Betekintés: Egynapos sebészet

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Egynapos sebészet Egynapos sebészeti esetek aránya az összes sebészeti beavatkozás százalékában Total surgical procedures Day cases % of total performed as day cases IAAS (Ambuláns Sebészet Nemzetközi Társasága) adatai év 2001 2002 2003 2004 2005 44,4 47,0 46,9 47,1 40,5 Australia 36,9 38,7 41,1 30 Belgium 62,8 64,8 64,1 87 Canada 46,8 51,0 52,6 52,0 55,2 Denmark 36,4 38,3 38,6 38,2 37 Finland 6,8 8,8 15,1 37 Germany 1,7 2,0 2,1 2,1 Hungary 28,0 28,5 28,8 29,5 Ireland 24,2 28,7 32,9 29 Italy 39,5 39,4 39,4 37,0 Luxembourg 48,0 49,5 47,3 48,2 49,6 Netherlands 7,0 10,4 12,6 14,1 10,7 Portugal 24,8 26,8 28,0 28-44 Spain 17,6 18,5 16,6 Switzerland 53,1 53,5 53,4 53,4 United Kingdom Norvégia 48 Lengyelország 2,4 Svédo. 50 OECD Health Data 2006 - Version : October 2006 2003 2004 2002 2004 2003 2003 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2002 Forrás:http://www.iaas-med.com/modules/content/survey.pdf 1 Felmérések szerint a 20. század vége óta az egynapos sebészet

alkalmazása növekvő arányú minden országban. E tekintetben élen jár az USA és Kanada. Kanadában a sebészeti beavatkozások 64 (OECD adat) – 87 (IAAS - Ambuláns Sebészet Nemzetközi Társasága adat) százalékát egynapos sebészetben végzik. Európában Svédországban, Norvégiában, Dániában, Hollandiában és az Egyesült Királyságban az egynapos sebészeti beavatkozások aránya 50-55% az összes műtéthez viszonyítva. Ugyanakkor Kelet-Európa országainak idevonatkozó adatai csak néhány százalékosak. Lengyelországban az egynapos műtétek aránya 2,4 százalék, Magyarországon 2,1%, Szlovákiában 7%. Az öt éve alakult Szlovák Egynapos Sebészet Szövetség (Slovenská asociácia jednodnovej chirurgie = SAJCH) 2007 júniusában tartott szimpóziumán értékelték a szakterület helyzetét. SAJCH becslése szerint Szlovákia képes lenne rövid időn belül az egynapos sebészet keretében végzett műtétek arányát 30-40%-ra növelni, és ezzel

a közfinanszírozási forrásoknak minimum 20%-át lehetne megtakarítani. A kis kórházakban végzett műtétek 80%-a egynapos sebészet kategóriájába tartozik, ezért itt célszerű lenne megteremteni a körülményeket az egynapos sebészeti intézménnyé való átalakításra. Úgy vélik, a finanszírozási rendszert ösztönzőbbé kell tenni. A SAJCH szakemberei a megoldást abban látják, hogy létre kell hozni az egynapos sebészeti szolgáltatások egységes díjazási rendszerét (az egynapos beavatkozásra mindenütt ugyanolyan összeg járjon). A nemzetközi és a hazai tapasztalatok mutatják, hogy lényegesen kevesebb az egynapos sebészeti intézményekben végzett műtétek utáni komplikációk száma. Az egynapos sebészettel minden résztvevő nyer: az egészségbiztosítók a pénzforrások megtakarításával, az állam, a munkáltatók és a maga beteg pedig azzal, hogy gyorsabban térhet vissza a normális életbe. A finanszírozás országonként

változik. Spanyolországban, Olaszországban és a skandináv országokban esetek szerinti díjazást alkalmaznak, nincs különbség abban, hogy az esetet ambuláns módon vagy fekvőbeteg módon látják el, ez az ambuláns eljárás terjedését ösztönzi Ugyanakkor Németországban vagy Portugáliában az ambuláns ellátás díjazása jóval alacsonyabb. Sok esetben országon belül is nagy eltérések mutatkoznak az ambuláns eljárások alkalmazásában. Ez függhet attól is, hogy az egynapos sebészetre kórházon belül van-e kijelölt, esetleg különálló részleg, vagy a tevékenység a fekvőbeteg-ellátás integrált részét képezi. Egy ország kultúrája és hagyományai is nagymértékben befolyásolják az elektív sebészet alkalmazásának mértékét. Hosszú várólisták esetén könnyebben akuttá válhat egy beavatkozás, mint a tervezett eljárások alkalmazásakor. Szakterületenként meghatározhatók azok az eljárások, ahol a legmagasabb az egynapos

beavatkozások aránya. Az IAAS felmérése szerint az ezekre jellemző statisztikák (egynapos beavatkozás aránya a terület összes beavatkozásához viszonyítva) a következők: Fül-orr gége, szem és állkapocs sebészet Országok Dobhártya- Mandula Orrplaszt Broncho- Szürkehá Kancsalság Fogeltávolítá bemetszés műtét ika mediastino lyogkorrekciója s -scopia műtét szájsebészeti beavatkozáss al Ausztrália 82 4 22 48 89 80 92 Belgium 94,6 93,6 18 24,9 87 81 96,8 Kanada 99 66,8 91,6 67,4 99,4 99,1 94,8 Dánia 81 30 52,5 67 98 65 91,7 Anglia 82 7 17 3,5 90 80 87 Finnország --24 ----91,5 ----Franciaország 90 20 9 32 45 19 52 Németország 61,4 18 16,6 85,8 42 46 96 Hong Kong 60,7 0,7 --14,5 53,5 31 --Olaszország 50 15,7 5,7 22 62 21 58 Hollandia 98 64 56 92 90 Norvégia 87 28 64 27 93 50 96 Lengyelország ORL 0,9 Szem4,7 Portugália 15 9,2 1,5 --31 29 44,8 Skócia 61,4 18 12,6 85,8 42 46 5,9 Spanyolország 0-78 1-42 --1-10 42-90 2-69 --Svédország 80 14,3

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


32,5 48 97 65 95 USA 98,6 89,2 94 34 99,7 85 --A kisebb fül-orr-gégészeti beavatkozások nappali sebészet keretében végzett aránya is nagy különbségeket rejt. Míg a dobhártya-bemetszéseket több országban is szinte kizárólag ambulánsan végzik – Kanada 99%, USA 98,6%, Belgium 94,6%, Franciaország 90%, Hollandia 98% - addig ugyanez a beavatkozás Portugáliában csupán 15%-ban történik ily módon. A mandulaműtétek aránya 1%-tól (Spanyolország 1-42%) 93,6 %-ig (Belgium) terjed. Orrplasztikát, melynek gyakorisága az amerikai kontinensen a legnagyobb, Európában főként a skandináv országokban végeznek ambulánsan.. A bronchomediastinoscopia elvégzésében szintén rendkívül nagy a szórás (1-85,8%). A szürkehályog egynapos sebészetben való megoldása Portugáliában a legkisebb mérvű (31%), Svédországban (97%) és az USA-ban majdnem eléri a 100%-ot. A kancsalság ambuláns korrekciója Spanyolországban mutatja a legingadozóbb értéket

(2-69%), a leggyakoribb Kanadában és Hollandiában. A fogeltávolítás szájsebészeti beavatkozással Skóciában történik legritkábban (5,9%) egynapos sebészeti beavatkozás keretében, és Belgiumban a leggyakoribb (96,8%). 3 Nőgyógyászat Országok Endoszkópos női sterilizáció 86 % 67.2 % 99.3 % 90 % 84 % 89 % 5% 41.5 % -------22 % 93 % 52 % Ausztrália Belgium Kanada Dánia Anglia Finnország Franciaország Németország Hong Kong Olaszország Hollandia Norvégia Lengyelország Portugália 23.5 % Skócia Spanyolország Svédország USA 41.5 % 0-73 % 80.6 % 90.2 % Legális abortusz Méhnyakdilatáció és küret 89 % 86.4 % ---79 % 99.8 % 80.6 % 97 % 86.9 % -----70 % ---------87 % 45 % 5.1 % 40 % 51.8 % 14 % 84 % 33.5 % 90 % 69 % 97 % 73 % Nőgyógyászat Nem 34.8 % legális 75 % 40 % 0-2 % ------92 % -----82.5 % 85 % Laparoszkópos vaginális méheltávolítás 0.1 % 0.2 % 0 3.1 % 0.2 % -----0% 1.3 % 0% 0.1 % 0% 1% 0.8 % 0% Hólyag- és végbélsérv

műtét 1.5 % 5.1 % 3.7 % 7.3 % 1% -----0% 19.1 % ----1% 0.5 % 4% 1.3 % -----1.4 % 19.5 % 19.1 % 6-50 % 1.7 % 20.5 % ------- Az egynapos sebészeti eljárással végzett endoszkópos női sterilizáció Kanadában (99,3%), ill. az USA-ban (90,2%) különösen magas. Az európai országok közül Hollandiában (93%), Dániában (90%), Finnországban (89%) és Svédországban (80,6%) a legmagasabb az endoszkópos női sterilizáció egynapos sebészet keretében végzett beavatkozásainak aránya, Franciaországban viszont meglehetősen alacsony (5%). Az egynapos legális abortusz beavatkozások aránya ugyancsak Kanadában a legmagasabb (99,8%), az európai államok közül pedig Dániában és Norvégiában (97-97%), ill. Svédországban (92%). Németországban (5,1%) és Spanyolországban (0-2%) azonban meglehetősen alacsony, Portugáliában pedig az ilyen jellegű beavatkozás nem legális. A méhnyak dilatáció és küret beavatkozások a legnagyobb arányban Ausztráliában

(86,4%) és az USA-ban (85%) végzik egynapos sebészeti eljárás keretében. Európában a legmagasabb arányt e téren Dánia (86,9%), Belgium (79%), Norvégia (73%) és Anglia (70%) képviseli. A laparoszkópos vaginális méheltávolítást világszerte még meglehetősen ritkán végzik egynapos sebészet keretében. Az USA-ban az ilyen jellegű beavatkozások 19,5%-át végzik egynapos sebészet keretében, ami világszerte a legmagasabb arány. Európában 0-1,4% körüli arányban végeznek ilyen beavatkozásokat egynapos sebészeti eljárással, Dániában azonban relatíve jóval magasabb az arány (3,1). 4 A hólyag- és végbélsérv műtétek esetében az egynapos sebészeti eljárás keretében végzett beavatkozások aránya az USA-ban 20,5%, de különösen magas Spanyolországban is, ahol az egynapos műtétek aránya 6-50% között mozog. Franciaországban egyáltalán nem végeznek ilyen jellegű beavatkozást egynapos sebészet keretében. Ortopédia

Térdarthroscop ia Ausztrá lia Belgiu m Kanada Dánia Anglia Finnors zág Francia ország Németr oszág Hong Kong Olaszor szág Holland ia Norvégi a Portuga lia Skócia Spanyol ország Svédors zág USA Arthrosco pos meniscusműtét Implantát umok eltávolítás a Lábdeformi tások Carpal tunnel Bakerciszta Dupuytren Crusiate ligamentu m Porckor ongműtétek 61 % 19 % 86 % 34.8% 47.4 % 10.7 % 2.1 % 69 % 79 % 75 % 41 % 93 % 37.8 % 84.5 % 14.7 % 1.9 % 94.9 % 92 % 65 % 74 % 97.7 % 91 % 70 % ------ 85 % 83.5 % ---------- 72 % 72 % 28 % 50.8 % 99.5 % 78 % 88 % 81 % 87.6 % 76.4 % --------- 94.4 % 86.6 % 42 % ------ 62.7 % 55.7 % ---------- 10.2% 1.6 % 1% ------ 29 % 36 % 40 % 2% 79 % 15 % 54 % 1% 0% 17 % 32.5 % 33 % 42.5 % 62.5 % 19 % 60 % 46 % 4.2 % 14.6 % 6.8 % ------ 0% 0% 3.1 % ----- 32 % 28.7 % 35 % 20.5 % 73.5 % 52 % 48 % 2.2 % 2.5 % 93 % 92 % 64 % 27 % 95 % 57 % 81 % 5.1 % 0.4 % 76 % 88 % 60 % 61 % 83 %

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


79 % 42 % 22 % 6% 1.9 % 1.8 % 4.7 % ------ 39 % ------ 21 % ------- 0.8 % 65.4 % -------- 32.5 % 6-53 % 37 % ------- 55 % -------- 93 % 51 % 62.5 % -----13------88% 79 % 79 % 38 % ------- 88 % 42.5 % 3-59 % 45 % 64 % ------ 4.2 % 00.6% 0.6 % 93.9 % 96.7 % 75.9 % 95.2 % 97.3 % 84 % 97.6 % 82.1 % 5.7 % 63.2 % 81 % 70.5 % 57.5 % A térd-arthroscopiás beavatkozás egynapos sebészet formájában az USA-ban, Kanadában, Dániában és Hollandiában fordul elő 90% fölötti arányban. E beavatkozás 1,9 %-kal a legalacsonyabb arányban Portugáliában fordul elő, ahol jellemzően alacsony az egynapos sebészeti beavatkozások aránya. Az arthroscopos meniscus-műtét, az implantátumok eltávolítása, a láb-deformitások, a carpal tunnel vagy a baker-ciszta esetében a táblázatban szereplő országok közül jellemzően magas Kanadában, Angliában, a skandináv országokban és az USA-ban az ilyen formában végzett beavatkozások aránya. A láb-

5 deformitások esetében Franciaország kivételt képez, itt ugyanis kirívóan alacsony (2%) az ilyen jellegű beavatkozás előfordulása. A crusiate ligamentum és a porckorong-műtétek egynapos formában történő végzése már kevésbé jellemző. A porckorong-műtétek esetében egyes országokban – például Franciaország, Spanyolország, Svédország – nem vagy igen alacsony arányban fordulnak elő ilyen beavatkozások. Általános sebészet Mell excízió Mell eltávolítás Antireflux Aranyér Sérv Kolonoszkópia Vastagbél polip Pilonidalis ciszta 8.6 % Laparosz. epehólyag etávolítás 2% Ausztrália 65.1 % 0.3 % 62 % 22.6% 89.4 91.8% 29.7 % Belgium 58 % 3% 1.2% 0.1 % 29.1 % 19.9% 69 % 74.8% 33.6 % Kanada 92.6 % 8.8 % 43.9% 1.3 % 78 % 71.2% 92.8 % 97.6% 77.4 % Dánia 45.3 % 7.2 % 18.8% 6.1 % 82 % 73 % 92.9 % 94.4% 91 % Anglia ------ 2% 3% ------ 18 % 42 % 86 % ----- 34 % Finno. 16.5 % ------

10.3% ------ 14.7 % 46 % ----- ----- ----- Franciao. 24 % 7% 0% 0% 6% 8% 67 % 73 % 10 % Németo. 35 % 8.7 % 0.5 % 3.2 % 19.5 % 6% 90 % 85 % 99 % Hong Kong 58 % 0.2 % 5% 0% 38 % 24.6% 61 % 57 % 22 % Olaszo. 64 % 1.8 % 1.6 % 1% 16.6 % 29.6% 26 % 39 % 64 % Hollandia 41 % 0.4 % 2% 0% 53 % 38 % ------- 98 % 14 % Norvégia 46 % 12 % 12% 6% 73 % 63 % 78 % 85 % 87 % Lengyelo. Általános sebészet 2.2 % - összesített adat Portugália 28.7 % 1.1 % 1.2 % ------ 12.5 % 14.9% ------ ----- 28.8 % Skócia 43 % 1.8 % 0.5 % 0% 19.5 % 6% 82 % 87 % 99 % Spanyolo. ------ -------- 0-10% 0-11 % 2-42 % 6-52% ---------- ------ ------- Svédo. 41 % 5.7 % 11 % 2.9 % 79.6 % 68.9% 80 % 87 % 92 % USA 98.1 % 57.4 % 49.8 % 31 % 95.8 % 84.1% 86.3 % 77 & 91.6 % Az általános sebészetben a nappali műtétek közül a legtöbb országban a mell excízió, kolonoszkópia, vastagbél polip és a

sérv eljárásokat végzik a legnagyobb arányban. Legkevésbe a mell eltávolítást végzik, egyedül Norvégiában van 10% felett (12%). A laparoszkópiás epehólyagetávolítás Kanadában kiugróan magas 43,9%. Az aranyér műtétek nagy szórást mutatnak (Franciaország 6%, Dánia 82%). Urológiai sebészet A nappali urológiai műtéti beavatkozások terén a körülmetélés igen magas Dániában (92,9%) és Hollandiában (96%), alacsony Portugáliában (41,9%) és Németországban (53,6%). Férfi sterilizáció a legtöbb országban 90% fölött van, kivéve Franciaországot (0%), Németországot (84,8%) és Olaszországot (58%). Források: OECD Health Data 2006 - Version : October 2006 http://www.iaas-med.com/modules/content/survey.pdf http://www.zzz.sk - TASR, 2008. jún. 8, jún. 9. 6