Betekintés: Kővári Zalán - Német nyelv táblázatok kezdőknek

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Német nyelv táblázatok kezdőknek

Segédanyag a

Dr Haán György – Dr. Pongrácz Judit – Simon Józsefné:
Német Nyelvkönyv I.
tankönyvhöz.
Készítette: Kővári Zalán
Tartalomjegyzék
Határozott és határozatlan névelők…………………………………………………………….
Birtokos névmás használata……………………………………………………………………
Brechungos igék…………………………..……………………………………….…….…….
Mondatszórendek………………………………………………………………………….…..
Szeretni-szeretne……………………….….……………………………………………….…..
Az umlaut használata……………………………………………………………………….….
A személyes névmás ragozása……………..……………………………………………….….
A hímnemű gyenge főnevek ragozása……..…………………………………………………..
Állító és tagadó mondatok főbb fajtái…….…………………………………………………...
Igepárok a német nyelvben………………..……………………………………………….….
Az „es” személytelen névmás használata………………………………………………….….
Módbeli segédigék…………………………………………………………………………….
Birtokviszony kifejezése………………………………………………………………………
Egy esettel járó elöljárószavak…………..…………………………………………………….
Főnevek végződései és többes számai…………………………………………………………
Visszaható igék…………………..…………………………………………………………….
ß vagy ss?....................................................... …………………………………………………
I. Visszacsatoló teszt………………………………………………………………………..…

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20

II. Visszacsatoló teszt……………………………………………………………………….…

24

- 1/26 -Határozott névelő
Eset neve
Nominativ alany
Akkusativ
tárgy
Dativ
részes
Genitiv
birtokos

Hímnem
der
den
dem
des -s

Nőnem
die
die
der
der

Semleges nem
das
das
dem
des -s

Többes szám
die
die
den -n
der

Nőnem
eine
eine
einer
einer

Semleges nem Többes szám
ein
ein
einem
eines -s
-

Nőnem
keine
keine
keiner
keiner

Semleges nem
kein
kein
keinem
keines -s

Határozatlan névelő (= egy)
Eset neve
Nominativ alany
Akkusativ
tárgy
Dativ
részes
Genitiv
birtokos

Hímnem
ein
einen
einem
eines -s

Határozott névelő tagadása
Eset neve
Nominativ alany
Akkusativ
tárgy
Dativ
részes
Genitiv
birtokos

Hímnem
kein
keinen
keinem
keines -s

Többes szám
keine
keine
keinen -n
keiner

Igeragozás
1. szabályszerű igék
kommen

heißen (s, ß, z)

arbeiten (d, t)

ich komme
du kommst
er/sie/es kommt

ich heiße
du heißt
(st helyett csak t!)
er/sie/es heißt

ich arbeite
du arbeitest
er/sie/es arbeitet

wir kommen
ihr kommt
sie/Sie kommen

wir heißen
ihr heißt
sie/Sie heißen

wir arbeiten
ihr arbeitet
sie/Sie arbeiten

2. leggyakoribb segédigék
sein

haben + A

werden

ich bin
du bist
er/sie/es ist

ich habe
du hast
er/sie/es hat

ich werde
du wirst
er/sie/es wird

wir sind
ihr seid
sie/Sie sind

wir haben
ihr habt
sie/Sie haben

wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden

- 2/26 -

kötőhang!
kötőhang!
kötőhang!Birtokos névmás használata alanyesetben
A birtokos

neme ismeretlen
mein, dein, unser
és euer Buch

hím vagy semlegesnemű
sein Buch
(rLehrer, rVater, rSessel vagy
sFräulein, sMädchen, sBuch)

nőnemű vagy többes számú
ihr Buch (eFrau, sStudentin,
eSchule vagy eFrauen,
eVäter, eBücher)

Ha a birtok hím- vagy semlegesnemű, akkor a birtokos névmás nem kap végződést,
ha nőnemű vagy többes számú, akkor végződése: -e.
Das ist mein Mann. = Az én férjem.
Das ist ihr Mann. = Az ő férje.

Das ist meine Frau. = Az én feleségem.
Das ist seine Frau. = az ő felesége.

Birtokos névmás ragozása

Alanyeset (N)
Tárgyeset (A)
Részes eset (D)
Birtokos eset (G)

Hímnem
mein Sohn
meinen Sohn
meinem Sohn
meines Sohns

Nőnem
meine Mutter
meine Mutter
meiner Mutter
meiner Mutter

Semleges nem
mein Buch
mein Buch
meinem Buch
meines Buchs

Többes szám
meine Kinder
meine Kinder
meinen Kindern
meiner Kinder

Alanyeset (N)
Tárgyeset (A)
Részes eset (D)
Birtokos eset (G)

Hímnem
dein Sohn
deinen Sohn
deinem Sohn
deines Sohns

Nőnem
deine Mutter
deine Mutter
deiner Mutter
deiner Mutter

Semleges nem
dein Buch
dein Buch
deinem Buch
deines Buchs

Többes szám
deine Kinder
deine Kinder
deinen Kindern
deiner Kinder

Alanyeset (N)
Tárgyeset (A)
Részes eset (D)
Birtokos eset (G)

Hímnem
sein Sohn
seinen Sohn
seinem Sohn
seines Sohns

Nőnem
seine Mutter
seine Mutter
seiner Mutter
seiner Mutter

Semleges nem
sein Buch
sein Buch
seinem Buch
seines Buchs

Többes szám
seine Kinder
seine Kinder
seinen Kindern
seiner Kinder

Alanyeset (N)
Tárgyeset (A)
Részes eset (D)
Birtokos eset (G)

Hímnem
ihr Sohn
ihren Sohn
ihrem Sohn
ihres Sohns

Nőnem
ihre Mutter
ihre Mutter
ihrer Mutter
ihrer Mutter

Semleges nem
ihr Buch
ihr Buch
ihrem Buch
ihres Buchs

Többes szám
ihre Kinder
ihre Kinder
ihren Kindern
ihrer Kinder

Alanyeset (N)
Tárgyeset (A)
Részes eset (D)
Birtokos eset (G)

Hímnem
unser Sohn
unseren Sohn
unserem Sohn
unseres Sohns

Nőnem
unsere Mutter
unsere Mutter
unserer Mutter
unserer Mutter

Semleges nem
unser Buch
unser Buch
unserem Buch
unseres Buchs

Többes szám
unsere Kinder
unsere Kinder
unseren Kindern
unserer Kinder

Alanyeset (N)
Tárgyeset (A)
Részes eset (D)
Birtokos eset (G)

Hímnem
euer Sohn
euren Sohn
eurem Sohn
eures Sohns

Nőnem
eure Mutter
eure Mutter
eurer Mutter
eurer Mutter

Semleges nem
euer Buch
euer Buch
eurem Buch
eures Buchs

Többes szám
eure Kinder
eure Kinder
euren Kindern
eurer Kinder

- 3/26 -A hangtöréses igék I. – Brechung-os igék
A Brechung egy, a ragozás során jelentkező hangváltozás E/2 és E/3 személyben, mely során
az „e” átalakul „i” vagy „ie” hanggá, melyet írásban is jelölni kell.
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


I. Igeragozás
1. A geben (i), helfen (i), treffen (i), sprechen (i), brechen (i), werfen (i) igék
geben
sprechen
ich gebe
du gibst
er/sie/es gibt

ich spreche
du sprichst
er/sie/es spricht

wir geben
ihr gebt
sie/Sie geben

wir sprechen
ihr sprecht
sie/Sie sprechen

2. Kis változtatással még idesorolható igék: essen (i), messen (i), vergessen (i) és a nehmen (i)
essen
nehmen
ich esse
du isst
(csak –t kap!)
er/sie/es isst

ich nehme
du nimmst
er/sie/es nimmt

wir essen
ihr esst
sie/Sie essen

wir nehmen
ihr nehmt
sie/Sie nehmen

3. A sehen (ie) és a lesen (ie) igék ragozása
lesen

sehen

ich lese
du liest
(csak –t kap!)
er/sie/es liest

ich sehe
du siehst
er/sie/es sieht

wir lesen
ihr lest
sie/Sie lesen

wir sehen
ihr seht
sie/Sie sehen

(h helyett msh. kettőzés!)

II. Felszólítás
E/2

T/2

önözés

gib! = add!
iss! = egyél!
lies! = olvass!
nimm! = vedd!

gebt! = adjátok!
esst! = egyetek!
lest! = olvassatok!
nehmt! = vegyétek!

geben Sie! = adja Ön!
essen Sie! = egyen Ön!
lesen Sie! = olvasson Ön!
nehmen Sie! = vegye Ön!

- 4/26 -Mondatszórendek
A diák ajándékot vásárol a tanárnak.
Csoportosítás szempontja: a mondatrészek közül melyik kerül előre?
I. Egyenes szórend (k=>) A => Á k=kötőszó
1. Alany
Der Schüler kauft dem Lehrer ein Geschenk.
II. Fordított / kérdő / kiemelt szórend (k=>) Á => A

k= kötőszó vagy kérdőszó

2. Állítmány
a) eldöntendő kérdés (igen/nem kérdés)
Kauft der Schüler dem Lehrer ein Geschenk?
Vásárol a diák ajándékot a tanárnak?
Válaszok:
1. Igen, vásárol.
Ja, er kauft (dem Lehrer ein Geschenk).
2. Nem, nem vásárol.
Nein, er kauft (dem Lehrer) kein Geschenk. => tárgy tagadása
Nein, er kauft (dem Lehrer ein Geschenk) nicht. => teljes (tag)mondat tagadása
Nein, er nicht kauft (dem Lehrer ein Geschenk). => állítmány (ige) tagadása
b) megválaszolandó kérdés (kérdőszavas / kiegészítendő kérdés)
Warum kauft der Schüler dem Lehrer ein Geschenk?
Miért vásárol a diák ajándékot a tanárnak?
3. Tárgy
Ein Geschenk kauft der Schüler dem Lehrer.
Egy ajándékot (és nem mást) vásárol a diák a tanárnak.
4. Határozó
Dem Lehrer kauft der Schüler ein Geschenk.
A tanárnak (és nem másnak) vásárol a diák egy ajándékot.

- 5/26 -Szeretni és szeretne igék használata
Szeretni érzelmi tartalommal
I. lieben = szeretni
Ich liebe Mónika Ullmann. = Szeretem U. M.-t. (Az is lehet, hogy szerelmes vagyok bele.)
Vati, ich liebe dich. = Apu, szeretlek téged.
II. gefallen+D (ä) = tetszik valakinek valaki/valami
Mónika Ullmann gefällt mir. = Tetszik nekem Ullmann Mónika.
Die Blumen gefallen dir. = A virágok tetszenek neked.
Szeretni érzelmi tartalom nélkül
III. haben gern = szeretni, kedvelni valamit
Ich habe den Sessel gern. = Szeretem a fotelt. (Mert kényelmes)
Habt ihr das Überraschungsei gern? = Szeretitek a kinder tojást?
IV. mögen = szeretni
a.) mögen mint főige

b.) mögen mint segédige

ich mag
du magst
er/sie/es magt

ich mag……….……………………
du magst…………….…….……….
er/sie/es magt………….….….........

wir mögen
ihr mögt
sie/Sie mögen

wir mögen…………………………. trinken.
ihr mögt…………….….….………. trinken.
sie/Sie mögen………..……………. trinken.

trinken.
trinken.
trinken.

a.) Hans magt Orangensaft. = Hans szereti a narancslét (inni).
b.) Hans magt Orangensaft morgens trinken. = Hans szeret reggelenként narancslét inni.
V. möchte = szeretne
a.) möchte mint főige

b.) möchte mint segédige

ich möchte
du möchtest
er/sie/es möchte (lemarad a t!)

ich möchte…………………....……
du möchtest…………………..……
er/sie/es möchte………….…..……

wir möchten
ihr möchtet
sie/Sie möchten

wir möchten……………………..... trinken.
ihr möchtet………………………… trinken.
sie/Sie möchten………..………..… trinken.

trinken.
trinken.
trinken.

a.) Hans möchte ein Orangensaft. = Hans szeretne egy narancslét (kapni).
b.) Hans möchte ein Orangensaft morgen trinken. = Hans szeretne reggel egy narancslét inni.

- 6/26 -Az umlaut használata
1. A főnevek többes száma
Egyes főnevek többes számukban umlautot vesznek fel. Például:
rVater (apa) => eVäter
rSchrank => eSchränke
rOfen (kályha) => eÖfen
rWort => eWorte/eWörter
eMutter (anya) => eMütter
sBuch => eBücher
Mivel az „e” hang nem kaphat umlautot, ezért a következő szabály figyelhető meg:
a => ä, o => ö, u => ü
Mivel az „o” és az „ö” hang kiejtése eltér egymástól, és ugyanígy az „u” és „ü” hang kiejtése
is eltér egymástól, így az „a” és „ä” hangokat sem ejthetjük ki ugyanúgy!
Az ä (umlaut a) kiejtése „e” vagy „é” hang. De ha úgy ejtjük, mint az umlaut nélküli párját,
akkor nem hozunk létre hangtörést, márpedig ez az Umlaut és a Brechung lényege. Az
Umlaut a mély magánhangzókra (a, o, u) míg a Brechung egy magas magánhangzóra (e)-re
vonatkozó hangtörés.
2: Hangtöréses igék II.
Ide tartoznak a következő igék:
tragen (hord, visel), fahren (utazik), abfahren (elindul), erfahren (megtud), halten (megfog,
tart), erhalten (megkap, elnyer), enthalten (tartalmaz, magába foglal), sich unterhalten
(szórakozik), gefallen (tetszik), schlafen (alszik), empfangen (átvesz, fogad), waschen (mos),
einladen (meghív), lassen (hagy, enged)
a.) umlautos igék ragozása – a hangtörés csak E/2 és E/3-ban jelentkezik!
fahren

halten (t-re végződik)

lassen (s-re végződik)

ich fahre
du fährst
er/sie/es fährt

ich halte
du hältest
er/sie/es hältet

ich lasse
du lässt
er/sie/es lässt

wir fahren
ihr fahrt
sie/Sie fahren

wir halten
ihr haltet
sie/Sie halten

wir lassen
ihr lasst
sie/Sie lassen

b.) felszólítás – nem kap az igék felszólító alakja umlautot!
E/2

T/2

önözés

fahr(e) = utazz!
halt(e)! = tartsd! fogd!
lass(e)! = hagyd! engedd!

fahrt! = utazzatok!
haltet! = tartsátok!
lasst! = hagyjátok!

fahren Sie! = utazzon Ön!
halten Sie! = tartsa Ön!
lesen Sie! = olvasson Ön!

- 7/26 -Határozott névelők

-

N
A
D
G

-

Egyes szám
der
den
dem
des -s

die
die
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


der
der

Többes szám
die
die
den -n
der

das
das
dem
des -s

Önözés
-

Megjegyzés: A tárgyeset csak hímnemben jelenik meg. Részes és birtokos esetben a hím és semleges nem megegyezik. A többes szám csak részes
esetben tér el a nőnemtől.
Személyes névmások

N
A
D

ich
mich
mir

du
dich
dir

Egyes szám
er
sie
ihn
sie
ihm
ihr

es
es
ihm

wir
uns
uns

Többes szám
ihr
sie
euch
sie
euch
ihnen

Önözés
Sie
Sie
Ihnen

Megjegyzés: Egyes szám harmadik személyben (E/3) a tárgyeset csak hímnemben jelenik meg. T/1 és T/2 esetén tárgy és részes eset megegyezik.
Visszaható névmások
Egyes szám
A
D

mich
mir

dich
dir

uns
uns

sich

Többes szám
euch
euch

Önözés
sich

Megjegyzés: Csak egyes és többes szám harmadik személyben (E/3, T/3) tér el a személyes névmás ragozásától, de akkor mindig „sich” lesz.

- 8/26 -A hímnemű gyenge főnevek ragozása
1. rStudent -en, -en = hallgató (főiskola, egyetem, tanfolyam)
rKnabe = a srác, rJunge = a fiú, rKollege = a munkatárs, rPatient = páciens, rPolizist = a
rendőr, rArchitekt = az építész, rMensch = az ember, rLöwe = az oroszlán
Der Lehrer fragt den Studenten. = A tanár kérdezi a hallgatót.
Der Lehrer fragt die Studenten. = A tanár kérdezi a hallgatókat.
Alanyeset (N)
Tárgyeset (A)
Részes eset (D)
Birtokos eset (G)

Egyes szám
der Student
den Studenten
dem Studenten
des Studenten

Többes szám
die Studenten
die Studenten
den Studenten
der Studenten

2. rNachbar, -n, -n,
Der Mutter kocht dem Nachbarn einen Coffee. = Anya főz a szomszédnak kávét.
Der Mutter kocht den Nachbarn Coffee. = Anya főz a szomszédoknak kávét.

Alanyeset (N)
Tárgyeset (A)
Részes eset (D)
Birtokos eset (G)

Egyes szám
der Nachbar
den Nachbarn
dem Nachbarn
des Nachbarn

Többes szám
die Nachn
die Nachbarn
den Nachbarn
der Nachbarn

Egyes szám
der Name
den Namen
dem Namen
des Namens

Többes szám
die Namen
die Namen
den Namen
der Namen

Egyes szám
der Herr
den Herrn
dem Herrn
des Herrn

Többes szám
die Herren
die Herren
den Herren
der Herren

3. rName -ns, -n = név
Alanyeset (N)
Tárgyeset (A)
Részes eset (D)
Birtokos eset (G)
4. rHerr -n, -en = úr
Alanyeset (N)
Tárgyeset (A)
Részes eset (D)
Birtokos eset (G)

5. Van egyetlen egy darab semleges nemű is: sHerz, -en, -en = szív
Alanyeset (N)
Tárgyeset (A)
Részes eset (D)
Birtokos eset (G)

Egyes szám
das Herz
das Herzen
dem Herzen
des Herzen

- 9/26 -

Többes szám
die Herzen
die Herzen
den Herzen
der HerzenÁllító és tagadó mondatok főbb fajtái
Állító mondatok
Az apa ajándékoz a fiának egy könyvet.
Der Vater schenkt seinem Sohn ein Buch.
Kijelentő A vendégek csevegnek az asztalnál.
mondatok Die Gäste plaudern am Tisch.

Tagadó mondatok
Az anya nem ajándékoz a lányának babát.
Die Mutter schenkt ihrer Tochter keine Puppe.
A lakásban nincs fürdőszoba.
Die Wohnung hat kein Badezimmer.

A falon függ egy kép, a szekrény mellett.
Ein Bild hängt an der Wand neben dem Schrank.

Nem iskolába jár Péter, hanem németórára.
Peter besucht die Schule nicht sondern Deutschstunde.

Ki vagyok én?
Wer bin ich?

Ő nem a szerelő?
Ist er Monteur nicht?

Kérdő
Van kocsink?
mondatok Haben wir einen wagen?

Nektek nincs foteletek?
Habt ihr keinen Sessel?

Otthon van a tanárnő?
Ist die Lehrerin zu Hause?

Miért nem mész haza?
Warum gehst du nach Hause nicht?

Menj autóval!
Fahr mit dem Auto!

Ne vidd magaddal az esernyőt!
Bring(e) keinen Schirm mit!

Felszólító Csukjátok be az ablakot!
mondatok Macht das Fenster zu!
Átsétálok a parkon!
Mache ich einen Spaziergang durch den Park!

Mondatvégi írásjel

Ne egyél olyan gyorsan!
Iss so schnell nicht!
Ne menjünk még az iskolába!
Gehen wir noch nicht in die Schule!

- 10/26 -

.

?

!Igepárok a német nyelvben
Az ige cselekvést fejez ki = a folyamat még tart.
Kérdőszava: wohin? = Hová?

Az ige állapotot fejez ki = a folyamat már befejeződött.
Kérdőszava: wo? = Hol? (HOLD szabály)

Leggyakoribb igék:
stellen+A = állít
hängen+A = akaszt
legen+A = fektet
setzen sich +A= ültet, leül

stehen +D = áll
hängen +D = függ, lóg
liegen +D = fekszik
sitzen +D = ül

A tárgy estű (Akkusativ) és részes esetű (Dativ) elöljárószavak
an (|)+A
auf (–)+A
in+A
unter+A
über+A
vor+A
hinter+A
neben+A
zwischen+A

-ra, -re
-ra, -re
-ba, -be
alá
fölé
elé
mögé
mellé
közé

an (|)+D
auf (–)+D
in+D
unter+D
über+D
vor+D
hinter+D
neben+D
zwischen+D

-on, -en, -ön
-on, -en, -ön
-ban, -ben
alatt
fölött
előtt
mögött
mellett
között

Példamondatok
Inge hängt ein Bild an die Wand.
= Inge egy képet akaszt a falra.

Das Bild hängt an der Wand.
= A kép a falon függ.

Du legst das Buch auf den Tisch.
= Az asztalra teszed a könyvet.

Das Buch liegt auf dem Tisch.
= A könyv az asztalon fekszik.

Er stelt den Stuhl hinter den Schreibtisch.
= Az íróasztal mögé állítja a széket.

Der Stuhl steht hinter dem Schreibtisch.
= A szék az íróasztal mögött áll.

Stellen Sie das Glas neben den Teller!
= Állítsa a poharat a tányér mellé!

Das Glas steht neben dem Teller.
= A pohár a tányér mellett áll.

Ich hänge die Lampe über den Tisch.
= Az asztal fölé akasztom a lámpát.

Die Lampe hängt über dem Tisch.
= A lámpa az asztal fölött lóg.

Ich stelle den Stuhl zwischen den Schrank und die
Couch.
= A szekrény és a heverő közé állítom a széket.

Der Stuhl steht zwischen dem Schrank und der
Couch.
= A szék a szekrény és a heverő között áll.

- 11/26 -Az „es” névmás, mint általános alany

1. es ist (es war) + N
Es ist kalt. = Hideg van. Es ist 8 Uhr. = 8 óra van.
Jelző vagy időhatározó áll utána.
Aber es ist je Sonntag! = De hiszen ma vasárnap van! Es war Winter. = Tél volt.
Ha főnév követi (nap, napszak, évszak…), akkor az alanyesetben áll.
2. es gibt (es gab) + A
Létezés kifejezése. Határozatlan névelővel vagy a nélkül lévő főnevek előtt használatos.
Amiről azt állítjuk, hogy van (vagy nincs), az tárgyesetbe kerül.
Gibt es einen Hund im Garten? = Van kutya a kertben? Nein, es gibt keinen. = Nem, nincs.
3. es + ige + vonzatok
(A) Es freut mich sehr. = Nagyon örvendek.
(D) Wie geht es dir? = Hogy vagy? Danke, gut. = Köszönöm, jól.
Es ist mir kalt. = Fázom.
Es tut mir leid. = Sajnálom.
es handelt sich um+A; es geht um+A = szó van valamiről
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


es kommt zu+D = sor kerül valamire
es lohnt sich zu+inf = érdemes valamit megcsinálni
(schein|en) Es scheint mir… = Úgy tűnik nekem…
4. személytelen igék
(schnei|en) Es schneit. = Havazik. Es regnet. = Esik (az eső). Es blitzt. = Villámlik. (donnern)
Es donnert. = Mennydörög. Es zieht. = Huzat van.
5. Ha a cselekvés alanya nem ismert.
(klingeln) Es klingelt. = Csengetnek. Es klopft. = Kopognak.
Die Nachnbarn klingeln. = A szomszédok csengetnek. Pisti klopft. = Pisti kopog.
6. „es”, mint semleges nemű személyes névmás
Das ist ein Haus. = Ez egy ház. Es ist sehr schön. = (Az) nagyon szép.
Nyílván, ha a főnév nem semleges nemű, akkor nem „es”, hanem „er” vagy „sie” kell.
Der Tisch ist klein. = Az asztal kicsi. Er steht in der Ecke. = (Az) a sarokban áll.

- 12/26 -Módbeli segédigék
1. können + inf* – tud, képes valamire (előzetes képesség szükséges), -hat, -het
Norbert gyorsan tud futni. = Norbert kann sehr schnell laufen.
Ezen a nyáron szabadságra mehetünk. = Wir können diesen Sommer auf Urlaub fahren.
2. dürfen + inf – szabad, lehet, engedély kell hozzá, -hat, -het
A gyerek mehet ma moziba. (elengedték) = Das Kind darf heute ins Kino gehen.
3. wollen + inf – akar
Akarunk még maradni holnapig. = Wir wollen noch bis Morgen bleiben.
4. mögen + inf – szeret, kedvel vkit, vmit
Szeretem a húslevest. = Ich mag Fleischsuppe (essen).
A gyerek szereti a németet tanulni. = Das Kind mag Deutsch lernen.
5. müssen + inf – muszáj, kell, feltétlen engedelmesség
Nekem sokat kell tanulnom. = Ich muss viel lernen.
6. sollen + inf – kell, erkölcsileg kényszer, enyhe felszólítás, tanácstalanság
Segíteni kell a szülőknek. Man soll den Eltern helfen.
Neked még tanulnod kell a szavakat. = Du sollst die Wörter noch lernen.
Egyek még? = Soll ich essen?
können

dürfen

wollen

ich kann
du kannst
er/sie/es kann

ich darf
du darfst
er/sie/es darf

ich will
du willst
er/sie/es will

wir können
ihr könnt
sie/Sie können

wir dürfen
ihr dürft
sie/Sie dürfen

wir wollen
ihr wollt
sie/Sie wollen

mögen

müssen

sollen

ich mag
du magst
er/sie/es mag

ich muss
du musst
er/sie/es muss

ich soll
du sollst
er/sie/es soll

wir mögen
ihr mögt
sie/Sie mögen

wir müssen
ihr müsst
sie/Sie müssen

wir sollen
ihr sollt
sie/Sie sollen

*inf (Infinitive) = főnévi igenév

- 13/26 -Birtokviszony kifejezése
1. Birtokos eset
a ház ablaka = das Fenster des Hauses, a ház ablakai = die Fenster des Hauses
A diáklány tanárnője = die Lehrerin der Schülerin,
A diáklány tanárnői = die Lehrerinnen der Schülerin
A diáklányok tanárnője = die Lehrerin der Schülerinnen
A diáklányok tanárnői = die Lehrerinnen der Schülerinnen
(N) Itt van az apa fotelje = Es ist der Sessel des Vaters.
(A) Keresem az apa fotelét. = Ich suche den Sessel des Vaters.
(D) Veszek a főnök fiának valamit. = Ich kaufe dem Sohn des Leiters etwas.
2. von + D – csak élőlény esetén használható
Ezek gyerekek könyvei. = Es ist die Bücher von Kindern.
Ezek munkások lakásai. = Das sind Wohnungen von Arbeitern.
(G) a fiú biciklijének a lámpája = die Lampe des Fahrrades von dem Knaben
a biciklim = das Fahrrad von mir (mein Fahrrad)
az ebédetek = das Mittagessen von euch (ihr Mittagessen)
3. Személynevek birtokos esete
Péter könyve = das Buch Peters vagy Peters Buch
Anna szobája = das Zimmer Annas vagy Annas Zimmer
Ady felesége = die Frau Adys vagy Adys Frau
das Denkmal Friedrich Schillers = Friedrich Schiller emlékműve,
Sándors Petőfi Leben = Petőfi Sándor élete
Vaters Buch = az apa könyve, Mutters Zimmer = az anya szobája,
Onkels Haus = a nagybácsi háza, Tantes Frühstück = a nagynéni reggelije
Müllerné házában lakom. = Ich wohne in Frau Müllers Haus.
4. Birtokos eset és birtokos névmás összehasonlítása
a.) birtokos eset: a ház ablaka = das Fenster des Hauses
b.) birtokos névmás: a (mi) házunk = unser Hause
c.) birtokos estet és névmás együtt: a mi házunk ablaka = das Fenster unser Hause
A mi házunk ablakában van egy virág. = Eine Blume ist in dem Fenster unser Hause.
(N) Itt van az apám fotelje = Das ist der Sessel meines Vaters.
(A) Keresem az apám fotelét. = Ich suche den Sessel meines Vaters.
(D) Veszek a főnököm fiának valamit. = Ich kaufe dem Sohn meines Leiters etwas.

- 14/26 -Egy esettel járó elöljárószavak
a.) tárgyeset
1. durch+A = át, keresztül
=> Kannst du mich durch das Fenster sehen? = Látsz engem(et) az ablakon keresztül?
2. bis+A = -ig (térben és időben is) => Tschüß, bis morgen.= Viszlát holnapig.
=> Ich fahre bis Wien mit Schiff. = Bécsig hajóval utazom.
3. für+A = -ért, számára
=> Die Schüler kaufen die Schokolade für den Lehrer. = A diákok vesznek csokit a tanárnak.
4. gegen+A = ellen – térben, köröl(belül) – időben
=> Das Auto fuhr gegen einen Baum gegen 10 Uhr. = Egy autó nekiment a fának 10 óra
körül.
5. ohne+A = nélkül => Ich trinke meinen Kaffee ohne Zucker.
6. um = körül (hely), –kor (idő)
=> Wir sitzen um den Tisch um 8 Uhr vormittag. = Reggel 8-kor az asztal körül ülünk.
7. A+entlang = hosszában, mentében
=> Gehen Sie diese Straße entlang! = Menjen végig ezen az utcán!
b.) részes eset
1. aus+D = -ból, -ből
2. bei+D = -nál, -nél =>
3. mit+D = -val, -vel => Kommst du mit mir tanzen? = Jössz velem táncolni?
4. nach +D = felé (térben), után (időben) => Ich möchte nach dem Unterricht nach Hause
gehen.= Szeretnék az óra után haza(felé) menni.
5. seit+D = óta => Ich kenne meinen Friend seit dem Abitur. = Az érettségi óta ismerem a
barátomat.
6. von+D = -ból, -ből, -tól, -től
7. zu+D = -hoz, -hez, -höz
=> Möchtest du schon zu Hause bist? = Szeretnél már otthon lenni?
8. D+gegenüber = szemben valamivel

c.) birtokos eset
1. statt+G= helyett
2. dank+G = hála vminek

- 15/26 -Hímnemű főnevek
1. Jelentés szerint
a hímnemű élőlények
a hét napjai
Napszakok
a hónapok
az évszakok
a világtájak
a csapadékok és szelek
az autómárkák

am
am
im
im
im

rMann ¨-er
rMontag -e
rMorgen
rMai
rSommer rOsten
rRegen rSkoda
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!férfi
hétfő
reggel
május
nyár
kelet
eső
skoda

rHonig -e
rTeppich -e
rSchüler rKünstler rSchaffner rSäugling -e
rKommentar -e
rSekretär -e
rStudent -en -en
rFiseur -e
rArzt ¨-e
rSozialist -en -en
rKapitalismus

méz
szőnyeg
diák
művész
kalauz
csecsemő
hozzászólás
titkár
hallgató
fodrász
orvos
szocialista
kapitalizmus

2. Végződés szerint
-ig
-ich
-er
-ler
-ner
-lin
-ar (ami idegen eredetű szó)
-är
-ent
-eur
-or
-ist
-ismus képzős főnevek

Nőneműek
1. Jelentés szerint
a nőnemű élőlények
folyónevek
számjegyek

eMutter ¨eDonau, eElbe, eTheiß
eEins

anya
Duna, Elba, Tisza
Az egyes

Kivételek: rRhein = Rajna, rMain = Majna, rPo = Pó, rNil = Nílus
2. Végződés szerint
-in
-heit
-keit
-schaft
-ung
-ei
-ie (ami idegen eredetű szó)
-ik
-ion
-age
-euse
-enz
-tät
-ur képzős főnevek

eFreundin -nen
eFreiheit -en
eMöglichkeit -en
eFreundschaft -en
eWohnung -en
eKonditorei -en
eChemie
ePolitik
eStation -en
eMassage -n
eFriseuse -n
eIntelligenz
eUniversität -en
eNatur
- 16/26 -

barátnő
szabadság
lehetőség
barátság
lakás
cukrászda
kémia
politika
állomás
masszázs
fodrásznő
intelligencia
egyetem
természetIdegen eredetűek:
eChance = sansz, esély, eCouch = heverő eCourage = kurázsi, bátorság, eMasseuese =
masszőrnő
Semlegesneműek
1. Jelentés szerint
a fiatal élőlények
a hím és nőnemű élőlények közös neve

sKind -er
sPferd -e

gyerek


das schöne Budapest = szép Budapest
das wunderbare Ungarn = csodálatos Magyarország
Kivételek:
rMensch -en -en = ember
2. Végződés szerint
sMädchen sFräulein sGeheimnis -se
sEigentum ¨-er
sBalett -e
sParlament -e
sMuseum eMuseen

-chen
-lein
-nis
-tum
-ett (ami idegen eredetű szó)
-ment
-um képzős főnevek

kislány
kisasszony
titok
tulajdon
balett
képviselőház
természet

Kivételek:
rBus -se = busz, eErlaubnis -se = engedély
rIrrtum ¨-er = tévedés, rReichtum ¨-er = gazdagság
Tipikus többes számok
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Egyes szám
rSchüler
rVater
rTisch
rStuhl
rJunge
rStudent

végződés
¨-e
¨-e
-n
-en

Többes szám
eSchüler
eVäter
eTische
eStühle
eJungen
eStudenten

1.
2.
3.
4.

eMutter
eQuelle
eStation
eÄrztin

¨-n
-en
-nen

eMütter
eQuellen
eStationen
eÄrztinnen

1.
2.
3.
4.

sParlament
sAuto
sGeheimnis
sEigentum

-e
-s
-se
¨-er

eParlamente
eAutos
eGeheimnisse
eEigentümer

Francia eredetű hímnemű foglalkozásnevek
rChauffeur /rSchofför -e
rFriseur
rMasseur
rMonteur
rInstallateur
rIngenieur

[sofőr]
[frizőr]
[masszőr]
[montőr]
[instalatőr]
[inzsinyőr]
- 17/26 -

sofőr
fodrász
masszőr, gyúró
szerelő (mechanikai)
szerelő (elektronikai)
mérnökVisszaható igék
I. Nem visszaható igék
Itt az alanyra való visszautalás maga az alany. Ha használnánk visszaható névmást, akkor
alanyesetben lenne. De az tulajdonképpen maga az alany. Ezért nem használunk itt visszaható
névmást, és nincs is annak alanyesetű ragozása.
II. Visszaható igék, melyek a magyar nyelvben nem azok, bár van bennük visszahatás
sich kämen => ick käme mich = megfésülöm magam (= megfésülködöm)
sich waschen => ich wasche mich = megmosom magam (= megmosakszom)
sich setzen => Anna setzt sich = Anna leülteti magát (Anna leül)
sich befinden = (saját maga ott) található, van
In die Wohnung befindet sich kein Badezimmer. = A lakásban nincs fürdőszoba.
sich freuen = örülni
Du freust dich auf mein Geschenk.
= (Előre) örülsz az ajándékomnak. => Előre (meg)vidámítod magadat az ajándékom által.
III. A visszaható névmás ragozásai:
1.) sichN – ez az, ami csak elméletben létezik.
2.) sichA – ekkor a visszaható névmás tárgyesetbe kerül.
3.) sichD– ekkor a visszaható névmás részes esetbe kerül.
Mivel az esetek döntő többségében (90%-ban) a visszaható névmást tárgyesetbe tesszük, így a
„sich” mindig sichA –ot jelent.
IV. Visszaható igék, melyek többféle alakban is léteznek

1.) vor|stellen D A = bemutat valakinek valakit
Die Abteilungsleiterin stellt der Abteilung den neuen Schüler vor.
= Az osztályfőnök bemutatja az osztálynak az új diákot.
2.) sich vor|stellen D = bemutatja (magát) valakinek
Der Lehrer stellt sich den Studenten vor. = A tanár bemutatkozik a diákoknak.
3.) sichD vor|stellen A = elképzel (magának) valamit
Ich stelle mir eine neue Futur vor. = Elképzelek magamnak egy szép új jövőt.
- 18/26 -ß vagy ss?
 Új szabály vonatkozik a kettős s írására. A jövőben
általában ss-t kell írni, a ß-t csak hosszú magánhangzók és
kettőshangzók (diftongusok, mint pl. ei) után használjuk,
ezekben az esetekben azonban továbbra is él az ß betű.
(Közbevetés: a ß betű egyszerűen gépelhető magyar
billentyűzeten is, az ALT GR + Á billentyűk leütésével.) Az
új szabályra a legelterjedtebb példa a daß szócska, amelyet bizony dass-nak kell írni. De a
hordóból is Fass, a folyóból Fluss, a csókból Kuss lett.
Forrás: http://teuton.hu/downloads/TEUTON_nemet_szakforditoi_hirlevel _ff_II_2.pdf
 A legjelentősebb változás a hangjelölésben az ß és az ss használatát érinti. A korábbi
helyesírásban akkor írtak ß-t, ha két magánhangzó között [sz] állt. (Szögletes zárójelben a
magyar hangjelölés módszereivel jelöljük a megközelítő hangértéket.) ß-t írtak az olyan
szavak végére is, amelyekben akkor is [sz]-t ejtettek, ha (írásban) magánhangzóval kezdődő
ragot kapcsoltak a tőhöz. A s-t akkor használták és használják, ha a szóvégi [sz] a ragozásban
[z]-vel váltakozik. Az új helyesírás szerint csak akkor kell és szabad ß-t írni, ha a nem
váltakozó [sz] hosszú magánhangzó után áll, rövid magánhangzó után a ragozott alakokban
ss-t kell írni.
Ez a látszólag bonyolult szabály valójában jól illeszkedik a német helyesírás logikájába. A
német helyesírás nem ékezetekkel jelöli a magánhangzók hosszúságát, hanem a rákövetkező
mássalhangzó jelével: ha a magánhangzó hosszú, csak egy mássalhangzóbetűt írnak (pl.
Wagen [vágen] kocsi), ha rövid, kettőt (pl. Wasser [vaszer] víz). (Ezt persze az is lehetővé
teszi, hogy hosszú mássalhangzók nincsenek.) A reform következtében hasonló lett az [sz]
jelölése is: Fässer [feszö] hordók, de Maße [mászö] pintek.
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Forrás: http://www.nyest.hu/hirek/megbukott-a-helyesirasi-reform
 Hosszú magánhangzó vagy diftongus (kettőshangzó) után mindig ß-t írunk: der Gruß (az
üdvözlet), die Straße (az út), aß (evett), groß (nagy), Außen (kint), weiß (fehér, tud), fleißig
(szorgalmas).
Rövid magánhangzó után mindig ss-t írunk: der Hass (a gyűlölet), das Schloss (a kastély), der
Fluss (a folyó), der Kuss (a csók), er küsst (csókol), dass (hogy), er muss (kell), er wusste
(tudta), er isst (eszik), ein bisschen (egy kicsit).
Nagybetűk esetén mindig SS-t írunk: STRASSE, GROSS, SCHLOSS.
Forrás: https: A helyesirasi_reform.doc
 Ehhez a témához a szabály: Diftongusok (kettős magánhangzó, mint au, ei, ai, eu, äu, ie)
után, illetve akkor, ha az előző magánhangzót nyújtja a scharfes s, akkor még az új helyesírás
szerint is ß-szel kell írni a szót, viszont ahol ezek az esetek nem állnak fenn, ott az ss a helyes.
Hogy a gyakorlatban ez mit jelent, szemléltetem konkrét példák segítségével:
Hosszan ejtendő magánhangzó után - ß: vergaß, groß, fraß, Straße, Gruß stb.
Diftongus (kettős magánhangzó au, ei, ai, eu, äu) után - ß: heißen, reißen, scheußlich, Strauß,
außer, draußen, Äußerung stb.
Újdonság, hogy a röviden ejtendő magánhangzók után ss áll: müssen, fassen, dass, hässlich,
Fass, Riss stb.
Megjegyzések:
Svájcban ß helyett mindig ss-t használnak.
Nagy ß nem létezik.
Forrás: http://nemet-nyelvtanulas.blogspot.hu/2011/11/vagy-ss_09.html
- 19/26 -I. Visszacsatoló teszt

I. Bemutatkozás (név)
______________________________________________________________________
II. Személyes névmások
Én szeretem anyut.
__________________________________________________________________________
Te nem nézed aput.
__________________________________________________________________________
Ő nézi a lámpát? (♂)
_________________________________________________________________________
Ő reggelizik. (♀)
___________________________________________________________________________
_
Az eszi a tábla csokoládét.
____________________________________________________________________
Megyünk haza.
___________________________________________________________________________
__
Megkérdezitek a tanárt?
______________________________________________________________________
Ők nem a doktornők.
________________________________________________________________________
Ön a vendég?
___________________________________________________________________________
___
III. Létige (sein)
Én vagyok a tanár.
__________________________________________________________________________
- 20/26 -Te nem vagy a tanárnő.
______________________________________________________________________
Ő a diák. (♂)
___________________________________________________________________________
___
Ő nem a diáklány. (♀)
_______________________________________________________________________
Az nem a ceruza.
___________________________________________________________________________
Mi vagyunk a szerelők.
______________________________________________________________________
Ti még nem vagytok itt?
_____________________________________________________________________
Ők eladónők?
___________________________________________________________________________
___
IV. Birtoklás (haben)

Van egy biciklim.
___________________________________________________________________________
Nincs foteled.
___________________________________________________________________________
___
Neki van a birtokában egy íróasztal. (♂)
_________________________________________________________
Nincs babája? (♀)
___________________________________________________________________________
A lakásnak 3 szobája van.
_____________________________________________________________________
Van németóránk?
___________________________________________________________________________
És ceruzáitok vannak?
_______________________________________________________________________
- 21/26 -Van nappalijuk?
___________________________________________________________________________
_
V. Birtokos névmások
Az én biciklim.
___________________________________________________________________________
_
A te előszobád.
___________________________________________________________________________
_
Az ő lánytestvére. (♂)
_______________________________________________________________________
Az ő fiútestvére. (♀)
________________________________________________________________________
Az ő babája. (pl. kisasszony)
__________________________________________________________________
A mi kanapénk.
___________________________________________________________________________
_
A ti szőnyegetek.
___________________________________________________________________________
Az ő székeik.
___________________________________________________________________________
___
VI. Tárgy (Akkusativ) és részes (Dativ) eset.
Az anya ajándékoz egy babát a lányának.
________________________________________________________
Az apa nem vesz kerékpárt a fiának.
____________________________________________________________
Az asztalon fekszik a füzet.
___________________________________________________________________
- 22/26 -A függöny lóg az ablak előtt.
__________________________________________________________________
A diák mögött áll egy tanár.
___________________________________________________________________
A vendégek csevegnek az asztalnál.
_____________________________________________________________
VII. Felszólítás és javaslattevés

Dolgozz!
___________________________________________________________________________
_______
Ez hibás. Írdd újra!
__________________________________________________________________________
Olvasd el a leveledet!
________________________________________________________________________
Vigyétek magatokkal!
_______________________________________________________________________
Ne egyek még, hiszen most óra van!
____________________________________________________________
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Menjünk haza!
___________________________________________________________________________
__
VIII. Elöljárószavak
Egy gyerek játszik a szőnyegen az asztal
alatt._____________________________________________________
A falon függ egy kép, a szerény
mellett.__________________________________________________________
Tedd az asztalra!
___________________________________________________________________________
Rakjátok a szék elé!
_________________________________________________________________________
- 23/26 -II. Visszacsatoló teszt
I. VAN (sind, es ist, es gibt, haben)
Van széked?
___________________________________________________________________________
Hiszen szombat
van!________________________________________________________________________
Ő a szerelő?
___________________________________________________________________________
Van egy ceruzám.
___________________________________________________________________________
Nektek nincs lakásotok?
___________________________________________________________________________
A lakásban van két szoba, egy konyha és egy fürdőszoba.
___________________________________________________________________________
Otthon van a tanárnő?
__________________________________________________________________________
Te vagy az eladónő.
__________________________________________________________________________
Van autónk?
___________________________________________________________________________
II. Mondatszórend gyakorlása
Az asszony elveszi a könyvet és odaadja a férjének.
__________________________________________________________________________
Igyál tejet, de ne egyél csokit!
___________________________________________________________________________
Nem iskolába jár Péter, hanem németoktatásra.
___________________________________________________________________________
Vagy Pisti olvasta már az apja könyvét?
___________________________________________________________________________
III. Alany, tárgy és részes eset gyakorlása. A mondatok párban állnak!
Az apa vesz a fiának egy ajándékot.
_____________________________________________________________
Ő veszi neki azt.
__________________________________________________________________________
- 24/26 -Az anya nem ad a lányának ajándékot.
___________________________________________________________
Ő nem adja neki azt.
_________________________________________________________________________
Itt jön a tanár.
___________________________________________________________________________
Látom a tanárt.
__________________________________________________________________________
Akaszd fel a képet a falra!
_____________________________________________________________________
A kép lóg a falon.
___________________________________________________________________________
Egy fotel van a szobában.
_____________________________________________________________________
Beviszek egy fotelt a szobába.
_________________________________________________________________
Ceruza fekszik az asztalon.
____________________________________________________________________
Ceruzát rakok az asztalra.
_____________________________________________________________________
IV. Igeragozás gyakorlása
sein

haben

möchte

ich
du
er/sie/es

ich
du
er/sie/es

ich
du
er/sie/es

wir
ihr
sie/Sie

wir
ihr
sie/Sie

wir
ihr
sie/Sie

warten

heißen

geben

ich
du
er/sie/es

ich
du
er/sie/es

ich
du
er/sie/es

wir
ihr
sie/Sie

wir
ihr
sie/Sie

wir
ihr
sie/Sie

- 25/26 -arbeiten

mixen

lesen

ich
du
er/sie/es

ich
du
er/sie/es

ich
du
er/sie/es

wir
ihr
sie/Sie

wir
ihr
sie/Sie

wir
ihr
sie/Sie

V. Határozott névelő ragozása
1. der => hímnem alanyeset vagy pedig
_________________________________________________________
2. den => hímnem tárgyeset vagy pedig
_________________________________________________________
3. dem => hímnem részeseset vagy pedig
________________________________________________________
4. die => nőnem alanyesete vagy pedig
__________________________________________________________
5. das => semleges nem alanyeset vagy pedig
____________________________________________________
VI. Személyes névmás ragozása
1. ihm => E/3, hímnem részes eset vagy pedig
_____________________________________________________
2. sie => E/3, nőnem alanyeset vagy pedig
________________________________________________________
3. es => ___________________________________ vagy pedig
______________________________________
4. uns => T/1, tárgyeset vagy pedig
_____________________________________________________________
5. euch => _________________________________ vagy pedig
______________________________________
VII. Mit jelent?
1. sein = ___________________________ vagy pedig _______________________________
2. ihr = ____________________________ vagy pedig _______________________________
- 26/26 -