Betekintés: Pénzügyi számviteli ügyintéző kidolgozott tételek, oldal #2

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

Állami Felügyeletével.2. tételMutassa be a magyar pénzügyi intézményrendszert! Ismertesse a pénzügyi intézmények típusait! Sorolja fel a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások körét, főbb jellemzőit! Tegyen különbséget a passzív, az aktív és a semleges bankműveletek között! 1987 óta Magyarországon kétszintű bankrendszer van, mely azt jelenti, hogy a jegybank (MNB) közvetlen kapcsolatban a kereskedelmi bankokkal áll, s a többi gazdasági szereplővel nincs közvetlen kapcsolata. MNB

Pénzügyi intézmények, melyek üzletszerűen foglalkoznak pénzügyi szolgáltatásokkal.

Hitelintézetek

Pénzügyi vállalkozások

Bank

Szakosított hitelintézet

Szövetkezeti hitelintézet

A pénzügyi vállalkozás olyan pénzügyi intézmény, mely nem foglalkozhat: betétgyűjtéssel nyilvánosságtól visszafizetendő pénzeszköz elfogadásával pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásával Részvénytársasági formában alapítható pénzügyi vállalkozás, melynek alapításához legalább 50 millió Ft szükséges. A hitelintézet betétet gyűjt és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat végez. Kizárólag hitelintézet jogosult: betétgyűjtésre pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására saját tőkét meghaladó pénzeszköz elfogadására készpénz helyettesítő fizető eszközök kibocsátására A hitelintézet alágai: A bank kaphat kizárólag engedélyt a pénzügyi szolgáltatások teljes körének nyújtására, melynek alapításához legalább 2 millárd Ft alaptőkére van szükség, és részvénytársasági formában kell működnie. A szakosított hitelintézet külön törvény szabályozás szerint jogosult tevékenységének elvégzésére, de a pénzügyi szolgáltatások teljes körének végzésére nem kaphat engedélyt. Szintén részvénytársasági formában működhet, melynek alapító tőkéjét törvény határozza meg. A szövetkezeti hitelintézet (takarék, illetve hitelszövetkezet) a pénzügyi szolgáltatások közül nem végezhet valuta- vagy devizakereskedelmi tevékenységet (kizárólag saját számlára), nem vállalhat kezességet és garanciát, illetve nem lehet befektetési alap letétkezelője. A hitelszövetkezet a pénzváltást leszámítva csak saját tagjai körében végezheti tevékenységét. Alapításához 250 millió Ft szükséges, és működhet szövetkezetként vagy részvénytársaságként is. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény meghatározza a pénzügyi szolgáltatásokat, a pénzügyi intézményeket, illetve azok tevékenységi körét. A törvény szerint üzletszerűen végzett pénzügyi szolgáltatások az alábbiak: betétgyűjtés: mások pénzének betétként való elfogadása hitelnyújtás: hitel és kölcsön nyújtása bankszámlaügylet: pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása garanciaügylet: bankgarancia vagy bankkezesség vállalása, ha kötelezettség pénzben teljesítendő készpénzt helyettesítő eszközök: csekk, hitelkártya, utazási csekk kibocsátása és velük fizetési forgalom lebonyolítása értékpapír forgalomba hozatali ügylet: külön jogszabály szerint kizárólag hitelintézet által kibocsátható értékpapír nyilvános forgalomba hozatala széfügylet: értékpapírok, értéktárgyak biztonságos megőrzése értékpapír-letéti ügylet: értékpapír-kezelés, értékpapírletét-kezelés Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: pénzváltási tevékenység bankügynöki tevékenység: pénz- és kölcsönügyletek közvetítése elszámolásforgalmi ügylet: az elszámolásforgalom lebonyolítását végző elektronikus átutalási rendszerek működtetése pénzfeldolgozás Passzív bankügyletek, azok a tevékenységek, melyek a bankmérlegében passzívaként kerülnek kimutatásra (kötelezettségek). Ilyen például a betétgyűjtés. Aktív bankügylet, ami a bankmérlegében aktívaként kerül kimutatásra (követelés). Ilyen például a hitelnyújtás. Semleges bankügylet, mely a bankmérlegére semmilyen hatással nincsen. Ilyen például a tanácsadás, széfszolgáltatás, pénzváltás Pénzforgalmi szolgáltatások pedig a számlavezetés.3. tételIsmertesse a passzív bankműveletek célját és fajtáit! Fejtse ki a betétgyűjtés lényegét és főbb csoportjait! Értelmezze a pénz időértékét! Mutassa be a jövőérték és a jelenérték alkalmazásának szerepét, és az alkalmazott módszereket! A hitelintézeti törvény a bankok által végzett illetve végezhető műveletek fogalmát pénzügyi szolgáltatásoknak és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásoknak nevezzük. Ezek lehetnek aktív és passzív bankügyletek. Passzív bankügyletek :azok a műveletek, amelyeket a források mértékét és összetételét módosítják, függetlenü

«« Előző oldal Következő oldal »»