Betekintés: 79 pontban az angol nyelvtanról, oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!79 pontban az angol nyelvtanról
1. FŐNEVEK ÉS AZOK TÖBBES SZÁMA A főneveket egy bizonyos szempontból két részre lehet osztani:a) megszámlálható, b) megszámlálhatatlan. Nyilvánvaló, hogy a megszámlálható főnevek csoportjába tartozik az, amit meg tudsz számolni. Például: table, girl, lamp, cockroach (csótány), plate, car stb. Ennek épp az ellenkezője az a csoport, ahol a főneveket nem tudod megszámlálni, mert például anyagnév, gyűjtőnév stb. Ide tartoznak olyan főnevek, mint: water, beer, air, iron, meat, beauty, love, happiness, music, weather stb. Ebből egyenesen következik, hogy többes száma kizárólag a megszámlálható főnevek tehetők. A többes számot az angol általában úgy képezi, hogy a főnév után s, vagy es jelet biggyeszt. Például: car – cars
table – tables glass – glasses girl – girls egg – eggs word - words

Van azonban olyan eset is, amikor a többes számot en jelképezi. Ez két főnévre érvényes: child – children ox - oxen (ökör) Aztán előfordulhat az, hogy a főnév magánhangzó változással mutatja többes száma fordulását. Például: man – men
tooth – teeth louse – lice woman – women goose – geese foot – feet mouse –mice

az f, illetve fe végű főnevek közül jónéhány esetben az f v-vé válik, amikor az s jelet fölveszi. Például: knife – knives
wife – wives wolf – wolves half – halves leaf - leaves (falevél) life - lives

Van néhány olyan jövevényszó az angolban, mely magával hozta a többes számát is, így ezek különbözőek lehetnek. Például: datum - data (adat) medium - media (hírközlő szervek) terminus - termini (végállomás)
basis - bases (alap) phenomenon - phenomena (jelenség) beauty - beaux (szépség)

Vigyázz! Van néhány olyan főnév, mely a magyarban megszámlálható, az angolban azonban megszámlálhatatlan, így hát nem kerülhet többes számba, valamit nem veheti föl maga elé az a határozatlan névelőt. Például: advice (tanács)
furniture (bútor) nonsense damage (kár) gossip (pletyka) news (hír) equipment (fölszerelés) homework (lecke) permission (engedély) fun (vidámság) information work (munka)Ha mégis úgy akarod közölni, hogy Például: Van két hírem, egy jó, meg egy rossz, akkor azt a következőképpen tedd:
I have two pieces of news; a good one and a bad one.

Vagyis a news szó elé a piece (darab) szót rakod be, mely szó már megszámlálható, így tehát többes számba is rakható. Például: He gave me a valuable piece of information.
I gave her a good piece of advice. Give me some good advice. We don´t have much work to do. I bought two pieces of furniture. Értékes információt adott. Adtam neki egy jó tanácsot. Adj néhány tanácsot. Nincs sok dolgunk. Vettem két darab bútort.

Más: Van néhány olyan főnév, melynek egyes száma megegyezik a többes számmal. Például: fish sheep (birka) deer (szarvas) trout (pisztráng) Aztán van olyan, amit csak többes számban használnak: pl. police. Például: The police are coming.
Jön a rendőrség.2. SOME, ANY, NO A some két alapvető jelentéssel bír: a) néhány, valamennyi b) valami(lyen).

Az a) esetben a some után következő főnév többes számba kerül, ha megszámlálható, illetve nem kerül többes számba, ha megszámlálhatatlan. Például: Some songs were sung.
I have some good books. I have some bread. I've got some money in my pocket. There is some milk in it. Néhány dalt énekeltek. Van néhány jó könyvem. Van egy kis (valamennyi) kenyerem. Van valamennyi pénzem. Van benne egy kis tej.

A példákból is láthattad, hogy a some elsősorban kijelentő mondatokban fordul elő, bár indőnként kérdő mondatban is szerepelhet, méghozzá akkor, ha a kérdésre igenlő választ vársz. Például: May I have some more coffee?
Will you have some cake? Have you got some money? Some wine, Sir? Kaphatok még kávét? Kérsz még sütit? Van egy kis pénzed? (Remélem, hogy van.) Egy kis bort, uram?

A some b) jelentése ugyebár az volt, hogy valami(lyen). Nos, ebben az esetben a megszámlálható főnév se kerül többes számba. Például: He was talking to some woman.
I've read that story in some book. Some man telephoned this morning. Valamilyen nővel beszélt. Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. Valami férfi keresett ma reggel.

Visszatérve a some a) jelentésére, ha a kijelentő mondatot kérdőbe akarod tenni, akkor egyrészt használhatsz szintén some-ot (ahogy néhány sorral feljebb látod), ha pedig a feltételek nem adottak (vagyis nem tudod, hogy a válasz milyen lesz), akkor some helyett any-t használj. Például: Are there any eggs in the basket?
Can you see any mone

  Következő oldal »»