Betekintés: Magyar-Angol EU-szótár, oldal #5

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

ation authorisation authorised representative average price (to) award a contract to sy balance bank account

választott bírói eljárás, döntőbíráskodás döntőbíró pályázati dossziét összeállít értékelés 1. átruházás; 2. megbízás, kijelölés segítség, támogatás könyvvizsgálat, revízió hitelesítés, okmányokkal való igazolás jóváhagyás meghatalmazott képviselő átlagár, középárfolyam szerződést odaítél v.kinek számlaegyenleg, szaldo bankszámla, folyószámla - A Phare szóhasználatában arra az önálló, kamatozó ECU bankszámlára vonatkozik, amelyet egy adott program számára nyit az érintett programirányító egység (PMU). kockázatot vállal kedvezményezett; kedvezményezett állam - A Phare segélyben részesülő országok gyűjtőneve ajánlat; (to) bid: ajánlatot tesz ajánlati biztosíték kétoldalú megállapodás számla; (to) bill: leszámláz könyvelés költségvetés, pénzügyi terv költségvetési előirányzat építési kölcsön naptári nap ajánlatkérés tenderfelhívás érvénytelenítés, visszavonás pályázati eljárás érvénytelenítése készpénz készpénz-hozzájárulás készpénz-fizetés Központi Tanácsadói Nyilvántartás - Az Európai Bizottság

(to) bear the risks beneficiary beneficiary state bid bid bond bilateral agreement bill bookkeeping budget budget estimates building loan calendar day call for an offer call for a tender cancellation cancellation of the tender procedure cash cash contribution cash-payment Central Consultancy Register(CCR)

által létrehozott adatbázis, amely azokat a személyeket és cégeket tartalmazza, amelyek a Phare és Tacis programok végrehajtásában áruk és/vagy szolgáltatások szállításával kívánnak közreműködni. származási igazolás igazolás igazol felszámít adóköteles, adózás alá eső díj, költség polgári jog 1. követelés; 2. reklamáció kikötés, záradék szavatossági záradék (itt:) becikkelyezés, kódolás - A Phare nagy súlyt helyez a programok pénzügyi elemeinek pontos és logikus kódolására. A kiinduló pont a programkód, ami általában a partnerország nevét rövidítő két betűből (pl. HU), a költségvetési év utolsó két számjegyéből (pl. 94) és a program kétjegyű sorszámából áll. E jelet követi az adott projekt kétjegyű sorszáma, esetleg az alprojekt további két számjegye, majd a "B" vagy "L" betű, attól függően, hogy a programot Brüsszelből vagy helyileg (locally) irányítják és egy újabb háromjegyű sorszám. kezesség, biztosíték kereskedelmi jog jótállási igazolás 1. (bizományosi) jutalék; 2. bizottság - Nagybetűvel írva általában az Európai Bizottságra (European Commission) vonatkozik. Európai Közösségek Bizottsága (EKB) - a Bizottság korábbi elnevezése bizottsági döntés kötelezettség - Általában egy adott programirányító egység (PMU) által, valamely program céljára tett pénzügyi kötelezettségvállalásra használják. bizottság áru, alapanyag közös agrárpolitika - Az EU egyik legfontosabb közös joganyaga Közösségi Vámkódex kártérítés

certificate of origin certification (to) certify (to) charge chargeable charges civil law claim clause clause of warranty codification

collateral commercial law commercial warranty commission

Commission of the European Communities (CEC) Commission decision commitments

committee commodity Common Agricultural Policy (CAP) Community Customs Code compensationcompetition Competition Law competitive bid complementary complementary financing (to) comply with Community law computation of time-limits (to) conclude an agreement conditions confirmation conflict of interest consortium

verseny versenytörvény versenyképes ajánlat kiegészítő kiegészítő finanszírozás összhangban van a közösségi joggal határidők számítása megköt egy megállapodást feltételek visszaigazolás érdekellentét, összeférhetetlenség konzorcium - A Phare terminológiájában így nevezik az egy-egy tenderre közösen pályázó cégcsoportokat. A csoport egyik tagját a többiek vezetőnek (lead firm) jelölik ki. építési tevékenység tanácsadás, tanácsadói fogyóeszköz fogyasztó, fogyasztói fogyasztói ár fogyasztóvédelem tartalékalap - A Phare szerződésekben is szereplő rovatfejezet. szerződés - A Phare meghatározása szerint: a szerződő és az Európai Unió vagy az illetékes nemzeti hatóság között, egy Phare-projekt végrehajtására vonatkozó megőállapodás feltétleit rögzítő dokumentum. A Phare állandó szerződési formulákat alkalmaz a szolgáltatásokra, áruszállításokra és közmunkákra. szerződési formanyomtatvány szerződéskötés szerződő hatóság - Az a hatóság, amely a szerződé

«« Előző oldal Következő oldal »»