Betekintés: Valutapénztáros, speciális ügyintézői ismeretek, oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

Forrás: http://www.doksi.hu

Speciális Ügyintézői 1. tétel
Ismertesse a kapcsolódó jogszabályok alapján a pénzváltás fogalmát, az e
tevékenység végzésére jogosultak körét, a közvetítői rendszer lényegét és
lényeges elemeit, valamint a pénzváltók lehetséges ügyfélkörét!
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény HPT
HPT
Pénzügyi szolgáltatás Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás
Számlavezetés
PÉNZVÁLTÁS
Pénzforgalmazás
Pénzfeldolgozási tevékenység
Hitel-és kölcsönügylet
Elektronikus pénz
Átutalási tevékenység
Pénzváltás: külföldi fizetőeszköz forint ellenében történő megvásárlása (vétel),
külföldi fizetőeszköz forint ellenében történő eladása (eladás) , külföldi
fizetőeszközök egymás közötti átváltása (konverzió), csak engedély birtokában
történhet (PSZÁF adja ki 2002-től,e lőtte MNB)
Pénzváltóhely: pozícionálja a törvény a pénzváltókat
Nem minősül pénzváltásnak:
• Címletváltás
• Áruért és szolgáltatásért külföldi fizetőeszközzel való fizetés során
visszajáró forintban vagy valutában történő visszaadás
• Készpénz kereskedelemmel foglalkozó intézmény: numizmaták –
numizmatikai célú készpénz forgalmazása (nincs fizetőeszköz jellege)
• Pénznemek pénzforgalmi szolgáltató által történő átváltása: pl.
devizaszámla terhére forint készpénz kifizetés; bankkártya terhelés idegen
automatában
Ügynöki rendszer:
2002-től vezetik be pénzmosás megelőzési szándékkal
• nincs saját jogú pénzváltás, csak megbízásból járhatnak el
megbízott ügynök= pénzváltó (PSZÁF engedély)
• megbízók: hitelintézetek (bankok+ takarékszövetkezetek)

Forrás: http://www.doksi.hu

Pénzváltók (gyűjtőfogalom)
HITELINTÉZETEK
Kereskedelmi bankok és
takarékszövetkezetek
- saját jogon váltanak a piacon
- MNB régi rendeletei érvényesek +
PSZÁF  jegybanki jogosítvány

KÖZVETÍTŐK
Utazási irodák, szállodák, pénzváltó
irodák
- megbízásból járnak el
- vállalkozás kell, hogy legyen:
Egyéni, jogi személlyel nem rendelkező
(BT, KKT), jogi személlyel rendelkező:
(kft, Rt, Szövetkezet)
PSZÁF engedélyez

Közvetítői rendszer
2010-től átkeresztelik az ügynöki rendszert
• PSZÁF engedélyköteles
• Egy adott hitelintézet megbízásából jár el: FÜGGŐ KIEMELT
KÖZVETÍTŐ

NEVÉBEN

Átengedi a
névhasználatot
(matrica
elhelyezése név
+ logó)
Ügyleti
bizonylatokon is
megjelenik a
megbízó neve

A HITELINTÉZET
JAVÁRA
KOCKÁZATÁRA

FELELŐSSÉGÉRE

2002-től a
pénzkészletet
biztosítja – külön
számvitel

Jó hírnévkockáztatás a
névhasználat miatt
előzetes kontroll,
átvilágítás

Folyamatos pénzkészlet
biztosítás

Saját árfolyam
politikát
engedélyez: üzleti
haszon fog
realizálódni ->
közvetítő díj (fix
vagy konverziós
[meghatározott
%])

Pénzkészlet, működési
kockázat: óvadék:
anyagi biztosíték
Könyvelésbe: Idegen
pénztárba kihelyezett
pénzkészlet:
céltartalékot képez, nem
várt esemény: veszteség
leírás

Ellenőrzési kötelezettség:
előzetes kontroll
évente 1x kötelező
helyszíni vizsgálat a
közvetítőnél

Ügyfélkör:
• Természetes személy
• Vállalkozás
• szervezet

Forrás: http://www.doksi.hu

Speciális Ügyintézői 2. tétel
Fejtse ki a kapcsolódó jogszabályok alapján a pénzváltás engedélyezésének
feltételeit, a pénzváltás személyi és tárgyi feltételeit, valamint sorolja fel a
közvetítő által igazolandó egyéb feltételeket!
A pénzváltási tevékenységről szóló Kormány rendelet határozza meg a
pénzváltási tevékenység személyi és tárgyi feltételeit. (Van külön a
hitelintézeteknek és a hitelintézeteknek+ közvetítőknek egyszerre szóló)
Engedélyezési eljárás (PSZÁF)
- hitelintézeteknek: nyilatkozat kibocsátása elegendő
- közvetítő: igazolási kényszer: minden feltételt igazolni kell
Személyi feltételek:
• abszolút feddhetetlenség
• 3-as személyi kör: vezető, felelős vezető, alkalmazott
• Szakismeret
• Alapfokú idegen nyelvismeret
Tárgyi feltételek:
• Pénzváltási tevékenységre alkalm

  Következő oldal »»