Betekintés: Neurológia rövid kérdések és válaszok

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Neuro kérdések 2007
1. Parkinson kór premotoros tünete, kivéve:
a)
b)
c)
d)

szaglászavar
vizuális hallucináció
REM alvászavar
Obstipációra való hajlam

2. Trigeminus neuralgiat okozó neurovascularis kompresszió mivel mutatható ki?
a)
b)
c)
d)

vizuálisan kiváltott válasz
CT
Liquor vizsgálat
Koponya MR angiographia

3. Mikor hipoton a centralis parézisben az izom?
a) ha a szaglomotoros area serül
b) nyúltvelői piramis sérüléskor
c) capsula interna sérülésekor
4. Mi jellemző a neuralgiás fájdalomra?
a)
b)
c)
d)

adott idegág
rohamokban jelentkezik
rövid ideig tart, provokálható
mindegyik

5. A thalamoperforata medialis területi infarktusára jellemző:
a) tudatzavar+dementia+tekintészavar
6. Mi nem jellemző a pseudobulbaris parézisre?
a)
b)
c)
d)

élénk garatreflex
atrófiás nyelv
dysarthria
nyelészavar

7. Melyikre jellemző tartászavar? (magatartászavar?)
a) spinalis
b) Parkinson
c) Huntington
8. Melyik daganatféleség ad metasztázist a liquorba?
a) acusticus neurinoma
b) oligodendrogliomac) disgerminoma
d) medulloblastoma
9. Guillan-Barré szindróma diagnosztikája:
a)
b)
c)
d)

EMG
MRI
Klinikai tünet
Antitestvizsgálat

10. Kissejtes tüdőrák 6 agyi áttéttel, mi a kezelési stratégiája?
a)
b)
c)
d)

metasztázisok sebészi eltávolítása és kemoterápia
teljes agyi besugárzás és kemoterápia
gammakés
kemoterápia

11. Formatio retikularisra jellemző, kivéve:
a)
b)
c)
d)

arousal
szerotoninerg sejtek
szaglórendszeri kapcsolatok
spinalis kapcsolatok

12. Dementia DSM4 kritériumai, kivéve:
a)
b)
c)
d)

aphasia
exekutív funkciózavar
memóriazavar
agraphia

13. Sarkó triász tagjai:
a) nystagmus+intenciós tremor+skandáló beszéd
14. Subcorticalis dementiaban mi gyakori?
a)
b)
c)
d)

Parkinson
Depresszió
Szaglászavar
Vizuális hallucináció

15. Mi taupátia?
a)
b)
c)
d)

Alzheimer kór
Kortikobazalis degeneració
Kreutzfeld-Jakob kór
Parkinson kór

16. Milyen statégiai infarktus vezet vaszkuláris demenciához?a)
b)
c)
d)

a. thalamogeniculata
domináns a. cerebri post.
a. basilaris
a. thalamostriata

17. Milyen liqoueltérés jellemző a bakteriális meningitisre?
a)
b)
c)
d)

sejtszaporulat
monocytaszám emelkedés
limfocitaszám emelkedés
polimorfonukleáris sejtszám emelkedés

18. C5-7 magasságban spinalis tumor okozza:
a)
b)
c)
d)

flaccid paraplegia
felső végtag perifériás, alsó végtag spasztikus parézise + vizelettartási zavar
flaccid tetraparézis + légzési elégtelenség
flaccid tetraplégia

19. Permanens vegetatív állapot létrejöhet ezek következtében:
a)
b)
c)
d)

kétoldali diffúz kérgi károsodás
mindkét oldali mély fehérállomány diffúz elváltozása
kétoldali mediális thalamuslágyulás
valamennyi fenti

20. SM első tüneteinek megjelenési ideje:
a) 50-55 év
b) 20-25 év
c) 15 év
21. Milyen betegségben nincs a liqourban sejtszám és összfehérje között disszociáció?
a)
b)
c)
d)

GB
Mononeuritis multiplex
SM
CID-P

22. Gerincvelői károsodás magasságát meghatározza:
a)
b)
c)
d)

fasciculatio a paretikus izmokban
vizeletretenció megléte
szegmentális érzészavar
piramisjel

23. Alzheimer kórra jellemző, kivéve:
a) korai, rövidtávú memóriazavarb) exekutív feunkciózavar
c) rigor
d) életrajzi memória késői károsodása
24. Akut traumás harántlézió tünetei a középső thorakális szakaszon. Tüntetei, kivéve:
a)
b)
c)
d)

paraplégia
érzészavar a bordaív magasságától distalisan
petyhüdt bénulás
stasztikus bénulás

25. A gerincvelő külső kompressziója cervicalis szakaszon. Első tünetek:
a)
b)
c)
d)

alsó végtagon
felső végtagon
nyakon
törzsön

26. Esszenciális tremor
a)
b)
c)
d)

leggyakorib mozgászavar
soha nem okoz funkciózavart
soha nem öröklődik
soha nem jelent nehézséget a Parkinson kórtól való elkülönítése

27. Meningeoma
a)
b)
c)
d)

nem okoz epilepsziát
sebészileg mindig eltávolítható
kezelése: műtét + irradiáció
kisméretű, tünetmentes daganat CT követése elég

28. A jobb carotis interna területén TIA tünetei:
a) bal hemiparézis, jobb oldali amarosis fugax
b) bal hemiparézis, bal oldali amarosis fugax
c) bal hemiparézis, jobb kéz zsibbadása
29. Parkinson kór első tünete:
a) féloladli nyugalmi tremor
b) kétoldali tremor
c) orthostaticus hipotenzió
30. Láz, tudatzavar, epilepsziás roham:
a)
b)
c)
d)

bakteriális meningitis
herpes encephalitis
agytályog
mindhárom31. Carpalis alagít szidróma kezdeti tünete:
a) csomók a csukló magasságában
b) éjszakai fájdalom és zsibbadás
32. Multiszisztémás atrófiában hol található meg a zárványtest?
a)
b)
c)
d)

Purkinje sejtekben
Gerincvelői motoneuronokban
Substantia nigrában Lewy testek
Oligodendrogliákban Papp-Lantos testek

33. Liquor felszívódási elégtelenséget okoz
a) kamrába törő vérzés
b) normál nyomású hydrocephalus
c) meningeoma
34. Miért életveszélyes a status epilepticus?
a)
b)
c)
d)

kimeríti a szívizmot és a légzőizmokat
agyödéma miatt beékelődés alakulhat ki
tartós zavartságot okoz
apalliumos állapotot hoz létre

35. Wallenberg szindróma tünetei:
a)
b)
c)
d)

nystagmus
ataxia
hemiarézis
Horner-triász

36. Carotis interna occlusio tünetei:
a)
b)
c)
d)

tünetmentes
TIA
Fokozatosan súlyosbodnak
mindegyik

Válaszok
1. Parkinson kór premotoros tünete, kivéve:
a) szaglászavar (Parkinson, meningeoma, Alzheimer)b) vizuális hallucináció (Lewy body disease: Parkinsonos tünetekkel rendelkező
szindroma korai tünete)
c) REM alvászavar
d) Obstipációra való hajlam
2. Trigeminus neuralgiat okozó neurovascularis kompresszió mivel mutatható ki?
a) vizuálisan kiváltott válasz
b) CT
c) Liquor vizsgálat
d) Koponya MR angiographia
3. Mikor hipoton a centralis parezisban az izom?
a) ha a szaglomotoros area serül
b) nyúltvelői piramis sérüléskor
c) capsula interna sérülésekor
4. Mi jellemző a neuralgiás fájdalomra?
a)
b)
c)
d)

adott idegág
rohamokban jelentkezik
rövid ideig tart, provokálható
mindegyik

5. A thalamoperforata medialis területi infarktusára jellemző:
a) tudatzavar+dementia+tekintészavar
6. Mi nem jellemző a pseudo- (→ centrális) bulbaris (→ alsó agyideg károsodik → kiesik a
lágyszájpadreflex, a garatreflex, nyelészavar lesz) parézisre?
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


a)
b)
c)
d)

élénk garatreflex
atrófiás nyelv
dysarthria
nyelészavar

7. Melyikre jellemző tartászavar? (magatartászavar?)
a) spinalis
b) Parkinson
c) Huntington
8. Melyik daganatféleség ad metasztázist a liquorba?
a)
b)
c)
d)

acusticus neurinoma
oligodendroglioma
disgerminoma
medulloblastoma9. Guillan-Barré szindróma diagnosztikája: (polyganglioradiculitis)
a)
b)
c)
d)

EMG
MRI
Klinikai tünet
Antitestvizsgálat

10. Kissejtes tüdőrák 6 agyi áttéttel, mi a kezelési stratégiája?
a)
b)
c)
d)

metasztázisok sebészi eltávolítása és kemoterápia
teljes agyi besugárzás és kemoterápia
gammakés
kemoterápia

11. Formatio retikularisra jellemző, kivéve:
a)
b)
c)
d)

arousal
szerotoninerg sejtek
szaglórendszeri kapcsolatok
spinalis kapcsolatok

12. Dementia DSM4 kritériumai, kivéve:
a) aphasia
b) exekutív funkciózavar
c) memóriazavar
d) agraphia
( + kortikális funkciózavar
+ mindez a mindennapi életben zavarja
+ nem delirál és nem depressziós)
13. Sarkó triász tagjai:
a) nystagmus+intenciós tremor+skandáló beszéd (→cerebelláris érintettség)
14. Subcorticalis dementiaban mi gyakori?
a)
b)
c)
d)

Parkinson
Depresszió
Szaglászavar
Vizuális hallucináció

15. Mi taupátia?
a)
b)
c)
d)

Alzheimer kór
Kortikobazalis degeneració
Kreutzfeld-Jakob kór
Parkinson kór

16. Milyen statégiai infarktus vezet vaszkuláris demenciához?a)
b)
c)
d)

a. thalamogeniculata (csak később)
domináns a. cerebri post. (látómező, hippocampus)
a. basilaris
a. thalamostriata (capsula interna)

17. Milyen liqoueltérés jellemző a bakteriális meningitisre?
a)
b)
c)
d)

sejtszaporulat
monocytaszám emelkedés
limfocitaszám emelkedés
polimorfonukleáris sejtszám emelkedés

18. C5-7 magasságban spinalis tumor okozza:
a)
b)
c)
d)

flaccid paraplegia (2 alsó végtag)
felső végtag perifériás, alsó végtag spasztikus parézise + vizelettartási zavar
flaccid tetraparézis + légzési elégtelenség
flaccid tetraplégia

19. Permanens vegetatív állapot létrejöhet ezek következtében:
a)
b)
c)
d)

kétoldali diffúz kérgi károsodás
mindkét oldali mély fehérállomány diffúz elváltozása
kétoldali mediális thalamuslágyulás
valamennyi fenti

20. SM első tüneteinek megjelenési ideje:
a) 50-55 év
b) 20-25 év
c) 15 év
21. Milyen betegségben nincs a liqourban sejtszám és összfehérje között disszociáció?
a)
b)
c)
d)

GB
Mononeuritis multiplex
SM
CID-P

22. Gerincvelői károsodás magasságát meghatározza:
a)
b)
c)
d)

fasciculatio a paretikus izmokban
vizeletretenció megléte
szegmentális érzészavar
piramisjel

23. Alzheimer kórra jellemző, kivéve:
a) korai, rövidtávú memóriazavarb) exekutív feunkciózavar
c) rigor
d) életrajzi memória késői károsodása
24. Akut traumás harántlézió tünetei a középső thorakális szakaszon. Tüntetei, kivéve:
a)
b)
c)
d)

paraplégia
érzészavar a bordaív magasságától distalisan
petyhüdt bénulás
stasztikus bénulás

25. A gerincvelő külső kompressziója cervicalis szakaszon. Első tünetek:
a)
b)
c)
d)

alsó végtagon
felső végtagon
nyakon
törzsön

26. Esszenciális tremor ( = familiáris tremor)
a)
b)
c)
d)

leggyakorib mozgászavar
soha nem okoz funkciózavart
soha nem öröklődik
soha nem jelent nehézséget a Parkinson kórtól való elkülönítése ( Parkinson:
csavaró mozgás, intenciós tremor, esszenciális: fel-le mozgás, nyugalmi tremor)

27. Meningeoma
a)
b)
c)
d)

nem okoz epilepsziát
sebészileg mindig eltávolítható
kezelése: műtét + irradiáció
kisméretű, tünetmentes daganat CT követése elég (inkább MR)

28. A jobb carotis interna területén TIA tünetei:
a) bal hemiparézis, jobb oldali amarosis fugax
b) bal hemiparézis, bal oldali amarosis fugax
c) bal hemiparézis, jobb kéz zsibbadása
29. Parkinson kór első tünete:
a) féloladli nyugalmi tremor
b) kétoldali tremor
c) orthostaticus hipotenzió
30. Láz, tudatzavar, epilepsziás roham:
a) bakteriális meningitis
b) herpes encephalitis
c) agytályogd) mindhárom
31. Carpalis alagít szidróma kezdeti tünete: (fiziológiásan terhességben)
a) csomók a csukló magasságában
b) éjszakai fájdalom és zsibbadás
32. Multiszisztémás atrófiában hol található meg a zárványtest?
a)
b)
c)
d)

Purkinje sejtekben
Gerincvelői motoneuronokban (amiotrófia)
Substantia nigrában Lewy testek (Parkinson kór)
Oligodendrogliákban Papp-Lantos testek

33. Liquor felszívódási elégtelenséget okoz
a) kamrába törő vérzés
b) normál nyomású hydrocephalus
c) meningeoma
34. Miért életveszélyes a status epilepticus?
a)
b)
c)
d)

kimeríti a szívizmot és a légzőizmokat
agyödéma miatt beékelődés alakulhat ki (←hipoxia)
tartós zavartságot okoz
apalliumos állapotot hoz létre

35. Wallenberg szindróma tünetei:
a)
b)
c)
d)

nystagmus (vestibularis magvak érintettek → hányás, sédülés)
ataxia
hemiarézis
Horner-triász

36. Carotis interna occlusio tünetei:
a)
b)
c)
d)

tünetmentes
TIA
Fokozatosan súlyosbodnak
mindegyik