Betekintés: A földrengések felszínalkotó hatása

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


A FÖLDRENGÉSEK FELSZÍNALAKÍTÓ HATÁSA Szeizmológia Földrengések: a szilárd földkéreg kisebb-nagyobb részeinek rövid időtartamú, gyors lefolyású rugalmas mozgásjelenségei. Exogén eredet: hegyomlás, meteorit becsapódás, talajnyugtalanság Endogén eredet A földrengés fészke: - hipocentrum - epicentrum - fészekmélység - tektonikus mozgások (95 %) - vulkáni rengések - beszakadásos rengések (0.1 %) - mesterséges rengések Izoszeizta térképek: az egyenlő intenzitással megrázott helyeket összekötő vonal Kitaibel Pál: az 1811-es móri földrengés térképe Rengéshullámok típusai Térhullámok: longitudinális (undae primae ) P hullám transzverzális (undae secundae) S hullám A téhullámok terjedési sebessége eltérő: Vp ~ 2 x Vs terjedési sebességük kőzetspecifikus folyadékban nem terjed az S hullám Két eltérő sűrűségű közeg határán a térhullámok megtörnek, visszaverődnek és sebességük

megváltozik A Föld belsejének tanulmányozása A földrengések észlelése szeizmográf Felületi hullámok (Rayleigh és Love hullámok) ezek pusztító hatása a legnagyobb A földrengések erősségi fokozatai Tapasztalati skála: Mercalli-Cancani-Sieberg 12 fokozatú skálája a földrengés intenzitása (erőssége) a rengésfokozat romboló hatását fejezi ki az UNESCO MSK-64 skálája - Richter-féle földrengéserősségi magnitudó a földrengés fészkében felszabaduló energia logaritmusával egyenesen arányos dimenzió nélküli viszonyszám Negatív szám is lehet; egy skálarésznyi növekedés 30-szoros energianövekedésnek felel meg. Hatás Világrengés Magnitúdó Előfordulás évente 8 1 Katasztrófális rengés 7-7,9 18 Pusztító rengés 6-6,9 120 Veszélyes rengés 5-5,9 800 Kis rengés 4-4,9 6 200 Jól észlelhető rengés 3-3,9 49 000 Alig észlelhető rengés 2-2,9 300 000 A földrengések lemeztektonikai

magyarázata és fészekmélységi rendszere Benioff-féle sík A földrengések földrajzi eloszlása Magyarország szeizmicitás térképe A földrengések formaképző hatásai: törések, elmozdulások tömegmozgások, cunami Feltolódás az 1980. októberi Földrengés során El Asnam-ban (Algéria)