Betekintés: Tamás Gergely - Német nyelvtan, oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!Német Nyelvtan
Összeállította: Tamás GergelyA főnévként használt melléknevek:
• • Erősen, gyengén és vegyesen is ragozhatjuk őket. A hímnemű és nőnemű valamint többes számban álló főnevek személyeket, míg a semlegesneműek pedig fogalmakat jelölnek.

Gyenge ragozás:
N. A. G. D. hímnem der Kranke = a beteg férfi der Kranke den Kranken des Kranken dem Kranken nőnem die Kranke = a beteg nő die Kranke die Kranke der Kranken der Kranken semlegesnem das Schöne = a szép (dolog) das Schöne das Schöne des Schönen dem Schönen többes szám die Kranken = a betegek die Kranken die Kranken der Kranken den Kranken többes szám keine Kranken = egy beteg sem keine Kranken keine Kranken keiner Kranken keinen Kranken

Vegyes ragozás:
N. A. G. D.

Erős ragozás:

hímnem ein Kranker = egy beteg férfi ein Kranker einen Kranken eines Kranken einem Kranken

nőnem eine Kranke = egy beteg nő eine Kranke eine Kranke einer Kranken einer Kranken

semlegesnem ein Gutes = egy jó (dolog) ein Gutes ein Gutes eines Guten einem Guten

Főképpen többes számban jelenik csak meg, illetve semlegesnemnél. semlegesnem többes szám N. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönes einige Kranke A. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönes einige Kranke G. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönen einiger Kranker (!) D. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönem einigen Kranken Hímnem (gyenge) der Abgeordnete der Angeklagte der Angestellte der Angetraute der Beamte der Behinderte Magyar jelentés képviselő férfi/nő vádlott férfi/nő alkalmazott férfi/nő hitves (férfi/nő) hivatalnok / hivatalnoknő testi/szellemi fogyatékos (férfi/nő) der Bekannte die Bekannte ein Bekannter eine Bekannte ismerős (férfi/nő) der Beschuldigte die Beschuldigte ein Beschuldigter eine Beschuldigte vádlott (férfi/nő) der Deutsche die Deutsche ein Deutscher eine Deutsche német férfi/nő der Eingeborene die Eingeborene ein Eingeborener eine Eingeborene bennszülött (férfi/nő) der Einheimische die Einheimische ein Einheimischer eine Einheimische őslakos (férfi/nő) der Erwachsene die Erwachsene ein Erwachsener eine Erwachsene felnőtt férfi/nő der Freiwillige die Freiwillige ein Freiwilliger eine Freiwillige önkéntes férfi/nő der Fremde die Fremde ein Fremder eine Fremde idegen férfi/nő der Gefangene die Gefangene ein Gefangener eine Gefangene fogoly (férfi/nő) der Gesandte die Gesandte ein Gesandter eine Gesandte követ (férfi/nő) der Halbwüchsige die Halbwüchsige ein Halbwüchsiger eine Halbwüchsige fiatalkorú (fiú/lány) der Heilige die Heilige ein Heiliger eine Heilige szent (férfi/nő) der Liebende die Liebende ein Liebender eine Liebende szerelmes férfi/nő der Reisende die Reisende ein Reisender eine Reisende utazó (férfi/nő) der Sachverständige die Sachverständige ein Sachverständiger eine Sachverständige szakértő (férfi/nő) der Verdächtige die Verdächtige ein Verdächtiger eine Verdächtige gyanúsított férfi/nő der Verwandte die Verwandte ein Verwandter eine Verwandte rokon (férfi/nő) der Vorsitzende die Vorsitzende ein Vorsitzender eine Vorsitzende elnök / elnöknő der Wahlberechtigte die Wahlberechtigte ein Wahlberechtiger eine Wahlberechtigte választásra jogosult (férfi/nő) der Werktätige die Werktätige ein Werktätiger eine Werktätige dolgozó (férfi/nő) • = valós főnév: die Beamtin = hivatalnoknő Nőnem (gyenge) die Abgeordnete die Angeklagte die Angestellte die Angetraute die Beamtin * die Behinderte Hímnem (vegyes) ein Abgeordneter ein Angeklagter ein Angestellter ein Angetrauter ein Beamter ein Behinderter Nőnem (vegyes) eine Abgeordnete eine Angeklagte eine Angestellte eine Angetraute eine Beamtin eine BehinderteA melléknévi igenevek
Folyamatos melléknévi igenév (Partizip I.) A főnévi igenévhez „-d” képzőt teszünk és melléknévként ragozzuk: spielen + d = spielend das spielende Kind = a játszó gyerek singen +d = singend das singende Kind = az éneklő gyerek laufen +d = laufend der laufende Hund = a futó kutya lesen +d = lesend der lesende Mann = az olvasó férfi A befejezett melléknévi igenév (Partizip II.): Önállóan, melléknévi értelemben is használható. Ilyenkor ragozása megfelel a melléknevek ragozásának. die gekochte Suppe = a megfőzött leves / a leves, amit megfőztek die gekaufte Ware = a megvett áru / az áru, amit megvettek der angekommen Gast = a megérkezett vendég / a vendég, aki megérkezett. Beálló melléknévi igenév (Gerundiv): A folyamatos melléknévi igenév elé „zu” képzőt teszünk. Elváló igekötős igéknél a „zu” az igekötő és az ige közé kerül. Egyéb esetekben az ige elé, attól külön írva. der zu schreibende Brief = a megírandó levél der einzulad

  Következő oldal »»