Betekintés: Liszkai Katalin - A piackutatások felhasználása az arculatváltás és tervezés folyamatában, oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

Forrás: http://www.doksi.hu

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA
KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR
Nemzetközi Kommunikáció szak
Nappali tagozat
Public Relations szakirány

A PIACKUTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA AZ ARCULATVÁLTÁS ÉS
–TERVEZÉS FOLYAMATÁBAN

Készítette: Liszkai Katalin

Budapest, 2007

Forrás: http://www.doksi.hu

Tartalomjegyzék
I. Bevezetés ..................................................................................................................4
II. A piackutatás..........................................................................................................5
2.1. Definíció .......................................................................................................5
2.2. A piackutatás lépései ..................................................................................5
III. Az arculat..............................................................................................................6
3.1. Definíció .......................................................................................................6
3.2. Az arculat képlete .......................................................................................8
3.3. Az image és arculat összefüggése...............................................................9
3.4. A piackutatás és az arculat képletének elemei .........................................9
IV. Az hírnév és az információ fontossága ...............................................................10
V. A hipotézis...............................................................................................................11
VI. A piackutató szemszögéből ..................................................................................14
6.1. Az interjú elemzése .....................................................................................14
6.2. Összevetés a hipotézissel.............................................................................22
VII. Az arculat és az OTP példája.............................................................................24
VIII. PMSZ adatok .....................................................................................................28
IX. A grafikusok szemszögéből..................................................................................29
9.1. A grafikusokkal készített interjúk elemzése.............................................29
9.2. Összevetés a hipotézissel.............................................................................35
9.3. A pályáztatás ...............................................................................................37
X. Az ügyféloldal .........................................................................................................42
10.1. A nagyvállalat............................................................................................42
10.2. Összevetés a hipotézissel...........................................................................52
10.3. A kis cég .....................................................................................................54
10.4. Összevetés a hipotézissel...........................................................................58
XI. Összefoglalás .........................................................................................................60
Mellékletek ..................................................................................................................62
Ábrák jegyzéke............................................................................................................99
Felhasznált irodalom ..................................................................................................103

3

Forrás: http://www.doksi.hu

I. Bevezetés
Ha egy cég arculatát vizsgáljuk, tisztában kell lennünk azzal, hogy az a vállalat egész
környezetére vonatkozik, ezt a környezetet pedig az érdekgazdák alkotják.
„Az érdekgazdák (stakeholders) azok a személyek és/vagy csoportok, akiknek – széles
értelemben vett – érdekeltségük van egy vállalatban és rendelkeznek valamiféle
hatalommal, amellyel oly módon befolyásolják a szervezet viselkedését, hogy saját
érdekeik érvényre jussanak.” 1
A definíciót vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az érdekgazdák körébe tartoznak többek
között a vásárlók, ügyfelek, fogyasztók, közönség, befektetők, alkalmazottak, azon
csoportok, akikre a cég közvetetten vagy közvetlenül hatást gyakorolhat (például
környezetszennyezéssel), kormányzat, média, stb.
Mindezt feltérképezni, azt meghatározn

  Következő oldal »»