet veszi észre a kontaktus elvesztéseként, megelőző cselekvés hirtelen abbahagyásaként, tekintet üressé válásaként
 társuló tonusos, clonusos komponensek nagyon enyhék
 naponta sokszor jelentkezik
EEG: hyperventilatióval
 szabályos, hirtelen kezdődő és végződő, másodpercenként 3, tüske-lassú hullámból álló paroxysmus
 gyógyszerre jól reagál, serdülőkorra maradványtünetek nélkül gyógyul

Serdülőkor:Convulsio / 5

Absence
Jellemzői:gyakrantársulgeneralizáltnagyrohamrosszabbprognózis
Juvenilis idiopathiás generalisalt myoclonus epilepsia
Etiológia: hibás gén a 6. chromosomán
Klinikai kép:
 ébredés után, reggeli órákban a felső végtagokon bilateralis, egyes/többes, villámszerű összerándulások: tárgyak kiesnek a kezéből
 tudatállapot tiszta marad, intellektust nem károsítja
 gyakran követi generalizált nagyroham
EEG: 4-6 c/s többestüskehullám
Terápia: gyógyszerelést (valproat) élethosszan javasoljuk

Epilepsia gyógyszeres kezelése:
 csak bizonyos diagnózisok esetén, de mindig várakozás után
 törekvés a célzott monoterápia, politerápia számos hátránnyal jár (pl. mellékhatás)
Ideális antiepileptikum:
 szélesspektrum
 kevés mellékhatás: szedatív, nyálzás (pl. clonazepam), aplasticus anaemia (pl. Felbamate), haemolyticus anaemia (pl. diphedan)
 enzimindukciót nem okoz
 gyógyszerinterakció elhanyagolható
 könnyű adagolni
 nincs teratogén hatása
 nem drága
Készítmények:
carbamazepin: focalis

Tegretol, Stazepin

valproat: generalizált

Convulex

diazepam

Seduxen, Dezitin

clonazepam

Rivotril

ethosuximid

Suxilep

phenytoin

Diphedan, Epanutin

lamotrigen

Lamictal

Életmód:
 rohamprovokáló tényezők kerülése: kialvatlanság, testi kimerültség, stressz, alkohol, vibráló fény, alacsony vércukor, láz, gyógyszerek
 életveszélyes helyzetek kerülése: fürdés, úszás, szertornaConvulsio / 6

Teendők roham ideje alatt:
 sérüléstől való védelem, fej oldalra fordítása
 roham megfigyelése
 rectalisa
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


n Diazepam
 nem szabad: erőszakkal lefogni, rázni, pofozni, vízzel itatni

S t a t u s e p i l e p t i c u s k e z e l é s e : roham tartama meghaladja a 30 percet, vagy az ismétlődő rohamok között a
tudat nem tisztul fel
 Diazepam, hatástalanság esetén phenytoin (Epanutin) 30 mg/ttkg
 célszerű agyoedema elleni szerekkel kiegészíteni: Furosemid 1 g/ttkg 12 óránként, Mannisol 1 g/ttkg