Betekintés: Herédi János - Gépek, berendezések és járművek osztályozása, oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

YA
G

Herédi János

Gépek, berendezések és

M

U
N

KA
AN

járművek osztályozása

A követelménymodul megnevezése:

Áruosztályozás és áruismeret
A követelménymodul száma: 1982-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-50

Gépek, berendezések és járművek osztályozása

ÁRUOSZTÁLYOZÁS ÉS ÁRUISMERET SZABÁLYAINAK

ALKALMAZÁSA AZ XVI.-XVII. ÁRUOSZTÁLYBA TARTOZÓ

ESETFELVETÉS – MUNKAHELYZET

YA
G

ÁRUK ÉS TERMÉKEK ESETÉN

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK

Tanácsi rendelettel megalkotásra került az Európai Közösség egységes vámtarifája, a

Kombinált Nómenklatúra (KN). Alapvető célként került továbbá meghatározásra, hogy a
Kombinált Nómenklatúrát és minden egyéb, teljesen vagy részben azon alapuló, illetve

KA
AN

ahhoz képest további albontást tartalmazó nómenklatúrát, a Közösség valamennyi

tagállamának egységesen kell alkalmaznia. Az egységes nómenklatúra használat a közös és
egységes piac védelmét szolgája a vámunió keretében

A fentiekben meghatározott szempontok tekintetében meghatározható, hogy a Közös
Vámtarifa a vámunió egyedi megjelenési formája. A Közös Vámtarifa - ahogyan erről a
Közösségi Vámkódex 20. cikke is rendelkezik - számos különböző vámtarifát foglal

magába, mint például a Kombinált Nómenklatúrát.

Az alábbiakban a Közös Vámtarifa egyes elemei közül, a Kombinált Nómenklatúra szerkezeti
egységeit képező Áruosztályok és Árucsoportok kerülnek bemutatásra. A Kombinált

U
N

Nómenklatúra - az Áruosztályok és Árucsoportok rendszerében - az árukat természetrajzi
sorrendben rendszerezi, amelyek az egyszerűtől az összetett felé haladva követik egymást.

Ezen rendszerező elv alapján valósul meg az áruosztályozás, a különböző termékkörök

esetében.

Az áruosztályozási szabályok helyes alkalmazása - termékkörönként más és más jellegű -

M

az egyik legfontosabb és legnehezebben értelmezhető része a vámtarifának. A legfontosabb
azért, mert a helyes áruosztályozás következménye a helyes vámtétel (ami a vám mértéke
egyben), valamint a helyes tarifális és nem tarifális intézkedések megállapítása, illetve a

legnehezebben értelmezhető pedig azért, mert nagyon sok olyan tényező, ismeret
(áruismeret) létezik, amely befolyásolja az árubesorolást. Ezen tananyagrész az XVI. - XVII.

Áruosztályba besorolt fémes szerkezetű árukat és termékeket, valamint azok egyedi
áruosztályozási szabályait tartalmazza és részleteiben mutatja be.

1

Gépek, berendezések és járművek osztályozása

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM
XVI. ÁRUOSZTÁLY: GÉPEK ÉS MECHANIKUS BERENDEZÉSEK; VILLAMOSSÁGI
CIKKEK; EZEK ALKATRÉSZEI; HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK, KÉPÉS HANGFELVEVŐ- ÉS LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK TELEVÍZIÓHOZ ÉS EZEK
ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI
XVI. Áruosztályba tartozik minden mechanikus vagy elektromos gépsor, berendezés,

YA
G

felszerelés, készülék és szerkezet, valamint ezek részei.
Ezen termékeket két Árucsoportba tudjuk besorolni:
-

-

84. Árucsoport: Gépek és mechanikus berendezések, ezek alkatrészei.

85. Árucsoport: Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei,
tartozékai.

Ez a fenti csoportosítás igen általános, hiszen a két Árucsoport termékeit illetően számos

KA
AN

átfedéssel találkozhatunk!

Pl.: a 84. Árucsoportba osztályozzuk az elektromos motorral működő mosógépet;

számítógépet, szerszámgépeket stb.

A helyes áruosztályozást mindig az Áruosztály, vagy Árucsoport előtti Megjegyzések

rendelkezései, valamint a vámtarifaszámok szövegei szerint kell elvégezni (1. szabály)!
Anyagvizsgálat a XVI. Áruosztályba tartozó gépek és berendezések esetében

A XVI. áruosztályba osztályozható gépek általában bármilyen anyagból készülhetnek (kivéve

U
N

a 84. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdésben meghatározott termékek - üveg, kerámia,
vulkanizált lágygumi).

Az egyes gépek és berendezések általában nem nemesfémekből készülnek, azonban

részegységeik, elemeik, vagy alkotórészei tekintetében tart

  Következő oldal »»