Hogyanok > Írjunk üzleti tervet! - Az üzleti terv felépítése

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

 1. OLDAL: 1.1. Az üzleti terv jellemzői; 1.2. Az üzleti terv célja; 1.3. Az üzleti terv alapelvei; 1.4. Gyakori formai hibák

2. Az üzleti terv felépítése

 2. OLDAL: 2.1. A cég általános bemutatása; 2.2. Vezetői összefoglaló; 2.3. Megvalósíthatósági tanulmány

 3. OLDAL: 2.4. Működési terv; 2.5. Marketing-terv; 2.5.1. A marketing kutatás; 2.5.2. Marketing stratégia

 4. OLDAL: 2.6. Vezetőségi, szervezeti felépítés

 5. OLDAL: 2.7. Pénzügyi terv; 2.7.1. A pénzügyi tervezés részfeladatai; 2.7.1.1. A mérlegtervezés; 2.7.1.2. Likviditás tervezés; 2.7.1.3. Megtérülés elemzés

 6. OLDAL: 2.7.1.4. Kockázatelemzés; 2.7.1.5. Meglévő és szükséges források elemzése

 7. OLDAL: 2.7.1.6. Eredménytervezés; 2.8. Függelék, mellékletek

3. A szerkesztő megjegyzései

 8. OLDAL: 2.9. A szerkesztő megjegyzései; 2.9.1. Kész üzleti tervek elérhetősége; 2.9.2. Felsorolások helyesírása

2. oldal: A cég általános bemutatása; Vezetői összefoglaló; Megvalósíthatósági tanulmány

2. Az üzleti terv felépítése

2.1. A cég általános bemutatása

Az általános bemutatásban a következő adatokat szerepeltetjük:

1. A vállalkozás alapadatai
 • Bejegyzés időpontja
 • Cégjegyzékszám
 • Működési forma
 • Tulajdonosok felsorolása
 • Tisztségviselők felsorolása
 • A vállalkozás neve, címe, székhelye, telephelyei
 • Elérhetősége
 • Törvényes képviselő neve, címe, elérhetősége
 • Fontosabb tanácsadók, személyek neve, kompetenciája, elérhetőségeik
2. A vállalkozás története működő vállalatnál
 • Milyen céllal jött létre?
 • Milyen történeti múltja van?
 • Milyen sikereket ért el? (díjak, elismerések, beruházások, stratégiai partnerek, társadalmi, gazdasági szerepvállalás)
3. A vállalkozás története még nem működő vállalatnál
 • Mi motiválta az üzleti terv készítését?
 • A cég filozófiája
 • Célok
4. Stratégiai fontosságú beszállítók, üzleti partnerek megnevezése
 • Kik a legfontosabb beszállítók, üzleti partnerek?
 • Milyen üzleti kapcsolatok szükségesek velük?

2.2. Vezetői összefoglaló


A jó vezetői összefoglaló jellemzői:
 • Tömör
 • Figyelemfelkeltő
 • Lényegre törő
 • Kitér a vállalkozás piaci helyzetére
 • Informál a piaci, társadalmi szerepvállalásról
 • Meghatározza a marketingstratégiát
 • Meghatározza a célpiacot
 • Fontosabb partnerekre, beszállítókra hivatkozik
 • Informál a gazdasági társaság felépítéséről, struktúrájáról

2.3. Megvalósíthatósági tanulmány

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének célja, hogy megfelelő információt nyújtson a menedzsment számára a projekt elfogadásához, elvetéséhez, esetleg módosításához. Alapot nyújthat a finanszírozási terv finomhangolásához. A tanulmány feladata a kiválasztott projekt megalapozottágának és hosszú távú fenntarthatóságának vizsgálata. A dokumentum elkészítése során a végső célt szem előtt tartva határozunk meg kettő vagy több alternatívát, mérlegeljük az igénybevett erőforrásokat, lehetőségeket, készíthetünk kockázatelemzést. A cél olyan információk gyűjtése és értékelése, melyek elősegítik a végső döntést. A professzionális megvalósíthatósági tanulmányból nem hiányozhat:
 • A projektgazda (az a természetes vagy jogi személy, aki a projekt sikerességért felel) bemutatása
 • A projektgazda korábbi fejlesztései
 • A projektgazda hozzáértését igazoló tények, képességek.
 • A projektmenedzsment szervezet és személyek bemutatása
 • A projektgazda pénzügyi stabilitását bizonyító tények.
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének lépései:
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése az alábbi lépéseket foglalja magában.
A megvalósíthatósági tanulmány lépései

FONTOS! Amennyiben a megvalósíthatósági tanulmány az üzleti terv terjedelmének jelentős részét kiteszi, célszerű külön dokumentumként az üzleti tervezethez csatolni.