Betekintés: SAP Általános kezelési ismeretek

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Semmelweis Egyetem

Általános kezelési ismeretek
(SAP oktatási segédlet)

S A P Á LTA L Á N O S
KEZELÉSI ISMERETEK

Frissítve:
2017. április

Összeállította:
Gazdasági Informatikai CsoportSemmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

TARTALOMJEGYZÉK
SAP ÁLTALÁNOS KEZELÉSI ISMERETEK ................................................. 1
1.

AZ SAP RENDSZER ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA, FOLYAMATAI ..... 3

2.

SAP RENDSZER....................................................................................... 6

2.1.

Bejelentkezés .................................................................................................... 6

2.2.

Kijelentkezés ..................................................................................................... 8

2.3.

Képernyő felépítés (SAP Easy Access menü) ................................................ 8

2.4.

SAP Easy Access beállításai .......................................................................... 13

2.5.

A rendszermenü ............................................................................................. 13

2.6.

A navigációs terület használata .................................................................... 13

2.7.

Favoritok létrehozása .................................................................................... 16

2.8.

Favoritok módosítása, törlése ....................................................................... 17

3.

AZ SAP ABLAK ..................................................................................... 17

4.

KERESÉSEK (MEZŐKEZELÉS, MATCH–KÓD) .................................. 23

5.

NÉHÁNY TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ SAP HASZNÁLATÁHOZ....... 27

6.

TÁBLÁZAT KEZELÉS .......................................................................... 28

7.

LAYOUT-OK KEZELÉSE (TÁBLÁZAT ELRENDEZÉSE) ................... 31

8.

A NYOMTATÁS KEZELÉS ELVI ALAPJAI ......................................... 31

9.

AZ SAP JOGOSULTSÁG KEZELÉS ELVI ALAPJAI, ÜGYVITELE..... 32

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 2Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Semmelweis Egyetem
ismeretek

1. Az SAP rendszer általános bemutatása, folyamatai

Mit jelent az SAP?

1972-ben öt, korábban IBM-es munkatárs úgy döntött, hogy közös vállalkozást
indítanak.
Így jött létre az SAP (Systems, Analysis and Program- Development) a németországi
Mannheimban.
Az alapítók közös célja egy olyan standard szoftver-alkalmazás kifejlesztése volt,
amely megvalósítja a valós idejű adatfeldolgozást.
A bevezetés során az egyetem elvárásai az alábbiak voltak, amelyek meg is
valósultak:


Integrált működés megvalósítása a decentralizált gazdálkodást támogatva
Naprakész, átlátható folyamatok
Egy közös adatbázis használata
Valós idejű adatfeldolgozás (A-munkatárs rögzít, B-munkatárs azonnal eléri az
adatot)
Integrált működés a rendszeren belül (analitika, könyvelés, keretgazdálkodás)
Feleljen meg az államháztartásról szóló Kormányrendelet előírásainak, az
érvényben lévő jogszabályoknak
Üzemgazdasági, pénzforgalmi szemlélet egyidejű megvalósítása
Támogassa az egyetem sajátos, oktatási, kutatási, egészségügyi hármas
alapfeladatához tartozó gazdálkodási folyamatokat
A bevezetés kapcsán érvényesíthetőek legyenek a felelősségre, naprakészségre,
adatvédelemre és minőségre vonatkozó követelmények (jogosultsági
rendszer!)

1.1 A SAP rendszer felépítése az Egyetemen
HR - Human Resources (Munkaügy, bér)
FI – Financial (Pénzügyi)
SD - Sales & Distribution (Értékesítés- Számlázás)
MM - Materials Management (Logisztika)
AM - Assets Management (Eszközgazdálkodás, leltár)
KVM - Költségvetés menedzsment
CO – Kontrolling

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 3Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

1.2 Interfészek


MedSol (Gyógyszerszámlák, élelmezés)
Neptun (Hallgatói juttatások, befizetések)
Belső szolgáltatások (Energia, textiltisztítás)
Telefon (Matáv, Pin-kódos)
GIRO (Kincstári utalás)

1.3 Integráltság
Az SAP-ban a könyvelésre az egyszeres rögzítés alapelve érvényes, azaz minden
bizonylatot egyszer kell rögzíteni, a felmerülés helyén. Az eredeti bizonylat alapján a
főkönyvben automatikusan jönnek létre a könyvelési bizonylatok, amennyiben a
gazdasági művelet, könyvelés releváns. A lekönyvelt tétel, ha eredmény objektumot
befolyásol, azonnal megjelenik a megfelelő CO-, KVM objektumon is.
Ennek alapján a főkönyvi bizonylatok az alábbi területeken keresztül keletkezhetnek (a
teljesség igénye nélkül):
Logisztikai modulokban létrejött minden könyvelés releváns mozgás egy
könyvelési bizonylatot generál.
Analitikák esetén, az analitikus számlán történt minden mozgás az egyeztető
számlán is megjelenik.
Havi feladások útján kerül be a bérelszámolás eredménye, és az
értékcsökkenés a rendszerbe.

Amennyiben a könyvelés valamely kapcsolódó modulból (anyaggazdálkodás,
értékesítés, stb.) történik, a kiegészítő kontírozást már az alapmodulban el kell végezni,
így a könyvelési bizonylattal egy időben készül el a CO, és KVM-s bizonylat is.

1.4 Az egyes rendszerek, modulok főbb funkciói


HR rendszer (közel 8.000 dolgozó /hó számfejtése)
o Szervezetmenedzsment
o Szervezeti hierarchia
o Személyügyi területek, részterületek
o Humán-, munkaügyi modul
o Bérszámfejtési modul (MÁK kezelésében 2013.01.01-től)
o Utalás
o Bérkönyvelési modul
o Adó-, és járulékbevallások, elszámolások (MÁK kezelésében
2013.01.01-től)MM modul (több mint 10.000 cikk, több mint 100 ezer rendelési tétel /év):
o Szerződés nyilvántartás
Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 4Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!o Megrendelés kezelés-lekötés, obligózás
o Árumozgás-raktárkezelés
o Textilnyilvántartás
o Anyagleltározás
o Számlarögzítés


AM modul (170 ezer db eszköz)
o Eszközgazdálkodás
o Vonalkódos leltározás
o Selejtezés előkészítése
o MűszergazdálkodásFI modul (szállítói, számlák kezelése):145 ezer számlatétel/év
o Üzemgazdasági, pénzforgalmi nyilvántartások,
o Főkönyvi könyvelések
o Házipénztár kezelés (45 ezer tétel)
o UtalásokSD modul (Értékesítés, vevők kezelése) 55 ezer számlatétel/ év
o Vevői szerződések nyilvántartása
o Vevői rendelések
o Vevői számlák
o Sürgetés (magyar, idegen nyelvű
o Késedelmi kamatkezelésCO modul (költségek, bevételek közgazdasági, ill. funkcionális szempontból
történő kimutatása):
o Költségnem-, költséghely számítás
o Költségfelosztások
o „Belső rendelések” (egyedi elszámolású témák)
o Szolgáltatások kiterhelése
o Különféle lekérdezésekKVM modul (Költségvetési keretgazdálkodás) közel 4000 pénzügyi központ
o Éves keretek, havi keretek, keretmozgások figyelése
o Keretátcsoportosítások, átkönyvelések
o Obligók, és terhelések
o Keretek/pénzügyi tétel és felhasználások egybevetése
o Bevételek kezelése és felosztása

1.5 A SAP rendszert támogató, üzemeltető szervezet
Az SAP rendszer felhasználói támogatását az Informatikai- Technológiai és Üzemeltetési
Igazgatósághoz tartozó, Alkalmazás Üzemeltetési Osztály, Gazdasági Informatikai
Csoportja (SAPADMIN) végzi. Részletes leírás, rendszergazdák elérhetőségei a belső

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 5Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

intraneten a SAP címszó alatt, a Felhasználói segédletek linken olvasható SAP
támogatás, Help Desk szolgáltatás címen.

Levelezési cím: sapadmin@semmelweis-univ.hu.

Mindenkit érintő hírek, értesítések olvashatóak a SOTE honlap/Intranet SAP hírek
között. Fontos, rövid üzenetek megjelennek a SAP rendszeren belül is.

2. SAP rendszer
2.1.

Bejelentkezés

A rendszer indításához először az „asztalon” található SAPlogon ikonra kell kettőt
kattintani. Ekkor az alábbi menü jelenik meg (végfelhasználók esetében szűkebb körű:
Új, régi Produktív rendszer, HR rendszer):

A listában a választható SAP rendszerek szerepelnek, melyeket korábban a
rendszergazda beállított. A kívánt rendszert az egérrel kiválasztva, majd a
Bejelentkezés gombra kattintva jutunk a bejelentkezési képernyőhöz, vagy 2x
kattintunk a kívánt rendszer nevére.

A bejelentkezési képernyő kitöltése
Csak felhasználói névvel és jelszóval lehetséges a bejelentkezés. Adott munkatárs
számára SAP jogosultságot az adott szervezeti egység vezetője, gazdasági vezetője
igényelhet, a SAP hírek Jogosultság kérése, módosítása hírcsoportban leírt
Főigazgatói utasítás szerint:
Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 6Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Tisztelt Felhasználók!
Az SAP rendszerhez az alábbiak szerint igényelhet jogosultságot:
o
o
o

Jogosultság igénylés rendje, ügyviteli utasítása a SAP híreknél a Hírcsoportok között
találhatóak.
Az igénylést a sapadmin@semmelweis-univ.hu címre kell eljuttatni.

Bejelentkezési képernyő:

Az első három mező helyes kitöltése kötelező. A beviteli mezők jelentése a következő:
Mandant: Egy rendszeren belül több mandant létezhet, például fejlesztési,
tesztelési, oktatási és produktív („éles”). . A mezőnek van alapértelmezett értéke,
amit a rendszergazda állít be. Ez az éles indulás után általában a produktív mandant.
éppen ezért a mandant mező kitöltése fix, a felhasználónak ezzel foglalkoznia nem
kell.
Felhasználó (felhasználói név): A felhasználó azonosítója, melyet a rendszergazdától
kap.

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 7Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Semmelweis Egyetem
ismeretek

Jelszó: A felhasználói névhez tartozó jelszó, melyet első alkalommal szintén a
rendszergazda ad meg (= init), de az első bejelentkezéskor a rendszer kötelez annak
megváltoztatására. Ilyenkor az alábbi képernyő jelenik meg:

Az új jelszót a tévesztés elkerülése miatt kétszer kell beírni. Természetesen módunkban
áll jelszavunkat később is megváltoztatni. Ehhez a bejelentkezési képernyőn az Új
jelszó gombra kell kattintani.

Mi a teendő, ha a jelszót elfelejti valaki? Írni kell sapadmin@semmelweisuniv.hu címre, jelezve, melyik rendszerről van szó (HR, vagy Gazdálkodási) kérve a
jelszó „init”-re (kezdeti jelszóra) állítását.
Nyelv: a rendszergazda által fixen beállítva.

2.2.

Kijelentkezés

A kijelentkezés leggyakoribb módjai az ablak bezárása az
az

ikonnal, illetve a Rendszer

ikonnal, a főképernyőről

Kijelentkezés menüponttal.

Mindhárom esetben, az alábbi dialógusablakban kell megerősíteni a kilépési szándékot:

2.3.

Képernyő felépítés (SAP Easy Access menü)

Bejelentkezés után a következő kezdő képernyőre jelenik meg:

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 8Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

A képernyő legfelső sora a MENÜ–FEJLÉC.


Menü,Feldolgozás,Favoritok,Kiegészítések,Rendszer,Segítség

Ezek közül a Rendszer és a Segítség menüpontok minden egyes képernyőn meg
fognak jelenni.
A következő sor IKON -okat és egy PARANCSSOR-t tartalmaz.
A legfontosabb ikonok sorrendben:
Az ENTER ikon (elfogadtatjuk a beírtakat)
Ezt követi a parancssor, ahová tranzakciókódokat lehet beírni (pl.ME23N), és így
navigálni a menüpontok között. Majd a sorrendben a
A MENTÉS ikon
A VISSZA (ZÖLD NYÍL) ikon (egy lépés vissza)
A VISSZA ikon (több lépés vissza)
A VISSZA ikon (FIGYELEM! Elhagyja az egész tranzakciót, így a berögzített
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


adatok elvesznek)

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 9Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

NYOMTATÁS ikon (a felhasználó törzsben beállított vagy a felhasználó által
megadott nyomtatóra nyomtat, a helyi számítástechnikai felelős segítségét kell kérni
probléma esetén)
A többi ikon a keresést szolgálja. Ezek közül a legfontosabbak.
Keresés illetve további keresés funkció.
Lapozás fel-le funkció.
Új módusz létrehozása (módusz = 1 adott feladatsor környezete, 1 felhasználó Max.
6 móduszt hozhat létre egy bejelentkezés alatt)
Ezen kívül egyes képernyőkön más ikonok is megjelenhetnek – az IKON sorban, ezek
közül még a legfontosabbak.
PROGRAMINDÍTÁS (pl. riportok futtatását nem az ENTER ikonnal, hanem ezzel
a nyomógombbal kell elindítani)
TÉTEL (Egyedi tételes megjelenítés)
A képernyőn a következő sor a CÍM-SOR-ban - amelyben most az SAP Easy Access
felirat látható - mindig a mindenkori aktuális képernyő megnevezése fog szerepelni, így
pl. ha eljutunk a Anyag megrendelés képernyőre, akkor az „Any.megr.kontírozott
4000258455 létrehozta: XY” felirat fog megjelenni.
A következő sor a NYOMÓGOMB sor.
A nyomógomb sor funkciója az, hogy az adott tranzakcióban, képernyőn a
leggyakrabban használt funkciókat nyomógombon jelenítse meg. Ekkor egymás mellett
több nyomógomb található.
A képernyőn a még ki nem nyitott SAP standard menürendszer látszik.

A képernyő legalsó sora az ÁLLAPOTSOR, amely a mindenkor elfoglalt helyünket
mutatja a rendszerben.
Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 10Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Első 3 karakter a rendszer azonosítója: PRD
Lehetséges értékei:
DEV ez a Fejlesztői rendszer, (itt folynak a beállítások és a rendszer fejlesztése,
tesztelése)
QAT (más néven SEQ, tesztrendszer) ez az MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER
(beállítások tesztelése és oktatás)
PRD ez az ÉLES RENDSZER (valós könyvelés a biztosítóban)
A következő karakterek jelentése:
(1)

a módusz sorszáma, értelemszerűen bejelentkezéskor létrejön egy
módusz, ahol dolgozhatunk, de a munka során még több móduszt
nyithatunk. Ekkor ennek a sorszáma (2…..X). A móduszok között lehet
közlekedni. (lásd később)

(010)

mandant száma, ide kellett bejelentkezni

sapprd

a kiszolgáló gép a hálózaton (technikai info)

INS/ OVR

Windows-ban ismert felülírás vagy beszúrás üzemmód

A rendszer az ÁLLAPOTSOR-ba küldi az üzeneteket.
A Mandant azonosító mögötti lapocskára kattintva, az alábbi listát kapjuk (legfontosabb
adatok):
Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 11Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Semmelweis Egyetem
ismeretek

Rendszer
Mandant

SE2 (1) 100
100

Felhasználó KDUNAI
Tranzakció

ME23N

Válaszidő

469ms

A pipa mutatja, az állapotsoron melyik információ jelenik meg állandóan, melyet mi
állíthatunk be tetszés szerint.
Minden bejelentkezéskor és minden egyes módusz megnyitásakor a képernyőt ki kell
nyitni teljesen, pl. a CÍM-SOR-ra kettős kattintással, így láthatóak az
ÁLLAPOTSOR-ban kapott üzenetek.
Ezek az üzenetek probléma esetén információt szolgáltatnak a Help Desk
(Gazdasági Informatika) rendszergazdáinak.

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 12Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Semmelweis Egyetem
ismeretek

2.4.

SAP Easy Access beállításai
(könnyű elérés beállításai)

A felület beállításait a Kiegészítések

Beállítások menüpont tartalmazza

A jogosultságok szerepkörök kiadásakor a rendszergazda állítja be..

2.5.

A rendszermenü

A Rendszer menüpontban a következő menüpontokat fogjuk használni.


módusz létrehozása,módusz törlése,felhasználói adatok (csak a rendszergazda módosíthatja)státusz (nem végfelhasználó specifikus, csak a rendszergazda állíthatja)kijelentkezés

Egyes felhasználók ezen kívül még más menüpontokat is használhatnak, ezek pedig az
aktuális funkció leírásánál találhatóak meg.

2.5.1 Módusz létrehozása, törlése, felhasználói adatok
Új SAP ablak nyitására több lehetőségünk van: egyrészt használhatjuk az
másik lehetőség Rendszer/Módusz létrehozása, törlése menüből
Az új ablakot az

ikont,

ikonnal zárhatjuk be.

Egyszerre két/több, (max.) 6 móduszt tarthatunk nyitva. Akkor érdemes használni, ha
pl. könyvelés közben meg akarunk nézni egy egyedi tételt vagy egyenleget.
A móduszt törölhetjük is. Ha csak egy móduszunk volt nyitva, akkor a rendszer
megkérdezi, hogy ki akarunk-e jelentkezni.
A Felhasználói adatokat Gazdasági Informatika állítja be, a jogosultságigénylés során
megadott adatok alapján.

2.6.

A navigációs terület használata

A navigációs területen a menük előtt lévő háromszögekre kattintva a hozzájuk tartozó
almenük kinyílnak, illetve visszazáródnak.

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 13Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Semmelweis Egyetem
ismeretek

DE! SE-n alapvetően az adott felhasználó számára a jogosultság kiadása során
engedélyezett programok (tranzakció, lekérdezés, riport) jelennek meg a menüben,
ezek nyitására, a menüpontra történő kettős kattintással lehetőség van.
A menüpontokon keresztüli elérési utat a következő módon fogjuk bemutatni,
minden gazdasági eseménynél. Pl.
Funkció megnevezése:

Anyag megrendelés kontírozott

Funkció leírása:

Adott megrendelés megjelenítése

Elérési út:

Logisztika
Anyaggazdálkodás
Beszerzés
Megrendelés
Következő funkciók
Megrendelés megjelenítése (ME23N)

Ekkor egy következő képernyőre jutunk el:

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 14Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

ME23N-re 2x kattintás után megjelenik az alábbi képernyő:

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 15
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

A másik elérési út a tranzakciókód megadása.
A TRANZAKCIÓKÓD -ot a PARANCSSOR -ba kell beírni. Ez egy négykarakteres
kód, az előbbi esetben: ME23N
Ekkor egy lépésben jutottunk el a megadott – áruberkezés megrendelés –
képernyőre.
(Meg kell jegyezni, hogy minden egyes felhasználó korlátozott jogosultsággal
rendelkezik, így nem tud minden egyes tranzakcióba belépni. Ez akkor látható a
legjobban, amikor egy olyan menüpontba akarunk belépni, amelyhez nincs
jogosultságunk, mivel ekkor a rendszer az ÁLLAPOTSOR -ba üzenetet küld, hogy
nincs jogosultságunk az adott tranzakcióhoz.)

2.7.

Favoritok létrehozása

A Favoritok közé fel tudunk venni mappákat, tranzakciókat.

Elem beszúrása az SAP standard, vagy felhasználói menüjéből:
1. Tegyük az egér mutatóját a kívánt futtatható tranzakcióra.

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 16Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

2. Nyomjuk le az egér bal gombját, majd húzzuk az elemet a Favoritok listájára és
itt engedjük fel a lenyomott egérgombot.
3. A kívánt menüpont megjelenik a lista alján.
Ezt a műveletet elvégezhetjük a Favoritok

Létrehozás menüpont segítségével is.

Tranzakció felvétele:
1. Válasszuk a Favoritok Tranzakció beszúrása menüpontot.
2. A következő dialógus ablakba írjuk be a kívánt tranzakció kódját.

2.8.

Favoritok módosítása, törlése

Lehetőségünk van a Favoritok között mappák létrehozására és az elemek mozgatására,
átnevezésére vagy törlésére. Mindezeket a Favoritok Mappa beszúrása, Favoritok
Eltolás Lefelé, Favoritok Eltolás Felfelé, Favoritok Módosítás és Favoritok
Törlés menüpontokkal tehetjük meg, melyek önmagukért beszélnek. Természetesen
a mappa létrehozása kivételével a többi műveletnél a kívánt elemet az egérrel ki kell
választani.

3. Az SAP ablak

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 17Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Semmelweis Egyetem
ismeretek

Az SAP ablak részei fentről lefelé a következők: menüsor, standard eszközök, címsor,
a kiválasztott funkció eszközei, az ablak fő része (mely most mindössze egy beviteli
mezőt tartalmaz) és a státuszsor.
A standard eszközök ikonjainak jelentése a következő:
Ikon

Név
ENTER
Parancs mező

Mentés
Vissza
Kilépés
Megszakítás
Nyomtatás
Keresés

Funkció
Megegyezik az ENTER billentyű
használatával.
Segítségével
közvetlenül
elindíthatunk egy tranzakciót. A
jobb oldalán lévő háromszögre
kattintva becsukható.
Menti a beírt adatokat.
Vissza az előző képernyőre mentés
nélkül.
Kilépés a tranzakcióból mentés
nélkül.
Megszakítja az aktuális feladatot
mentés nélkül.
Nyomtatás.
Keresés a képernyőn.

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 18Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Semmelweis Egyetem
ismeretek

Ikon

Név
További
keresés
Első oldal
Előző oldal

Funkció
A következő ugyanilyen elem
keresése.
Ugrás az első oldalra.
Ugrás az előző oldalra.

Következő
oldal
Utolsó oldal

Ugrás a következő oldalra.

Új SAP ablak
nyitása
Parancsikon
létrehozása
F1 Segítség
Szerkezeti
menü

Megnyit egy új SAP ablakot a
nevünk alatt.
Az operációs rendszer „asztalán”
létrehoz egy parancsikont.
Segítség
Menü a képernyő tulajdonságainak
beállítására.

Ugrás az utolsó oldalra.

Az ablak alján lévő státuszsorban baloldalt jelennek meg az üzenetek, míg a jobb
oldalon pillanatnyi információkat kaphatunk (rendszer, mandant, felhasználó, program,
tranzakció, válaszidő, stb.). a megjelenő üzenet lehet információ, figyelmeztetés vagy
hiba. Az üzenet fajtáját jól jelzi az előtte lévő ikon színe (zöld, sárga vagy piros).

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 19Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

A táblázatok kezelésénél 5 ikon rendszeresen megjelenik a képernyőn:
Részletek

A kiválasztott elemről megjelenik az összes
információ.
Sor létrehozása
Sort szúr be a kiválasztott elem elé.
Sor törlése
A kiválasztott sort törli.
Minden
elem Kiválasztja a táblázat összes elemét.
kiválasztása
Összes kiválasztás A táblázat összes eleméről törli a kiválasztást.
törlése
A táblázatok jobb felső sarkában megjelenő ikon segítségével a táblázat testre szabható,
az így elkészített változat elmenthető:

Találkozhatunk ún. Rádió gombokkal (radio button) és jelölő négyzetekkel (checkbox)
is:

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 20Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Időnként megjelennek dialógus ablakok, melyekben a rendszer általában valamilyen
művelethez kér kiegészítő információkat, vagy hibaüzenet küld, vagy a rendszergazda
üzenete jelenik meg. Pl.

Rendszergazda üzenetei:

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 21Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Aktuális üzenetek addig jelennek meg, amíg az esemény be nem következik. Olvasás,
Enter

az üzenet eltűnik.

Pillanatnyi üzenet, OK -zás után eltűnik.

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 22Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Amennyiben a megjelenítendő információ nem fér el a képernyőn, úgy megjelennek a
gördítő sávok:

4. Keresések (mezőkezelés, Match–kód, többszörös szelekció)
A rendszer elég sok mezőnél lehetővé teszi a keresést, ilyen mezők a törzsadat mezők
pl. vevő, szállító azonosítója, vagy dátumok, a könyvelési kulcsok, a bizonylatfajták
stb…
Tehát azoknál a mezőknél lehet keresni, ahol előre meghatározott értéket lehet bevinni
a rendszerbe.
(Ez onnan is látható, hogy van-e keresési segítség, ha a kurzor a megadott mezőben áll
és a mező jobb oldalán két téglalapot tartalmazó kör, vagy egy lefelé mutató nyíl jelenik
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


meg. (ZSD5 – SD Vevők listája)

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 23Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 24Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

GYAKORLÁS:
Átvétel: a kiválasztott értéket
Keresés
NYOMTATÁS

Kétfajta keresési segítség létezik:


egyszerű keresésmatch-kódos keresés (több szempontos, több általunk megadott szempont alapján
keres)

Mindkét esetben a mezőben állva a mező jobb oldalán megjelenő két téglalapot
tartalmazó körre kattintva fogunk eljutni a keresési segítséghez, vagy az F4
funkcióbillentyűt lenyomva
Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 25Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Nyilvánvaló, hogy ahol csak 10-20-50 érték közül választhatunk ott F4 gomb jelenti a
keresési segítséget, pl. a bizonylatfajtákat így kereshetjük. Az SAP mezői közötti
mozgásra, a kijelölésre, másolásra, beszúrásra és törlésre ugyanaz érvényes, mint amit
már más Windows alkalmazásoknál megszokhattunk. Az alábbiakban három
újdonságot említünk meg:
- Amennyiben egy mező mögött egy táblázat áll (például mértékegységek,
pénznemek, stb.) a mező mellet megjelenik egy erre utaló jel, melyre kattintva a táblázat
is előtűnik és választhatunk belőle. (Például: vevők listája)
- Ahol pedig több érték van tárolva (több ezer) pl. szállító, vevő azonosítónál, ott a
match-kódos – több szempontú – keresési segítség áll rendelkezésre.
Létezik a többszörös szelekciós lehetőség is, mely beviteli mezők mögötti
ikonnal érhetünk el.

Itt különböző egyedi értékeket, akár intervallumokat, vagy ezek ellentettjét bizonyos
szempontból, a keresésből kizárni kívánt szempontokat lehet megadni.

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 26Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Üzenet: Kötelező mező kitöltése!
Végül, a felhasználói program minden mezőnél megjegyzi az utoljára használt
értékeket, és bevitelkor felajánlja azokat:

5. Néhány további információ az SAP használatához
Az SAP nagyon jól kezelhető az egérrel. Mappákat, almappákat nyithatunk ki, illetve
zárhatunk be vele. Tranzakciókat indíthatunk el. Működik a „fogd és vidd” technika. A
jobb gombbal megnézhetjük a lehetséges funkciókat és választhatunk is belőlük:
Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 27Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Tapasztalhatjuk, hogy a funkciók jelentős része billentyű-kombinációval is
aktivizálható, tehát aki megjegyzi ezeket, az nagyon gyorsan tud az SAP-val dolgozni.
Ha ismerjük a használni kívánt tranzakció kódját, akkor azt közvetlenül a parancs
mezőbe beírva elkerülhetjük a menüstruktúra hosszadalmas használatát. Ha nem
ismerjük a kódot, akkor megkeresésére, illetve megállapítására több lehetőségünk is
van: műszaki nevek a menüpontok előtt, státuszsor, Kiegészítések Részletes műszaki
információk, illetve Rendszer
Státusz menüpontok, stb. A tranzakció kódjának
közvetlen beírása akkor működik, ha még egyikben sem vagyunk benne. Ellenkező
esetben először ki kell lépni az aktuális tranzakcióból, majd ezután kell beírni az újat.
Az SAP azonban lehetőséget ad arra, hogy ezt a szabályt megszegjük. Ha már benne
vagyunk egy tranzakcióban és az újat /n bevezetéssel írjuk be, akkor kilépés nélkül
elindul az új. Például migo helyett /nmigo.
A parancs mező jobb szélén álló
ikonra kattintva megnézhetjük a legutoljára
használt kódokat, sőt választhatunk is belőlük.

6. Táblázat kezelés
(Gyakorlás: ZIKLIS riport felhasználásával: Év=2012, Iktatott, ktg.hely=
999990) Indítása : „órás pipával”

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 28Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Ikonok értelmezése:
Adott sorhoz tartozó azonosító (jelenesetben iktatószám) részleteinek
bemutatása

1.= rendezés növekvő sorrendben, 2.= rendezés csökkenő sorrendben
Keresés, kereső fogalom megadásával

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 29Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

Semmelweis Egyetem
ismeretek

Szűrés konkrét adatra, adatcsoportra. Be is lehet állítani

Összegzés, részösszeképzés
Nézetek -> listakivitel

Exportálás:

ALV lista- át kell alakítani xls file-ban
Iktatószám

MM számla Referencia

9912001051 5112001051

383028350 Schindler-Hungária Kft

9912003794 5112003794 SZ-12-0735
9912003874 5112003874

Szállító megnevezése

EUREST Étteremüzemeltető Kft.

95012131 Siemens Zrt.

Költséghely
Ktg.hely megnevezés
Semmelweis
9999900 Egyetem
Semmelweis
9999900 Egyetem
9999900 Semmelweis

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 30Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

7. Layout-ok kezelése (jelentése: táblázat elrendezése)
(kiválasztás, módosítás, mentés)

8. A nyomtatás kezelés elvi alapjai
Az SAP-rendszer rugalmas eszköztárat biztosít az üzleti partnerek közötti
kommunikációhoz. Az anyaggazdálkodási-, pénzügyi-, stb. modulokon belüli összes
bizonylat kivitelét a rendszer vezérli a rendeléstől kezdve a szállítóleveleken át, a
számlákig.
Nyomtatás Abban az esetben, ha a dokumentumokat hagyományos módon kell
nyomtatni, akkor a nyomtatót különböző kritériumok szerint kell
kiválasztani. Az okmányok nyomtatását a mindenkori igényeknek
megfelelően a központi nyomtató vagy az intézmény más, tetszőleges
nyomtatóján lehet végrehajtani.
Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 31Semmelweis Egyetem
ismeretek

Általános kezelési
(SAP oktatási segédlet)
(SAP oktatási segédlet)

9. Az SAP jogosultság kezelés elvi alapjai, ügyviteli rendje
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Egyetemünk SAP rendszerében a „liszensz” és a „felhasználó” szavak szinonim
fogalmak, minden egyes felhasználói névhez egy darab liszensz tartozik, amelynek
fajtái:
 időrögzítési liszensz: csak az időrögzítési feladatra, és egyes HR lekérdezésekre
használható
 teljes gazdálkodási liszensz: az adott dolgozó munkakörének megfelelően az
összes modulból ( AM – alleltár kezelés, MM – rendelések, raktározás, CO –
költséghely kimutatások, FI - pénzügyi modul házipénztár kezelés, KVM – keretek
kezelése, SD - számlázás, HR – bér- és munkaügyi kimutatások, lekérdezések,
időrögzítő) hozzárendelhetők jogosultságok.
Az éles rendszerbe egy felhasználó egyidejűleg csak egyszer jelentkezhet be, de
miután bejelentkezett, több mandantot, móduszt (kapcsolatot az SAP gazdálkodási és
HR szerverekkel, szerverenként maximálisan 6 darabot) hozhat létre. Az SAP-ban
minden ügyviteli folyamat egy bizonylatot hoz létre, melyeken a bizonylatot létrehozó
felhasználói név eltárolásra kerül. A felhasználók jelszóval védettek, azaz a
bejelentkezéshez a jelszó megadása szükséges. Új felhasználónak a jelszava INIT….re van beállítva, amit az első bejelentkezés alkalmával meg kell változtatni. A rendszer
megköveteli, és erre figyelmeztet is; a felhasználóknak jelszavaikat havi
gyakorisággal meg kell változtatniuk.

Gazdasági Informatikai Csoport

Oldal: 32