Betekintés: Jakabné Dr. Zubály Anna - Munkavállalói ismeretek. oktatási segédlet

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
Munkavállalói ismeretek
Oktatási segédlet
Közgazdaság, marketing, ügyvitel
szakmacsoport
(pénzügyi, marketing, irodai munkakörök)Oktatási segédlet
Közgazdaság, marketing, ügyvitel
szakmacsoport
(pénzügyi, marketing, irodai munkakörök)
Készítette: Jakabné Dr. Zubály Anna
Szakmailag lektorálta: Weiser Attila
Pedagógiai lektor: Tóthné Szalontay Anna
Szerkesztő: Németh Elke

2015. januárBevezetés
Az oktatási segédletben érintett szakképesítések (OKJ-számmal)
52

343

01

Közbeszerzési referens

54

343

01

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás)

55

343

01

Biztosítási tanácsadó

55

343

02

Szakképesített bankreferens

54

344

01

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

54

344

02

Vállalkozási és bérügyintéző

54

344

03

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

54

344

04

Államháztartási ügyintéző

55

344

01

Adótanácsadó

55

344

02

Államháztartási mérlegképes könyvelő

55

344

03

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

55

344

04

Ellenőrzési szakelőadó

55

344

05

IFRS mérlegképes könyvelő

55

344

06

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

55

344

07

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

54

345

01

Logisztikai ügyintéző

54

345

02

Nonprofit menedzser

54

346

01

Irodai asszisztens

54

346

02

Ügyviteli titkár

55

347

01

Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző52

462

01

Statisztikai és gazdasági ügyintéző

54

841

09

Postai üzleti ügyintézőTartalom
Bevezetés .............................................................................................................................................. 3
Az oktatási segédletben érintett szakképesítések (OKJ-számmal) ......................... 3
Tartalom ................................................................................................................................................ 5
A szakmaválasztás dilemmái ...................................................................................................... 6
Mi leszel, ha nagy leszel?................................................................................................................ 6
A gazdasági szakmai terület főbb jellemzői ........................................................................ 8
Pénzügyi ügyintéző ..................................................................................................................... 9
Marketing- és PR-ügyintéző ................................................................................................. 10
Általános irodai adminisztrátor ........................................................................................... 10
Munkáltatói elvárások..................................................................................................... 11
Munkaköri megfelelés .................................................................................................................. 15
A munkakörnyezet bemutatása ............................................................................................... 16
Információ az irodában................................................................................................................ 17
A számítógépek áldásos és káros hatásai az irodai körülmények között
dolgozókra .......................................................................................................................................... 19
A munkahelyi légkör az irodában ........................................................................................... 21
Viselkedés irodai munkakörnyezetben ................................................................................ 22
Dokumentumok az irodai munkában .....................
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


............................................................. 27
Munkajogi alapfogalmak ............................................................................................................ 29
Egyéni és kollektív jogok a munkahelyi gyakorlatban ................................................ 30
Ki(k) képviselheti(k) az érdekeidet? ......................................................................................... 31
A szakszervezetek .......................................................................................................................... 31
Miben nyújthat segítséget neked a szakszervezet? .............................................................. 31
Milyen eszközök, jogosítványok alkalmazásával érheti el a szakszervezet tagjainak
érdekképviseletét? .......................................................................................................................... 32
Szakszervezeti szerveződések Magyarországon ................................................................... 32
Belépés a szakszervezetbe ........................................................................................................... 33A szakmaválasztás dilemmái
Mi leszel, ha nagy leszel?
Az általános iskola 7-8. osztályában (olykor már jóval előtte), majd a középiskola vége
felé újra megszaporodnak a kérdések: „Mi szeretnél lenni?”, „Mivel foglalkoznál legszívesebben?”, „Hol szeretnél továbbtanulni?”
A kérdések jelzik, hogy valami nagy döntés előtt áll a fiatal, ami meghatározhatja további életét, felnőttkori boldogulását, kijelölve helyét-szerepét az ÉLET-ben.
A tapasztalatok szerint a fiatalok nagy többségének nincs kialakult elképzelése – 15-16
évesen már alakul valami vágy – arról, hogy mi is szeretne lenni, mivel szeretne foglalkozni. Sokan a döntés felelősségét nem akarják vállalni, vagy nem tudják/nem képesek
vállalni, mert nem ismerik a lehetőségeket, nincs elegendő tapasztalatuk a munka világáról, egy-egy szakma tartalmáról, illetőleg arról, hol, miképp lehet a választott szakma
fogásait elsajátítani.
Mondják: amikor szakmát választ valaki, egyben életpályát is választ, azaz többnyire
kijelöl magának egy életutat – még ha nem is mindig sikerül tudatosan és önállóan
dönteni egy-egy útról. Az is gyakran előfordul, hogy az út során szakmát és pályát kell
módosítani, olykor meg párhuzamos utakon jár valaki (több szakmával ismerkedik egy
időben).

Segítség, eltévedek! – kiálthatná a fiatal, ha nincs – márpedig legtöbbször nincs –
határozott elképzelése a jövőről. Inkább kérdések özöne tör fel belőle:
- Mi az, hogy munka?
- Mi a célja? Mit érek el vele?
- Hol, mikor és meddig és milyen körülmények között kell dolgoznom?
- Mit kapok érte?
- Kik hozzák a szabályokat, és kellenek-e szabályok? … és ha nem tartom be őket?
- Mik a jogaim? stb.Ki(k) segíthet(nek), kik(re) számíthatsz? Például: család (apa, anya, testvérek,
nagyszülők), barátok, osztálytársak, tanárok, szomszédok, ismerősök, példaképül választott más személyek (sportolók, színészek) stb.
Beszélni, beszélgetni kell arról, hogy milyen lehetőségeid vannak, mi érdekel, mi köt le
szívesen, mit szeretsz tanulni, mi a vonzó egyik vagy másik ismerős életvitelében, vannak-e céljaid, vágyaid stb.

Ne hagyd magad eltéríteni! A tanácsok többsége arra irányul, hogy olyan szakmát
kell szerezni, amivel sok pénzt lehet majd keresni. Igen, ez is fontos, de nem ez az
egyetlen érv! Olyan szakmát érdemes választani, amivel szívesen foglalkoznál hosz-

szú távon, és ami jó megélhetést is biztosít számodra.
Barátunk az internet. A világháló – ha azt jól használjuk – sokat segíthet a tájékozódásban. Az internet felfoghatatlanul sok információt küld felénk, rajtunk múlik, ezek
közül hogyan válogatunk. Ha okosan keresgélsz, sok mindent találsz a különböző
szakmákról.

 Ha a beszélgetéseid során nem kapsz kellő vagy elegendő választ a kérdéseidre, keress rá az
interneten egy-egy szakmát vagy a munkát érintő fogalomra! Pl. munkahely, munkakörülmények,
munka törvénykönyve, munkajog, munkahelyi vezető stb.

Ismerd meg önmagad! Mi jellemző rád?
- családi, szülői példa követése;
- ismerősök vonzó életvitele, életmódja (nemcsak anyagi tekintetben!);
- az alkotás, felfedezés öröme;
- ideális munkakörülmények (zárt térben vagy szabadban, természetben végzett
munka);
- a szabadság érzése (kötött munkahely vag
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


y mozgással, utazással járó lehetőség);
- irányítani másokat (és egyben felelősséget is vállalni) vagy irányítottnak lenni,
végrehajtani az utasításokat;
- szabályokat alkotni vagy szabályokhoz igazodni;- a szellemi vagy fizikai tevékenység tetszik jobban;
- keresd-e mások társaságát vagy inkább egyedül szeretsz foglalatoskodni valamivel;
- beszélni vagy hallgatni szeretsz inkább?
- … és így tovább!

Miben vagy jó? Sport, művészet (pl. rajzolás), számítógép-kezelés, sütés-főzés, szépítkezés, tánc, zenehallgatás, mezőgazdasági munka, barkácsolás, csapat- vagy társasjáték, szervezés, ház körüli munkák, vásárlás, beszélgetés, mások segítése, korrepetálása, kézügyesség, számolás, olvasás, idegen nyelv, autómosás, szerelés, állatokról való
gondoskodás stb.?

Készíts „álomutazást” a neked tetsző foglalkozásban, majd tedd fel a kérdést: Mi lenne, ha eljutnék ide? Aztán jön a következő kérdés: Mit kell tennem érte? … és akkor már lehet, hogy el is
indultál!

A gazdasági szakmai terület főbb jellemzői
A gazdaság vagy a gazdasági rendszer egy adott társadalom olyan mechanizmusát
jelenti, amelyben az ember a létfenntartását, anyagi és kulturális stb. igényeinek megfelelő

szükségletek*

kielégítésére törekszik. Ezek az

igények

(szükségletek)

létünk

fenntartásának

alapelemeitől (pl. élelmiszer,

ruhanemű,

könyv,

bútor,

mosószer,

papír,

lakóhely,

közlekedési

újság,
eszköz)

kezdve egészen a különleges

szolgáltatásokig sok formában

jelentkeznek.

érdekében a gazdaság szereplői

Ennek

egyik oldalról megtermelik/előállítják, szétosztják, a másik oldalról fogyasztják az ezt
szolgáló javakat, igénybe veszik a szolgáltatásokat.
*szükséglet = az emberekben életvitelükkel kapcsolatosan felmerülő hiányérzet, termékek és szolgáltatások igénybevételének igénye, amely valamilyen cselekvésre készteti a fogyasztót.A gazdasági rendszer szereplői: az emberek, háztartások, a vállalkozások, az állam, a
különböző szervezetek, intézmények és ezek kapcsolatai.

 Készíts listát arról, hogy mit szeretnél megkapni az elkövetkező egy évben!
Az ember igényei nemtől, kortól, földrajzi helyzettől, a technika, a társadalom és a
kapcsolati hálózat fejlettségétől, valamint történelmi beidegződésektől függően folyamatosan változnak és differenciálódnak. E tényezők változása körforgásszerűen viszszahat a szükségletekre, azok koronként eltérő hangsúlyosságára, majd a kielégítésüket
követően újra meg újra jelentkeznek. Az újabb szükségletek a termelt javakkal és szolgáltatásokkal elégíthetők ki. Ebből következik, hogy a szükségletek kielégítésének vágya a fejlődés egyik fontos motorja.
A fejlődés pedig folyamatosan új helyzetet teremt a rendszer működtetői számára: tartalmi újdonságok, új szabályok, szabályozások, folyamatosan korszerűsödő technikai
eszközök, változó kapcsolattartási formák stb.
Ismerkedj meg a gazdasági terület szakmáival, foglalkozásaival!
Az alábbiakban bemutatunk néhány foglalkozást, ami – iskolaválasztásod ismeretében –
érdekelhet téged. (Továbbiakat találsz még a Központi Statisztikai Hivatal Foglalkozások
Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR ’08 – leírásaiban:
www.ksh.hu/docs/szolgaltatasok/hun/feor08/feorlista.html
Pénzügyi ügyintéző
Gazdasági szervezet pénz,- adó-, vám-, egészség- és nyugdíjbiztosításával kapcsolatos pénzügyi adminisztratív feladatokat lát el, segíti a pénzügyi vezetést a döntések meghozatalában.
Feladatai:
1. pénzügyi, adó- és vámnyilvántartások vezetése, bejövő és kimenő számlák egyeztetése;
2. egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos pénzügyek intézése, nyilvántartások vezetése;
3. pénzforgalmi és hitelezési feladatok előkészítése, pénzügyi tervezés előkészítése, pénzügyi likviditás* fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolatos feladatok ellátása;
4. adónyilvántartás és -bevallás, likviditási döntések előkészítése;
5. pénzügyi, költségvetési tervezés, hitelkérelmek összeállítása, bírálata;
6. értékpapír-műveletek, valuta- és devizaműveletek ügyviteli lebonyolítása, vámmal, illetékekkel,
helyi adókkal kapcsolatos feladatok ellátása;
7. befektetési
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


döntések előkészítése.Jellemző munkakörök:

Pénzügyi asszisztens

Pénzügyi koordinátor

Pénzügyi referens

Pénzügyi ügyintéző

Vállalkozási pénzügyi ügyintéző

Vállalkozási ügyintéző
Kapcsolódó foglalkozások:

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó

Adótanácsadó, adószakértő

Számviteli ügyintéző

Bérelszámoló

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
* likviditás = a cég folyamatos, akadálytalan fizetőképessége.
Marketing- és PR-ügyintéző
A szervezet marketingtevékenységét szervezi, koordinálja, közreműködik a szervezetről kialakított
kép formálásában, segíti a reklám-, marketing- és PR-tevékenységet szervező munkáját.
Feladatai:
1. közreműködés az információs programok tervezésében, szervezésében és lebonyolításában, a
közvélemény befolyásolása a vállalattal, illetve annak termékeivel, szolgáltatásaival szembeni kedvező kép kialakításában;
2. részvétel a szervezet kommunikációs filozófiájának, arculatának kidolgozásában és megvalósításában;
3. részvétel kiadványok, reklámanyagok tervezésében, készítésében, illetve ezekre vonatkozóan
megbízások adása;
4. kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezésének, a rendezvények forgatókönyvének,
hálótervének és háttéranyagai elkészítésének segítése;
5. részvétel a szervezet kommunikációs filozófiájának, arculatának kidolgozásában és megvalósításában.
Jellemző munkakörök:
 Marketing- és reklámügyintéző
 Propaganda előadó
 Propagandaszervező
 Reklám és propaganda-ügyintéző
 Reklám ügyintéző
Kapcsolódó foglalkozás még:
Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező.
Általános irodai adminisztrátor
Különféle szakterületeken irodai, adminisztratív és dokumentációs jellegű feladatokat lát el; a szervezeten belül a hatáskörébe tartozó szakterület ügyviteli, ügyintézési folyamataiban vesz részt.
Feladatai:
1. adatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása;
2. meghatározott szakterületen ügyintézési feladatok ellátása;
3. az ellátott szakmai terület által meghatározott kapcsolattartási feladatok végzése;4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

általános és adott szakterülethez kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése;
számítógépes adatbeviteli feladatok végzése; írásbeli dokumentumok szerkesztése;
írásbeli dokumentumok, iratok, levelek előállítása, szerkesztése, sokszorosítása, továbbítása;
beszédrögzítés gyorsírással vagy egyéb technikai megoldásokkal;
írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek, egyéb belső szervezeti iratok előkészítése (pl. beszámolók, előterjesztések, megállapodások, jelentések stb.) leírása (irányító szempontok szerint) és
megszerkesztése;
jegyzőkönyvek készítése – szakmai irányítással;
iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása;
határidők nyomonkövetése, betartása;
korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, információforrások kezelése;
ügyfélmegkeresések továbbítása;
beszámolás a vezetőnek.

Jellemző munkakörök:
 Adminisztrációs ügyintéző, Dokumentációs ügyintéző, Alapítványi ügyintéző;
 Bírósági adminisztrátor;
 Hirdetési adminisztrátor;
 Írnok, Műhelyírnok, Bírósági írnok, Üzemírnok;
 Közösségi segéd asszisztens;
 Office coordinator;
 Sajtófigyelő adminisztrátor;
 Szállodai adminisztrátor;
 Tanfolyami adminisztrátor;
 Tanszéki adminisztrátor;
 Tanulmányi adminisztrátor;
 Törzskönyvező (állatnyilvántartás);
 Ügyészségi adminisztrátor
Kapcsolódó munkakörök:
 Titkár/titkárnő;
 Gépíró, szövegszerkesztő; gyors- és gépíró;
 Iratkezelő, irattáros

Ha azt szeretnéd megtudni, hogy a fenti – és további – foglalkozások gyakorlásához
milyen végzettségre (végzettséget tanúsító bizonyítványra) van szükség, beszélj szüleiddel, tanáraiddal, osztályfőnököddel, pályaorientációs szakemberrel, vagy keress rá a
fenti leírások egy-egy érdekes vagy általad ismeretlen fogalmára!
Mindig érdeklődj a továbblépés, a továbbtanulás, a magasabb szintű végzettség megszerzésén
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ek lehetőségéről is, hiszen a gazdasági élet egy állandóan változó rendszer,
amit folyamatosan meg kell ismerni és ahhoz alkalmazkodni kell!

Munkáltatói elvárások
Az álláshirdetések – amelyeket megtalálsz napilapokban, szakmai folyóiratokban, internetes álláshirdető portálokon vagy ismerősöktől, barátoktól tudsz meg – sok információt árulnak el arról, hogy mire lehet számítani egy-egy munkahelyen a meghirdetettmunkakörben. Ezek tanulmányozása nemcsak a munkavállalás szempontjából fontos,
hanem segítheti a szakmai gyakorlatra való felkészülést is.
Íme néhány szakterületedhez illő álláshirdetés!
Pályázatot írunk ki az alábbi állás betöltésére:

PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ

Főbb feladatok, munkák:
Részvétel a vállalat gazdálkodási folyamatainak bonyolításában;
Közreműködés a gazdasági döntésekhez szükséges információk és adatok gyűjtésében, rendszerezésében, feldolgozásában, elemzésében és értékelésében;
Pénzügyi és adminisztratív feladatok ellátása;
Érdemi ügyintézési feladatok, eljárás különböző hivatalokba;
Beszerzési és irodaüzemeltetési feladatok ellátása;
Nyilvántartások vezetése;
Üzleti levelezés, kapcsolattartás partnerekkel

Az álláshoz tartozó elvárások:

Pénzügyi és számviteli ismeretek;
Angol nyelv legalább középfokú ismerete szóban és írásban egyaránt;
MS Office kiváló ismerete és használata;
B kategóriás vezetői engedély és vezetési tapasztalat;
Önálló munkavégzés, kezdeményezőkészség;
Képesség az összetett feladatok megértésére és megoldására;
Jó szervezőkészség;
Precíz, pontos, feladattudatos munkavégzés

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:Gazdálkodási területen szerzett szakmai tapasztalat;
Angol nyelv magas szintű ismerete

Amit kínálunk:

Stabil vállalati háttér;
Változatos és kihívásokkal teli feladatok;
Szakmai fejlődési lehetőség;
Kellemes munkahelyi környezetMunkatársat keresünk az alábbi munkakörbe
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI ASSZISZTENS

Főbb feladatok, munkák:
az ügyvezető igazgató támogatása a vezetői feladatok ellátásában;
a vezető munkaprogramjának megszervezése, időpontok és határidők megtervezése;
napi kapcsolat biztosítása a vezető távolléte esetén;
dokumentációk, prezentációk, kimutatások készítése;
szervezési feladatok ellátása (külső és belső megbeszélések, utazások, rendezvények);
iroda működésének biztosítása (telefonkezelés, vendégek fogadása, szükséges eszközök beszerzése, kapcsolattartás a szolgáltatókkal);
iroda működésével kapcsolatos problémák kezelése.

Az álláshoz tartozó elvárások:határozott, rátermett, kimagasló kommunikációs készséggel rendelkező személyiség;
kiemelkedő szervező- és kezdeményezőkészség;
önálló precíz, gyors és hatékony munkavégzés;
pozitív beállítottság, kellemes személyiség;
nagyfokú terhelhetőség / konfliktuskezelő képesség és rugalmasság;
gyakorlott számítógépes ismeretek (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet);
aktív, folyékony, tárgyalási szintű angolnyelv-tudás;
legalább 3 éves asszisztensi munkakörben szerzett tapasztalat;
B kategóriás jogosítvány;
francia, olasz, román, szerb nyelv ismerete előny.

Amit kínálunk:
multinacionális háttér, innovatív csapat;
hosszú távú munkalehetőség;
 versenyképes jövedelem;
 változatos, kihívásokkal teli feladatkör, fejlődési lehetőség.

Kreatív, önálló munkavégzésre képes, lelkes, pályakezdő
MARKETING ASSZISZTENSMUNKATÁRSAT

keresünk az alábbi feltételekkel:

Főbb feladatok, munkák:


Marketinges anyagok, kreatívok (banner, layout stb.) tervezése, összeállítása;
Honlap és webáruház folyamatos karbantartása;
Facebook hirdetések feltöltése;
Hírlevelek összeállítása, formázása kapott tartalom alapján;
Adatbázis kezelés segítése;
Webshop üzemeltetése és karbantartá
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


sa;
Kapcsolódó logisztikai feladatok kezelése, pl. csomagszervezés;
Egyéb marketing anyagok készítése;
Értékesítési terület támogatása, ügyfelekkel történő kapcsolattartás

Az álláshoz tartozó elvárások:


Releváns közép vagy felsőfokú végzettség;
Magabiztos számítógép ismeret (Excel, Word, PPT);
Jó kommunikációs képesség írásban és szóban egyaránt;
Magabiztos nyelvtudás (német vagy angol);
Kreativitás, önállóság;
Elkötelezett és lelkiismeretes munkavégzés;
Jó kapcsolatteremtő készség;
Kommunikatív személyiség;
Rugalmasság és terhelhetőség

Előny:Online és keresőmarketingben, valamint a közösségi médiában való jártasság;
B kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk:
Színvonalas, dinamikus munkakörnyezet;
 Fiatal, professzionális csapat;
 Tanulási és fejlődési lehetőség
Munkaköri megfelelés
Hogyan lehet megfelelni a fenti elvárásoknak, hogy lehetsz jó gazdasági, marketinges szakember vagy irodai asszisztens/titkár/menedzserasszisztens?
Amint a fent bemutatott néhány foglalkozásban végzett tevékenységből és a munkaadói elvárásokból kiderül, van néhány speciális vonás (tulajdonság, tudás, képesség),
amivel rendelkeznie kell a gazdaság bármely szektorában dolgozó szakembernek.
Melyek ezek?

Gyűjtsd össze a fenti leírások alapján az általad fontosnak tartott kompetenciákat*!
*kompetencia = a megszerzett tudásnak, képességeknek, készségeknek, valamint a viselkedési formáknak (személyes, társas kapcsolatokban és a munkavégzés folyamán) olyan összessége, amely alkalmassá teszi az egyént adott feladat ellátására, tevékenység végzésére.

 A listádat vesd össze az alábbiakkal!
- digitális írástudás,
- legalább egy idegen nyelv ismerete (min. közép szinten szóban és írásban),
- dokumentációkészítés, -nyilvántartás számítógépen (szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis-kezelés, prezentáció, internet, e-mail stb.),
- döntésképesség, határozottság,
- felelősségtudat,
- pontos, precíz munkavégzés,
- szabálykövetés,
- képesség önálló és csapatmunkára,
- hatékony kommunikáció,
- együttműködés, segítőkészség,
- probléma- és konfliktuskezelés (l. marketing és irodai feladatkörök),
- szervezési készség,
- munka- és időszervezés, időgazdálkodás, határidő-nyilvántartás,
- pénzügyi, számolási, logikai készség (l. gazdasági ügyintézői feladatkör),
- kontroll, önkontroll,
- kreativitás (l. marketing, titkári feladatkör),
- nyelvtudás,
- rugalmasság, terhelhetőség stb.

 Értelmezd a fenti kompetenciákat! Beszélj róla társaiddal, tanáraiddal, szüleiddel!
Húzd alá a fenti listában, te melyik kompetenciával rendelkezel!
Írj motivációs levelet a fenti álláshirdetések valamelyikére!A munkakörnyezet bemutatása
Az iroda mint a gazdasági, marketing és ügyviteli munka helyszíne
Az irodán általában egy – az ott folyó munkatevékenységnek megfelelő – bútorzattal
berendezett kisebb-nagyobb szobát, termet értünk, ahol hozzáértő emberek papíron
vagy elektronikusan munkát végeznek, ügyfeleket fogadnak vagy tárgyalnak, ahol állandóan csörög a telefon, kattog a számítógép billentyűzete, gyűlnek a papírok és az
irattartók a polcokon.
Az iroda tehát sajátos kialakítású és berendezésű zárt fizikai tér, helyiség, amely egy
cég szervezeti kapcsolatainak központja. Itt történik az ügyintézés ügyfelek, megrendelők, partnerek, hatóságok közvetlen vagy közvetett érintettségével. A tevékenységet
többnyire szabályok, előírások, utasítások mentén végezzük. A környezetére jellemző,
hogy az irodában végzett munka jellegének és az ott dolgozók igényeinek, szükségleteinek megfelelő speciális munkakörülményeket (berendezések, technikai eszközök,
irodaszerek stb.) alakítanak ki.
Ha belépünk egy helyiségbe, a fizikai környezet árulkodik arról, hogy milyen jellegű
munkatevékenységet végezhetnek az ott dolgozó személyek. Az iratok, dokumentumok vagy az irodaszerek tárolására szolgáló bútorokon, polcokon, szekrényeken, íróasztalokon, ülőalkalmatosságokon kívül a gazdasági, marketing vagy ügyviteli, adminisztrációs munka végzéséhez elengedhetetlen a számítógép, a hozzá kapcsolódó
nyomtatóval, a fénymásoló, a szkenner, vagy mindezek együtt, a mult
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ifunkciós készülékben. Írásmunkák (dokumentumok, levelek, kimutatások, leltárok, marketingötletek
stb.) készítéséhez, az elektronikus kapcsolatok fenntartásához (internet, e-mail, weblapok, közösségi portálok stb.) szükséges a képernyős munkaterület egészséges és biztonságos körülményeinek kialakítása. Helyiség, ahol a gazdaság különböző szférájában
(gazdálkodó cég, nonprofit szervezet, közigazgatás, egészségügy, oktatás, kultúra, környezetvédelem stb. területén) információfeldolgozás folyik, mely folyamat szorosan
kapcsolódik a szervezet profiljához.A különböző korokban más-más jelentéssel bírt az iroda. Más eszközökkel, eljárásokkal dolgoztak, különböztek az ügymenetek és a szabályok, a kapcsolattartási, ellenőrzési formák is eltérőek voltak. Egy közös vonás azonban a mai napig megmaradt: az
iroda mindig is az információ kezelésére, továbbítására, tárolására alkalmas tér
volt, s az ott folyó munkát a múltban is hozzáértő emberek végezték - az adott
korhoz technikai fejlettségét jellemző, korszerű eszközökkel.

RÉGEN

NAPJAINKBAN

Mi a különbség a fenti képek munkakörülményeket kifejező jellegében?
Írd le, milyennek képzeled el a saját irodádat?

Információ az irodában
Az információ napjaink egyik legértékesebb, versenyképességet meghatározó tényezője a gazdaság valamennyi szereplője számára. Rendelkezni vele valamiféle hatalmat
jelent: tudást, magabiztosságot, nagyobb előrelátást, tervezési lehetőséget, bátrabb
kockázat- és felelősségvállalást stb. jelent.
Az információ adatok (tények, fogalmak, körülmények stb.) értelmezése, összefüggések megteremtése az előzetes tudásunk, tájékozottságunk alapján. A változó gazdasági,
társadalmi, jogi és egyéb körülmények között információk megszerzésével igyekszünk
a tudásunkat gyarapítani, tájékozottságunkat növelni. Döntéseink szempontjából természetesen a hiteles, megbízható, valósághű információknak van igazi értéke.
Az információ hozzájutásához, annak megszerzésére, gyűjtésére számos lehetőségünk
van.

Sorolj fel néhány, az információszerzést támogató csatornát!Jellemezd az alábbi közlési csatornák előnyeit, hátrányait!
- személyes közlések élőszóban (minél szélesebb körű a kapcsolatrendszerünk és gyakoribbak
találkozásaink a jól értesült személyekkel, annál nagyobb az esélyünk, megszerezni tőlük a
számunkra fontos információkat);
- nyilvános rendezvények (fórum, megbeszélés, tanácskozás stb.)
- írott közlések (szakirodalom, sajtó, hírlevél, közvetlen tájékoztatás stb.);
- hivatalos statisztikák, jelentések, évkönyvek stb.;
- média (hírközlések, információ-megosztások);
- internetes portálok,
- közösségi oldalak stb.
Napjaink irodáiban korszerű irodatechnikai és telekommunikációs eszközök segítik a mindennapi munkavégzést. Az információk rögzítéséhez, az ügymenetek végzéséhez megfelelő, „testre szabott” szoftverek állnak rendelkezésre.
Az információs folyamat eszközei, a dokumentumok fogalma is megváltozott. A legmodernebb információhordozók együtt tudják kezelni a különböző forrásokból származó adatokat, információkat (pl.: szöveg, kép, hang, film, vonalkód stb.). Mindebből
következik, hogy megváltoztak az információ gyűjtésének, tárolásának és továb-

bításának eszközei, lehetőségei, módszerei is.
A múlt irodájában a szöveges információ papírra rögzítésének szinte egyetlen módja a
kézírás, majd a XX. századtól kezdődően a gépírás volt. Napjainkban hangfelismerő

rendszereknek köszönhetően lehetőség van arra, hogy az élőszó egyből írott formává
váljon, a szkennerek segítségével pedig mód nyílik a papír alapon található információk digitalizálására.
Az információtovábbítás soha nem látott lehetőségeket nyújt. Az Internet segítségével pillanatok alatt tudunk nagy mennyiségű információt szerezni és küldeni a világ
egyik pontjáról a másikra.

Századunkat sokan nevezik az „információ századának”? Fejtsd ki a véleményed erről a jellemzésről!A számítógépek áldásos és káros hatásai az irodai körülmények között dolgozókra
A technikai csodákkal teli világunkban a számítógépnek vitathatatlan az előnye, mind
a munkánkban, mind pedig a mindennapi életünkben. A használata nemcsak kívánatos, hanem egyenesen szükségszerű. Fontos, hogy a felgyorsult információáram
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


lás folyamatában kellő időben és kellő módon hozzá tudjunk jutni azokhoz az adatokhoz,
tényekhez, amelyek életvitelünket, munkánkat megkönnyítik, illetőleg meghatározzák.
Szükségszerűségét leginkább a gazdasági életben érzékeljük, amit igazol az a tény is,
hogy a munkahelyeken csökken a hagyományos értelemben vett irodai munkaerő aránya, és egyre növekszik azok száma, akiknek a munkájában nélkülözhetetlen mindennapi eszköz a számítógép. Így van ez a gazdasági szakterület munkaköreiben is, ahol a
legelterjedtebb munkaeszközzé vált a számítógép és a hozzá kapcsolódó kiegészítők.
Egyes munkahelyeken napi 5-6 órán át, vagy még ennél is hosszabb ideig - sokszor
folyamatosan - dolgoznak a számítógéppel. A képernyő előtt végzett munka pedig csak
látszólag könnyű, valójában nagyfokú, állandó figyelemösszpontosítással és a szem
erőteljes igénybevételével jár. Még tovább fokozza a megterhelést és fárasztóbbá teszi
ezt a munkát, ha nem megfelelő a testhelyzet, illetőleg az optimális munkakörnyezet
kialakítására nem fordítanak kellő figyelmet.
A számítógéppel dolgozók gyakran panaszkodnak gyors elfáradásra, álmosságra, idegességre, ingerlékenységre, látási zavarokra, illetőleg egyéb, különösen a fej-, a nyak-,
hát- és kézfájdalmakra.
Világszerte hatalmas erőkkel folyik a kiváltó okok kutatása. A szakemberek szinte egybehangzóan állítják, hogy a panaszok jelentős részét a számítógépes munkakörnyezet
helytelen kialakítása, illetőleg a számítógépek által meghatározott pszichés tényezők
okozzák, amelyek kellő körültekintéssel, odafigyeléssel, rövid tornával, pihentetőkkel
könnyen megszüntethetők, vagy jelentősen csökkenthetők.A panaszokból kiindulva főként a testhelyzettel, a vizuális észleléssel kapcsolatban jelentkeznek a problémák. A számítógéppel való foglalatosság ülő testhelyzetet igényel,
így a szervezet statikus megterhelés alatt áll. Ebben a testhelyzetben a vérkeringés lelassul és egy idő után fáradtsághoz vezet. Hosszabb távon súlyos megbetegedést
(izommerevség, mozgásszervi károsodás, váll-, derék-, csuklófájás stb.) okozhat a helytelen, kényelmetlen testhelyzet, amit tovább súlyosbíthat az ennek nyomán kialakuló
stressz és a szellemi munkával együtt járó idegi megterhelés.
A dolgozók nagyon sokat tehetnek az egészséges munkakörnyezetért. Mindenekelőtt
helyes munkavégzési szokásokat kell kialakítani és be kell tartani a képernyős munkahelyekre vonatkozó egészségügyi és munkabiztonsági szabályokat, amelyek útmutatást
adnak a legfontosabb irodai eszközök és a munkakörnyezet ergonómiai* szempontú
használatára, kialakítására:


munkaasztal, szék igények szerinti beállítása;számítógép, képernyő, beviteli eszközök (billentyűzet, egér), perifériák összehangolása;az irodai, ügyviteli adminisztrációt segítő egyéb berendezések elhelyezése (az irodai tér kialakítása) a munka jellegének megfelelően;világítás, megfelelő hőmérséklet, páratartalom, levegő, szellőztetés, zaj stb. megoldása;a személyes tér kialakítása;helyes testtartás a munkavégzés során;ellazulást, feltöltődést jelentő mozgások, pihentető torna;ésszerű és hatékony munkaszervezés;jó közérzet kialakítása.

*Ergonómia = az ember és munkakörnyezetének (l. fizikai tér, munkaeszköz, anyagok, a munka
szervezete, egyén és munkacsoport viszonya stb.) kölcsönhatását vizsgáló tudományterület.

A laptopok, ipad-ok, iphon-ok, okostelefonok stb. sok területen segítik, támogatják az
emberi tevékenységet (főleg kapcsolattartását), de sajátos konstrukcióik, kialakításuk,méretük miatt nem alkalmasak folyamatos munkára, mivel használatuk több ergonómiai problémát is jelent. Pl. a billentyűzet és a képernyő mérete túlságosan kicsi, egymástól függetlenül nem állítható be, nem mozgatható, a képernyő mérete, szemtől való
távolsága, megfelelő dőlésszöge nem állítható, a billentyűzet kialakítása, mérete következtében az ujjak, a kéz, a csukló, a test (hát, fej, nyak) természetellenes tartásra, mozgásra kényszerül.
(Bővebben: 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi
és biztonsági követelményeiről)

A munkahelyi légkör az irodában
A pszichológiai és szociális környe
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


zet a gazdasági, marketing, ügyviteli-irodai munkavégzés egyik leglényegesebb környezeti eleme. Feszült, rossz légkörű munkahelyen a
munka is rosszul fog menni. A jó csapatmunkához elengedhetetlen a jó önismeret, ezzel
egyidejűleg fejleszteni kell magunkban a mások elfogadásának képességét is. Csak így
alakíthatóak ki a harmonikus munkakapcsolatok.
Ha javítjuk személyes és munkakapcsolataink minőségét, illetve reális önértékelésünk
alapján tisztában vagyunk egyéni tulajdonságainkkal, az alábbi eredményeket érhetjük
el:
 hatékonyabb, korszerűbb és komfortosabb munkavégzés;
 jobb minőségű, pontosabb munka;
 biztonságosabb körülmények;
 egészségi ártalmak kiküszöbölése;
 munkavégző képesség növekedése;
 munkatársak általános közérzetének javulása.Viselkedés irodai munkakörnyezetben
Jó tudni, hogy…


Az irodaterek kialakításától függően – l. szoba, kisteres vagy nagyteres irodák –
nem vagyunk egyedül az irodában. Ez minden munkatárstól nagyfokú alkalmaz-

kodást igényel. Nem tehetünk akármit, ami csak nekünk kellemes, a másik pedig
esetleg szenved tőle (pl. légkondi használata, telefonbeszélgetés, csevegés, magánjellegű fotók kihelyezése, virágelhelyezés stb.).


A munkatevékenységünk általában nem magányos tevékenység, többnyire egy fo-

lyamat, egy csapat részei – láncszemei – vagyunk, amelyek szorosan összekapcsolódnak, érdekeik összefonódnak. Az általunk végzett munka eredményessége függ a munkatársak tevékenységétől, de a miénktől is függ mások munkája.
A pontosan, precízen és időben elvégzett munkával segíthetjük, ennek hiányában gátolhatjuk a csoport vagy akár az egész szervezet munkáját. Ezért a gazdasági
jellegű tevékenységek nagyfokú összehangolására van szükség, amelynek keretei
között az egyes dolgozók önállóan végzik tevékenységüket.


Az önálló munkavégzés mindig felelősséggel jár – különösen a pénzügyi döntések környezetében –, amit a gazdasági, marketing vagy titkári (ügyviteli) területen
dolgozóknak fel kell vállalniuk. A munkafeladatot a legtöbb munkahelyen a munkaköri leírásban* foglaltak szerint és a felettesünk utasítása szerint kell elvégezni.
Ugyanakkor nem lehet elvárni, hogy a ránk bízott feladatokhoz mindig megadják
a részletes utasítást (ez gátolná, hátráltatná a napi munkát). Aki a szakmáját érti,
tudja, mit kell tennie, olykor önállóan kell meghozni a döntéseket, számolva a következményekkel.
* Munkaköri leírás = azoknak a feladatcsoportok a részletes meghatározása, listája, amelyeket a
munkavállalónak a munkaszerződése alapján el kell látnia az adott munkakörben. Elsődlegesen
a tisztánlátást szolgálja a munkáltató és munkavállaló számára azzal, hogy rögzíti, a szerződésben
megnevezett munkakört hogyan kell értelmezni.

Az önállóság és a következmények vállalása nem jelenti a szabályok figyelmen kívül hagyását. Mind a gazdasági, mind a marketing és ügyviteli jellegű munkatevékenységeket, azok rendjét, eljárásmódját, határidőket stb. szabályok (törvények, rendeletek, utasítások) határozzák meg. A feladatokat ezek mentén kell elvégezni, mert be nem tartásuk súlyos szankciókat vonhat maga után (l. adózási, bejelentési szabályozások, határidők, szankciók stb.).
Ezek a szabályok gyakorta változnak. Az adott területen dolgozó ügyintézőknek
követniük kell ezeket a változásokat.Napjaink embere időzavarban szenved. Sokan panaszkodnak, hogy nem tudják
elvégezni a rájuk kimért feladatot a rendelkezésükre álló idő alatt. Mind a munkahelyen, mind a magánéletben vannak olyan időszakok, amikor a nap 24 órája sem
elegendő, hogy minden feladatot elvégezzünk. Így van ez a gazdasági, marketing
vagy ügyviteli területen dolgozókkal is. Különösen egy-egy projekt zárása, adóbevallási határidő közeledése, pályázat beadása stb. kapcsán kerül az ember időprésbe.
Ha nem jól osztjuk be az időnket, könnyen kicsúszhat a kezünk közül az irányítás
az életünk, munkánk felett; idegesek, kapkodósak, stresszesek leszünk, és sokat
hibázunk.

Gazdálkodj okosan – a saját időddel és mások idejével is! Könnyű ezt mondani, de
hogyan lehet megvalósítani! Jó hír, hogy egy kis odafigyeléssel, tudatos időbeosztás-

sal, időmenedzsmenttel az időprobléma megelőzhető.
Először is alakítsunk ki fontossági sorrendet a feladatok között:
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


fontos – nem fontos, sürgős – nem sürgős;
 fontos és sürgős, fontos, de nem sürgős;
 sürgős és fontos, sürgős és nem fontos!

Írjunk feladatlistát, és alakítsunk sorrendet!
1. Fontos és sürgős (FS).2. Sürgős, de nem fontos (S-F).
3. Fontos, de nem sürgős (F-S).
4. Nem fontos és nem sürgős (-F-S).

Írj listát az elkövetkező egy hét elvégzendő feladatairól, majd jellemezd a fenti szempontok szerint!
Állítsd sorrendbe a feladatokat!

Készíts egyszerű napirendet (feladat – időpont/időtartam), és igyekezz ezt be is tartani!


Az irodában (gazdasági, PR és marketing, titkári stb.) gyakran megfordulnak emberek: vezetők, belső munkatársak, partnerek, vendégek, ügyfelek, a hatóság emberei
stb. Olykor mi „látogatunk” más szervezetek irodáiba. Ahol emberek „találkoznak”
(személyesen, telefonon, elektronikusan, levelezés révén), ott kapcsolatok alakulnak
ahol emberi kapcsolatok működnek, ott konfliktusok, problémák, nézeteltérések
is adódhatnak ezeket megfelelően kell kezelni.

Kommunikációnknak, probléma- és konfliktuskezelésünknek mindig a jó kapcsolatok megőrzését, ápolását kell szolgálnia, s ki kell fejeznünk együttműködési készségünket, segítő szándékunkat.
Tudnunk kell, hogy munkákkal, viselkedésünkkel, kommunikációnkkal, emberekhez
való viszonyunkkal, segítőkészségünkkel stb. a cégünket képviseljük. Az irodába betérő vendégek, látogatók, partnerek gyakran azonosítják a cég kultúráját, imázsát a dolgozók viselkedésével. Nem mindegy tehát, hogyan vélekednek rólunk, rajtunk keresztül pedig a munkaadónkról.
Egyes szakmában és/vagy szervezeteknél etikai kódexben* rögzítik, mit várnak el az
ott vagy abban a szakmában dolgozóktól.
*Etikai kódex = adott szakterületen dolgozók, foglalkozásban tevékenykedők erkölcsi szabályainak,
viselkedési irányelveinek gyűjteménye, amelyet a szakmabeliek saját presztízsük megőrzése érdekében adnak közre; mely a szakma széles körű elfogadottságán alapul.Ajánljuk figyelmedbe!


Adótanácsadók Egyesülete Etikai Szabályzata

„Az adótanácsadást, valamint az adótanácsadók részvételével számviteli, társadalombiztosítási feladatokat ellátó egyéni vállalkozók és társas vállalkozások [továbbiakban:
Adótanácsadó] feladata, hogy ügyfeleiknek a maximális szakmai segítséget megadja,
valamint a hatóságok és más szervek előtt eljárva az ügyfeleiknek segítséget és képviseletet nyújtson jogainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez. Az
Adótanácsadó munkájával törekedjen arra, hogy megbízóinak a törvényességbe vetett bizalma az eljárás során töretlenül megmaradjon, erősödjön. Az Adótanácsadó
tudatosítsa ügyfeleiben, hogy az Adótanácsadók Egyesülete az ő érdekvédelmüket is
ellátja.” (www.adokamara.hu)


Direkt és Interaktív Marketing Szövetség (DIMSZ) Etikai Kódexe– „célja,

hogy a piaci szereplők és a fogyasztók között erősítse a bizalmat és egyben a felelős
direkt kommunikációra ösztönözze a cégeket, hiszen a cél a fogyasztói élmény kialakítása – egymás jogainak tiszteletben tartásával. A Kódex ajánlásai nem egyedül a Szövetség tagságának szólnak, hanem a piac minden szereplőjének, mindazoknak a cégeknek,

amelyek

közvetlen

kommunikációval

érik

el

fogyasztóikat.”

(http://www.dimsz.hu)


Etikai Kódex a titkári, titkárnői munkakörben dolgozók számára

„A titkári/titkárnői munkakör bizalmi állás, betöltőjétől elvárható az átlagosnál tudatosabb etikai magatartás. Az alábbi etikai kódex röviden összefoglalja azokat a szakmai
erkölcsi követelményeket és erényeket, amelyek e munkához nélkülözhetetlenek.” –
vallja a Magyar Titkárok Országos Egyesülete (MTOE; 2005). (www. euma.hu)

Véleményezd a következő helyzetet! Az egyik ügyfél telefonon keresett meg azzal, hogy igazolást
kapjon valamilyen körülményről. Az irat elkészítése éppen a te feladatkörödbe tartozott, megígérted,
hogy pár napon belül a dokumentumot postán fogja megkapni. Az igazolást ki is állítottad, de mivel
az aláírásra jogosult vezető nem tartózkodott az irodában, és nem tudta aláírni, félretetted. Az iratbecsúszott más iratok közé, és megfeledkeztél róla. Néhány nap múlva az ügyfél újabb telefonja
emlékeztetett az ígéretedre! Hogyan járnál el az ad