Betekintés: Bánár Ákos - Marketing, oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!5. Marketing
Jelentése a „to market”, piacra vinni kifejezésből ered A marketing olyan tudatos vállalati magatartás,
amely a fogyasztók/vevők igényeiből kiindulva alakítja ki saját üzletpolitikáját. Ennek érdekében:


elemzi a piacot
megismeri a fogyasztói igényeket
kialakítja a termékkínálatot
megszervezi az értékesítési csatornákat
befolyásolja a vásárlókat.

A marketing eszközök optimális eredményt adó kombinatív alkalmazása a marketing-mix.
A marketing szerepe a vállalkozások életében
A mai piaci helyzetben egy vállalat versenyképességének szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy
üzletpolitikájának központjában a vevő álljon. Egy vállalat akkor nevezhető vevőorientáltnak, ha
minden döntését (termelési, fejlesztési, értékesítési, pénzügyi stb. döntéseit) a vevő kívánságának
rendeli alá. A vevőért való sikeres verseny megköveteli, hogy a vállalatnak kidolgozott
marketingkoncepciója legyen, vagyis a vállalat hosszabb távon működését integrálja a fogyasztói
igények kielégítése érdekében. A vállalat a marketing eszközrendszerével tudja pontosan meghatározni,
hogy kinek és mit termeljen. Ez azért fontos, mert egy vállalat akkor lehet sikeres, ha a megfelelő
terméket a megfelelő személynek (célcsoport) a megfelelő helyen (disztribúciós csatorna) a
megfelelő áron (árpolitika), a megfelelő mennyiségben és minőségben, megfelelő promóció mellett
kínálja. Ezek mindegyikének meghatározásához a marketing eszköztárára van szükség.
Mit termeljünk? → piackutatás
Kinek termeljünk → célcsoportképzés
Hol értékesítsük a terméket? → elosztási csatorna
Milyen áron kínáljuk a terméket? → árpolitika
Hogyan ismertessük meg a terméket a fogyasztóval? → marketing-kommunikáció

A marketing-mix
A 4P modell

Product (azaz maga a termék vagy a szolgáltatás)
Place (az eladás helye, elérhetőség, terjesztési csatornák)
Price (árstratégia)
Promotion (reklám, PR, sales és minden eladásösztönzés)

Product (termék): bármi, amivel szükséglet kielégíthető
A termékek lehetnek:Nem tartós javak
Tartós javakTermékek tárgyiasultság szerint:Áruk
Szolgáltatások

Termékek rendeltetés szerint:Fogyasztási cikkek
Termelői eszközök

A termékfejlesztés az ötletek bevezetésétől a piacra való bevezetéséig tart. Fontos része a csomagolás
és a márkahűség kialakítása. A termék piaci életgörbéjétől függően változik a várt nyereség.
Price (ár): a termék, szolgáltatás pénzben kifejezett ellenértéke
Árpolitikai célok:

túlélés
lefölözés
költségelvű
versenytársakhoz igazodó.

Place (értékesítési csatorna): ahol a termék eljut a fogyasztóhoz
Az értékesítés lehet:Közvetlen: termelőtől egyből a fogyasztóhoz jut a termék.
Közvetett: a termék közvetítő útján jut el a fogyasztóhoz.

Promotion (reklám): marketingkommunikáció és értékesítéssel kapcsolatos tevékenységek
Reklám részei:


Személyes eladás
Public relations
Sales promocion
Klasszikus reklám
Egyéb piacbefolyásoló tényezők.

Az előbb listázott 4P-hez még hozzáírható +3P
People (minden ember, aki részt vesz az eladásban akármelyik oldalon: a kollégáid és a célcsoportod)
Process (terméklétrehozás és kiszolgálás)
Physical Evidence (minden, ami a teljesítés megtörténtét jelzi: kiszállított csomag, fodrásznál az új haj
stb.)

A reklámtevékenység jogi eszközei
A reklámtörvény az 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről. A törvény célja, hogy
biztosítsa a fogyasztói érdekek védelmét, a gazdasági hatékonyságot és a jólétet szolgáló és
tisztességes piaci verseny fenntartását. Ezek elérése érdekében (valamint „a fogyasztók tisztességes
tájékoztatása, az üzleti tisztesség követelményeit betartó vállalkozások érdekeinek védelme, valamint
az áruk és a szolgáltatások értékesítésének előmozdítása céljából, a szakmai önszabályozásgyakorlatának jelentőségét elismerve, a gazdasági reklámtevékenység szabályozására) alkották meg ezt
a törvényt.
A reklámtörvény szerepe

  Következő oldal »»