Betekintés: Vállalkozási alapismeretek előadásjegyzet, oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!VÁLLALKOZÁSI ALAPISMERETEK

IX.18. Vállalkozás: különböző egyének és csoportok szükségleteinek a kielégítésére. 1. kockázattal jár, 2. lényege a profitorientáltság Vállalkozás indító okai: - megélhetés lehető ségének biztosítása néhány jólképzett szakember összeáll, hogy szaktudásából megéljen - olyan terméket, vagy szolgáltatást találunk, amelyet eladhatónak képzelünk, pénzt fektetünk be, feltételezzük, hogy ráfordításunk idővel megtérül. - bedolgozási munkát vállalunk kényszerhelyzetből. - teljes padlón - minden melót elvállalunk, amit csak föl lehet hajtani ez a nyugdíjalaphoz kell A vállalkozó: olyan személy, vagy csoport, amely egy vállalkozást megalapít, megfinanszíroz, működteti, különböző szerveknek elszámolásokat végez. (Adóhivatal, TB) 3 kockázatot vállal: - pénzügyi - jogi -szociális -- alkalmazottat kell babusgatni -- családot is Az üzleti vállalkozások tevékenységi blokkja Az üzleti elképzelések kialakítása. A vállalkozás átfogó jellemzőinek és induló szervezeti kereteinek megvá-lasztása. - ÜT benyújtása Cégalapítás, szervezetformálás Erőforrás biztosítás, gazdálodás

- mennyi pénzem van (BT / RT, a melóhoz milyen berendezések KFT) kellenek, + emberek - miért alapítom a céget - bevételek és kiadások kezelése A kiemelkedően fontos hajtóerők mozgásban tartása Stratégiai tervezés; Marketing; Innováció; Controlling; Szervezeti kultúra Reálgazdasági feladatok ellátása - elkezdünk dolgozni

A vállalkozás, a cég tevékenységének befelyezése

- miért akarom megszüntetni - költség > bevétel

Árpolitika, -taktika, magatartás - többféle termék - ármeghatározás (piaci értékítélet, monpol, megállapodott ) minimálár <--> célár Tőke-, költség- és eredménygaz-dálkodás Hatékonyságmérés Piaci versenyek és együttműködések - ez zűrös - piaci betörés - tisztességes piaci verseny betartása

Belső és külső piaci kapcsolatokVállalkozás fajták 1. Magánvállalkozás (ipari) - a legjellegzetesebb - egy ember / csoport (család) pénzt fektet be, gondoskodik a menedzselésről, az erdeményt befekteti vagy feléli (gép, új emberek, akármi ...) 2. RT - nagy, tőkeerős cégekre jellemző - kapcsolatba lehet kerülni vele ( ott dolgozom, részvényt veszek, vagymindkettő) - egyes funkciók különválnak: * tulajdonosi társaság (részvényesek) ennek szerve a közgyűlés * igazgató tanács (menedzseri rész) itt vannak a legfőbb részvényesek (min. 51%), a tanács tagjai a szakági igazgatók (kereskedelmi, ügyvezető) munkáját ellenőrzik * felügyelő bizottság a cég teljes működését ellenőrzik - jellemzők: * tőkeerősek, elég vagyonuk van (OPEL) * nagyon profitorientáltak, ha valamelyik üzletág nem megy, akkor megszüntetik 3. Bedolgozás - technikailag alacsony színvonalú, kényszerhelyzetből fakadó vállalkozási forma - pontos szállítást igényel - fejlesztés nincs 4. Állami vállalat - szabadsága látszólagos - az állami megrendeléseken túl azt vállal, amit akar - túlságosan kötve van az állami, kormányzati pénzügyi megkötéseknek IX.25. Magánvállalkozás lehet - korlátlan felelősséggel / a tulaj gatyája rámegy - korlátozott felelősséggel / elkülönített vagyonrész, 1M Ft kell

fizetésről szabályos papír kell bruttó jövedelem levont adóelőleg levont TB és nyugdíjhozzájárulás munkavállalói hozzájárulás a munkaszerződést 3O napon belül kell megkapni TB / TAJ kártyát kell kapni Szövetkezet - termelői szövetkezet (TSZ)- szolgáltatói szövetkezet (hoppá!!! SZSZ) - fogyasztói szövetkezet (FSZ) részjegyet kell jegyeznie (nem átruházható) vásárolhat szövetkezeti részjegyet

Gazdasági társaságok KKT Meghatározás: A társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellet közös gazdasági tevékenységet folytatnak, és az ehhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére bocsátják. Státusz: Nem jogi személyiségi jogalap (???? nem tom elolvasni) Megszünés: A társaságtól megválló tagnak a vagyonrészt 3 hónapon belül vissza kell adni, ill. a fennmaradó vagyonrészből arányosan részesednek Induló vagyon: Pénz, apport (munkához szükséges tárgyi eszköz) Tagok felelőssége: Elsősorban a társaság saját vagyonával felel, ha ez nem elegendő a tag közvetlenül, korlátlanul, egyetemlegesen felel. Szervezet: Minden tag jogosult a képviseletre. BT - a lehető legegyszerűbb szervezet, alapításához tőke különösebben nem kell - alapíthatja egy vagy több tag is (bárki) - legalább egy beltagnak kell lennie, a többi kültag - meg kell határozni a BT célját legyen bevétel -->

  Következő oldal »»