Betekintés: Hangulatzavarok

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
depresszió, mánia, bipoláris zavar, perzisztáló hangulat-zavar“Az élet minősége
sokkal fontosabb,
mint az élet maga.”
A. Carell, 1873-1944érzelmi élet, hangulat
befolyásolja
 érzékelést, információszerzést, szelekciót
 információ értékelését – címkézés
 információ tárolását – tanulás
 döntéshozatalt
 válaszcselekményt
érzelmi ablakhangulatzavar, kedélybetegség
érzelmi élet zavara
hangulat – örömképesség
érzelmi viszonyulás (poz./neg.)
érzelmi reakciókészség
kognitív folyamatok zavara
információ megszerzése
feldolgozása
tárolása
visszakeresése
aktivitás, magatartás, késztetés, energiaszint
szomatikus, vegetatív tünetekkronobiológia és hangulatzavar
tünetek – napszaki ingadozása
fiziológiai ritmusok zavara – eltolódás
deszinkronizáció
instabilitás
amplitúdócsökkenés
külső szinkronizálók iránt megváltozott érzékenység
klinikai megnyilvánulás – alvás-ébrenlét
testhőmérséklet
hormonszekréció
belső ritmusában változás
szociális szinkronizálók másként működnektünetek
magtünet
cirkadián ritmusok zavara – alvás, energetikai
szint, éberség – természetesés szociális
szinkronizálók szerepe
hangulat instabilitás – kevert, labilis hangulat,
szorongás
kognitív diszfunkció – figyelem, memória,
exekutív funkciók zavara – tervezés,
flexibilitás, kognitív kontroll
Soreca, Frank, Kupfer, 2008neurokognitív tünetek
irányított információ feldolgozás károsodik:
figyelem – szelektivitás, információ szűrés
munkamemória – kódolás
előhívás
felismerés
végrehajtó működés
döntéshozatal
válaszcselekmény kezdeményezése
reakcióidő
kognitív rigiditás
Ottowitz és mtsai, 2002hangulatzavar
komplex pszichobiológiai
szindróma
biológiai, fiziológiai változások
szubjektív tünetek, közérzet, „jóllét-érzés”
magatartás tünetek, aktivitás
szociális funkciók, szerepek zavara - család,
munkaképesség, szociális aktivitásDSM-IV, BNO-10
alapkritérium: hangulat (érzelmek) és az aktivitás
(vitalitás) általános megváltozása
az epizód súlyosság megítélése: milyen
mértékű a károsodás
a munkaképességben
a szociális funkciókban
a társas kapcsolatokban
egyéni és kulturális különbségekBNO-10
 enyhe
 közepes
 súlyos – a szokásos tevékenység erősen
limitált vagy leállt
pszichotikus tünetek nélkül
kifejezett pszichomotoros változás
agitáció vagy gátoltság
pszichotikus tünetekkelbetegséglefolyás
unipoláris
MD egyszeri v. visszatérő/ismétlődő
bipoláris
rövid visszatérő depresszió, hipománia
rapid ciklus
szezonális
krónikus
dupla, kettősdepresszió

mindenre kiterjedő gátlás

megjelenés - koránál idősebb benyomást tesz, tartása
tónustalan, mozgása, beszéde meglassult

hangulat - stabilan alacsony fekvésű
kognitív funkciók - figyelem mozgékonysága csökken,
felfogás, gondolkodás lassult, tartalmilag negatív séma

érdeklődés, örömképesség csökken
motiváció, energia csökken
vegetatív tünetek - alvás, étvágy szex
egyéb fizikális tünetek - fájdalom, diszkomfort

betegségbelátás gyakran inadekvátdepresszió
„...amit tanultam, olvastam, átéltem
eltünt...az agyam összeszűkült
...megszűnt számomra a múlt, jelen és
jövő...érzelmeim nincsenek...
üres vagyok...nem tudok terveket
készíteni ...órákat gondolkodom, hogy
lemenjek az utcára vagy ne”interperszonális kapcsolatok
a beteg
visszahúzódó
állandó megnyugtatást, megerősítést keres
másokra nem figyel, érdektelen
folyamatosan aggodalmaskodik, panaszkodik
hallgatag, ingerlékeny, ellenséges magatartás
a környezet – család, barátok
tehetetlenségérzés
több súrlódás
feszült légkör
Keitner, 1990
Petty és mtsai, 2004altípusok
nem-melankóliás
melankóliás
öröm átélésének és anticipációjának
képessége súlyosan károsodik
pszichotikus depresszió
realitáskontroll
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


károsodik
depressziós stupor
atípusos depresszió
szorongás, fóbiák, interperszonális
túlérzékenységdepresszió elkülönítés
gyász levertség, veszteségérzés,
önbecsülés elvesztése nem jellemző

más pszichiátriai zavar
szkizofrénia
szorongásos zavarok
evészavarok
alkohol/drog abúzus/dependencia

organikus betegség
általános szomatikus megbetegedés
agyi károsodásmánia gátlások felszabadulása
megjelenés - koránál fiatalabb benyomást tesz,
hiperaktív, mozgása, beszéde gyors

hangulat - emelkedett vagy irritált
kognitív funkciók - figyelem könnyen terelődik,
felfogás, gondolkodás gyors, tartalmilag
expanzív, grandiózus elképzelések

érdeklődés, örömképesség fokozott
energia kimeríthetetlen
vegetatív tünetek - alvás, étvágy, szex
betegségbelátás gyakran inadekvátmánia
korlátlan vidámság, leállíthatatlan, sürgető tenni
akarás, korlátok érvénytelenek
„... mintha az energiacellák folyamatosan fel lennének töltve.
Minden szakadatlan és határtalan lendülettel van átitatva. A
gondolatok gyorsan és folyamatosan vezetnek egyik
fantasztikus elképzelésből a másikba... Minden impozáns, a
látvány, a szagok, a hangok. A naplemente szinte
transzcendens élmény. A zene olyan extatikus állapotba
vihet, mint korábban még soha. Minden simán megy, sok
mindent szeretnél csinálni, mindenhez van kedved, minden
érdekesnek tűnik”
Hert és mtsai, 2004mánia
rengeteg ötlet, sok gondolat a fejben, emiatt a
hétköznapi dolgok nehezen valósulnak meg (szóródás)
megszakítás nélküli, állandó gondolatok miatt
balesetveszély (majdnem nekimentem egy villamosnak)
több kapcsolatteremtés, több szexuális kezdeményezés,
nagy aktivitás
a feldobottságot fokozza a tánc (néptánc is erotizál),
ékszerek, tűzijáték, zene (zongora, gitár, dob), élénk
színek, Nap, Hold, égi jelenségek, szép férfiak, szép
nők, buja zöld növényzet (nagy-nagy zöld dzsungel)interperszonális kapcsolatok
a beteg
hiperaktív, társaságkedvelő
társaság középpontja
folyamatosan beszél, szórakoztat
harsány, ingerlékeny
antiszociális megnyilvánulások
a környezet – család, barátok
fárasztónak érzik
kritikátlan magatartás következményei
kényelmetlenek – anyagi, erkölcsi
hangos veszekedések, verekedésekaltípusok
hipománia
pszichotikus
10-20%-nál átmenetileg K. Schneider-i
elsőrendű tünetek,
grandiózus, perszekútoros téveszmék

mániás stupor
delirózus mánia – akut, dezorientált
kevert, diszfóriás mánia
depresszió és mánia tünetei kevertenkevert epizód
bipoláris zavar speciális formája
mániás epizód
2-4 depressziós tünet
diszfória, szomatikus tünetek
depressziós epizód
2 vagy több hipomán tünet
irritabilitás, pszichomotoros
nyugtalanság
fokozott beszédkésztetés
Rihmer, 2010mánia elkülönítés
más pszichiátriai zavar
szkizofrénia
antiszociális személyiségzavar
amphetamin abúzus/dependencia

organikus betegség
általános szomatikus megbetegedés
agyi károsodáselső depressziós epizód
%
35
30
25
20
15
10
5
0
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55 60 évkumulatív kockázat
%
40
35

32%

30
25
18%

20
15
10
5

p<0,0001

10

20

30

40

50

60 évelső mániás epizód
%
60
50
40
30
20
10

0
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 évkumulatív kockázat
%
6

5,5%

5
4
3

3%

2
1

10

20

30

40

50

60 évMDD (UD)
hosszmetszet


epizód tartam - kronicizálódás
epizód ismétlődés
remisszió - reziduális tünetek
következmények
bipolaritásMDD lefo
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


lyás

teljes remisszió

nem teljes remisszió

teljes remisszió
disztímiás zavarral

nem teljes remisszió
disztímiás zavarralMD epizód kimenetele
 7-12% krónikus (2 évnél hosszabb) epizód
 krónikus depresszió veszélye folyamatos

1 éven belül nem gyógyulók 25%-a
 gyógyultaknál ismétlődés
5 éven belül 60%
10 éven belül 70%
 részleges tüneti és pszichoszociális
remisszió - reziduális tünetek (30%)
relapszus valószínűbb (60-86%)
Collaborative Depr.
Study
Lavori és mtsai, 1994maradványtünetek
 alacsony hangulatfekvés
 alvászavar
 szorongás
 fáradékonyság
 kognitív funkciózavar
csökkent mentális flexibilitás
negatív kognitív séma
koncentráció zavara
verbalizációs készség romlásaBP
 stresszérzékenység egész életen át

fokozott – kindling
 korai betegségkezdet
 súlyos pszichoszociális következmények
 teljes remisszió ritka – reziduális

szubszindrómális depresszió, szorongás

 öngyilkossági kockázat magas
 élettartam rövidebb (egyéb betegségek)betegséglefolyás
első epizód – gyermek- serdülőkor (59%)
gyakori ismétlődés (45%)

szuicídium (15-25%)
kísérlet leggyakoribb az első epizód alatt,
később ritkább, de egyre súlyosabb
DMDA, 1999betegséglefolyás
ismétlődés >90%
funkcionális gyógyulás rosszabb
73% más diagnózis
a diagnózisig átlag 8 év telik el
50%-át a tünetek kezdete után
még 5 évvel sem kezelik
Keck, 1997betegséglefolyás
Angst és mtsai (2000):13,5 éves követés
11% gyógyul
46% javul
43% súlyosan károsodik
7% öngyilkos
77% rehospitalizáció
MDD→BD évente 1%betegséglefolyás
depressziós epizóddal indul
több depressziós, mint mániás epizód,
gyakoribb más pszichiátriai zavar –
szorongás, alk/szer abúzus
gyakoribb elhízás → következmény
diabetesz, kardiovaszkuláris betegségek
Soreca, Frank, Kupfer, 2008BD lefolyás

bipoláris I.

rapid ciklus

bipoláris II.

ciklotímiaszociális helyzet
iskola, képzés – megszakad
munka – munkanélküliség
család – nem házasodik, elvált, különél
lakhely – gyakori változtatás
Sharkey és mtsai, 2002szociális helyzet
a betegség lefolyása során szociális,
anyagi helyzete, és életkörülményei
romlanakkövetkezmények
 öngyilkosság
 alkohol/drog probléma
 szomatikus betegségek morbiditása,
mortalitása magasabb
 szociális aktivitás – életminőség
károsodás
interperszonális kapcsolatok – családi, baráti
munkateljesítmény
rekreációs aktivitásanyaghasználat
„terápiás” célra
a depressziós fázisban
kokain – hipománia
mániás és depressziós fázisban
alkohol – szedatív hatás

következménye
stimulánsok esetén – mánia
megvonás esetén – depressziódroghasználat
%

nincs hz

60

60

56

BP
50

50

BP I
BP II

40
32

30

28

31
22

20

15

10
0
drog abúzus/dependencia

alkohol dependencia

Regier és mts, 1990droghasználat és szuicídium

szuicíd kísérlet

van

nincs

alkohol dep/abúzus

31,4%

28,4%

drog dep/abúzus

17,4%

9,2%

Dalton és mts, 2003krónikus depresszió
disztímia (tiszta)

dupla depresszió

krónikus MD I.

krónikus MD II.

tartós küszöbalatti
depressziókrónikus depresszió

alacsonyabb iskolai végzettség
 súlyosabb depresszió
 fizikális betegség
 inadekvát kezelés


Baldwin, 2000pszichoszociális funkciók
SAS SF

kr. depr. populáció

szociális aktivitás

3,01

1,83

családi funkciók

2,16

1,34

házastárs

2,69

1,75

szülő

2,26

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


1,40

közvetlen család

2,56

1,46

munka

2,39

1,40

össz. pszichoszociális funkció

2,60

1,59

Miller és mts., 1998disztímia
nem az MDD reziduuma
krónikus (min. 2 év) folyamatos
vagy intermittáló tünetek
a depressziós tünettan enyhe
egyidejűleg személyiségzavar
a közösségben stabilan funkcionál
WPA Dysthymia Working Group, 1995…kezdet a serdülőkorban... az élet szomorú,
fájdalmas, kellemetlen dolgai iránt különösen
fogékonyak. Minden terhes számukra, minden
feladat hegyként tornyosul előttük. Egész
életüket a szenvedés hatja át… gyengének,
energiátlannak érzik magukat. Alvásuk nem
kielégítő, folyton aludnának, de nehezen
alszanak el és reggel fáradtan, felfrissülés nélkül
ébrednek… a nap későbbi szakában kissé
elfogadhatóbb az állapotuk.
Ez az állapot nagyobb változás nélkül egész
életen át fennmaradhat.
Kraepelin, 1909negatív látásmód
negatív interpretáció
inadekvát döntések
inadekvát
problémakezelés
negatív életérzés
örömtelenségdisztímia kumulatív betegségkezdetprevalenciák
élettartam

1-éves

1-hónapos

MDD

4,4-18,0%
15,1%

3,4-5,2%
7,1%

1,5-5,2%
2,6%

BD

0,5-5,5%
5,1%

0,3-1%
1,1%

0,01-0,6%
0,5%

disztímia

1,7-10,4%
4,5%

0,8%

0,8-4,5%
0,5%transzmisszió
genetika – assortive mating
magzati expozíció – kortizol hatás a magzat HPA
tengely működésére
környezet – egyén-specifikus események
családi légkör
szülőszerep, nevelés
anya-gyermek kapcsolat – ősbizalom
interperszonális kapcsolatok kialakítása
stigmaszociológia
társas támogatás, szociális kohézió
bizalom – anya-gyermek kapcsolat
csoporthoz tartozás
kulturális azonosságtudat
stabil emberi kapcsolatok – párkapcsolat, család
problémakezelést javítja, nehéz élethelyzetben a
kontrollvesztett állapot kialakulását csökkenti

szociális energia
Kopp és mtsai, 1998CNS fejlődése

kortárs-partner
kapcsolatok

szocializáció,
személyiségfejlődés

nyugdíjazás,
veszteségek
munkakezdés
családalapítás

vulnerabilitás
genetika 40-50%
protektív család
iskola
anya-magzat
védelem

megfelelő munka,
munkahely, család
családi hátér
stabil környezet

szociális hálógenetikai vulnerabilitás
5-HTTLPR polimorfizmus
TCI-vel mért
nagyobb kitartás
kedvezőbb döntéshozatali stratégia
kapcsolatot mutat a II alléllal
Must és mtsai, 2007epigenetikai
faktorok
anya-gyermek kapcsolat
táplálkozás
hormonok
gyógyszerek
fertőzés
stresszdiagnózis
 medikális – az adott betegség tünetei

hossz- és keresztmetszeti, komorbid
állapotok
 pszichés – személyiség, problémakezelés
önbizalom, önértékelés, alkalmazkodási
készség, flexibilitás
 kulturális környezet
 szociális támogatottságdiagnózis
 keresztmetszeti pszichopatológiai tünetek
epizód típusa, súlyossága, specifikus jellemzők

 hosszmetszet, lefolyás
polaritás, szezonalitás, kronicitás, rapid ciklus

 egyéb klinikai jellemzők
időzítés (posztpartum, klimax), személyiség,
szomatikus betegség

 életminőség, munka, családi-, szociális

szerepek
 környezeti faktorok, életeseményekdiagnosztikus nehézségek
gyermek-, serdülőkorban

 beteg és környezetének attitűdje
 normális fejlődési krízis
- internalizációs problémák
 atípusos tünetek
- ingerlékenység
- introspekció hiánya
- magatartászavar, droghasználat

 környezetei problémák, „zűrös” családdiagnosztikus nehézségek
időskorban

 beteg és környezetének attitűdje
 panaszok sajátosságai
- szomatizáció
 atípusos tünetek
- kognitív deficit, memóriakárosodás
- irritabilitás
- szorongás (60-90%)

 szomatikus betegségek

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


/>

a depresszió tünettana
nőkre jellemző
 szorongásos tünetek
 szomatikus tünetek
fáradékonyság
alvászavar
étvágyzavar
 ruminatív koping
 szociális készségek jobban károsodnak
családi, házastársi szerepek
Nolen-Hoeksema és mtsai,1999
Silverstein,1999a depresszió tünettana
férfiakra jellemző

alacsony stressz-tolerancia
csökkent impulzus-kontroll, acting out
irritabilitás, nyugtalanság, elégedetlenség
antiszociális viselkedés, agresszivitás,
kockázatkereső magatartás
 öngyógyítás: munka-, drog- alkoholabúzus
 regresszió – gyermeki magatartás
Ríhmer, Rutz, 2000diagnosztikus nehézségek
férfiaknál

 beteg attitűdje
 panaszok sajátosságai
- agresszivitás
- ingerlékenység
- másodlagos alkohol probléma

 társadalmi előítéletek
- segítség elutasításaöngyilkossági veszély
 öngyilkosság a családban
 előző öngyilkossági kísérlet
 bipoláris depresszió
 alkohol/drog abuzus
 hiányzó szociális támasz
 súlyos testi betegségpreszuicidális szindróma
(Ringel)

 beszűkülés
szituatív, affektív, kognitív
 kifelé gátolt, önmaga felé fordult
agresszió
 öngyilkossági fantáziákéletút elemzés (bipol. zavarban szenvedő nő)
antipszichotikum -----Lithium ======
AD ***********
CA oooooooo
pszichoth, ++++++
kórházi kezelés

---

********
*****
========

******

OOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOO
+++++++++++++++++++++++

kezelés
mánia
depresszió

életesemények

megjegyzések

80

ápr. 26
szülés
a

81

szuic.
kísérlet
b

a - kezdet szülés
után

82

83

84

85

szülés
c

d

c - CA-t terhesség
miatt elhagyta

b - Li-t elhagyta

d - rapid ciklus

86 87

anyja
halálaéletút elemzés (bipol. zavarban szenvedő férfi)
18
31

25

22

szuic

27

30

40

szuic
Lithium

szuic
Lithium