Betekintés: Elekes Attila - A román, a gót és a reneszánsz művészet

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


A román, a gót és a reneszánsz művészet Román művészet • XI-XIII. sz. közepe • Román = rómaias, Rómát utánzó • Kialakulása: Franciaország, Németország, Itália • Később Európa-szerte elterjed Filozófia, oktatás • Skolasztika: kérdéseket az ellenük és mellettük szóló érvekkel vizsgálják  MEGOLDÁS • Oktatás tárgya: 7 szabad művészet: – – – – – – – Nyelvtan Dialektika Logika Számtan Geometria Zene Csillagászat Trivium Quadrivium Építészet Vaskos falak Félköríves boltívek Dongaboltozatok Bordás keresztboltozatok Oszlopok, pillérek Félköríves záródású ablakok, ikerablakok • Rózsaablakok • Bélletes kapuk • Homlokzat: függőleges falsávok • • • • • • Jáki templom Építészet Pisai székesegyház Szobrászat • • • • • • Épületek tartozékai Egyszerűsített, elnagyolt formák Zömök, nagy test Érzelmeket nem fejeznek ki Ó- és újszövetségi

jelenetek ábrázolása Szimbolikus értelműek Festészet • Falfestmények, kódexillusztrációk, miniatúrák • A valóságos tér, háttér, fény-árnyék hiányzik • Biblia pauperum: templomi festészet  bibliai történetek Irodalom, zene • Himnuszok, imádságok • Kialakul a világi irodalom: – lovagi eszményt dicsőít  lovagénekek (pl. Roland-ének) – első magyar írásos emlékek: Halotti Beszéd és Könyörgés, Ómagyar Máriasiralom • Zene: megjelenik a többszólamúság Gótikus művészet • XII-XV. sz. • Franciaországban alakult, majd elterjedt Németországban, Angliában és Magyarországon (Itáliában egyáltalán nem) • Csökken az építészet kiemelt szerepe  önálló szobrok Filozófia • Emberi gondolkodás határainak kiszélesítése • Assisi Ferenc: Naphimnusz – emberi sors elfogadása – természet szeretete Építészet • Vázszerkezet: támív, támpillér, fiatorony • Csúcsíves

keresztboltozatok • Rózsaablakok, kör- és csúcsíves idomok • Bélletes kapuk • Vízköpők (csapadék elvezetésére szolgáló kőszobrok) Építészet Reimsi katedrális Kölni dóm Építészet Notre-Dame Mátyás templom Szobrászat • Érzelmeket fejeznek ki az arcok • Mozgásuk kifinomult, de erőteljes • Szárnyasoltárok faragványai, domborművei Festészet • • • • • • • Emberi érzelmek kifejezése Finom vonaltervezés Pontosságra törekvő, természethű Üvegfestészet Freskók Olajfestmények Miniatúrák: – arany háttér kiszorul – gyakori hónap ábrázolás • Sokszorosító grafika: fa- és rézmetszetek Festészet rózsaablak M. S. mester: Mária és Erzsébet találkozása Irodalom, zene • Trubadúrkültészet  minnesänger (szerelmi dalnok) • Dante: Isteni színjáték • Vásári komédiások • Drámák  3 műfaj: – misztérium (bibliai történetek), – mirákulum (szentek

élete), – moralitás (erkölcsi tanítási célzatú) Reneszánsz művészet • XIV-XVI. sz. • Újjászületést jelent  alapja az antik művészet • Új korszak kezdete • Tudományos és földrajzi kutatások, felfedezések Eszmei háttér • Humanizmus = emberközpontúság • „Legfőbb érték a tudás” • Reformáció – Az egyház elvilágiasodásának következménye – Cél: visszatérés a Bibliához Építészet • A világi építészet jelentősége nő • Boltozatok, kupolák • Homlokzat: nyers kő vagy faragott kő • Pilaszter: falból kiugró pillér • Várfalakon óolasz és újolasz bástyák Firenzei dóm San Lorenzo templom Szobrászat • Aktábrázolás • Fő téma: ember és a természet • Tudós alapossággal dolgoznak a művészek (anatómia, arányok) • Portrék  egyéni vonások • Lovas szobrok Szobrászat Donatello: Gattamelata lovas szobra Michelangelo: Dávid Festészet • Perspektíva

(=távlati ábrázolás) • Természethű ábrázolás • Tértagolás: előtér, középtér, háttér elkülönítése • Fény-árnyék hatás • Réz- és fametszetek Festészet Leonardo da Vinci: Mona Lisa Michelangelo: Ádám teremtése Irodalom, zene • Dallamtól független lírai költemények • Ókori műfajok felelevenítése (epigramma, óda) • Modern prózai műfajok: novella, regény • MO.: Janus Pannonius, Balassi Bálint • Zene: szabadabb ritmika, szólóének nagy szerepe Források • http://hu.wikipedia.org • Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban • google

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!