Betekintés: Szűcsné Dr. Markovics Klára - Társadalmi vállalkozások, kisvállalkozások tevékenységi rendszere, oldal #3

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

e

Folyamatos megújulás
Stratégiai újdonság
Piaci

Indíttatása

Technológiai
Véletlen

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci EgyetemAZ INNOVÁCIÓ ALAPESETEI

Innováció

Új termék

Új technológia
Új piaci elhelyezési
lehetőségek

Új beszerzési
források
Új szervezet

19

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci Egyetem

AZ OSLO KÉZIKÖNYV
HARMADIK KIADÁSÁNAK
MEGHATÁROZÁSAInnováció

Az innováció fogalmának szélesebb körű definiálása. A
termék- és eljárás-innováción túl, az innováció új
meghatározása a marketing-innovációt és a szervezésiszervezeti innovációt is felöleli.
 „Az innováció


új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy
eljárás,
új marketing-módszer, vagy
új szervezési-szervezeti módszer bevezetése
az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső
kapcsolatokban.”

A „technológia” szó eltávolítása a termék- és eljárásinnovációból. Ez nyitottabbá teszi a definíciót az
alacsonyabb K+F intenzitású cégek és a szolgáltató
szektor befogadására.

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci Egyetem

20AZ OSLO KÉZIKÖNYV ÁLTAL DEFINIÁLT
INNOVÁCIÓ TÍPUSOK

Innováció

Termék-innováció

Eljárás-innováció

Marketing-innováció

Szervezési, szervezeti
innováció
21

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci EgyetemAZ INNOVÁCIÓ FAJTÁI AZ EREDETISÉG
SZEMPONTJÁBÓL

Innováció

Invenció

Tovább-fejlesztés

Utánzás

Szintézis
22

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci EgyetemINNOVÁCIÓS FOKOZATOK
Mennyiségi változás

1. Fokú

Műhelyszintű

Extenzív piacbővülés

2. Fokú

Üzem szintű
megváltoztatás

Gyártmányösszetétel

Alkalmazkodó
követő

0. Fokú

Innováció

3. Fokú Üzemegység
Intenzív fejlődés,
szintű
gyártmány, technológia váltás
4. Fokú

Vállalati

Gyártmánycsaládok új
generációi

6. Fokú

Iparági szint

Koncepcióváltás

7. Fokú

Nemzetgazd.

Technológiai elv változás

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci Egyetem

Kezdeményező

5. Fokú Vállalati
együttműködés

Minőségi ugrásInnováció

AZ INNOVÁCIÓ FORRÁSAI
Váratlan sikerek és
kudarcok

A folyamat
szükségletei

Ellentmondás

Az iparági és a piaci
struktúrák változása

A demográfiai változások és
más makrotrendek
Szemléletváltás
Új tudás
24

Ötletkeresés
Forrás: Fülöp Gyula, Kisvállalati gazdálkodás, 2004.Ötl etgyûj tés

Innováció

TERMÉKINNOVÁCIÓ
Érdem es-e
m egval ósítani ?

A termékinnováció olyan
összetett gazdasági, műszaki,
jogi folyamat, amelynek során
az ötletből piacképes termék
válik.

Nem

Új ötl et kel l

Igen
T erm éktervezés

El sõ pi aci tesztel és

Érdem es-e
fej l eszteni ?

Nem

A fej l esztés
l eál l

Nem

A fej l esztés
l eál l

Igen
T erm ékfej l esztés

M ásodi k pi aci tesztel és

Érdem es-e
gyártani ?
Igen
Gyártás

Pi aci bevezetés

Forrás: Fülöp Gyula, Kisvállalati gazdálkodás, 2004.

25A VÁLLALATMÉRET, A PIACI
STRUKTÚRA ÉS AZ INNOVÁCIÓ
KAPCSOLATRENDSZERE (ÁCS ÉS
AUDRETSCH (1987)

Innováció

• A nagyvállalatok innovatívabbak
azokban az iparágakban, amelyek
tőkeintenzívek, koncentráltak,
hirdetés-igényesek és differenciált
termékeket állítanak elő, valamint
ott, ahol a szabad piacra lépés
útjában jelentős akadályok állnak.


«« Előző oldal Következő oldal »»