Betekintés: Pethő Irén - Befektetések, üzleti gazdaságtan, oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!Befektetések
üzleti gazdaságtanBefektetés
Fogalma
Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli
pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam)
reményében.
A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről, annak reményében, hogy
később több pénze legyen.

Befektetés lehet
– Pénzügyi tevékenység (pénzeszköz lekötés)
– Beruházás (tárgyi eszköz létesítése, bővítése)Tárgyi eszköz
Csoportjai:
• Ingatlanok (termőföld, épület, ültetvény)
• Műszaki berendezések, gépek, járművek
• Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
• Beruházások
• Beruházásra adott előlegTárgyi eszköz állományváltozásai
• Növekedés


Apportként történő átvétel
Beruházás
Felújítás
Térítés nélküli átvétel
Többlet

• Csökkenés

Kiselejtezés
Értékesítés
Átadás
hiányTárgyi eszközök bruttó/bekerülési
értéke
Tartalamazza:
Vételár
-engedmény
+felár
+szállítási költség
+alapozási, szerelési költség
+üzembehelyezési költség
+beszerzéshez kapcsolódó adók
+vámköltség
+biztosítási díj
+igénybe vett hitel után az üzembe helyezésig fizetett kamat
---------------------------------------------------Beszerési ár=bekerülési költség

Nem tartalamzza az ÁFÁT, illetéket, hatósági díjat.Tárgyi eszköz nettó értéke
• Bruttó érték- értékcsökkenés= Nettó érték
• A tárgyi eszközök a mérlegben a nettó értéken szerepelnek.
• A főkönyvi nyilvántartása az 1-es számlaosztályban történik.
Az adott könyvviteli számlán a befektetett eszközöket
bekerülési értéken (B értéken) tartjuk nyilván.

• Külön számlán mutatjuk ki az adott eszköz terv szerinti
értékcsökkenését, és terven felüli értékcsökkenését. Így a
könyvekben az adott eszköz könyv szerinti értéke (N
értéke) 2-3 számla összevont egyenlegeként határozható
meg.Tárgyi eszköz nyilvántartás
K

T 123.Épületek
B érték (bekerülési érték)
T 129.Ingatlanok. terv szerinti értékcsökkenése

K
elszámolt értékcsökkenés

T 128.Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése
K
Terven felüli értékcsökkenésTárgyi eszközökkel kapcsolatos
elszámolások
• Minden tárgyi eszköz beszerzés beruházás.
Az elszámolást meghatározó tényezők.
• A beruházás pénzügyi fedezete (finanszírozása)
– kizárólag saját pénzeszközből,
– vegyes pénzügyi forrásból.

• Kivitelezés / kivitelező szerint
– idegen kivitelezővel végeztetett (beruházási szállítóval
végeztetett)
– saját vállalkozásban végzett.Beruházások pénzügyi forrásai
• Saját forrás
– Amikor a meglévő szabad pénzeszközt használjuk
fel

• Hitel
– A banktól kölcsönvett pénzeszköz kamatért
cserében

• Egyéb forrás
– Kötvénykibocsátás (kötvény: hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír)Beruházás főkönyvi számla
+T

16 Beruházások

Nyitó állomány
Beszerzés bruttó
bekerülési értéken

-K
Elkészült beruházások
aktiválása
Záró állománySaját forrásból, idegen kivitelezővel
megvalósuló beruházás
• Gazdasági műveletek:
• 1. a beruházási szállítók számlái alapján a beruházási
ráfordítások könyvelése

T: 161. Befejezetlen beruházások

K: 455. Beruházási szállítók
• 1/a. a számlákban szereplő áfa

T: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K: 455. Beruházási szállítók
• 2.biztosítási díj

T: 161. Befejezetlen beruházások

K: 4791. Biztosító intézetekkel szembeni
kötelezettségek• 3.egyéb, pl. hatósági díj, szerelési ktg

T: 161. Befejezetlen beruházások

K: 4794. Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb
kötelezettségek
• 4. tartozások kiegyenlítése saját pénzeszközből

T: 455. Beruházási szállítók

4791. Biztosító intézetekkel szembeni
kötelezettségek


  Következő oldal »»