Betekintés: Juhász László - Fizikai kisokos, oldal #2

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

/>
Haladó hullámok
c= λ ⋅ f

; f =

 
x
1

;ω =
; y ( x, t ) = A sin  ω  t −  
T
T
c 
 

Hullámjelenségek
• visszaverődés: α = β
c
sin α
= 1 = n2,1 ; f nem változik, c és λ változik
• törés:
sin β
c2
• hullámok találkozása, interferencia (k=0, 1, 2…)
ha a két hullám azonos fázisban indul:
akkor a maximális erősítés feltétele: ∆ s = 2k

λ
2

akkor a maximális gyengítés feltétele: ∆ s = ( 2k + 1)
ha a két hullám ellentétes fázisban indul:
akkor a maximális erősítés feltétele: ∆ s = ( 2k + 1)
akkor a maximális gyengítés feltétele: ∆ s = 2kλ
2

λ
2

λ
2

elhajlás
akkor figyelhető meg, ha a rés szélessége közelítőleg megegyezik a hullámhosszal
polarizáció
csak transzverzális hullám esetén figyelhető megPascal törvénye
Folyadékra vagy gázra ható külső erő által létrehozott nyomás a folyadékban vagy gázban
minden irányban gyengítetlenül terjed.
Hidrosztatikai nyomás
p = ρ ⋅ g ⋅ h , ahol h a folyadék vagy gáz magassága
Arkhimedesz törvénye
F = Vt ' ⋅ ρ

f

⋅g

Hőtágulásvonalas (lineáris): ∆ l = l 0 ⋅ α ⋅ ∆ t ; lt = l0 ⋅ (1 + α ⋅ ∆ t ) = l0 + ∆ l
térfogati: ∆ V = V0 ⋅ β ⋅ ∆ t ; Vt = V0 ⋅ (1 + β ⋅ ∆ t ) = V0 + ∆ V
β ≈ 3α ; ρ t =

ρ0
1+ β ⋅ t

Gáztörvények

p1V1
pV
= 2 2
T1
T2
V1 V2
=
Gay-Lussac I. törvénye: ha p=állandó (izobár), akkor
T1
T2
P1
P
= 2
Gay-Lussac II. törvénye: ha V=állandó (izochor), akkor
T1 T2
Boyle-Mariotte törvény: ha T=állandó (izoterm), akkor p1V1 = p 2V2

Egyesített gáztörvény: ha m=állandó, akkor

megjegyzés: A hőmérséklet kelvinben!!!
Ideális gázok állapotegyenlete
pV = nRT

R = 8,31 ⋅

tömeg

; vagy pV = NkT ; vagy p =

ρ RT
M

J
J
; k = 1,38 ⋅ 10 − 23 ; N a részecskék száma, n molszám; M moláris
mol ⋅ K
K

megjegyzés: A hőmérséklet kelvinben!!!
A gázmolekulák termikus átlagsebessége:


v=

3RT
M

Kapcsolat cp és cv között
c p − cv =

R
MGázok belső energiája
f
f
f
nRT =
NkT =
( pV ) ; ∆ E = f nR∆ T = f ∆ ( pV )
2
2
2
2
2

E=

A hőmérséklet kelvinben!!!
R = 8,31 ⋅

J
J
; k = 1,38 ⋅ 10 − 23 ;
mol ⋅ K
K

N a részecskék száma, n molszám;
f…szabadsági fokok száma; nemesgáznál 3, kétatomosnál 5, 6 egyébként
A hőtan 1. fő tétele
∆E = Q + W

ahol W a gázon végzett munka, Q a gázzal közölt hő, mindkettő negatív is lehet;
W’=-W, a gáz munkája, mely a p-V grafikon alatti terület (ha a gáz tágul, munkája
pozitív)
speciális esetek:
• Izoterm (T=áll): ∆ E = 0


Izobár (p=áll): W = − p∆ V ; ∆ E = −

f
W ; Q = cp ⋅ m ⋅ ∆ T
2

Izochor (V=áll): W=0; Q = cv ⋅ m ⋅ ∆ T
Adiabatikus (Q=0) Összenyomáskor nő a gáz hőmérséklete (pumpa), táguláskor
csökken (szifonpatron, univerzum)
megjegyzés: Általában a feladatok megoldásának menete: p, V, T, n állapotjelzők
meghatározása,
∆ E meghat., majd W meghat., végül Q meghat.A hőtan 2. fő tétele
A testek termikus kölcsönhatásakor mindig a melegebb test ad át energiát a hidegebb
testnek.
Halmazállapot-változások, hőmérséklet változás
• Melegítés, hűtés: Q = c ⋅ m ⋅ ∆ T
• Olvadás, fagyás: Q = L0 ⋅ m
• Forrás: Q = L f ⋅ m
Termikus egyensúly
Q fel = Qle

ha nincsen halmazállapot változás:
c1 m1 ⋅ ( Tk − T1 ) = c 2 m 2 ( T2 − Tk ) , ahol Tk a közös hőmérséklet, az 1-es anyag a hidegebb
szilárd anyag és folyadék keveredése, feltéve, hogy folyékony halmazállapot alakul ki:
c1sz m1 ⋅ (To − T1 ) + Lo ⋅ m + c1 f m1 ⋅ (Tk − To ) = c2 m2 ( T2 − Tk ) ,
ahol c1sz az első anyag fajhője szilárd halmazállapotban, c1f pedig folyékonyban, To az első
anyag olvadáspontja
Coulomb törvény:

F = k⋅

2
Q1 ⋅ Q2
9 Nm
,
ahol
k
=

«« Előző oldal Következő oldal »»