Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:
 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Dr. Bodnár Ildikó - Környezeti kémia és analitikaKémia | Biokémia

Az EU környezetjogi alapelvei
Magyarország környezetvédelmi szervezetei
A Föld legfontosabb környezeti problémái
Környezetanalízis
Ökotoxikológia
Biogeokémiai körforgás
Kémiai technológiák
A környezeti kémia alapjai
Az ökológiai rendszerek szerkezete és dinamikája
A környezetet felépítő elemek, vegyületek
Az elemek biogeokémiai körforgása, szén, nitrogén, oxigén, foszfor, kén
Szennyező anyagok a környezetben
Az antropogén szennyező anyagok forrásai és hatásuk
A Föld szféráinak jellemzése, antropogén szennyezőanyagok az egyes szférákban
Antropogén eredetű szennyező anyagok az atmoszférában
A hidroszféra szerkezete, a víz körforgása
Az elemzés folyamata
A mintavétel
Az elemzés eredményének megbízhatósága
Gravimetria
Titrimetria
Sav-bázis titrálások
Komplexometriás titrálások
Redoxi-reakciókon alapuló titrálások
2013, 298 oldal

Hamvas-Bulányi-Faragó - TrialógusVallás | Tanulmányok, esszék

Vallás, filozófia, tudomány könnyíteni akar, mint mondják, az élet terhein, a hagyomány az embernek visszaadja önmagát.
Az élet élvezete, és az, hogy az ember önmagát visszanyerje, tulajdonképpen egymást nem zárja ki. Mégis, aki az életet élvezi, önmagát elveszti, és aki önmagát vissza akarja nyerni, annak az élet gátlástalan élvezetér?l le kell mondania.
Ahhoz, hogy a hagyomány az embernek magát vissza tudja adni, a mindenkori ember mindenkori helyzetének mértékét ismernie kell. Ez a mérték: az alapállás.
Az alapállás mindennemű etnográfiai különbséget és történeti alakzatot és pszichológiai szövevényt megelőző antropológiai status absolutus.
Minden embernek, mondja Saint-Martin, az emberiség életében sajátos feladata van, amit senki más helyette elvégezni nem tud.
Az újkori Európa vallásának, filozófiájának, tudományának, művészetének, társadalmi és egyéni életgyakorlatának, moráljának és elméletének egyetlen mozgatója van, a szenvedélyes életéhség.
A démonizmus életformái: kapitalizmus-szocializmus, individualizmus- kollektivizmus, vallás-szcientifizmus.
2011, 145 oldal

Jog tételekJogi ismeretek | Polgári jog

Jogrendszer
Jogviszony
Jogszabály hierarchiája, érvényessége
A jogi személy általános szabályai a hatályos Ptk. alapján
Az Európai Unió fontosabb intézményei
A jogi személy törvényességi felügyelete
A jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálata
Állandó könyvvizsgáló
Az állami szervek csoportosítása
A jogi személyek és a gazdasági társaságok átalakulása, egyesülése, szétválása és jogutód nélküli megszűnése
Kisebbségvédelem
A polgári jogi jogviszony alanyai
A tulajdonjog formái, tárgya
A használati jogok
A részvénytársaság fogalma
A szerződés
A Részvénytársaság szervezete
A korrupció
A cégnyilvántartás nyilvánossága és közhitelessége
A szövetkezet
A kártérítés
A csődeljárás
A tisztességtelen piaci magatartások fajtái és jellemzésük
A szabálysértés
Az egyéni vállalkozás
A társadalombiztosítás rendszere
A munkaviszony
A felszámolási eljárás
A közbeszerzés
A bűntetőjog és a bűncselekmény
A biztosítéki szerződések jellemzése
A pénzmosás lényege és folyamata
2016, 84 oldal

Nitrogén anyagcsereKémia | Felsőoktatás

A nitrogén körforgása
Fehérjék lebontása
Táplálékfehérjék lebontása aminosavakká
Saját fehérjék lebontása
Féléletidő szabályozása
Ubikvitin konjugáció
Proteaszómális lebontás
Aminosavak lebontása
Transzaminálás, aminocsoport eltávolítása glutamátra transzamináz-PLP segítségével
Glutamát oxidatív dezaminálása (glutamát dehidrogenáz)
Ammónia beépítése ureába, karbamoil-foszfát szintézis, urea ciklus
Aminosavak szénláncának lebontása
Nitrogénfixáció
Ammónia-asszimiláció
Glutamát dehidrogenáz, sztereokémiai kontroll
Glutamin szintetáz
Karbamoil-foszfát szintézis
Aminosavak szintézise, esszenciális és nem-esszenciális aminosavak
Nukleotid-szintézis: de novo és salvage útvonalak
Pirimidin nukleotidok szintézise
Tetrahidrofólsav koenzim, C1 intermedierek
Purin nukleotidok szintézise
Dezoxiribonukleotidok szintézise
Timidilát szintézis
2015, 49 oldal

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Tanárajánló - kiemelt tanáraink

Szeretnél itt megjelenni? Tájékoztatónkat itt találod.