Betekintés: Pethő Irén - Befektetések, üzleti gazdaságtan

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
Befektetések
üzleti gazdaságtanBefektetés
Fogalma
Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli
pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam)
reményében.
A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről, annak reményében, hogy
később több pénze legyen.

Befektetés lehet
– Pénzügyi tevékenység (pénzeszköz lekötés)
– Beruházás (tárgyi eszköz létesítése, bővítése)Tárgyi eszköz
Csoportjai:
• Ingatlanok (termőföld, épület, ültetvény)
• Műszaki berendezések, gépek, járművek
• Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
• Beruházások
• Beruházásra adott előlegTárgyi eszköz állományváltozásai
• Növekedés


Apportként történő átvétel
Beruházás
Felújítás
Térítés nélküli átvétel
Többlet

• Csökkenés

Kiselejtezés
Értékesítés
Átadás
hiányTárgyi eszközök bruttó/bekerülési
értéke
Tartalamazza:
Vételár
-engedmény
+felár
+szállítási költség
+alapozási, szerelési költség
+üzembehelyezési költség
+beszerzéshez kapcsolódó adók
+vámköltség
+biztosítási díj
+igénybe vett hitel után az üzembe helyezésig fizetett kamat
---------------------------------------------------Beszerési ár=bekerülési költség

Nem tartalamzza az ÁFÁT, illetéket, hatósági díjat.Tárgyi eszköz nettó értéke
• Bruttó érték- értékcsökkenés= Nettó érték
• A tárgyi eszközök a mérlegben a nettó értéken szerepelnek.
• A főkönyvi nyilvántartása az 1-es számlaosztályban történik.
Az adott könyvviteli számlán a befektetett eszközöket
bekerülési értéken (B értéken) tartjuk nyilván.

• Külön számlán mutatjuk ki az adott eszköz terv szerinti
értékcsökkenését, és terven felüli értékcsökkenését. Így a
könyvekben az adott eszköz könyv szerinti értéke (N
értéke) 2-3 számla összevont egyenlegeként határozható
meg.Tárgyi eszköz nyilvántartás
K

T 123.Épületek
B érték (bekerülési érték)
T 129.Ingatlanok. terv szerinti értékcsökkenése

K
elszámolt értékcsökkenés

T 128.Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése
K
Terven felüli értékcsökkenésTárgyi eszközökkel kapcsolatos
elszámolások
• Minden tárgyi eszköz beszerzés beruházás.
Az elszámolást meghatározó tényezők.
• A beruházás pénzügyi fedezete (finanszírozása)
– kizárólag saját pénzeszközből,
– vegyes pénzügyi forrásból.

• Kivitelezés / kivitelező szerint
– idegen kivitelezővel végeztetett (beruházási szállítóval
végeztetett)
– saját vállalkozásban végzett.Beruházások pénzügyi forrásai
• Saját forrás
– Amikor a meglévő szabad pénzeszközt használjuk
fel

• Hitel
– A banktól kölcsönvett pénzeszköz kamatért
cserében

• Egyéb forrás
– Kötvénykibocsátás (kötvény: hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír)Beruházás főkönyvi számla
+T

16 Beruházások

Nyitó állomány
Beszerzés bruttó
bekerülési értéken

-K
Elkészült beruházások
aktiválása
Záró állománySaját forrásból, idegen kivitelezővel
megvalósuló beruházás
• Gazdasági műveletek:
• 1. a beruházási szállítók számlái alapján a beruházási
ráfordítások könyvelése

T: 161. Befejezetlen beruházások

K: 455. Beruházási szállítók
• 1/a. a számlákban szereplő áfa

T: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K: 455. Beruházási szállítók
• 2.biztosítási díj

T: 161. Befejezetlen beruházások

K: 4791. Biztosító intézetekkel szembeni
kötelezettségek• 3.egyéb, pl. hatósági díj, szerelési ktg

T: 161. Befejezetlen beruházások

K: 4794. Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb
kötelezettségek
• 4. tartozások kiegyenlítése saját pénzeszközből

T: 455. Beruházási szállítók

4791. Biztosító intézetekkel szembeni
kötelezettségek
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!4794. Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb
kötelezettségek

K: 384.Elszámolási betétszámla
• 5. aktiválás, üzembe helyezés, használatba vétel a
beruházás befejezését követően jegyzőkönyv alapján

T: megfelelő tárgyi eszköz számla pl. 131. ; 141.

K: 161. Befejezetlen beruházásokFőkönyvi számlákon
384

455

161

12-15

466

Példa: Vállalkozásunk saját pénzeszközből bővíti gépparkját. A termelőgép
számla szerinti értéke 2.500.000ft +áfa. A szállítást egy fuvarozó végezte, a
kapott számla végösszege 127.000 ft. A szerelést végző cég számlája
30.000ft+áfa.
1. Beruházás számlák alapján
2. Beruházási szállító számlájának kiegyenlítése
3. A vásárolt gép aktiválásaPélda a saját forrásra, könyvelés számlasorosan
Számítsd ki a tárgyi eszköz bekerülési értékét, ha a vételár 3.000.000ft+áfa, a szállítói számla végösszege
317.500ft. A beruházási szállítótól kaptunk 10% kedvezményt a vételárból, üzembe-helyezésig
felmerült biztosítási díj 20.000ft. Vámköltség 45.000ft.
Bekerülési érték: 3.000.000+317.500/1,27-300.000+20.000+45.000=3.015.000ft
Gazdasági események:
1. Beruházási szállító számlája alapján történő vásárlás
(1/a vételár, 1/b áfa)
2. A fuvaros számlájának elszámolása
(2/a fuvardíj, 2/b áfa)
3. Az engedmény elszámolása, áfa is!!
4. Biztosítási díj elszámolása
5. Vámköltség elszámolása
6. Aktiválás
384 Elszámolási
betétszámla

455 Beruházási
szállítók
3.
3/b

454 Szállítók

81.000

1/a 3.000.000

1/a 3.000.000

3.

1/b

2/a 250.000
4.
20.000
5.
45.000

6. 3.015.000

810.000

47 Egyéb kötelezettségek

2/a 250.000
2/b

300.000

67.500

4.
5.

161Befejezetlen
beruházások

20.000
45.000

300.000

12-15 Tárgyi
eszközök
6. 3.015.000

466 Előzetesen
felszámított áfa
1/b

810.000

2/b

67.500

3/b

81.000

Könyveljétek le a gazdasági eseményeket számlasorosan, majd idősorosan és elemezzétek a főkönyvi
számlák egyenlegét!!!Példa a saját forrásra, könyvelés idősorosan
Sors
zám

Főkönyvi számlaszám
Tartozik

1/a
1/b
2/a
2/b
3

3/b
4
5
6

Követel

Szöveg
(gazdasági esemény, bizonylat)

Összeg
Tartozik

KövetelBeruházás idegen kivitelezővel, vegyes
pénzügyi forrásból
• Előfeltétele, hogy a saját pénzeszközt el kell különíteni a számlán.
Amíg ez nem történik meg, a bankhoz nem lehet hitelkérelmet
benyújtani.
• Elkülönítés könyvelése (saját pénzeszköz elkülönítése átvezetési
megbízás alapján)
• terhelési értesítés alapján

T: 389. Átvezetési számla

K: 384. Elszámolási betét
• jóváírási értesítés alapján

T: 3853. Beruházási célra elkülönített pénzeszközök

K: 389. Átvezetési számla
• amíg rendelkezésre áll elkülönített pénzeszköz; addig a bankhitel
nem használható fel, az elkülönített pénzösszeg csak az adott
beruházásra használható fel.

a bekerülési érték alkotóelemei bővülnek az előző beruházáshoz képest, mert itt
már vegyes pénzügyi forrásról van szó,
az üzembe helyezés előtt felmerült bankgarancia, rendelkezésre tartási jutalék,
kezelési költség, hitelkamat is része a B értéknek (bekerülési érték).
beruházási ráfordítások könyvelése
T: 161. Befejezetlen beruházások
K: 455. Beruházási szállítók
4791. Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek
T: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K: 455. Beruházási szállítók
bankgarancia, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költségek könyvelése a hitel
folyósítása miatt (a bank leemeli az elszámolási betétszámlánkról)
T: 161. Befejezetlen beruházások
K: 384. Elszámolási betét
a tartozások kiegyenlítése mindig a saj
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


t fejlesztési pénzeszköz felhasználására
kerül sor először, ezután vesszük igénybe a hitelt
- beruházási szállító kiegyenlítése vegyes forrásból
T: 455. Beruházási szállítók
K: 3853. (és ha ez nem elegendő, akkor vesszük igénybe a hitelt)
K: 444. Beruházási és fejlesztési hitelek
- biztosító kiegyenlítése
T:4791. Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek
K: 384. Elszámolási betét• az üzembe helyezés előtt felmerült kamat is része a beruházásnak, a
bankgaranciával egyező módon könyveljük

T: 161. Befejezetlen beruházások

K: 384. Elszámolási betét
• aktiválás

T: a megfelelő tárgyi eszköz pl. 131.

K: 161. Befejezetlen beruházások
• a hitel törlesztése (két számla közötti művelet, ezért közbeékelem az
átvezetési számlát)

T: 389. Átvezetési számla

K: 384. Elszámolási betét
• jóváírási értesítés alapján a hiteltartozás csökken

T: 444. Beruházási és fejlesztési hitelek

K: 389. Átvezetési számla
• üzembe helyezés után fizetett kamat (pénzügyi műveletek ráfordítása)

T: 8722. Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata

K: 384. Elszámolási betétPélda a vegyes forrásra
Vásárolunk egy gépet 2013. jan 1-én 5.000.000ft-ért+áfa vegyes pénzügyi forrásból. A bank 2.000.000ft hitelt
ad. A hitelkamat 24%. Biztosítási díj üzembe helyezésig 30.000ft. Üzembe helyezés 2013. május 1-én.
Gazdasági események:
1.
A saját rész elkülönítése, terhelési és jóváírási értesítés szerint
2.
A gépbeszerzés számla szerint (áfa)
3.
Biztosítási díj elszámolása
4.
Kamat elszámolása aktiválásig
5.
Aktiválás
6.
Szállító kiegyenlítése
7.
Kamatfizetés év végéig
384 Elszámolási betétszámla
1/a. 3.000.000

E:

3853 Beruh. célra elk. betét

389 Átvezetési számla
1/a. 3.000.000

1/b. 3.000.000

455 Beruházási szállítók

161Befejezetlen
beruházások

12-15 Tárgyi eszközök

1/b. 3.000.000

444 Beruházási és
fejlesztési hitelek

8722 Kölcsönök kamata

466 Előzetesen
felszámított áfa

47 Egyéb kötelezettségekKötvénykibocsátás a beruházás
finanszírozásához
Eltérés a hitelhez képest:

hitel folyósítása folyamatosan történik,
kötvény esetén egy összegben jutunk pénzhez
• Más a lejárat, a kamat, és a törlesztés
A kötvénykibocsátásnak törvényi előírásai és
feltételei vannak.Beruházás kötvénykibocsátásból
1. Kibocsátott kötvény névértékének és a befolyt összegnek a könyvelése
T 385 Elkülönített betét
K 434 Tartozások kötvénykibocsátásból
2. Lebonyolítási díj a bank terhelési értesítése alapján
T 56 Bankköltség
K 384 Elszámolási betét
3. Kamatfizetés a bank terhelési értesítése alapján
T 87 Pénzügyi műveletek ráfordításai
K 384 Elszámolási betét
4. Törlesztés könyvelése a bank terhelési értesítése alapján
T434 Tartozások kötvénykibocsátásból
K 384 Elszámolási betét
Ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél
T 3692 Értékpapír elsz. számla- 434 Tartozások kötvénykibocsátásból n évérték
T 385 Elkülönített betét
3692 Értékpapír elsz. Számla
befolyt összeg
T 3692 Értékpapír elsz. Számla 97 Pénzügyi műveletek bevétele
„haszon”Tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása
Amortizáció számításának módjai:

Időarányos (lineáris)

Teljesítményarányos
Lineáris számítási mód
Leírási kulcs= értékcsökkenés éves összege/ bekerülési érték*100
1/használati idő
Éves értékcsökkenési leírás= (Bekerülési érték-maradványérték)/a
használati évekkel
Teljesítményarányos számítási mód
Teljesítményegységre jutó écs= (Bekerülési érték-maradványérték)/
tervezett teljesítmény
Időszak écs= időszak tényleges teljesítés* egységnyi écsTárgyi eszköz értékcsökkenési leírás
könyvelése
Időszakra jutó értékcsökkenési leírás
T 57 Értékcsökkenési leírás
K 129-159 Tárgyi eszköz értékcsökkenése
Mérlegérték
Mérlegérték =A tárgyi eszköz bekerülési értékeeddig elszámolt értékcsökkenés
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

Befektetett pénzügyi eszközök
Lehetnek:
– más vállalkozásba tartós jövedelemszerzés céllal,
– adott kölcsön
– hosszú lejáratú bankbetét

A mérlegben vételi értéken szerepelnek.
Értékpapír
fogalma: valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő
dokumentum.
csoportosítása:
az értékpapírban foglalt jog szerint:
tulajdonviszonyt,
hitelviszonyt testesít meg
hozam szerint :
nem kamatozó
fix kamatozású
változó kamatozásúA befektetés hozamai
Kamat: egyszerű= alap*kamat/100= éves kamat
kamatos kamat= alap*(1+kamat/100)lekötési évek száma
Részvény hozam= időszak végi árfolyam+osztalék-időszak eleji árfolyam
időszak eleji árfolyam

Könyvelés
1.

Hosszú lejáratú bankbetét
T 389 Átvezetési számla
terhelési értesítés
K 384 Elszámolási betét
T19 Hosszú lejáratú bankbetét
jóváírási értesítés
K 389 Átvezetési számla
T 384 Elszámolási betét
kamat
K 97 Pénzügyi műveletek bevételei2. Kötvény
T 17 Értékpapírok
beszerzés névértéken
K 384 Elszámolási bankbetét
T 384 Elszámolási bankbetét
Kamat
K 97 Pénzügyi műveletek bevételei
T 384 Elszámolási bankbetét
törlesztő részlet
K 17 Értékpapírok
3. Részvény
T 16 Részesedések
beszerzés névértéken
K 384 Elszámolási bankbetét
T 384 Elszámolási bankbetét
osztalék
K 97 Pénzügyi műveletek bevételei