Betekintés: A földrengések felszínalkotó hatása

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


A FÖLDRENGÉSEK FELSZÍNALAKÍTÓ HATÁSA
Szeizmológia
Földrengések: a szilárd földkéreg kisebb-nagyobb részeinek
rövid időtartamú, gyors lefolyású rugalmas
mozgásjelenségei.
Exogén eredet:

hegyomlás,
meteorit becsapódás,
talajnyugtalanságEndogén eredet

A földrengés fészke:
- hipocentrum
- epicentrum
- fészekmélység

- tektonikus mozgások (95 %)
- vulkáni rengések
- beszakadásos rengések (0.1 %)
- mesterséges rengésekIzoszeizta térképek:
az egyenlő intenzitással
megrázott helyeket
összekötő vonal

Kitaibel Pál:
az 1811-es móri földrengés térképeRengéshullámok típusai

Térhullámok:
longitudinális (undae primae )
P hullám
transzverzális (undae secundae)
S hullámA téhullámok terjedési sebessége eltérő: Vp ~ 2 x Vs
terjedési sebességük kőzetspecifikus
folyadékban nem terjed az S hullám
Két eltérő sűrűségű közeg
határán a térhullámok
megtörnek,
visszaverődnek és
sebességük megváltozikA Föld belsejének
tanulmányozása

A földrengések észlelése
szeizmográfFelületi hullámok (Rayleigh és Love hullámok)
ezek pusztító hatása a legnagyobbA földrengések erősségi fokozatai
Tapasztalati skála: Mercalli-Cancani-Sieberg
12 fokozatú skálája a földrengés intenzitása (erőssége)
a rengésfokozat romboló hatását fejezi ki

az UNESCO MSK-64
skálája- Richter-féle földrengéserősségi magnitudó
a földrengés fészkében felszabaduló energia logaritmusával
egyenesen arányos dimenzió nélküli viszonyszám
Negatív szám is lehet; egy skálarésznyi növekedés 30-szoros
energianövekedésnek felel meg.
Hatás
Világrengés

Magnitúdó

Előfordulás évente

8

1

Katasztrófális rengés

7-7,9

18

Pusztító rengés

6-6,9

120

Veszélyes rengés

5-5,9

800

Kis rengés

4-4,9

6 200

Jól észlelhető rengés

3-3,9

49 000

Alig észlelhető rengés

2-2,9

300 000A földrengések lemeztektonikai magyarázata és
fészekmélységi rendszere

Benioff-féle síkA földrengések földrajzi eloszlásaMagyarország szeizmicitás térképeA földrengések
formaképző hatásai:
törések, elmozdulások
tömegmozgások, cunami

Feltolódás az 1980. októberi
Földrengés során El Asnam-ban
(Algéria)