Betekintés: Stemlerné-Demeter - Horthy Miklós életpályájának krónikája, oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!Horthy Miklós életpályájának krónikája1
STEMLERNÉ BALOG Ilona – DEMETER Zsuzsanna
Horthy Miklós életpályájának krónikája
1868. június 18. Kenderesen Horthy István és Halassy Paula ötödik gyermekeként megszületik Horthy Miklós.
1874–1878 Elemi iskoláit Kenderesen és Debrecenben végzi.
1878–1882 Gimnáziumi tanulmányokat folytat Sopronban a Lähne-féle intézetben.
1882–1886 A Fiumei Tengerészeti Akadémia hallgatója.
1886. október 1. II. osztályú tengerész hadapródként öt tényleges és négy tartalék évre felavatják a Monarchia
haditengerészetéhez.
1889 Leteszi tengerésztiszti vizsgáját.
1890. május–1891. január Tengerész zászlós a Konstantinápolyban állomásozó „Taurus” nevű felfegyverzett
yachton.
1892–1894 Mint beosztott tengerésztiszt a „Saida” nevű korvetten 21 hónapos kelet-ázsiai úton vesz részt. Az út
során eljut Elő- és Hátsó-Indiába, Ausztráliába, Új-Zélandra és az óceáni szigetek egy részére.
1896 A millenniumi ünnepségek alkalmából rendezett hadsereg-sportversenyeken első helyezést ér el vívásban,
harmadik helyezést pedig kerékpározásban. Pólában bajnokságot nyer a tengerészeti teniszversenyen.
1897. május–1898. március II. osztályú sorhajóhadnagyi kinevezéssel az „Artemisia” iskolahajó parancsnoka
Pólában.
1901. július 22. Aradon feleségül veszi az Arad megyei földbirtokos és országgyűlési képviselő Purgly János és
Vásárhelyi Ilona leányát, Purgly Magdolnát. A fiatal pár Semmeringre megy nászútra, majd Pólában telepszik
le. A házasságból 4 gyermek születik Magdolna 1902-ben, Paulette 1903-ban, István 1904-ben és Miklós 1906ban.
1908 nyara Horthy Miklós a „Taurus” parancsnoka Konstantinápolyban.
1909. november 1–1914. május 1. Ferenc József szárnysegédje.
1914. december Visszatér Pólába.
1915. január Az újonnan épült „Novara” könnyűcirkáló parancsnoka.
1916. december 30. Részt vesz IV. Károly királlyá koronázásán Budapesten.
1917. május 15. A „Novara” részt vesz az otrantói csatában, Horthy Miklós parancsnok megsebesül, a lábába
gránátszilánkok fúródnak. Bécsbe és Badenbe utazik gyógykezelésre. „Ellenfelünk a hálót vontató
halászhajóiból 23-at vesztett, továbbá 2 szállítógőzöst, 2 rombolót és 1 repülőgépet… mi egyetlen hajót sem
vesztettünk, az Otrantói-szorost pedig újra szabaddá tettük a búvárhajók számára. Bebizonyítottuk, hogy a
»drifter«-ek alkotta tengerzár áttörhető, sőt fel is göngyölíthető. Ezt az ellenség is felismerte […] és ezután
halászgőzöseit huzamosabb tartamra csakis nappal vetette be, úgyhogy a búvárhajók az Otrantói-szoroson éjjel
szabadon haladhattak át.” (Horthy Miklós Emlékirataim. Toronto, 1974)
1918. február A cattarói lázadás idején Horthy Miklós a „Prinz Eugen” csatahajó parancsnoka.
1918. március 2. Ellentengernagynak nevezik ki.
1918. november 1. Altengernagyi kinevezést kap.
1918. november 30. Elhagyja Pólát. A család Kenderesre költözik.
1918 Torokbajban meghal legidősebb gyermeke, Magdolna.
1919. június 5. Horthy Miklós Szegedre érkezik.
1919. június 6. A szegedi ellenforradalmi kormány hadügyminisztere.
1919. július 20. Részt vesz Szegeden a Nemzeti Hadsereg első és nagy ünnepséggel egybekötött
zászlószentelésén.
1919. augusztus 9. Horthy az ellenforradalmi kormánytól független „fővezérség”-et hoz létre.
1919. augusztus 13. Szegedről Siófokra repül.
1

Kempelen Farkas digitális tankönyvtár – http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=55472531919. augusztus 15. Fővezérként hivatali esküt tesz József főherceg jelenlétében, ezzel valamennyi fegyveres
erő fölött átveszi a főparancsnokságot.
1919. augusztus 22. Elrendeli az ország idegen hadsereg által meg nem szállt részein a kerületi parancsnokságok
szervezését.
1919. november 3. Horthy Miklós és családja részt vesz Enyingen a dunántúli huszárezrednél tartott Hubertusnapi műkotorék vadászversenyen.
1919. november 16. A fővezér csapataival bevonul Budapestre.
1919. karácsony Felesége kíséretében a Mária Terézia laktanyában meglátogatja a különítményes Madaryszázadot.
1920. január 21. Budapesten részt vesz a párizsi békekonferencia magyar küldöttségének ülésén.
1920. március 1. A Nemzetgyűlés Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává választja.
1920. április 1. Családjával beköltözik a budai királyi palotába.
1920. szeptember eleje Létrehozza a Vitézi Rendet, Az Országos Vitézi Szék elnöke és a vit

  Következő oldal »»