Hogyanok > Írjunk üzleti tervet! - Vezetőségi- és szervezeti felépítés

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

 1. OLDAL: 1.1. Az üzleti terv jellemzői; 1.2. Az üzleti terv célja; 1.3. Az üzleti terv alapelvei; 1.4. Gyakori formai hibák

2. Az üzleti terv felépítése

 2. OLDAL: 2.1. A cég általános bemutatása; 2.2. Vezetői összefoglaló; 2.3. Megvalósíthatósági tanulmány

 3. OLDAL: 2.4. Működési terv; 2.5. Marketing-terv; 2.5.1. A marketing kutatás; 2.5.2. Marketing stratégia

 4. OLDAL: 2.6. Vezetőségi, szervezeti felépítés

 5. OLDAL: 2.7. Pénzügyi terv; 2.7.1. A pénzügyi tervezés részfeladatai; 2.7.1.1. A mérlegtervezés; 2.7.1.2. Likviditás tervezés; 2.7.1.3. Megtérülés elemzés

 6. OLDAL: 2.7.1.4. Kockázatelemzés; 2.7.1.5. Meglévő és szükséges források elemzése

 7. OLDAL: 2.7.1.6. Eredménytervezés; 2.8. Függelék, mellékletek

3. A szerkesztő megjegyzései

 8. OLDAL: 2.9. A szerkesztő megjegyzései; 2.9.1. Kész üzleti tervek elérhetősége; 2.9.2. Felsorolások helyesírása

4. oldal: Vezetőségi, szervezeti felépítés

2.6. Vezetőségi, szervezeti felépítés


A szervezeti felépítés lehet:
 • Funkcionális: A szervezetben a termelés, szolgáltatás egy bizonyos periódusában részt vevő, vagy azonos tudású emberek szerveződését jelenti. Például az ügyvezető igazgató alatt található osztályok lehetnek: termelés, pénzügy, számvitel, értékesítés, raktár
 • Projektszemléletű: egy-egy alkalmi feladat elvégzésének céljából tevékenykedő munkacsoport. A dolgozók nem tartoznak saját szervezeti egységhez. Az adott projekt végeztével új feladatot kell keresniük. Egy-egy feladat elvégzésének felelőse a projektgazda, az a személy, vagy szervezeti egység, aki az adott feladat elvégzésére vállalt felelősséget. A projektmenedzser az adott feladat elvégzésének koordinálásában játszik szerepet. (Projektmenedzsmentről itt találsz doksikat)
 • Mátrix: Több elvet érvényesítő szervezet, ami azt jelenti, hogy funkcionális és tárgyi munkamegosztás során kettős irányítás alakul ki. A termékorientált szervezet a leggyakoribb mátrixszervezet. Működése során vertikális és horizontális irányítás alakul ki a következő szerint:

 • A mátrixszervezet
  A feladatok és hatáskörök kevésbé meghatározottak, a funkcionális és a termékorientált vezetők ugyanazokkal az emberekkel dolgoznak, így gyakoriak a konfliktusok.
A mátrix szervezet előnyei:
 • Jelentős innovációs képesség
 • Versenyhelyzet egy probléma megoldásában -> növekvő teljesítmény
 • Beilleszthető más szervezeti egységekbe
 • Jól alkalmazkodik a piaci változásokhoz, kihívásokhoz
A mátrix szervezet hátrányai:
 • Nehéz koordináció
 • Vezetők rivalizálásának lehetősége
 • Magas követelmények
 • A konfliktushelyzetek intenzív felsővezetői közreműködést igényelhetnek
 • A konfliktusok bizonytalanságot szülhetnek
Az üzleti terv ezen szakaszában térünk ki arra is, hogy a különböző feladatokat hogyan osztjuk ki a munkatársak között. Meghatározzuk, hogy az egyes pozíciókhoz milyen hatáskörök és jogkörök tartoznak majd.