Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:
 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Németh Zoltán - Római jogJogi ismeretek | Római jog

A római államberendezkedés ? az archaikus állam
A római res publica fejlődése és terjeszkedése
A római magistratusok általános jellemzése
A római állam fejlődése a köztársaság után: principatus és dominatus
A római senatus
A XII táblás törvény keletkezése és tartalma
A római jog forrásai
Jogérvényesítés ? érvényesítés és követelhetőség
A császári perrend
Perbeli bizonyítás (szabad és kötött bizonyítás, bizonyítási teher)
Ítélet, jogorvoslat az ítélet ellen, res iudicata
A római házasság, a házassági vagyonjog
Az örökbefogadás és az emancipatio
A tulajdon fogalma, korlátai, jelentősége
A birtok megszerzése és megszűnése
A tulajdon megszűnése
Az idegen dologbeli jogok rendszere
2017, 166 oldal

Dr. Bodnár Ildikó - Környezeti kémia és analitikaKémia | Biokémia

Az EU környezetjogi alapelvei
Magyarország környezetvédelmi szervezetei
A Föld legfontosabb környezeti problémái
Környezetanalízis
Ökotoxikológia
Biogeokémiai körforgás
Kémiai technológiák
A környezeti kémia alapjai
Az ökológiai rendszerek szerkezete és dinamikája
A környezetet felépítő elemek, vegyületek
Az elemek biogeokémiai körforgása, szén, nitrogén, oxigén, foszfor, kén
Szennyező anyagok a környezetben
Az antropogén szennyező anyagok forrásai és hatásuk
A Föld szféráinak jellemzése, antropogén szennyezőanyagok az egyes szférákban
Antropogén eredetű szennyező anyagok az atmoszférában
A hidroszféra szerkezete, a víz körforgása
Az elemzés folyamata
A mintavétel
Az elemzés eredményének megbízhatósága
Gravimetria
Titrimetria
Sav-bázis titrálások
Komplexometriás titrálások
Redoxi-reakciókon alapuló titrálások
2013, 298 oldal

Hamvas-Bulányi-Faragó - TrialógusVallás | Tanulmányok, esszék

Vallás, filozófia, tudomány könnyíteni akar, mint mondják, az élet terhein, a hagyomány az embernek visszaadja önmagát.
Az élet élvezete, és az, hogy az ember önmagát visszanyerje, tulajdonképpen egymást nem zárja ki. Mégis, aki az életet élvezi, önmagát elveszti, és aki önmagát vissza akarja nyerni, annak az élet gátlástalan élvezetér?l le kell mondania.
Ahhoz, hogy a hagyomány az embernek magát vissza tudja adni, a mindenkori ember mindenkori helyzetének mértékét ismernie kell. Ez a mérték: az alapállás.
Az alapállás mindennemű etnográfiai különbséget és történeti alakzatot és pszichológiai szövevényt megelőző antropológiai status absolutus.
Minden embernek, mondja Saint-Martin, az emberiség életében sajátos feladata van, amit senki más helyette elvégezni nem tud.
Az újkori Európa vallásának, filozófiájának, tudományának, művészetének, társadalmi és egyéni életgyakorlatának, moráljának és elméletének egyetlen mozgatója van, a szenvedélyes életéhség.
A démonizmus életformái: kapitalizmus-szocializmus, individualizmus- kollektivizmus, vallás-szcientifizmus.
2011, 145 oldal

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Tanárajánló - kiemelt tanáraink

Szeretnél itt megjelenni? Tájékoztatónkat itt találod.