Betekintés: Tőzsde fogalma

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Tőzsde fogalma • Homogén tömegáruk szervezett, koncentrált piaca A tõzsde fajtái Árutõzsde Általános árutõzsde Értéktõzsde Speciális árutõzsde Meghatározott árucsoport Általános értéktõzsde Egyetlen termék Speciális értéktõzsde Devizatõzsde Értékpapírtõzsde gabonatõzsde szinesfémtõzsde szesztõzsde nemesfémtõzsde 1 A közvetlen és a közvetett pénzközvetítés összehasonlítása Szempontok Kapcsolat szufficites és deficites személyek között Költség Összegtranszformáció Lejárattranszformáció Kockázattranszformáció Bank Értéktôzsde közvetett közvetlen a hitel és betétkamat közti marge különbözô összegő betétek és hitelek különbözô lejáratú betétes és hitelek van ügynöki jutalék egy értékpapírkibocsátás különbözô címletekben értékpapírok másodlagos piaca nincs 2 Tőzsdefajták • Ügylet típusa szerint – Azonnali (prompt) – Határidős (termin) •

Jogállás szerint – kontinentális – angolszász 3 Tőzsde funkciói és költségei • • • • • • Likviditási Befektetési Kockázatcsökken-tési Információnyújtási Ellenőrzési Promóciós  Bevezetés költsége Forgalomban- Forgalomban tartás költsége  TranszparenTranszparencia követelkövetelmények 4 Tőzsdei kereskedés tendenciái • Tőzsdén kívüli kereskedési helyek megjelenése (NASDAQ, REUTERS - INSINET) • Új kibocsátások is vannak tőzsdén kívül • Részvénytársasági forma • Tőzsdei kereskedésben helyettesítő papírok kereskedése • Elektronikus kereskedelem 5 Alapítás feltételei • 15 alapító tag min 150 mHUF (árutőzsde 50 tag és 150 mHUF) • tőzsde alapszabálya, tisztségviselők megválasztása • PM előterjesztése alapján Kormány megalakulást jóváhagyja 6 BÉT szekciói • Azonnali piac – Részvény – Hitelpapír • Származékos – Határidős piac – Opciós piac

• Áru – Gabona, hús – Határidős áru – Opciós áru 7 Szekciótagság • befektetési vállalkozás, bank és EU-szekciótag • 2 éves forgalmazási gyakorlattal rendelkező alkusz • kereskedés feltételeinek megfelel • befizette a tagsági díjat • egyéb feltételeknek megfelel 8 Tőzsde bevételei • Tagsági és belépési díjak • Értékpapírok bevezetési és forgalombantartási díjai • Tőzsdei szolgáltatások díjai • Támogatások 9 A BÉT szervezeti felépítése Pénz- és tőkepiaci állandó választott bíróság Felügyelő Bizottság Közgyűlés Igazgatóság Bizottságok 1. Kereskedési 2. Kibocsátási 3. Elszámolási 4. Index 5. Befektetők képviselője Jogi iroda Belső ellenőr Biztonsági manager Vezérigazgató Tanácsadók Vezérigazgatóhelyettes Vezérigazgatóhelyettes Igazgatóságok 10 A BÉT tulajdonosi szerkezete HVB Bank Hungary 24,3% 25,2% Wiener Börse AG Österreichische Kontrollbank

AG Erste Csoport 6,4% Magyar Nemzeti Bank 12,5% 6,9% Raiffeisen Bank AG Egyéb 12,2% 12,5% 11 A Közgyűlés fontosabb feladatai a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása, b.) a Tőzsde hosszú távú stratégiai tervének elfogadása, c.) a Tőzsde választott tisztségviselőnek a megválasztása és a visszahívása, d.) a Tőzsde költségvetésének a megállapítása és végrehajtásának elfogadása, pótbefizetés elrendelése, e.) a Tőzsdetanács, a Felügyelő Bizottság, az Etikai Bizottság és a szakmai bizottságok beszámolóinak elfogadása, f.) döntés szekció létrehozásáról és megszüntetéséről, közgyűlési határozatban rögzített szabályainak módosításáról, g.) döntés a tőzsdetagok egyszeri belépési díjának és az egyszeri szekció belépési díjnak a mértékéről 12 Igazgatóság fontosabb feladatai a.) a Tőzsde stratégiájának előkészítése; b.) a tőzsdetag felvétele és kizárása; c.) a tőzsdei

szabályzatok elfogadása, módosítása; d.) az ügyvezető igazgató kinevezése, felmentése; e.) a különböző tőzsdei szabályzatok, azok módosításának jóváhagyása f.) az egyes értékpapíroknak a Tőzsdei Értékpapír Listára való felvétele; g.) a közgyűlés összehívása, a közgyűlési napirendi pontok előzetes összeállítása h.) a tőzsdei kereskedelem felfüggesztése, az Értékpapír Törvényben, illetve az Alapszabályban, és a szabályzatokban meghatározott feltételek fennforgása esetén i.) az ügyvezető igazgató rendszeres beszámoltatása a Tőzsdetitkárság munkájáról 13 A választott bíróság feladatai A választott bíróság a tőzsdei kereskedelem során felmerülő etikai, jogi kérdések rendezésére hivatott. Minden esetben kérhető az állásfoglalása, ha • Zavar történik az értékpapír-kereskedelemben • Bennfentes kereskedelem történt • Más okból tisztességtelen 14 Ügyvezető igazgató feladatai

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


a.) a Tőzsde hatékony üzemeltetése b.) a Tőzsde stratégiájának szakmai megalapozása és az elfogadott stratégia megvalósítása c.) Tőzsde gazdálkodási tevékenységének irányítása, az üzleti terv elkészítése és végrehajtása d.) a tőzsdei kereskedelem szervezése, a kereskedelem lebonyolításának technikai biztosítása e.) a tőzsdei kereskedelem adatainak regisztrálása, statisztikai feldolgozása, nyilvánosságra hozatala f.) a tőzsdei elszámolás forgalmának folyamatos bonyolítása, g.) a tőzsdei kereskedelem felfüggesztése h.) a közgyűlés, a Tőzsdetanács, illetve a szakmai bizottságok üléseinek előkészítése, i.) tőzsdetag esetén szekciótagság megadása, és megszüntetése 15 Összeférhetetlenségi szabályok Személy Nem lehet más befektetési vállalkozásban tulajdonos, tulajdonos Befektetési vezetı állású személye, más bef. vállalkozás vállalkozás vezetı üzletkötıje, értékpapír kibocsátónál

vezetı állású és állású személye alkalmazott, kivéve ha a papírt ı vitte a tızsdére Egyéni kereskedı Tızsde tisztségviselıje Tızsdetanács delegált tagja Tızsdénél alkalmazott Befektetési szolgáltatónál, elszámolóháznál, tızsdénél vezetı illetve alkalmazott Csak egy tızsdei kibocsátónál lehet vezetı vagy alkalmazott Befektetési szolgáltatónál vezetı vagy alkalmazott Befektetési szolgáltatónál és tızsdei kibocsátónál vezetı vagy alkalmazott 16 A tőzsde által alkalmazható szankciók Tőzsdetaggal szemben • • • • • figyelmeztetés pénzbírság kereskedési jog felfüggesztése tőzsdetagság felfüggesztése Kizárás Üzletkötővel szemben • Eltiltás Szankció alkalmazására a Tőzsdetanács és az ügyvezető igazgató jogosult. 17 Befektetési szolgáltatók típusai Cég típusa Ügynök Értékpapírbizományos (bróker) Értékpapírkereskedı (dealer) Befektetési társaság Tevékenysége

brókercég megbízottjaként bizományosi kereskedés tızsdei megbízások teljesítése ügyfél javára, letétkezelés, értékpapír-számla vezetése, tanácsadás) mint a bizományosnál + saját számlára értékpapír-kereskedés értékpapír forgalomba hozatal mint a kereskedınél + befektetıi hitelezés, kibocsátáskor garanciavállalás Szervezet Alaptıkei formája követelménye nincs nincs RT, név- 50 millió re szóló forint részvény RT 100 millió forint RT 1 milliárd forint 18 Tőzsdei bevezetés előnyei • • • • • • • • Finanszírozási lehetőségek kiszélesedése Részvények likviditásának megteremtése Marketinghatás Bizalomerősítés Fejlődési kényszer Objektívabb teljesítményértékelés - kultúraváltás Rugalmas pénzgazdálkodás Pénzügyi befektetők megjelenése – menedzsment kontroll • Vállalatfelvásárlási és fúziós tevékenység elősegítése 19 A tőzsdeérettség kritériumai • •

• • • • • Méretnagyság Tulajdonosi szerkezet, közkézhányad Érettség Stabil pénzügyi helyzet Növekedési potenciál Ismertség Hiteles vállalatvezetés 20 Jó tanácsok kibocsátóknak Mohai György • Jól válassza meg tanácsadóit, majd higgyen nekik. • Ne hallgassunk el semmit, ne fessük szebbre a képet magunkról. • A tőzsdei bevezetési folyamatot a társaság részéről az elsőszámú vezető kontrollálja. • Csak hiteles menedzsmenttel lehet valaki hosszú életű a tőzsdén. • Kell egy sztori. • Nehéz ellenállni a kísértésnek. • Ha már tőzsdén van, használja ki annak pozitív mellékhatásait. • Mindig számítson ellenséges vagy baráti felvásárlási szándékokra, különösen, ha a részvény árfolyam nyomott. • Egy tőzsdei cég vezetőjének kiváló eszköze van munkatársai ösztönzésére, hiszen a részvényopció a legjobb teljesítményfokozó. • Új munkakör a tőzsdei cégeknél a befektetési

kapcsolattartó. 21 A nyilvánossággal járó kötelezettségek • A tulajdonosi jogok megosztása • Profitmegosztás • Vállalat célja – részvényesi érték maximalizálása • Stratégiai információk megosztása • Tulajdonosi akciók nyilvánossága • Költségek 22 A tőzsdei bevezetés feltételei • • • • • • • Nyilvános forgalomba hozatal Forgalomképesség Pénzügyi stabilitás Tájékoztató készítése Forgalmazó tőzsdetag igénybevétele Felügyeleti engedély Tőzsde egyedi engedélye a bevezetésről 23 Értékpapír nyilvános kibocsátása • • • • • • • • • Résztvevők kiválasztása „pitch” Megállapodások és tranzakció típusának eldöntése Tájékoztató elkészítése „due diligence” Értékelés, ársáv meghatározása Elemzés elkészítése (külsők végzik) Értékesítés előkészítése Nyilvános forgalomba hozatal Tranzakció zárása Tőzsdei bevezetés 24 Tőzsdei

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


bevezetés • Tájékoztató készítése • Bevezetési követelmények – kivezetésről 75%-os többség kell – nyilvános vételi ajánlat az ellenzők felé – részvények bemutatóra váltása – osztalékfizetés bejelentése és fizetése között 20 munkanap 25 Tőzsdei bevezetési tájékoztató • Általános adatok a kérelmező társaságról (cégnév, tulajdonosi és tevékenységi kör, stb.) • A társaság értékpapírstruktúrája • Társaság tevékenysége, felépítése • A társaság pénzügyi, gazdasági helyzetének bemutatása • Kockázati tényezők bemutatása • Egyéb információk (közkézhányad, bevezetendő értékpapírral kapcsolatos információk, stb. ) 26 Forgalombantartási feladatok • Tájékoztatási feladatok – Éves jelentés – Gyorsjelentés – Soron kívüli tájékoztatás • Forgalomban tartási díj • Kapcsolattartás a befektetőkkel, elemzőkkel 27 Tőzsdei részvénykategóriák Kategória

A B Bevezetendı Minimum 2,5 milliárd forint részvénysorozat Nincs Közkézhányad Tájékoztatás Tulajdonosok Min. 25%, vagy min. 2000 mFt, vagy min. 500 tulajdonos Min. 100 Üzleti év 3 auditált Nincs Értékpapírtípus Névre szóló Tájékoztatás Nincs 28 Tájékoztatási kötelezettségek • Gyorsjelentés (A -negyedév, B - félév, C - év) • Éves beszámoló • Soronkívüli tájékoztatási kötelezettség – új értékpapír kibocsátása – kibocsátó bankszámlájának zárolása – felszámolás, csődeljárás – peres eljárás – 25%-nál nagyobb részvényes megjelenése 29 Tőzsdei ajánlat • • • • • • Termék neve (azonnali vagy határidős) Vétel vagy eladás Ár (piaci, limit, stop, átlag) Határidő (azonnal, meghatározott idő alatt) Tőzsde neve Jutalékok, díjak 30 Kereskedési rendszerek • Üzletkötés időpontja szerint – Folyamatos tőzsdei piacok - üzletkötés bármikor létrejöhet –

Időszakosan kötő (fixing) rendszerek - üzletkötés meghatározott időpontokban • Jegyzési rendszer – piacvezető által vezérelt – ajánlat által vezérelt • Technika szerint – nyílt kikiáltásos – automatikus kereskedés 31 Ajánlati feltételek • Kötésegység • Ajánlati árlépésköz – 1000 Ft- alatt - 1 Ft. •Tőzsdei szünet - 15 perc – 1000 Ft - 9.999 Ft között 5 Ft BUX kosárba tartozó – 10.000 Ft felett - 50 Ft részvényeknél: • Bázisár ±8 - ±15% változás – záróár Egyéb: ±10-20% – nincs, akkor előző nyitó •Egész napra szünetel - e felett – nincs, akkor utolsó záró – nincs, akkor 2 hónapnál nem régebbi kibocsátási ár – nincs, akkor OTC piac 4 hetes átlagára – nincs, akkor kibocsátási ár 32 Kereskedési idő a BÉT-en Prompt piac Részvény szekció 08.00 08.00--09.00 09.00 09.00--09.05 09.05 09.05--16.30 09.05 09.05--16.30 Hitelpapír szekció 08.45 08.45--09.00 09.00 09.00--16.30

09.00 09.00--16.30 Nyitó ajánlatgyőjtés Nyitó ügyletkötés Szabad szakasz Fix ügyletkötési szakasz Ajánlatgyőjtési szakasz Szabad szakasz Fix ügyletkötési szakasz 33 Kereskedési idő a BÉT-en Határidős piac 08.30 08.30--09.00 09.00 09.00--09.05 09.05 09.05--16.30 09.05 09.05--16.30 16.30 16.30--16.40 16.40 Nyitó ajánlatgyőjtés Nyitó ügyletkötés Szabad szakasz Spread ügyletkötés Záró ajánlatgyőjtés Záró ügyletkötési 34 Elszámolás • Ügyletről ügyletre történő elszámolás • Bilaterális nettósítás • Multilaterális nettósítás – T+2 nap - állampapír – T+3 nap - egyéb tőzsdei értékpapír 35 Elszámolás menete • • • • T napi üzleteket a Tőzsde megküldi a Keler Rt-nek Keler Rt elvégzi a multilaterális nettósítást Tőzsdetagok értesítése T+2 nap - értékpapírok biztosítása (fizikai beszállítás, vagy transzfer) • T+3 nap - fizetés 36 Kényszerintézkedések nem

teljesítés esetén • Keler nem teljesít kifizetést csak szabad tartalékok terhére • Kényszerbeszerzés Tőzsdei Elszámolási Alap terhére • Biztosíték elvonása • Saját értékpapírok zárolása, eladása • Későbbi jóváírások bevonása 37 Befektetők típusai • Spekukáns (trader) • Fedezeti ügyletkötő (hedger) • Arbitrazsőr (arbitrageur) 38 Elemi tőzsdei ügyletek fajtái • Azonnali • Határidős –futures –opciós • vételi • eladási Nem tőzsdei ügyletek •Azonnali (overnight, tom/next, spot) •Határidős •forward •jutalékos •vételi •eladási 39 Swap Definíció: Pénzáramok cseréje Kamatlábswap fixet változóra Devizaswap Kamat- és devizaswap egyik devizát másikra változót változóra 40 A határidős piac előnyei • • • • kockázatfedezés, kockázatáthárítás árelőrejelzés spekuláció kis tőkeösszeggel árfolyamcsökkenésre és kockázatra is lehet spekulálni

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


41 Mitől különleges a határidős piac? • kezdeti befektetésre vetítve nagy a nyereség, illetve a veszteség aránya • napi nyereség- és veszteség-elszámolás • előbb lehet eladni valamit, mintsem a birtokunkba kerülne • prompt piachoz képest alacsonyabb likviditás 42 Határidős ügyletekkel kapcsolatos fogalmak • Mögöttes termék (underlying asset) • Kötési ár (strike price) • Rövid-hosszú pozíció • Nyitott pozíció • Pozíció zárása 43 A futures nyereségfüggvénye Long futures Short futures Mögöttes termék ára Kötési ár 44 Az egyszerű opciók nyereségfüggvényei Eladási jog (long put) + P 100 piaci árfolyam veszteség nyereség veszteség nyereség Vételi jog (long call) +C 100 piaci árfolyam piaci árfolyam 100 veszteség nyereség veszteség nyereség Eladási kötelezettség (short call) -C Vételi kötelezettség (short put) -P 100 piaci árfolyam 45 Miskolci Egyetem Pénzügyi

Tanszék - Értékpapírszámtan A kontraktusok főbb jellemzői • Kontraktusméret: egy kontraktusra szóló ajánlat legkisebb (oszthatatlan) mennyisége • Elszámolóár: az az ár, amelyet az adott nap végén a BÉT megállapít. • Napi maximális ármozgás: az utolsó elszámolóárhoz képest megállapított, a BÉT által előzetesen meghatározott és nyilvánosságra hozott eltérés • Lejárati hónapok: azok a hónapok, amelyekben egy adott instrumentum lejár • Letéti követelmény: a határidős kontraktusok megkötésénél elkülönített pénzösszeg, amelynek terhére naponta történik az elszámolás 46 Néhány határidős termék jellemzője Megnevezés Kontraktus Letét / kontraktus Matáv 100 eFt 135 névértékő eFt részvény Lejárat Lejáratkori elszámolóár III, VI, IX, XII. 3. péntek 60 eFt u.a. 65 eFt u.a. MOL TVK u.a. u.a. BUX BUX*100 55 eFt Ft. 1 évig 70 eFt - III, VI, IX, XII, VI, XII Teljesítési nap utolsó 60

percében a prompt piacon kötött 5 legnagyobb és 5 legalacsonyabb kötés kivételével számított súlyozott átlagár, min. 50 kötés u.a. u.a. A lejárati napon az azonnali indexszámítás idõtartamának utolsó 20 percében számolt 240 indexértékbõl kivéve a három legnagyobb és legkisebb értéket, a maradék 234 indexérték számtani átlaga, az árlépésköznek megfelelõen kerekítve. 47 Határidős ügyletek résztvevői • Termelők vagy felhasználók • Spekulánsok – saját számlára dolgozó tőzsdetagok – kis- és nagybefektetők • Arbitrazsőrök 48 Határidős ügylet célja Résztvevık Határidıs vétel célja Hedger Spekuláns Határidıs eladás célja Védekezés az Védekezés az áremelkedés árcsökkenés ellen ellen Profitszerzés az Profitszerzés a emelkedı csökkenı árakból árakból 49 Határidős ügyletek kontraktusai a.) részvényalapú ügyletkör: BUX határidős kontraktus, egyedi részvény alapú

határidős kontraktusok (MOL, Matáv, TVK, OTP, Richter, Borsodchem, Antenna, Danubius, Démász, Egis, Fotex, Globus, Graphisoft, Humet, IEB, Mezogép, NABI, Pannonplast, Pick, Primagáz, Rába, Synergon, Zalakerámia, Zwack), BUX és részvény (MOL, Matáv, OTP) alapú opciók b.) deviza alapú ügyletkör: USD/HUF, GBP/HUF, CHF/HUF, EURO/HUF, JPY/HUF c.) kamat alapú ügyletkör: 3 hónapos diszkont kincstárjegy, 12 hónapos diszkont kincstárjegy, 1 hónapos BUBOR, 3 hónapos BUBOR, 3 éves magyar államkötvény, 5 éves referencia magyar államkötvény 50 Példa eladási (short) hedge-re • Iparvállalat vezetője alumíniumár-csökkenéstől fél. Ezért eladja 1605 USD/tonna áron 3 hónap múlva történő szállítás mellett az alumíniumát. (áru-hedge) • Önkormányzat vezetőjének fejtörést okoz, hogy két hónap múlva jelentős pénzösszegre számíthat (10 millió forint), de fél a kamatok csökkenésétől. Ezért elhatározza, hogy elad 1 hónapos

BUBOR-t két havi lejáratra. (kamatláb-hedge) • Iparvállalatnak 3 hónap múlva 30 millió euró bevétele lesz. Fél az euró további csökkenésétől. Ezért eladja euróját júliusra 261 Ft áron (deviza-hedge) 51 Példa vételi (long) hedge-re • Az Egyesült Drótművek a rézár emelkedésétől fél. Ezért vesz rezet három hónapos szállításra 1769 USD/t áron. • Vállalat 100 millió forint hitelt szándékozik 1 hónapos lejáratra felvenni három hónap múlva, de fél attól, hogy a kamatlábak időközben emelkednek. Ezért elhatározza, hogy vesz 1 hónapos BUBOR-t 11%-on három havi lejáratra. (kamatlábhedge) • Iparvállalatnak 3 hónap múlva 50 millió dollár importkiadása lesz. Fél az euró árfolyamnövekedésétől. Ezért dollárt vesz júliusra 268 Ft áron (deviza-hedge) 52 BUX index Indulása: 1997. április 1. Számításának időpontjai: 5 másodpercenként Index bázisa: 1991. január 2. – 1000 pont n Az index képlete:

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


BUX t = K ∗ ∑p i =1 it ∗ qit ∗ Di n ∑p 0t ∗ 1000 ∗ qit i =1 Ahol: pit – i-dik részvény t-dik idıpontban mért ára qit – i-dik részvény t-dik idıpontban indexkosárba bevezetett darabszáma p0t – i-dik részvény bázisidıpontban mért ára Di – i-dik részvény osztalékfizetése miatti módosító tényezı K – index folytonosságát biztosító tényezı 53 BUX-index-szel kapcsolatos elvárások Funkciók • Általános értékmérő • Határidős termék Feltételezések • Befektetők kapott osztalékot a vállalat részvényeibe fektetik. • Kosárváltáskor befektető korábbi BUX-ot elad és új összetételűt vesz. Alapelvek • Csak törzsrészvények alkothatják • Különböző sorozatú értékpapírok külön kerülnek bele • Kosárba kerüléshez bevezetéstől kezdve min. 3 hétnek kell eltelnie • Kikerül minden csőd és felszámolási eljárás alá vett cég papírja 54 BUMIX részvényindex      

  Teljes név: A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közepes és Kis kapitalizációjú részvényeinek indexe Indulása Indulása:: 2004. január 5. Számításának időpontjai: időpontjai: Minden nap végén Index bázisa bázisa:: 1000 pont Típus: Közkézhányaddal korrigált piaci tőkeérték, osztalékfizetés hatását figyelembevevő forintalapú index Felépítés: Maximum 25 részvény Felülvizsgálat: Évente kétszer Felülvizsgála Számítás gyakorisága: gyakorisága 5 másodpercenként 55 Közép-Európai részvényindex (CESI) • Indulása: 1996. február 1. • Számításának időpontjai: Minden nap végén • Index bázisa: 1995. június 30. – 1000 pont n • Az index képlete: pit ∗ qit ∑ i =1 USDt CESI t = K t ∗ n ∗1000 p0 t ∗ qit ∑ i =1 USD0 Ahol: pit – i-dik részvény t-dik idıpontban mért ára qit – i-dik részvény t-dik idıpontban indexkosárba bevezetett darabszáma p0t – i-dik részvény

bázisidıpontban mért ára USDt – t-dik idıpontban a REUTERS által közölt árfolyam az adott ország valutájára K – index folytonosságát biztosító tényezı 56 Közép-európai blue chip index (CETOP 20) • Indulása: 2002. január 1. • Számításának időpontjai: Minden nap végén • Index bázisa: 1991. január 1. – 1000 pont n • Az index képlete: pit ∗ qit ∗ Di ∑ EUROt CETOP 20t = K t ∗ i =1 n ∗1000 p0t ∗ qit ∑ i =1 EURO0 Ahol: pit – i-dik részvény t-dik idıpontban mért ára qit – i-dik részvény t-dik idıpontban indexkosárba bevezetett darabszáma p0t – i-dik részvény bázisidıpontban mért ára EUROt – t-dik idıpontban a REUTERS által közölt árfolyam az adott ország valutájára K – index folytonosságát biztosító tényezı 57 A DWIX index • Indulása: 1992. november • Számításának időpontjai: Hetente, az indexbe beszámított utolsó kincstárjegy-aukció után • Index bázisa: 1992.

június 25. – 24,30% • Az index célja: Rövidlejáratú kockázatmentes kamatláb meghatározása A RAX index     Számítása: Számítása: A részvényalapokra vonatkozó szabályok alapján diverzifikált portfólió (jelenleg 13 részvényt tartalmaz) Számításának időpontjai: időpontjai: Minden tőzsdei kereskedési nap végén Alap volumene: volumene: 1.000 millió forint Az index célja: célja: Részvényalapok számára összehasonlítási alap 58 Kontraktusok illetékességi köre Illetékes Szabályozandó kör Igazgatótanács, PSZÁF engedélyével Kontraktus elnevezése, mérete, ármeghatározás módja, árlépésköz, lejárati hónapok, elsı kereskedési nap, utolsó kereskedési nap, lejáratkori elszámoló ár, lejárati nap, teljesítés Igazgatótanács Kereskedés módja, BÉT tranzakciós díj Ügyvezetı igazgató Maximális árelmozdulás, árjegyzı, kijelzés módja, kereskedési idı, napi maximális árelmozdulás Árjegyzıi

szerzıdés Maximális ársáv, minimális ajánlati kötelezettség KELER Rt. ÁPTF KELER tranzakciós díj KELER Rt. Alapbiztosíték mértéke, kiírt opció után számított minimum fedezet, alapszintő pénzügyi fedezet, kollektív garancia 59

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!