Hogyanok > Írjunk üzleti tervet! - Működési- és marketing-terv

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

 1. OLDAL: 1.1. Az üzleti terv jellemzői; 1.2. Az üzleti terv célja; 1.3. Az üzleti terv alapelvei; 1.4. Gyakori formai hibák

2. Az üzleti terv felépítése

 2. OLDAL: 2.1. A cég általános bemutatása; 2.2. Vezetői összefoglaló; 2.3. Megvalósíthatósági tanulmány

 3. OLDAL: 2.4. Működési terv; 2.5. Marketing-terv; 2.5.1. A marketing kutatás; 2.5.2. Marketing stratégia

 4. OLDAL: 2.6. Vezetőségi, szervezeti felépítés

 5. OLDAL: 2.7. Pénzügyi terv; 2.7.1. A pénzügyi tervezés részfeladatai; 2.7.1.1. A mérlegtervezés; 2.7.1.2. Likviditás tervezés; 2.7.1.3. Megtérülés elemzés

 6. OLDAL: 2.7.1.4. Kockázatelemzés; 2.7.1.5. Meglévő és szükséges források elemzése

 7. OLDAL: 2.7.1.6. Eredménytervezés; 2.8. Függelék, mellékletek

3. A szerkesztő megjegyzései

 8. OLDAL: 2.9. A szerkesztő megjegyzései; 2.9.1. Kész üzleti tervek elérhetősége; 2.9.2. Felsorolások helyesírása

3. oldal: Működési terv; Marketing-terv; A marketing kutatás; Marketing stratégia

2.4. Működési terv

Ebben a fejezetben mutatjuk be a vállalkozás munkafolyamatait, azok egymáshoz való kapcsolódását. Alapvető elvárás, hogy a munkafolyamatok összehangolásával a leghatékonyabban járuljunk hozzá a végső felhasználó igényeinek kielégítéséhez. A működési tervben a következőkre kell kitérni:
 • Gyártási koncepció
 • Milyen gyártási eljárásokat alkalmaznak (pl: minőség-ellenőrzés, tervezés, hegesztés, szállítás)
 • Alapanyagok utánpótlása, szállítókkal való kapcsolattartás
  • Milyen hitel és szállítási feltételekkel dolgoznak
  • Rendelésfeladás menete
 • A vállalkozás, és az adott részleg munkaerőigénye, szakmai elvárások
 • Alkalmazottak jogai és kötelezettségei
 • Egyéb partnerek, alvállalkozók feladatai, kiszervezett munkafolyamatok (outsourcing)
 • Készletgazdálkodás
 • Vevőszolgálati politika

2.5. Marketing-terv

A marketing terv rövid, lényegre törő összefoglalásával érdemes kezdeni, hogy a vezetők gyorsan és könnyen átfogó képet kaphassanak arról, hogyan képzelik el a döntéshozók a célpiac igényeinek kielégítését. A vállalat küldetésére, más néven missziójára is ki kell térni.

Misszió, küldetés:

A vállalati stratégia része: hosszú távú, reális elképzelés arról, hogy egy termék miként járul hozzá a fogyasztók igényeinek kielégítéséhez. Többnyire nem mérhető, hanem filozófiai célkitűzéseket tartalmaz. Kijelöli a versenyszférát, ahol a vállalat, termék jelen kíván lenni. A termék alapvető tulajdonságaira alapoz.

Arculat:

Olyan összetett rendszer, melynek segítségével a márka, vagy vállalat azonosítható. Tudatosan kialakított, egységes vállalati identitás, amely összetéveszthetetlen jegyeket mutat a kifelé irányuló kommunikációban. Segít az összkép kialakításában, melyet a vállalat igyekszik ügyfelei, partnerei, munkavállalói, valamint piaci szereplők számára sugallni.

Hatékony, olcsó marketing:

A 21. századra a marketingszabályok megváltoztak. Nem a fizetőképes keresletet célszerű kielégíteni, hanem termékeinket, szolgáltatásainkat olyan tulajdonságokkal érdemes felruházni, ami egyrészt felkeltheti a fogyasztó figyelmét, másrészt versenyelőnyhöz juttathat minket a konkurens vállalatokkal szemben. Ügyfeleinket be kell vonni a vállalkozásunk életébe, fejlesztésébe, meg kell győznünk őket arról, hogy cégünk elkötelezett a társadalmi szerepvállalás tekintetében. A szociális szerepvállalás tudatosítása, például rákos gyermekek, sportcsapatok, alapítványok támogatása olcsó, és egyben jövedelmező momentuma lehet a vállalat stratégiájának. Célszerű a termékek és szolgáltatások pozicionálásával kapcsolatos elvek, valamint a hozzájuk kapcsolódó hosszú távú célok megfogalmazása is.

A jó marketing-terv:
 • Tartalmazza a közép- és hosszútávú versenyelőny elérésének módját
 • Időszerű
 • Szakmailag megalapozott
 • A gyakorlatba könnyen átültethető
 • Hitelesen írja le a vállalati és piaci környezetet
 • Bizonyos fokig rugalmasan kezeli a változásokat
 • Célkitűzései mérhetőek (értékesítési volumen, piaci részesedés, eladások értéke, nyereség stb.)
Második lépésként célszerű marketingkutatást végezni. Célja, hogy alapot nyújtson a marketingstratégia kialakításához. A célpiacokról, termékekről, szolgáltatásokról, versenyhelyzetről nyújt a stratégia kialakításához elengedhetetlen információkat.

2.5.1. A marketing kutatás

A marketing kutatás lépései a következők:
 1. Adatgyűjtés (történhet primer vagy szekunder adatok felhasználásával).
 2. Piackutatás (fogyasztók magatartása, szokásaik, célpiac).
Érdemes kitérni a következőkre:
 1. Célcsoport
  • Számossága
  • Elhelyezkedése vagy koncentrálódása
  • Megközelíthetősége (szórólap, személyes eladás, MLM, automata, internetes-eladás)
  • Demográfiai jellemzői:
   • Nem
   • Lakhely
   • Életkor
   • Anyagi helyzet
   • Végzettség
   • Családi állapot
   • Vásárláshoz kapcsolódó adatok (összeg, gyakoriság, látogatott üzletek)
   • Foglalkozás
  • Pszichológiai megközelítés:
   • Hogyan egyeztethető össze a vállalkozás termékei és a vevő igényeinek kielégítése
   • Vásárlói döntéseket leginkább meghatározó tényezők, mennyire árérzékenyek
   • Célcsoport életmódja, a vásárló milyen tulajdonságaira lehet építeni
  • Versenytársak
  • Ebben a részben célszerű elemezni a konkurenciát. Pontosan meg kell határozni, hogy milyen befolyásuk van a piacra, mennyi a piaci részesedésük, milyen a piaci megítélésük. Érdemes számot adni az erősségeikről, gyengeségeikről, hiszen ezek ismeretében piaci előnyhöz juthatunk. Vegyük figyelembe a piaci trendeket is: például konjunktúrában az adott iparág felfutása, vásárlók életkörülményeinek javulása, vásárlási preferenciák változása. A versenytársak elemzése és értékelése útján nyert adatokból tehát jelentős előnyhöz juthatunk.
  • Partnerek
  • Az operatív működés, anyagellátás, értékesítés során közreműködő partnereinkről adunk számot. Kik ők, hogy dolgoznak, mivel motiváljuk őket, milyen feltételek teljesülése mellett lehetnek a partnereink.
  • SWOT (GYELV) analízisben a következőkre kell kitérni
   • Strengths (erősségek): olyan dolgok, amik hatékonyan működnek
   • Weaknesses (gyengeségek): olyan dolgok, amik rosszul működnek
   • Opportunities (lehetőségek): olyan, tőlünk független adottságok, melyek kihasználásával előnyre tudunk szert tenni, kihasználhatjuk erősségeinket
   • Threats (veszélyek): olyan negatív tényezők, melyek komoly kockázati tényezőt jelentenek. Nem vagyunk rájuk hatással, sikerességünket veszélyeztetik.
  • Porter
  • Michael Porter szerint az egyes iparágakban versenyző vállalatok sorsa öt befolyásoló tényezőtől függ. Ezen összetevőket világosan rendszerezve megkaphatjuk azt, hogy miben különbözik a cég versenytársaitól, mik a versenyelőnyei, hátrányai az adott időpontban.
Az öt erő:
 1. Beszállítók: szállítók koncentráltsága, versenykényszer, váltás költségei, inputok helyettesíthetősége.
 2. Belépési korlátok: költségelőnyök, szabadalmak, inputok hozzáférhetősége, általános szakértelem, tőkekövetelmény, márkahűség, értékesítési csatornák elérése.
 3. Helyettesítő termékek fenyegetése: Konkurens cégek termékeinek nyomulása a mi eladási volumenünk kárára
 4. Potenciális piacra lépők: piaci részesedésünk csökkenésének veszélye
 5. Vásárlók: vevők alkupozíciója, átlagos vásárlási tétel, érték, vásárlók tájékozottsága, vásárlói koncentráltság, vásárlásösztönzés

2.5.2. Marketing stratégia

Termék és/vagy szolgáltatás marketing-aspektusainak bemutatása:
 1. Stratégiai célok
 2. Meglévő márkanevek, védjegyek bemutatása
 3. Szolgáltatások, termékek erősségeinek, gyengeségeinek bemutatása
 4. Minőségi alapelvek meghatározása
 5. Termékek, szolgáltatások pozícionálása
 6. Termékcsaládok
 7. Termékfejlesztés lehetősége
 8. Kapcsolódó szolgáltatások (garancia, jótállás, vevőszolgákat, szervizszolgálat, csomagolás, beszerelés)