Betekintés: Elekes Attila - A román, a gót és a reneszánsz művészet

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


A román, a gót és a
reneszánsz művészetRomán művészet
• XI-XIII. sz. közepe
• Román = rómaias, Rómát utánzó
• Kialakulása: Franciaország,
Németország, Itália
• Később Európa-szerte elterjedFilozófia, oktatás
• Skolasztika: kérdéseket az ellenük és
mellettük szóló érvekkel vizsgálják 
MEGOLDÁS
• Oktatás tárgya: 7 szabad művészet:
Nyelvtan
Dialektika
Logika
Számtan
Geometria
Zene
Csillagászat

Trivium

QuadriviumÉpítészet
Vaskos falak
Félköríves boltívek
Dongaboltozatok
Bordás keresztboltozatok
Oszlopok, pillérek
Félköríves záródású
ablakok, ikerablakok
• Rózsaablakok
• Bélletes kapuk
• Homlokzat: függőleges
falsávokJáki templomÉpítészet
Pisai székesegyházSzobrászatÉpületek tartozékai
Egyszerűsített, elnagyolt formák
Zömök, nagy test
Érzelmeket nem fejeznek ki
Ó- és újszövetségi jelenetek ábrázolása
Szimbolikus értelműekFestészet
• Falfestmények,
kódexillusztrációk,
miniatúrák
• A valóságos tér,
háttér, fény-árnyék
hiányzik
• Biblia pauperum:
templomi festészet
 bibliai történetekIrodalom, zene
• Himnuszok, imádságok
• Kialakul a világi irodalom:
– lovagi eszményt dicsőít  lovagénekek (pl.
Roland-ének)
– első magyar írásos emlékek: Halotti Beszéd
és Könyörgés, Ómagyar Máriasiralom

• Zene: megjelenik a többszólamúságGótikus művészet
• XII-XV. sz.
• Franciaországban alakult, majd elterjedt
Németországban, Angliában és
Magyarországon (Itáliában egyáltalán
nem)
• Csökken az építészet kiemelt szerepe 
önálló szobrokFilozófia
• Emberi gondolkodás határainak
kiszélesítése
• Assisi Ferenc: Naphimnusz
– emberi sors elfogadása
– természet szereteteÉpítészet
• Vázszerkezet: támív, támpillér,
fiatorony
• Csúcsíves keresztboltozatok
• Rózsaablakok, kör- és csúcsíves
idomok
• Bélletes kapuk
• Vízköpők (csapadék elvezetésére
szolgáló kőszobrok)Építészet

Reimsi katedrális

Kölni dómÉpítészet

Notre-Dame

Mátyás templomSzobrászat
• Érzelmeket fejeznek
ki az arcok
• Mozgásuk kifinomult,
de erőteljes
• Szárnyasoltárok
faragványai,
domborműveiFestészet
Emberi érzelmek kifejezése
Finom vonaltervezés
Pontosságra törekvő, természethű
Üvegfestészet
Freskók
Olajfestmények
Miniatúrák:
– arany háttér kiszorul
– gyakori hónap ábrázolás

• Sokszorosító grafika: fa- és rézmetszetekFestészet

rózsaablak

M. S. mester: Mária és
Erzsébet találkozásaIrodalom, zene
• Trubadúrkültészet  minnesänger
(szerelmi dalnok)
• Dante: Isteni színjáték
• Vásári komédiások
• Drámák  3 műfaj:
– misztérium (bibliai történetek),
– mirákulum (szentek élete),
– moralitás (erkölcsi tanítási célzatú)Reneszánsz művészet
• XIV-XVI. sz.
• Újjászületést jelent  alapja az antik
művészet
• Új korszak kezdete
• Tudományos és földrajzi kutatások,
felfedezésekEszmei háttér
• Humanizmus = emberközpontúság
• „Legfőbb érték a tudás”
• Reformáció
– Az egyház elvilágiasodásának
következménye
– Cél: visszatérés a BibliáhozÉpítészet
• A világi építészet
jelentősége nő
• Boltozatok, kupolák
• Homlokzat: nyers kő
vagy faragott kő
• Pilaszter: falból kiugró
pillér
• Várfalakon óolasz és
újolasz bástyák

Firenzei dóm

San Lorenzo
templomSzobrászat
• Aktábrázolás
• Fő téma: ember és a természet
• Tudós alapossággal dolgoznak a
művészek (anatómia, arányok)
• Portrék  egyéni vonások
• Lovas szobrokSzobrászat

Donatello: Gattamelata lovas szobra

Michelangelo: DávidFestészet
• Perspektíva (=távlati ábrázolás)
• Természethű ábrázolás
• Tértagolás: előtér, középtér, háttér
elkülönítése
• Fény-árnyék hatás
• Réz- és fametszetekFestészet
Leonardo da Vinci:
Mona Lisa

Michelangelo:
Ádám teremtéseIrodalom, zene
• Dallamtól független lírai költemények
• Ókori műfajok felelevenítése (epigramma,
óda)
• Modern prózai műfajok: novella, regény
• MO.: Janus Pannonius, Balassi Bálint
• Zene: szabadabb ritmika, szólóének nagy
szerepeForrások
• http://hu.wikipedia.org
• Szabó Attila: Művészettörténet
vázlatokban
• google