Betekintés: 79 pontban az angol nyelvtanról, oldal #5

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

od. De hiszen ez a meccs nem olyan jó, mint vártam.

b) középfokú összehasonlítás (középfok + than) Pl.:
You have a more beautiful figure than Bo Derek. Domborúbb vagy, mint Bo Derek. My car is better than any other car. Az én kocsim jobb, mint bárki másé. Your voice is deeper than Amanda's. A hangod mélyebb, mint Amandáé. This disco is not better than Starlight. Ez a disco nem jobb, mint a Csillagfény. Isn't she more beautiful than the sun? Nem szebb, mint a nap? My house is bigger than yours. Az én házam nagyobb, mint a tied. But there are more cockroaches in your house De a te házadban több a csótány, than in mine. mint az enyémben.

c) Felsőfokú "összehasonlítás" (the + a melléknév felső foka) Pl.:That's the best pop group I have ever heard.
You are the most beautiful girl I have ever met. I gave you the nicest flowers I could buy. Gus is the cleverest cat in the cat society. You are the laziest boy in the world. Ez a legjobb pop zenekar, amit valaha hallottam. Te vagy a legszebb lány, akivel valaha találkoztam. A legszebb virágot adtam neked, amit csak kapni lehetett. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. Te vagy a világ leglustább kölyke.8. NÉVELŐK (Articles) A magyarhoz hasonlóan az angol is két fajta névelőt ismer, úgymint: a) határozott névelő - the, b) határozatlan névelő - a, illetve an. A névelők használatáról tucatnyi oldalt lehetne megtölteni, most azonban csak azon eseteket vesszük sorra, amikor a magyar kifejezés fordításakor az angolban nem olyan névelőt kell használni, mint a magyarban. 1. Ha egy dologról általában beszélsz, soha ne használj határozott névelőt. Ilyenkor az angol vagy határozatlan névelőt használ (ha a főnév megszámolható), vagy többes számba teszi a főnevet, megszámlálhatatlanok esetében pedig nem használ névelőt. Pl.:
A horse is a big animal. Horses are big animals. Gold is a valuable kind of metal. Cigarettes may ruin your life. Cats eat mice. Milk is healthy. A ló (általában a ló) nagy állat. A ló nagy állat. Az arany (általában az arany) értékes fém. A cigaretta tönkreteheti az életed. A macska egeret eszik. A tej egészséges.

2. Határozatlan névelőt (a, an) használj olyankor, amikor a megszámlálható főnévről valamilyen leírást közölsz; magyarban ilyenkor nem egy, hanem ilyen; olyan szó előzi meg a főnevet. Pl.:
He is not a man to desert his friends. Nem olyan ember, aki cserbenhagyja a barátait. They walked along a road winding among Olyan úton mentek, mely hegyek között rolling hills. kanyarog. He asked me a question which I could not answer. Olyan kérdést tett föl, amire nem tudtam válaszolni.

3. Határozott névelőt (the) használj hangszerek neve előtt, ha azon játszol, tanulsz stb. Pl.:
Can you play the piano? My daughter is studying the violin. Do you study the guitar? Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. Tanulsz gitározni?

4. Határozatlan névelőt (a, an) használj foglalkozás nevek előtt. Pl.:
He is a car mechanic. That big guy is an opera singer. I am a terrible English instructor. She is a talented singer and a ballet dancer. Autószerelő. Az a nagy fiú operaénekes. Borzalmas angol tanár vagyok. Tehetséges táncos és énekes.

5. Felkiáltásoknál (Micsoda nő!) határozatlan névelőt (a, an) használj, ha a főnév megszálmlálható + egy-két kivételes esetben akkor is, ha az megszámlálhatatlan. Pl.:
What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you've made! Milyen hideg nap! Micsoda gyönyörű lány! Milyen buta hibát csináltál!De:

What a pity! What a shame! What a surprise! What weather!

Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda idő!

6. Napszakok nevei előtt hol kell határozott névelőt (the) használni, hol nem. A következők előtt kell: morning, evening, afternoon. A többi előtt nem. Pl.:
The world looked so different in the afternoon. Délután egészen más volt a világ. In the evening he always lies in bed thinking Esténként fekszik az ágyban és a szökésre of escaping. gondol. Everything was calm at dawn. Hajnalban minden csendes volt. At night she feels so lonely. Éjszakánként olyan magányos. At noon the bells ring in the memory of Délben a harangok Hunyadi János emlékét Hunyadi János. idézik. At midnight there are no sounds from the pavement. Éjfélkor hang sem hallik a járda felől. At sunset the land turns into red. Napnyugtakor vörösbe borul a táj.

7. Ha egy elvont főnévről általában beszélsz, akkor ne használj névelőt, ha viszont valaminek a valamije az a fogalom, akkor kell egy darab the. (Pl.: inflation - the inflation in Hungary.) Pl.:
Industry has been developing

«« Előző oldal Következő oldal »»