Betekintés: Angol felsőfokú szógyűjtemény, oldal #4

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

, hozzáigazít általánosság, általános jelleg (miniszteri) biztos, megbízott (el)kötelezettség törekvés, ambíció, nagyravágyás mellett, mentén, hosszában bőkezű / adakozó jóléti rendszer alaposan a szónoklat mögé tekinteni …mint először szembetűnik színészkedés, pózolás prédikál, papol közönség, hallgatóság meggyőz vkt átgyúr, újra formáz fordulás, folyamodás vmhez ötletek fokozatos / lépcsőzetes közeledése legyőz, megver (jellemző) vonás, sajátság, tulajdonság szembeötlik, kitűnik próbaképpen, puhatolódzva, bátortalanul megbízás, beosztás vezetőket toborzó cég üzem, működés, üzemelés igazol, indokol, megokol, tisztáz kiadás(ok), költség(ek) jóváhagyás, beleegyezés, hozzájárulás, helyeslés elutasít, visszautasít kiszakít (környezetéből), gyökerestől kitép külföldi kiküldetés külföldön élő hazánkfia, száműzött emelkedőben van, növekedőben van kapcsolatban maradni messzenyúló, széles körű, messze szétágazó/szétterjedő csoport, csapat nemzedék, fajta, tenyészet járandóság, juttatás, járadék járulékos juttatás végzi valahogy, odajut visszariad, visszahőköl, megmakacsolja magát házastárs magába foglal, maga után von vonakodó erőltet, erőszakol valóban, tényleg, csakugyan, igazán jelentős, fontos fokoz, fellendít magában foglal, tartalmaz válasz, felelet, visszajelzés visszautasít, vkt elutasít elsősorban, eredetileg, elsődlegesen kettős karrier probléma családi kérdés / probléma / ügy központ, székhely, főhadiszállás külföldi / tengeren túli kiküldetés alaposan/tüzetesen megvizsgál, átvizsgál elhelyezkedés, fekvés megfontol, átgondol, fontolóra/tekintetbe vesz vmt igényel, (meg)követel, kér

Angol szólista (Felsőfok) 03 - Word95technological advance personalization application venture access information drawback impact incompatibility appeal process information swap notes on sg track terminate the pregnancy computer nerd wildcat strike call a strike token arbitration sit in closed shop framework keep pace with sg wasting away dependent on sg picket line tax harmonization tax evasion tax avoidance evade / avoid progressive taxation tax exemption / tax break tax return direct taxation indirect taxation individual privilege capital gains tax wealth tax expenditure earnings exemption deduction be entitled to sg grant sg to sy tax liability appropriate tax schedule tax bracket separate taxable entity file a tax return flat / standard tax rate of tax withhold be subject to sg PAYE (pay-as-you-earn) asset securities market value purchase price selling price

technológiai előrehaladás / fejlődés személyre szabás alkalmazás (kockázatos) vállalkozás információhoz hozzáférni hátrány hatás összeférhetetlenség vonzóerő, varázs információt feldolgozni tapasztalatokat cserélni nyomon követ, kinyomoz, felkutat a terhességet megszakítja számítógép-mániás nem hivatalos sztrájk sztrájkot hirdet jelképes, figyelmeztető, részleges választott bírói eljárás / döntés ülősztrájkot folytat <üzem, amelyben csak szervezett munkások dolgozhatnak> keret, váz lépést tartani vmvel elsorvadás, elgyengülés vktől/vmtől függő sztrájkőrgyűrű adóharmonizáció adócsalás, (illegális) adóelkerülés (legális) adóelkerülés elkerülni, kikerülni sávos adózás adómentesség adóbevallás közvetlen adózás közvetett adózás egyén, személy, egyed kiváltság, előjog árfolyamnyereség adó vagyonadó költség, kiadás, ráfordítás jövedelem, kereset mentesítés, mentesség, felmentés levonás joga van vmhez megad vknek vmt adókötelezettség megfelelő, (oda)illő, alkalmas adótáblázat adósáv önálló adóköteles (jogi) személy adóbevallást benyújt egységes / egyenletes adó adókulcs levon (bért, bérből), visszatart vm alá van vetve, vmtől függ közterhek levonása a fizetőhelyen vagyontárgy értékpapírok, részvények, kötvények piaci érték vételi ár eladási ár

Angol szólista (Felsőfok) 04 - Word95Government budget
excess (of sg) budget deficit budget surplus revenue / receipts expenditure / outlay outstanding debt public good stimulate differentiate consumption investment supply-side effect source incentive meaningful phenomenon embody occurrence fund economically less fortunate on the one hand / on the other hand play a key role improvement prospect promote persist inflationary effect interest rate crowd out resources lingering threat deter preclude discretionary fiscal policy repercussion balance of payments intuitively sensible provision expectation(s) gradually experiment item mentally handicapped rational transparent obvious hypothecated taxation outcome particular transition economy regime inherit furthermore footnote necessitate further extensive

«« Előző oldal Következő oldal »»