Betekintés: Róka László - Kriminálpszichológia, oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!KRIMINÁLPSZICHOLÓGIA
Készítette: Róka László
Pszichológia szakkör 2011 tavaszTartalom
 Egy kis elmélet

 Bűnözés és intellektus
 Pszichopaták
 Nemi erőszak
 Kihallgatás
 Poligráf

 TúsztárgyalásKikkel foglalkozik a
kriminálpszichológia?
 Az ép tudatú, beszámítható személyekkel

foglalkozik
= aki ismeri a társadalmi szabályokat, mégis megszegi
 Alkohol befolyása alatt is beszámítható
 Kivéve az ún. patológiás részegség (amikor először
issza le magát valaki)
 És kábítószer befolyása alatt is

 Kivéve: ha tudtán kívül drogozták beEseti vs. visszaeső elkövető
Eseti/ krízis elkövető
 Hirtelen, jól

behatárolt
események
vezettek el a
bűncselekményig
 Társadalmilag jól
adaptált
 Nincs antiszociális
tendencia

Krónikus/ visszaeső elkövető
 Ismétlik a bűnöket
 A börtönlakók ¾

része
 A kriminalitás
életformává vált
 Kimutatható
antiszociális
tendenciaTársadalmi dezorganizáció
 Szociális kontroll közösségekből épül fel a
társadalom
 Akkor működik, ha ezek a közösségek közös

értékeket vallanak, és szoros kölcsönhatásban állnak
egymással

 Ha a közösségek közt dezorganizáció van,

széthullik a szociális háló
 A bajt jelzi, ha a lakók már nem ismerik
egymást, nincs interakció köztük
 falu vs lakótelepTársadalmi dezorganizáció
jelei:
 Lakatlan házak, roncsautók

 Szemét az utcákon
 Nyilvános koldulás
 Nyilvános alkoholizálás
 Nők, gyerekek molesztálása
 Kábítószer, szerencsejátékTársadalmi dezorganizáció
menete:
 Széthullás kezdete: hamarabb alakul ki a

kedvezőtlen kép
 Ezt követi a bűnözés erősödése

 Végül a környezet fő mozgatójává válik, és a

becsületes, magukat megvédeni képtelen
emberek elvándorolnakAnómia-elmélet
 A társadalom mindenki számára

kijelöli az elérendő célokat, és a
szükséges eszközöket
 Anómia: ha a civilizáció szabta célok
a legális eszközökkel
elérhetetlennek tűnnek
 Pl. amikor a meggazdagodás

fontosabbá válik a tisztességnél
 Amikor nem hisznek a „tisztességes
vagyon”-banLabelling-elmélet
 A bűnözővé válás címkézéssel kezdődik
 B.A. cselekedeteire nem pusztán reagálnak,

de sajátos módon interpretálják azokat
 Szekunder deviancia: az a deviáns, akit a
többség annak tart
 A környezetében elterjed a rosszhíre, végül ő
maga is elhisziLombroso: a született bűnözőmodell
 A bűnözők elmebetegek

 Defektusuk örökletes
 Lombroso-arc
 Később többen megcáfoltákBűnözés és intellektus
 A Juke család és Texasi láncfűrészes
 A Wechsler-féle IQ-tesztben csak 1

pont különbség a bűnözők és civilek
között
 Általában inkább a verbális IQ-ban
találnak különbséget→ nehézség az
iskolai teljesítményben
 A le nem bukott bűnözők IQ-ja
magasabb lehet!!XYY-bűnözők
 Magas termet
 Átlag alatti IQ

 Eseti agresszió
 Nem minden esetben bűnöző, de több a
letartóztatás, mint a normál populációban
 Ezt okozhatja a feltűnő megjelenésük isPszichopata bűnözők
 Nem minden pszichopata lesz
bűnöző…
 Magasabb ingerküszöb
 Nem figyel mások érzéseire
 A büntetésre való érzékenység

alacsony
 Nem fél, nem tanulAz erőszaktevő személyisége
 Erős hit az erőszakmítoszokban
(hiszi, h a férfinak erősnek és
erőszakosnak kell lennie)
 Hiszik, hogy jogosan tették, hogy
„kijárt nekik”
 = „tulajdonosi szemlélet”

 Többségük racionális terv alapján

teszi, nem „ösztön-elkövető”
 Átlagosan 15-25 évesek
 Legtöbbször városban„Fiatal hím”-szindróma
 Az alkotás fiatal példányok tevékenysége

minden fajnál
 Aktív megküzdésre utal
Ma

  Következő oldal »»