Betekintés: 79 pontban az angol nyelvtanról, oldal #4

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

z either, illetve neither egyéb jelentéseivel később még találkozni fogsz.6. BIRTOKVISZONY ('s; of) A birtokviszony annyit tesz, mint valakinek a valamije, illetve valaminek a valamije, esetleg valakinek a valakije, sőt valaminek a valakije. Fenti szerkezetet kétféleképp alkothatsz: a) 's segítségével, b) of segítségével.

Az első szerkezet a következő esetekben használható: a) ha a birtokos (tehát akié) személy b) ha a birtokos (tehát akié) kis állat c) idő-, mérték- stb. kifejezésekben, d) megszilárdult kifejezésekben. Például: Joe's girlfriend
Father's hat The boss's secretary Cat's eyes – macskaszemek The rat's babies - A patkány kicsinyei 1 minute's walk - egy percnyi séta 1 meter's distance - egy méternyi távolság Hell´s Angels - Pokol Angyalai Death's Door A Halál Kapuja Stone's throw - kőhajítás

Láttad, hogy a sorrend a magyarral megegyezik, vagyis elől a bitokos utána a birtok. Amennyiben a birtokos többes számban van, úgy az aposztrof(') a többes szám utáni s után jön írásban, beszédben csak a szövegkörnyezetből derül ki (vagy nem derül ki). Például: The boys' money.
10 minutes' walk. The tough guys' guts. A fiúk pénze. 10 percnyi séta. A kemény legények bátorsága.

Of szerkezet segítségével képezz minden olyan birtokviszonyt, mely fentebb nem szerepelt (vagyis tárgyakét stb.). Ilyenkor a szórend a magyarhoz képest fordított. Például: the door of the room
the tail of the horse the lead of the telephone szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór

Amennyiben többszörös birtokviszony van, például: Mari néni férje sógorának pipájának karimája, célszerű vegyes birtokviszonyt használni (s' + of), vigyázz azonban arra, hogy lehetőség szerint az 's csak egyszer szerepeljen a mondatban. Of-ból lehet annyi, amennyit akarsz. A fenti mondat fordítása:
The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary's husband.

Például: The handle of the door of the room
The lover of Joe's wife

a szobaajtó kilincse Joe feleségének szeretője7. MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A melléknév szófaját nem vizsgáljuk, bizonyára hallottál már róla. A fokozás a magyarban annyi, mint bb, illetve leg…bb. (Szép - szebb - legszebb; okos - okosabb - legokosabb stb.) Az angolban két lehetőség van: a) -er; -est, b) more…; most… Az a) esetben tehát a melléknévhez -er; illetve -est képzőt kapcsolsz. A következő mellékneveknél használd ezt a formát: a) egyszótagú mellékneveknél (a kiejtés számít!) pl.:
nice – nicer – nicest big - bigger – biggest high - higher - highest; short - shorter – shortest happy - happier – happiest lucky - luckier – luckiest merry - merrier – merriest heavy - heavier - heaviest clever - cleverer - cleverest narrow - narrower – narrowest shallow - shallower – shallowest polite - politer - politest

b) kétszótagú y-ra végződő mellékneveknél

pl.:

c) kétszótagú er-re végződő mellékneveknél d) kétszótagú ow-re végződő mellékneveknél e) kétszótagú, véghangsúlyos mellékneveknél.

pl.: pl.: pl.:

Mindazon melléknevek, melyek fenti csoportok egyikébe sem tartoznak, more…; illetve most… módon fokozódnak. Például: beautiful - more beautiful - most beautiful
famous - more famous - most famous talented - more talented - most talented

E két kategórián kívül aztán vannak a rendhagyó melléknevek, melyek rendhagyósága a fokozás módjából következik. Az alábbiakban megpróbálok teljes listát adni: Például: good - better - best
bad - worse - worst much/many - more - most little - less - least well - better - best far - farther - farthest (messzebb) late - later - latest (később) far - further - furthest (további) late - latter - lattest (utóbbi, legutóbbi)Ennyit a fokozásról. Tudnod kell még, hogy vannak olyan esetek, melyek kivételnek számítanak, ez ügyben fordulj az instruktorodhoz. A fokozás után megnézzük az összehasonlítást. Itt arról van szó, hogy valami olyan, mint, vagy olyanabb mint, vagy a legolyanabb. Angolban ez a következőképpen fest: a) alapfokú összehasonlítás (as…as) Pl.:
I'm as hungry as a wolf. He is not as clever as I've thought. You are as obstinate as a mule. Olyan éhes vagyok, mint a farkas. Nem olyan okos, mint gondoltam. Olyan makacs vagy, mint egy öszvér.

Vigyázz! Beszédben az as szócskát hangsúlyozatlanul mondd! Néha - de csakis tagadó mondatban - elképzelhető a not so … as összehasonlítás (a mondat hangsúlya ilyenkor a not szócskán van). Pl.:
But she is not so pretty as you think. But this match is not so good as I expected. De hisz nem olyan szép, mint gondol

«« Előző oldal Következő oldal »»