Betekintés: Hajtások 2., oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

Forrás: http://www.doksi.hu

Hajtások 2.
2011.10.22.

Forrás: http://www.doksi.hu

3. Lánchajtás
Lánc típusok
Folyóméteres görgős
láncokat kívánság
szerinti hosszúságúra
vágják
A füles láncok
számos típusa
elérhetõ, mellyel a
szállítási feladatok
döntõ része
megvalósítható.
Két furatos hajlított
füllel két oldalon
A szerelhetõ szállítófülekkel
tetszés szerinti szállítóláncot
lehet építeni. A füleket a csap
végének lapolásával lehet
rögzíteni.

Előnyei:

Kis és nagy tengelytávoknál egyaránt
alkalmazható

Nyugodt járás, egyenletes áttétel mellett
csúszásmentes nyomatékátvitel

Széles módosítási (i) tartománya van

Rugalmas lökésszerű terhelést jobban viseli a
fogaskerék hajtáshoz képest

Hatásfoka 0,97…0,99
(f.:0.93…0.99, sz.:0.93…0.97)

Nincs előfeszítés mint a szíj esetében

Azonos sebesség alkalmazásánál akár ¼-e a
helyigénye a szíjhajtáshoz képest

Kis kerületi sebesség (7-8 m/s, autóiparban
15m/s)

Lánc mindkét oldalával képes hajtani
Hátrányai:

Lánc önsúlya

Hangos

Igényes szerelés és karbantartás szükséges, de
nem annyira mint a fogaskerék
Összehasonlító táblázat a táblán

Forrás: http://www.doksi.hu

t

Lánckialakítás és lánckerekek

t

Külső tagok
Belső tagok
Szerelési
hézagok

Előfúrt kivitelnek
köszönhetően tetszőleges
tengelykapcsolat alakítható
ki. Akár retesz-, vagy
ékkötés, akár súrlódáson
alapuló tengelykötéssel is
szerelhető.

Agy nélkül
készül, így kisebb
helyekre
beszerelhető és
tömege is kisebb,
mint az agyas
lánckeréké.

Forrás: http://www.doksi.hu

Lánc feszítés
Cresa

Arco

Tenblock

Asso

Forrás: http://www.doksi.hu

Lánckerék geometriája

Ajánlott a lánckerék páratlan fogszáma!
a kiskerék fogszáma:
11…13 - láncsebesség kisebb mint 4 m/s
15 - láncsebesség 7 m/s
17…25 – leggyakoribb
36…76 – kivételes esetben

Forrás: http://www.doksi.hu

Lánchajtás fő méretei
Láncosztás maximális értékének
meghatározása (mm) tapasztalati
úton
t max

n1


= 25,43 

 900 / min 

2

Ez alapján katalógusból kell olyan
kisebb osztású láncot választani,
aminek a biztonsági tényezője az
előírt határok közé esik.
Osztás után meghatározható az
osztókör:
d1 = t / sin180o/z1
Lánc sebesség:
v= d1pn

Tengelytávolság:

Forrás: http://www.doksi.hu

Méretezés csapnyomásra
Megengedett felületi nyomás meghatározása

p meg = ξ d p a k

Forrás: http://www.doksi.hu

Megengedett nyomás érték és a helyesbítő tényező

Forrás: http://www.doksi.hu

Csapnyomás méretezése
p meg ≥ p ébredő

Fm
=
A

Ahol:
Fm – mértékadó terhelés
A- a csuklófelület

Forrás: http://www.doksi.hu

Biztonsági tényező
meghatározása
A szabványból kiválasztott lánc határ terhelése
alapján:

n= Fsz / Fm=Fszabvány / Fmértékadó
Ajánlott biztonsági tényező:

t

Forrás: http://www.doksi.hu

Fogaskerék hajtás

Forrás: http://www.doksi.hu

Fogaskerék párok

Forrás: http://www.doksi.hu

Fogaskerék párok

Forrás: http://www.doksi.hu

Fogazat részei
Fogprofil
alakja lehet:

ciklois

evolvens

Forrás: http://www.doksi.hu

Az evolvens ív, involut alfa
Kör evolvens
A – alappont, rb – alapkör(báziskör), e – evolvens, r –
vezérsugár, BN – generátor
fi= lefejtési szög
e

AN = rb (α + invα )

A generátor a görbék normálisa
A görbe érintője merőleges a generátorra
Azonos báziskörön egybevágóak az
evolvens ívek
Kapcsolódás csak akkor lehetséges, ha a
közös C ponton megy át a generátor

BN = rb tgα

invα = tgα − α

generátor
palástszög

Forrás: http://www.doksi.hu

Foga

  Következő oldal »»