Betekintés: Stemlerné-Demeter - Horthy Miklós életpályájának krónikája

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
Horthy Miklós életpályájának krónikája1
STEMLERNÉ BALOG Ilona – DEMETER Zsuzsanna
Horthy Miklós életpályájának krónikája
1868. június 18. Kenderesen Horthy István és Halassy Paula ötödik gyermekeként megszületik Horthy Miklós.
1874–1878 Elemi iskoláit Kenderesen és Debrecenben végzi.
1878–1882 Gimnáziumi tanulmányokat folytat Sopronban a Lähne-féle intézetben.
1882–1886 A Fiumei Tengerészeti Akadémia hallgatója.
1886. október 1. II. osztályú tengerész hadapródként öt tényleges és négy tartalék évre felavatják a Monarchia
haditengerészetéhez.
1889 Leteszi tengerésztiszti vizsgáját.
1890. május–1891. január Tengerész zászlós a Konstantinápolyban állomásozó „Taurus” nevű felfegyverzett
yachton.
1892–1894 Mint beosztott tengerésztiszt a „Saida” nevű korvetten 21 hónapos kelet-ázsiai úton vesz részt. Az út
során eljut Elő- és Hátsó-Indiába, Ausztráliába, Új-Zélandra és az óceáni szigetek egy részére.
1896 A millenniumi ünnepségek alkalmából rendezett hadsereg-sportversenyeken első helyezést ér el vívásban,
harmadik helyezést pedig kerékpározásban. Pólában bajnokságot nyer a tengerészeti teniszversenyen.
1897. május–1898. március II. osztályú sorhajóhadnagyi kinevezéssel az „Artemisia” iskolahajó parancsnoka
Pólában.
1901. július 22. Aradon feleségül veszi az Arad megyei földbirtokos és országgyűlési képviselő Purgly János és
Vásárhelyi Ilona leányát, Purgly Magdolnát. A fiatal pár Semmeringre megy nászútra, majd Pólában telepszik
le. A házasságból 4 gyermek születik Magdolna 1902-ben, Paulette 1903-ban, István 1904-ben és Miklós 1906ban.
1908 nyara Horthy Miklós a „Taurus” parancsnoka Konstantinápolyban.
1909. november 1–1914. május 1. Ferenc József szárnysegédje.
1914. december Visszatér Pólába.
1915. január Az újonnan épült „Novara” könnyűcirkáló parancsnoka.
1916. december 30. Részt vesz IV. Károly királlyá koronázásán Budapesten.
1917. május 15. A „Novara” részt vesz az otrantói csatában, Horthy Miklós parancsnok megsebesül, a lábába
gránátszilánkok fúródnak. Bécsbe és Badenbe utazik gyógykezelésre. „Ellenfelünk a hálót vontató
halászhajóiból 23-at vesztett, továbbá 2 szállítógőzöst, 2 rombolót és 1 repülőgépet… mi egyetlen hajót sem
vesztettünk, az Otrantói-szorost pedig újra szabaddá tettük a búvárhajók számára. Bebizonyítottuk, hogy a
»drifter«-ek alkotta tengerzár áttörhető, sőt fel is göngyölíthető. Ezt az ellenség is felismerte […] és ezután
halászgőzöseit huzamosabb tartamra csakis nappal vetette be, úgyhogy a búvárhajók az Otrantói-szoroson éjjel
szabadon haladhattak át.” (Horthy Miklós Emlékirataim. Toronto, 1974)
1918. február A cattarói lázadás idején Horthy Miklós a „Prinz Eugen” csatahajó parancsnoka.
1918. március 2. Ellentengernagynak nevezik ki.
1918. november 1. Altengernagyi kinevezést kap.
1918. november 30. Elhagyja Pólát. A család Kenderesre költözik.
1918 Torokbajban meghal legidősebb gyermeke, Magdolna.
1919. június 5. Horthy Miklós Szegedre érkezik.
1919. június 6. A szegedi ellenforradalmi kormány hadügyminisztere.
1919. július 20. Részt vesz Szegeden a Nemzeti Hadsereg első és nagy ünnepséggel egybekötött
zászlószentelésén.
1919. augusztus 9. Horthy az ellenforradalmi kormánytól független „fővezérség”-et hoz létre.
1919. augusztus 13. Szegedről Siófokra repül.
1

Kempelen Farkas digitális tankönyvtár – http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=55472531919. augusztus 15. Fővezérként hivatali esküt tesz József főherceg jelenlétében, ezzel valamennyi fegyveres
erő fölött átveszi a főparancsnokságot.
1919. augusztus 22. Elrendeli az ország idegen hadsereg által meg nem szállt részein a kerületi parancsnokságok
szervezését.
1919. november 3. Horthy Miklós és családja részt vesz Enyingen a dunántúli huszárezrednél tartott Hubertusnapi műkotorék vadászversenyen.
1919. november 16. A fővezér csapataival bevonul Budapestre.
1919. karácsony Felesége kíséretében a Mária Terézia laktanyában meglátogatja a különítményes Madaryszázadot.
1920. január 21. Budapesten részt vesz a párizsi békekonferencia magyar küldöttségének ülésén.
1920. március 1. A Nemzetgyűlés Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává választja.
1920. április 1. Családjával beköltözik a budai királyi palotába.
1920. szeptember eleje Létrehozza a Vitézi Rendet, Az Országos Vitézi Szék elnöke és a vit
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ézek főkapitánya
lesz.
1921. március 7. A Mária Terézia-rend káptalanja Horthy Miklós sorhajókapitánynak „az Otrantói-szorost
megfigyelő halászgőzösök megsemmisítéséért” a katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjét adományozza.
1921. március 27. Horthy Miklós és IV. Károly megbeszélése a budai Várban a királyi hatalom visszaállításáról.
1921. május Az első nyilvános vitézzé avatás a Margitszigeten.
1921. október 22. Horthy Miklós hadparancsa a hadsereget a kormányzóra tett esküjére emlékezteti IV.
Károllyal szemben.
1922. április 1. Horthy Paulette házasságot köt Fáy Lászlóval. A házaspár később elválik.
1922. augusztus 15. A kormányzó vitézzé avatja idősebbik fiát, Istvánt.
1926. november 28. Emlékünnep a kormányzó részvételével Ferenc József halálának 10. évfordulóján a
Nemzeti Múzeumban, Ferenc József halotti maszkja előtt.
1927. január 16. Vadászat Gödöllőn Horthy Miklós és Albrecht főherceg részvételével. 58 vaddisznót ejtenek
zsákmányul.
1927. augusztus 4. 21 éves korában megnősül ifj. Horthy Miklós. Felesége gróf Károlyi Mária Consuelo. A
házasságból két kislány, Zsófia és Nikolette születik.
1927. szeptember 18. A Johannita Lovagrend tiszteletbeli parancsnokává választja a kormányzót és a rend
küldöttsége átnyújtja a rend jelvényeit.
1930. február 21. Horthy Miklós kormányzóságának 10. évfordulóján a felsőház elfogadja kormányzói
érdemeinek törvénybe iktatását. Horthy Miklós nevét veszi fel Budapesten a Boráros téri Duna-híd, a Rádium
Gyógyintézet, a Hadirokkant Otthon, a Debreceni Állami Kórház, a Pécsi és a Gyöngyösi Tüdőbeteg
Gyógyintézet, a Szegedi Hadirokkant Otthon, a kőbányai családi háztelep. Az ötpengősöket Horthy Miklós
képmása díszíti.
1930. február 14. Horthy Paulette második házassága, férje ifj. gróf Károlyi Gyula.
1935. május 24. Göring félhivatalos tárgyalása Budapesten Horthyval és Gömbös Gyulával.
1936. március 11. A Rajna-vidék megszállása alkalmából a kormányzó üdvözli Hitlert.
1936. augusztus 20. A kormányzó Ausztriába utazik vadászatra.
1936. augusztus 22. Látogatást tesz Hitlernél Berchtesgadenben.
1936. november 29. Gödöllőn vadászatot rendez Ciano olasz külügyminiszter tiszteletére.
1936. december A kormányzói pár Olaszországba utazik. Fogadja őket III. Viktor Emánuel király és Mussolini.
1937. május A kormányzó meghívására III. Viktor Emánuel családjával Budapestre látogat.
1937. július 1. A képviselőház elfogadja a kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot.
1938. április 3. Horthy Miklós a budai palotában lévő lakosztályából „megnyugtató” rádióbeszédet intéz a
nemzethez Ausztriának a Német Birodalomhoz való csatolása nem változtathat Magyarország függetlenségén.
1938. május 11. Hitler meghívására flottagyakorlaton vesz részt Kielben.1938. augusztus 18. Az országgyűlés Horthy Miklós részvételével Szent István halálának 900. évfordulója
alkalmából ünnepi ülést tart a székesfehérvári vármegyeház udvarán.
1938. augusztus 20–26. Felesége társaságában Németországba látogat.
1938. szeptember 18. Göring meghívására Kelet-Poroszországba utazik vadászatra.
1938. október 1. Horthy Miklós a müncheni egyezmény alkalmából levélben üdvözli a német és az olasz
kormányt.
1938. november 6. Horthy Miklós a magyar hadsereg élén bevonul Komáromba.
1939. július 18. Négy nap alatt, 46 órás repülés után Horthy István sportrepülőjével megérkezik Bombayba. A
repülésről a sajtó mint „egyedülálló” sportteljesítményről tudósít.
1940. február 28. A képviselőház ünnepi ülésén elfogadják a kormányzó 20 éves országlásának megörökítéséről
szóló törvényjavaslatot.
1940. április 26. Horthy István házasságot köt gróf Edelsheim Gyulai Ilonával. A házasságból egy fiú, István
születik.
1940. június Tüdőbajban meghal Horthy Paulette.
1940. szeptember 10. Horthy kormányzó levele Hitlerhez, amelyben köszönetet mond a 2. bécsi döntésért.
1940. szeptember 15. Horthy Miklós ünnepélyesen bevonul Kolozsvárra.
1940. november 11. A kormányzó jelenlétében megnyitják a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemet.
1942. február 15. Kihirdetik az 1942 II. tc-t, a kormányzóhelyettesi méltóságról.
1942. február 19. Az országgyűlés Horthy Istvánt kormányzóhelyettessé választja.
1942. augusztus 20. A kormányzóhelyettes repülő-szerencsétlenség áldozata lesz a keleti fronton.
1943. ápril
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


is 16–17. Horthy Miklós és Hitler tárgyalása Klessheimben. Hitler a háborús erőfeszítések fokozását
követeli.
1944. március 17–18. Horthy Miklós Németországba utazik. Hitler közli, hogy elhatározta Magyarország
megszállását. A kormányzó a helyén marad.
1944. szeptember 10. A Koronatanács ülésén a kormányzó bejelenti elhatározását, hogy fegyverszünetet köt a
Szovjetunióval.
1944. október 11. Horthy megbízottai Moszkvában aláírják az előzetes fegyverszüneti megállapodást.
1944. október 15. Horthy Miklós rádióbeszédében bejelenti, hogy fegyverszünetet kér a Szovjetuniótól.
Ugyanezen a napon a Gestapo elfogja ifj. Horthy Miklóst. A kormányzó családját a pápai nunciatúrára menekíti.
1944. október 16. Horthy visszavonja kiáltványát és lemond kormányzói tisztségéről. A németek a bajorországi
Weilheim közelében fekvő Schloss Hirschbergbe viszik, és háziőrizet alá helyezik.
1945. május 1. Amerikai csapatok vonulnak Weilheimbe, Horthy Miklóst hadifogolynak nyilvánítják, és
Augsburgba szállítják.
1945. május 8. Ifj. Horthy Miklóst az amerikai csapatok kiszabadítják a koncentrációs táborból.
1945. augusztus 28. Horthy, Miklóst első ízben hallgatják ki a nürnbergi háborús bűnösök ügyével
kapcsolatban.
1945. szeptember 24. Horthy Miklóst tanúként Nürnbergbe szállítják.
1945. december 17. Elbocsátják a nürnbergi fegyházból. Visszatérhet családjához Bajorországba.
1948. március Horthyt újra tanúként hallgatják ki, Veesenmayer háborús bűnös perében.
1948. december 18. A Horthy család elhagyja Bajorországot.
1949. január 11. Rövid svájci és olaszországi tartózkodás után a család Portugáliába érkezik, Estorilban
telepedhetnek le.
1951. július 22. A Horthy-házaspár aranylakodalma.
1953 Megjelenik Buenos Airesben Horthy Miklós Emlékirataim című visszaemlékezése.
1956. június 18. Horthy Miklós utolsó, 88. születésnapját ünnepli a magyar kolónia tagjaival Estorilban.
1957. február 9. Horthy Miklós halála.IRODALOM
(Pritz Pál, Horthy Miklós és Edmund Veesenmayer (A magyar–német viszony 1944 márciusa után) = Rubicon,
2001, 1–2, 59–63.
(Szabó 2001): Szabó István, Az államfői hatalom ideiglenes rendezése (1920–1944) = Rubicon, 2001, 1–2, 52–
58.
A Dunánál: magyarok a 20. században (1918-2000), Encyclopaedia Humana Hungarica 09., Enciklopédia
Humana Egyesület, Budapest, 2001.
Ablonczy Balázs, Az ország élén (1920–1921) = Rubicon, 2004, 2, 23–26.
Ablonczy Balázs, Vissza a politikába (1938–1941) = Rubicon, 2004, 2, 55–61.
Bálint István János szerk. és utószó, Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Budapest, Vitézi Szék, 2001, ISBN
9630061902 – készült a „Horthy Miklós” (Budapest, Singer és Wolfner, 1939) c. kiad. alapján.
Bencsik Gábor, Homo Monarchicus: Az első 25 év = Rubicon, 2007, 10, 54–56.
Bencsik Gábor, Horthy Miklós (a kormányzó és kora), Budapest, M. Mercurius, 2003, ISBN 9638552859 – 3.,
jav. kiad.
Bernáth Zoltán: Horthy Miklós, egy lovaguralkodó és népe, Pallas Antikvárium KFT, 2007, ISBN
9789637524455
Bokor Imre, Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Budapest, Szenci Molnár Társaság, 2002 (A Herman Ottó
Társaság nemzetpolitikai sorozata, 17), ISBN 9632500539.
Csonkaréti Károly, Egy lovagias tengerész = Rubicon, 2001, 1–2, 14–18.
Csonkaréti Károly, Horthy, a tengerész, Budapest, Zrínyi, 1993.
Dreisziger Nándor F. szerk., Hungary in the Age of Total War (1938–1948), New York, Columbia University
Press, 1998 (East European Monographs, 509), ISBN 088033407X – sokszerzős tanulmánykötet.
Gergely Jenő, A vezér és a fővezér (Horthy és Gömbös) = Rubicon, 2001, 1–2, 29–32.
Gosztonyi Péter, A kormányzó, Horthy Miklós (és az emigráció), Budapest, Százszorszép, 1992, ISBN
9637673059 – 2., jav. és bőv. kiad.
Gosztonyi Péter, Miklós von Horthy (Admiral und Reichsverweser), Göttingen, Zürich, Frankfurt,
Musterschmidt, 1973.
Gr. Edelsheim Gyulai Ilona Horthy István kormányzóhelyettes özvegye: Becsület és kötelesség I-II. Bp., 1998.
– Szi. Gábor Andor: Válogatott cikkek (Bp., 1953)
Gyurgyák János, "Zsidóság a Horthy-korszakban", in A zsidókérdés Magyarországon, 110-208 p., Budapest,
Osiris, 2001, ISBN 9633890276
Horthy Miklós dokumentumok tükrében, szerk. H. Haraszti Éva, Budapest, Balassi, 1993, ISBN 963787335X.
Horthy Miklós emlékiratai angol nyelven (jegyzetekkel és egyéb információkkal bővített változat) (Interneten
elérhető irodalom)
Horthy Miklós titkos iratai, szerk., magy. és
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


jegyz. Szűcs László, Budapest, Magyar Országos Levéltár, Kossuth
Kiadó, 1972.
Horthy Miklós, Emlékirataim, szerk. Antal László, Budapest, Európa, 1993 (Extra Hungariam), ISBN
963075570X – 3., módosított kiadás.
Horthy Miklós: Ein Leben für Ungarn (Bonn, 1953); Magyar változata: Emlékirataim (Buenos Aires, 1953).
Isépy Dezső: Gondolatok Horthy Miklósról (MEK). (Interneten elérhető irodalom)
Isépy Dezső: Koszorús Ferenc.A magyar fegyverszünet tragédiája (tanulmány Horthyról és a fegyverszünetről)
(MEK). (Interneten elérhető irodalom)
John Flournoy Montgomery, The Unwilling Satellite, New York, The Devin-Adair Company 1947, ISBN -10:
1931313571
John Flournoy Montgomery, The Unwilling Satellite, New York, The Devin-Adair Company 1947, ISBN -10:
1931313571John Flournoy Montgomery: Hungary, the Unwilling Satellite (Magyarország, a vonakodó csatlós) című műve,
angol nyelven. (Interneten elérhető irodalom)
Juhász Nagy Sándor: A magyar októberi forradalom története (Bp., 1945);
Karsai Elek: A budai Sándor palotában történt, 1919-1941 (Bp., 1963);
Kerekes István, Horthy „keresztény és nemzeti” Magyarországa, Budapest, Terv Nyomda, 1961.
Koltay Gábor: Horthy, a kormányzó. Szabad Tér Kft., 2007. ISBN 978-963-87061-5-7 .
L. Nagy Zsuzsa, A fővezér = Rubicon, 2001, 1–2, 19–22.
Magyarország a XX. században, Babits Kiadó, Szekszárd, 1996-2000
Magyarország a XX. században.A Horthy-korszak című fejezete (Interneten elérhető irodalom)
Murányi Gábor – A Horthy-Hitler-találkozók (HVG 2007. február 09.)
Nemeskürty István: Búcsúpillantás. A magyar királyság és kormányzója 1920-1944, Szabad Tér, Budapest,
1995.
Olasz Lajos, A kormányzói család = Rubicon, 2007, 10, 22–35.
Ormos Mária, Kormányzó vagy király? (Horthy Miklós és IV. Károly 1921-ben) = Rubicon, 2001, 1–2, 23–31.
Pintér István, Ki volt Horthy Miklós (életrajz), Budapest, Zrínyi, 1968.
Romsics Gergely, Két bevonulás Budapestre (Horthy Miklós és IV. Károly) = Rubicon, 2003, 7–8, 4–14.
Romsics Ignác, A Horthy-kép változásai = Rubicon, 2007, 10, 6–17.
Romsics Ignác, Egy korszak a mérlegen (A Horthy-Magyarország két évtizede) = Rubicon, 2001, 1–2, 44–51.
Sakmyster, Thomas Admirális fehér lovon, Helikon, 2001.
Sakmyster, Thomas Horthy és a holocaust, Rubicon, 2001, 1–2, 64-70.
Sándor György, Horthy, Kádár (hasonlóságok és különbségek), Budapest, Budapest-Print, 2004, ISBN
9636951578.
Sebők János: A titkos alku – Zsidókat a függetlenségért, A Horthy-mítosz és a holokauszt, Szerzői kiadás, 2004.
ISBN 9632167147
Horthy Miklós, kultusz és ellenkultusz, Rubicon Történelmi Magazin, 2007/10. szám.
Sipos Péter, Imrédy Béla, Budapest, Elektra, 2001.
Szakály Sándor, A Legfelsőbb Hadúr, Rubicon, 2001, 1–2, 37-39.
Szinai Miklós – Szűcs László: Horthy Miklós titkos iratai. Budapest, Kossuth kiadó, 1962.
Thomas Sakmyster, Admirális fehér lovon (Horthy Miklós, 1918–1944), ford. Romsics Gergely, Budapest,
Helikon, 2001 (Helikon universitas, történelemtudomány), ISBN 9632087003.
Thomas Sakmyster, Hungary's Admiral on Horseback: Miklós Horthy 1918–1944, New York, Columbia
University Press, 1994 (East European Monographs, 396), ISBN 088033293X.
Thomas Sakmyster, Miklós Horthy and the Jews of Hungary = Labyrinth of Nationalism, Complexities of
Diplomacy (essays in honor of Charles and Barbara Jelavich), ed. Richard Frucht, Columbus, O. Slavica, 1992,
121–142, ISBN 0893572330
Ungváry Krisztián, A győri program = Hadi Krónika, 2001, 10, 197–200.
Vas Zoltán, Horthy, Budapest, Szépirodalmi, 1977, ISBN 963150798X – 3. kiad.,
Vitéz nagybányai Horthy Miklós élete képekben, vál. és összeáll. Vuray György, Budapest, Faktor, 1993, ISBN
9638512512.
Vonyó József, „Miniszterelnök akarsz-e lenni, vagy Vezér?!” (Kortársak Gömbös Gyuláról) = Rubicon, 2003,
7–8, 52–65.