Betekintés: Stemlerné-Demeter - Horthy Miklós életpályájának krónikája, oldal #3

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

is 16–17. Horthy Miklós és Hitler tárgyalása Klessheimben. Hitler a háborús erőfeszítések fokozását
követeli.
1944. március 17–18. Horthy Miklós Németországba utazik. Hitler közli, hogy elhatározta Magyarország
megszállását. A kormányzó a helyén marad.
1944. szeptember 10. A Koronatanács ülésén a kormányzó bejelenti elhatározását, hogy fegyverszünetet köt a
Szovjetunióval.
1944. október 11. Horthy megbízottai Moszkvában aláírják az előzetes fegyverszüneti megállapodást.
1944. október 15. Horthy Miklós rádióbeszédében bejelenti, hogy fegyverszünetet kér a Szovjetuniótól.
Ugyanezen a napon a Gestapo elfogja ifj. Horthy Miklóst. A kormányzó családját a pápai nunciatúrára menekíti.
1944. október 16. Horthy visszavonja kiáltványát és lemond kormányzói tisztségéről. A németek a bajorországi
Weilheim közelében fekvő Schloss Hirschbergbe viszik, és háziőrizet alá helyezik.
1945. május 1. Amerikai csapatok vonulnak Weilheimbe, Horthy Miklóst hadifogolynak nyilvánítják, és
Augsburgba szállítják.
1945. május 8. Ifj. Horthy Miklóst az amerikai csapatok kiszabadítják a koncentrációs táborból.
1945. augusztus 28. Horthy, Miklóst első ízben hallgatják ki a nürnbergi háborús bűnösök ügyével
kapcsolatban.
1945. szeptember 24. Horthy Miklóst tanúként Nürnbergbe szállítják.
1945. december 17. Elbocsátják a nürnbergi fegyházból. Visszatérhet családjához Bajorországba.
1948. március Horthyt újra tanúként hallgatják ki, Veesenmayer háborús bűnös perében.
1948. december 18. A Horthy család elhagyja Bajorországot.
1949. január 11. Rövid svájci és olaszországi tartózkodás után a család Portugáliába érkezik, Estorilban
telepedhetnek le.
1951. július 22. A Horthy-házaspár aranylakodalma.
1953 Megjelenik Buenos Airesben Horthy Miklós Emlékirataim című visszaemlékezése.
1956. június 18. Horthy Miklós utolsó, 88. születésnapját ünnepli a magyar kolónia tagjaival Estorilban.
1957. február 9. Horthy Miklós halála.IRODALOM
(Pritz Pál, Horthy Miklós és Edmund Veesenmayer (A magyar–német viszony 1944 márciusa után) = Rubicon,
2001, 1–2, 59–63.
(Szabó 2001): Szabó István, Az államfői hatalom ideiglenes rendezése (1920–1944) = Rubicon, 2001, 1–2, 52–
58.
A Dunánál: magyarok a 20. században (1918-2000), Encyclopaedia Humana Hungarica 09., Enciklopédia
Humana Egyesület, Budapest, 2001.
Ablonczy Balázs, Az ország élén (1920–1921) = Rubicon, 2004, 2, 23–26.
Ablonczy Balázs, Vissza a politikába (1938–1941) = Rubicon, 2004, 2, 55–61.
Bálint István János szerk. és utószó, Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Budapest, Vitézi Szék, 2001, ISBN
9630061902 – készült a „Horthy Miklós” (Budapest, Singer és Wolfner, 1939) c. kiad. alapján.
Bencsik Gábor, Homo Monarchicus: Az első 25 év = Rubicon, 2007, 10, 54–56.
Bencsik Gábor, Horthy Miklós (a kormányzó és kora), Budapest, M. Mercurius, 2003, ISBN 9638552859 – 3.,
jav. kiad.
Bernáth Zoltán: Horthy Miklós, egy lovaguralkodó és népe, Pallas Antikvárium KFT, 2007, ISBN
9789637524455
Bokor Imre, Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Budapest, Szenci Molnár Társaság, 2002 (A Herman Ottó
Társaság nemzetpolitikai sorozata, 17), ISBN 9632500539.
Csonkaréti Károly, Egy lovagias tengerész = Rubicon, 2001, 1–2, 14–18.
Csonkaréti Károly, Horthy, a tengerész, Budapest, Zrínyi, 1993.
Dreisziger Nándor F. szerk., Hungary in the Age of Total War (1938–1948), New York, Columbia University
Press, 1998 (East European Monographs, 509), ISBN 088033407X – sokszerzős tanulmánykötet.
Gergely Jenő, A vezér és a fővezér (Horthy és Gömbös) = Rubicon, 2001, 1–2, 29–32.
Gosztonyi Péter, A kormányzó, Horthy Miklós (és az emigráció), Budapest, Százszorszép, 1992, ISBN
9637673059 – 2., jav. és bőv. kiad.
Gosztonyi Péter, Miklós von Horthy (Admiral und Reichsverweser), Göttingen, Zürich, Frankfurt,
Musterschmidt, 1973.
Gr. Edelsheim Gyulai Ilona Horthy István kormányzóhelyettes özvegye: Becsület és kötelesség I-II. Bp., 1998.
– Szi. Gábor Andor: Válogatott cikkek (Bp., 1953)
Gyurgyák János, "Zsidóság a Horthy-korszakban", in A zsidókérdés Magyarországon, 110-208 p., Budapest,
Osiris, 2001, ISBN 9633890276
Horthy Miklós dokumentumok tükrében, szerk. H. Haraszti Éva, Budapest, Balassi, 1993, ISBN 963787335X.
Horthy Miklós emlékiratai angol nyelven (jegyzetekkel és egyéb információkkal bővített változat) (Interneten
elérhető irodalom)
Horthy Miklós titkos iratai, szerk., magy. és

«« Előző oldal Következő oldal »»