Hogyanok > Írjunk üzleti tervet! - Az üzleti terv készítésének módszertana

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

 1. OLDAL: 1.1. Az üzleti terv jellemzői; 1.2. Az üzleti terv célja; 1.3. Az üzleti terv alapelvei; 1.4. Gyakori formai hibák

2. Az üzleti terv felépítése

 2. OLDAL: 2.1. A cég általános bemutatása; 2.2. Vezetői összefoglaló; 2.3. Megvalósíthatósági tanulmány

 3. OLDAL: 2.4. Működési terv; 2.5. Marketing-terv; 2.5.1. A marketing kutatás; 2.5.2. Marketing stratégia

 4. OLDAL: 2.6. Vezetőségi, szervezeti felépítés

 5. OLDAL: 2.7. Pénzügyi terv; 2.7.1. A pénzügyi tervezés részfeladatai; 2.7.1.1. A mérlegtervezés; 2.7.1.2. Likviditás tervezés; 2.7.1.3. Megtérülés elemzés

 6. OLDAL: 2.7.1.4. Kockázatelemzés; 2.7.1.5. Meglévő és szükséges források elemzése

 7. OLDAL: 2.7.1.6. Eredménytervezés; 2.8. Függelék, mellékletek

3. A szerkesztő megjegyzései

 8. OLDAL: 2.9. A szerkesztő megjegyzései; 2.9.1. Kész üzleti tervek elérhetősége; 2.9.2. Felsorolások helyesírása

1. oldal: Az üzleti terv jellemzői; Az üzleti terv célja; Az üzleti terv alapelvei; Gyakori formai hibák

1. Bevezetés

1.1. Az üzleti terv jellemzői

Jellemzően a vállalkozás beindítása előtt elkészített dokumentum, tanulmány, de készülhet már meglévő vállalkozás esetében is. Az üzleti tervezés egy olyan lehetséges tervezési módszer, amely keretet ad az adott cég rövid (operatív), közép, illetve hosszú távú (stratégiai) céljainak eléréséhez. Ha egy vállalkozás rendelkezik üzleti tervvel, jelentős gazdasági és menedzsment előnyökhöz juthat, elkerülve későbbi veszteségeket, illetve kockázatokat. Összefoglalva tehát az üzleti terv a fejlesztés (innováció) és működtetés programja, az ellenőrzés dokumentuma.

1.2. Az üzleti terv célja

Az üzleti terv célja:
 • Egy ötlet megvalósításának vizsgálata (Pl. új termék, technológiai fejlesztés, környezetvédelmi projekt, exportpiaci terjeszkedés, stb.)
 • Hitelezők meggyőzése külső forrás bevonásakor
 • Üzleti partnerek tájékoztatása
 • Tulajdonostársak, vagy lehetséges befektetők meggyőzése

1.3. Az üzleti terv alapelvei

A kész üzleti tervnek a következő alapelveknek kell megfelelnie:
 • Igényesség: alapos információgyűjtés szükséges a vállalkozásról, illetve az egyes elvégzendő feladatokról, a vállalkozás majdani tevékenységeiről.
 • Realitás: az a legjobb, ha az üzleti terv nem túl optimista vagy pesszimista, hanem reális.
 • Szakszerűség: ismerje az adott iparágat, szakmát. Magabiztosan és helyesen használja annak nyelvezetét. Az esetleges pongyola megfogalmazások, szakmaiatlan kifejezések következtében ugyanis meginoghat az olvasó cégbe (tervekbe) vetett bizalma.
 • Jövőbeliség: jövőbeli feladatok lehetséges körülményeinek feltárása. Célszerű múltbéli adatokra támaszkodni, piaci trendeket figyelembe venni.
 • Teljes körűség: átfogóan elemezze az adott tevékenységet, annak körülményeit, illetve a lehetséges hatásokat (mikro és makrogazdasági trendek, világpiaci trendek, jogszabályok változása, gazdasági gyakorlat, környezetvédelmi és társadalmi elvárások).
 • Konformitás: a különböző területeken végzett tevékenységek számszakilag és logikailag összhangban legyenek a vállalkozás céljaival.
 • Dinamikusság: a környezeti, működési változásokat figyelembe tudja venni.
 • Lényegre törekvés: főleg konkrétumokat tartalmazzon (ne vágyakat, ötletelést, stb.)
 • Megalapozottság: a legfontosabb következtetések legyenek tényekkel alátámasztva (piackutatás, statisztika), lehetőleg több, egymástól független forrásból. Ennek hiányában könnyen a vágyainkat fogalmazzuk meg.

1.4. Gyakori formai hibák

Az üzlet tervek gyakran tartalmaznak formai hibákat. Amire érdemes figyelni:
 • Sorok egységes formázása (pl. sorkizárt)
 • Betűtípusok következetes használata
 • Margók használata (figyelembe véve a majdani olvasás módját, pl. fűzés)
 • Felsorolástípusok egységes formázás
 • A felsorolások helyesírása megfelelő legyen (ld. a szerkesztő megjegyzéseinél)
 • Stílusok használata
 • Times New Roman, Arial, vagy más elterjedt betűtípus
 • Kiemelések használata a könnyű áttekinthetőség érdekében
 • Szemléltető ábrák, grafikonok, magyarázatok, jegyzékek használata a megfelelő formaisággal (lábjegyzet, ábrajegyzék, stb.)
 • Jó, ha az adott társaság képviselője, vezérigazgatója, esetleg a tanulmány
 • készítője is aláírásával igazolja az adatok hitelességét
 • Készítése dátuma
 • Dinamikus tartalomjegyzék