Betekintés: Bánár Ákos - Marketing

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
5. Marketing
Jelentése a „to market”, piacra vinni kifejezésből ered A marketing olyan tudatos vállalati magatartás,
amely a fogyasztók/vevők igényeiből kiindulva alakítja ki saját üzletpolitikáját. Ennek érdekében:


elemzi a piacot
megismeri a fogyasztói igényeket
kialakítja a termékkínálatot
megszervezi az értékesítési csatornákat
befolyásolja a vásárlókat.

A marketing eszközök optimális eredményt adó kombinatív alkalmazása a marketing-mix.
A marketing szerepe a vállalkozások életében
A mai piaci helyzetben egy vállalat versenyképességének szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy
üzletpolitikájának központjában a vevő álljon. Egy vállalat akkor nevezhető vevőorientáltnak, ha
minden döntését (termelési, fejlesztési, értékesítési, pénzügyi stb. döntéseit) a vevő kívánságának
rendeli alá. A vevőért való sikeres verseny megköveteli, hogy a vállalatnak kidolgozott
marketingkoncepciója legyen, vagyis a vállalat hosszabb távon működését integrálja a fogyasztói
igények kielégítése érdekében. A vállalat a marketing eszközrendszerével tudja pontosan meghatározni,
hogy kinek és mit termeljen. Ez azért fontos, mert egy vállalat akkor lehet sikeres, ha a megfelelő
terméket a megfelelő személynek (célcsoport) a megfelelő helyen (disztribúciós csatorna) a
megfelelő áron (árpolitika), a megfelelő mennyiségben és minőségben, megfelelő promóció mellett
kínálja. Ezek mindegyikének meghatározásához a marketing eszköztárára van szükség.
Mit termeljünk? → piackutatás
Kinek termeljünk → célcsoportképzés
Hol értékesítsük a terméket? → elosztási csatorna
Milyen áron kínáljuk a terméket? → árpolitika
Hogyan ismertessük meg a terméket a fogyasztóval? → marketing-kommunikáció

A marketing-mix
A 4P modell

Product (azaz maga a termék vagy a szolgáltatás)
Place (az eladás helye, elérhetőség, terjesztési csatornák)
Price (árstratégia)
Promotion (reklám, PR, sales és minden eladásösztönzés)

Product (termék): bármi, amivel szükséglet kielégíthető
A termékek lehetnek:Nem tartós javak
Tartós javakTermékek tárgyiasultság szerint:Áruk
Szolgáltatások

Termékek rendeltetés szerint:Fogyasztási cikkek
Termelői eszközök

A termékfejlesztés az ötletek bevezetésétől a piacra való bevezetéséig tart. Fontos része a csomagolás
és a márkahűség kialakítása. A termék piaci életgörbéjétől függően változik a várt nyereség.
Price (ár): a termék, szolgáltatás pénzben kifejezett ellenértéke
Árpolitikai célok:

túlélés
lefölözés
költségelvű
versenytársakhoz igazodó.

Place (értékesítési csatorna): ahol a termék eljut a fogyasztóhoz
Az értékesítés lehet:Közvetlen: termelőtől egyből a fogyasztóhoz jut a termék.
Közvetett: a termék közvetítő útján jut el a fogyasztóhoz.

Promotion (reklám): marketingkommunikáció és értékesítéssel kapcsolatos tevékenységek
Reklám részei:


Személyes eladás
Public relations
Sales promocion
Klasszikus reklám
Egyéb piacbefolyásoló tényezők.

Az előbb listázott 4P-hez még hozzáírható +3P
People (minden ember, aki részt vesz az eladásban akármelyik oldalon: a kollégáid és a célcsoportod)
Process (terméklétrehozás és kiszolgálás)
Physical Evidence (minden, ami a teljesítés megtörténtét jelzi: kiszállított csomag, fodrásznál az új haj
stb.)

A reklámtevékenység jogi eszközei
A reklámtörvény az 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről. A törvény célja, hogy
biztosítsa a fogyasztói érdekek védelmét, a gazdasági hatékonyságot és a jólétet szolgáló és
tisztességes piaci verseny fenntartását. Ezek elérése érdekében (valamint „a fogyasztók tisztességes
tájékoztatása, az üzleti tisztesség követelményeit betartó vállalkozások érdekeinek védelme, valamint
az áruk és a szolgáltatások értékesítésének előmozdítása céljából, a szakmai önszabályozásgyakorlatának jelentőségét elismerve, a gazdasági reklámtevékenység szabályozására) alkották meg ezt
a törvényt.
A reklámtörvény szerepe
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


/>A reklámtörvény jelenti a reklámtevékenységek szabályozásának jogi kereteit, általános útmutatásokat,
tilalmakat és korlátozásokat határoz meg a reklámtevékenységekre vonatkozóan, valamint bizonyos
termékek reklámozását szigorúan szabályozza.
A folyamatos és állandó reklámokkal való érintkezésnek köszönhetően alakultak ki a
reklámkorlátozások és reklámtilalmak, hogy elkerüljék a reklámok káros hatásait, a tudatalatti
manipulációját, különös tekintettel a gyerekek és fiatalkorúak befolyásolhatóságára.
A reklámtörvény tartalma
A reklámtörvény részletesen taglalja, hogy milyen reklámokat tilos közzétenni, bizonyos reklámokat
milyen keretekben lehet alkalmazni, mely termékeket tilos reklámozni, vagy reklámozásuk korlátozott
vagy szigorúan leszabályozott.
1. Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások
A törvény értelmében tilos személyiségi jogokat sértő, erőszakra buzdító vagy félelmet keltő
reklámokat közzétenni. Tilos az olyan reklám, mely gyermekeknek vagy fiatalkorúaknak szól és fizikai,
szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja. Tilos közzétenni pornográf vagy szexuális
szolgáltatás reklámját. Tilos közzétenni burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámot. Tilos az olyan
áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik. Tilos közzétenni
megtévesztő reklámot. Összehasonlító reklámot csak bizonyos feltételekkel lehet közzétenni. Tilos
nem létező, azonosíthatatlan vagy felismerhetetlen termékkel vagy vállalkozással kapcsolatos reklámot
közzé tenni.
2. Az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmak és korlátozások
Tilos a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök
reklámozása, kivéve a szakmai célú reklámot és az eladás helyén történő reklámozást. Tilos a
gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszerek reklámozása. Külön szabályozás
vonatkozik a vény nélkül vásárolható és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények
reklámozására. Tilos alkohol tartalmú italt reklámozni gyermekekhez vagy fiatalkorúakhoz szóló
sajtótermékekben, címlapon, játékon, közoktatási és egészségügyi intézményekben és közvetlen
közelükben. Tilos közzétenni dohányáru vagy alkoholtartalmú ital olyan reklámját, amely gyermek-,
illetve fiatalkorúaknak szól, vagy ezek túlzott fogyasztására szólít fel. Dohányáru csak a szabályozott
feltételek mellett reklámozható.