Betekintés: 79 pontban az angol nyelvtanról, oldal #2

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

y on the table? Are there any students in the classroom? Is there any wine in the flask? Van tojás a kosárban? Látsz pénzt az asztalon? Vannak diákok a teremben? Van bor a flaskában?

Tagadó mondatok esetében some-ot soha ne használj, helyette any, vagy no szerepel. Any-t használj akkor, ha a mondat igéjét már tagadtad: Például: He didn't ask me any questions.
There aren't any cigarettes on the table. I ain't got any money. (slang) I don't think there is any milk in the jug. Semmit nem kérdezett. Nincs cigaretta az asztalon. Nincs pénzem. Nem hiszem, hogy van tej a kancsóban.Amennyiben a mondat igéjét nem tagadtad, úgy any helyett no-t használj tagadó mondatban. Például: He has no friends.
I have no time. There is no girl like you. No words come easy to me. Nincsenek barátai. Nincs időm. Nincs még egy olyan lány, mint te. Egy szó sem jön könnyen.

Vigyázz! Ha egyszer a mondat igéjét tagadtad, no-t nem használhatsz, mert akkor dupla tagadás jönne létre, ami nem megengedett.
Nincs pénzem. Például: I haven't got no money. (Nem szabályos a dupla tagadás miatt.)

Megjegyzés: Noha szabálytalan, mégis egyre jobban terjed a dupla tagadás, elsősorban Amerikából kiindulva.
Nincs alsóneműm. Például: Ain't got no underwear. (HAIR) (Ez mind szép, de ha lehet, a dupla tagadást kerüld.)

A some, any, illetve no összetétel előtagja is lehet, gondolj csak a something, anything, nothing szavakra. Ezekkel kapcsolatban ugyanaz a helyzet, mint korábban volt, vagyis kijelentő mondatban: kérdő mondatban: tagadó mondatban: something something, vagy anything anything, vagy nothing

Persze ilyen előtaggal egyéb szavak is léteznek. Például: somebody, anybody, nobody, somewhere, anywhere, nowhere stb. Például: I can see something in the corner.
I can't see anything in the corner. I can see nothing in the corner. There is somebody under the bed. There isn't anybody under the bed. Is there anybody under the bed? There is nobody under the bed. Valamit látok a sarokban. Nem látok semmit a sarokban. Nem látok semmit a sarokban. Valaki van az ágy alatt. Senki nincs az ágy alatt. Van valaki az ágy alatt? Senki nincs az ágy alatt.3. SOK és KEVÉS (many, much, a lot of, few, little) A következőt jól jegyezd meg! Ha kijelentő mondatban akarod azt mondani, hogy sok, akkor az a lot of, vagy lots of szavakat használd! E kettő bármelyike szerepelhet akár megszámlálható, akár megszámlálhatatlan főnév előtt. Például: He made a lot of mistakes.
His son gives him a lot of trouble. Lots of money is spent on beer every year. I have got lots of leisure time. She's got a lot of cars. Sok hibát csinált. A fia sok bajt okoz neki. Minden évben sokat költenek sörre. Sok szabadidőm van. Sok autója van.

Lots of és a lot of helyett használhatsz plenty of-ot is meg még másokat is, de az előbbi kettő a leggyakoribb. Ha a mondat kérdő, vagy tagadó, a many és a much használata javasolt. Many-t használj megszámlálható főnevek előtt, s a főnevet tedd többes számba. Much-ra akkor van szükség, ha a főnév megszámlálhatatlan, és természetesen ez nem is tehető többes számba. Például: He didn't make many mistakes.
Did he make many mistakes? He hasn't got much leisure time. Has he got much leisure time? His son didn't give him much trouble. Has she got many cars? Nem vétett sok hibát. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. Sok autója van?

Kijelentő mondatban is many/much-ot kell használni abban az esetben, ha valamilyen módosító szó áll a sok előtt. Például: so, as, too, how, very, rather stb. Például: He's got so many problems with his car.
I've got as much as two forints. There are too many people standing in front of the fire. Annyi baja van a kocsijával. Annyi mint két forintom van. Túl sok ember áll a tűz előtt.

A sok ellentéte köztudomásúan a kevés. Nos ez a szó az angol nyelvben is létezik, méghozzá kétféle formában: (a) few; (a) little; A helyzet ugyanaz, mint a many/much esetében, vagyis az egyik (mégpedig az (a) few) vonatkozik vonatkozik megszámlálható főnevekre, míg az (a) little megszámlálhatatlanokra. Nincs azonban különbség kijelentő, kérdő és tagadó mondat között, vagyis mindháromban e két szó jelenti azt, hogy kevés. Bizonyára fúrja az oldalad, hogy miért tettem zárójelbe az a határozatlan névelőt (magyar jelentése: egy) few, illetve little előtt. Nos azért, mert magyarban is mást jelent, ha azt mondod: Van egy kevés pénzem, vagy pedig Kevés pénzem van. Nos, ha a few, illetve a little szerepel a mondatban, akkor van egy kevés valamiből, ha pedig few, vagy little, akkor kevés van valamiből. Például: I wrote a few let

«« Előző oldal Következő oldal »»