Betekintés: Pethő Irén - Befektetések, üzleti gazdaságtan, oldal #3

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

t fejlesztési pénzeszköz felhasználására
kerül sor először, ezután vesszük igénybe a hitelt
- beruházási szállító kiegyenlítése vegyes forrásból
T: 455. Beruházási szállítók
K: 3853. (és ha ez nem elegendő, akkor vesszük igénybe a hitelt)
K: 444. Beruházási és fejlesztési hitelek
- biztosító kiegyenlítése
T:4791. Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek
K: 384. Elszámolási betét• az üzembe helyezés előtt felmerült kamat is része a beruházásnak, a
bankgaranciával egyező módon könyveljük

T: 161. Befejezetlen beruházások

K: 384. Elszámolási betét
• aktiválás

T: a megfelelő tárgyi eszköz pl. 131.

K: 161. Befejezetlen beruházások
• a hitel törlesztése (két számla közötti művelet, ezért közbeékelem az
átvezetési számlát)

T: 389. Átvezetési számla

K: 384. Elszámolási betét
• jóváírási értesítés alapján a hiteltartozás csökken

T: 444. Beruházási és fejlesztési hitelek

K: 389. Átvezetési számla
• üzembe helyezés után fizetett kamat (pénzügyi műveletek ráfordítása)

T: 8722. Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata

K: 384. Elszámolási betétPélda a vegyes forrásra
Vásárolunk egy gépet 2013. jan 1-én 5.000.000ft-ért+áfa vegyes pénzügyi forrásból. A bank 2.000.000ft hitelt
ad. A hitelkamat 24%. Biztosítási díj üzembe helyezésig 30.000ft. Üzembe helyezés 2013. május 1-én.
Gazdasági események:
1.
A saját rész elkülönítése, terhelési és jóváírási értesítés szerint
2.
A gépbeszerzés számla szerint (áfa)
3.
Biztosítási díj elszámolása
4.
Kamat elszámolása aktiválásig
5.
Aktiválás
6.
Szállító kiegyenlítése
7.
Kamatfizetés év végéig
384 Elszámolási betétszámla
1/a. 3.000.000

E:

3853 Beruh. célra elk. betét

389 Átvezetési számla
1/a. 3.000.000

1/b. 3.000.000

455 Beruházási szállítók

161Befejezetlen
beruházások

12-15 Tárgyi eszközök

1/b. 3.000.000

444 Beruházási és
fejlesztési hitelek

8722 Kölcsönök kamata

466 Előzetesen
felszámított áfa

47 Egyéb kötelezettségekKötvénykibocsátás a beruházás
finanszírozásához
Eltérés a hitelhez képest:

hitel folyósítása folyamatosan történik,
kötvény esetén egy összegben jutunk pénzhez
• Más a lejárat, a kamat, és a törlesztés
A kötvénykibocsátásnak törvényi előírásai és
feltételei vannak.Beruházás kötvénykibocsátásból
1. Kibocsátott kötvény névértékének és a befolyt összegnek a könyvelése
T 385 Elkülönített betét
K 434 Tartozások kötvénykibocsátásból
2. Lebonyolítási díj a bank terhelési értesítése alapján
T 56 Bankköltség
K 384 Elszámolási betét
3. Kamatfizetés a bank terhelési értesítése alapján
T 87 Pénzügyi műveletek ráfordításai
K 384 Elszámolási betét
4. Törlesztés könyvelése a bank terhelési értesítése alapján
T434 Tartozások kötvénykibocsátásból
K 384 Elszámolási betét
Ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél
T 3692 Értékpapír elsz. számla- 434 Tartozások kötvénykibocsátásból n évérték
T 385 Elkülönített betét
3692 Értékpapír elsz. Számla
befolyt összeg
T 3692 Értékpapír elsz. Számla 97 Pénzügyi műveletek bevétele
„haszon”Tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása
Amortizáció számításának módjai:

Időarányos (lineáris)

Teljesítményarányos
Lineáris számítási mód
Leírási kulcs= értékcsökkenés éves összege/ bekerülési érték*100
1/használati idő
Éves értékcsökkenési leírás= (Bekerülési érték-maradványérték)/a
használati évekkel
Teljesítményarányos számítási mód
Teljesítményegységre jutó écs= (Bekerülési érték-maradványérték)/
tervezett teljesítmény
Időszak écs= időszak tényleges teljesítés* egységnyi écsTárgyi eszköz értékcsökkenési leírás
könyvelése
Időszakra jutó értékcsökkenési leírás
T 57 Értékcsökkenési leírás
K 129-159 Tárgyi eszköz értékcsökkenése
Mérlegérték
Mérlegérték =A tárgyi eszköz bekerülési értékeeddig elszámolt értékcsökkenés


«« Előző oldal Következő oldal »»