Betekintés: Az ECDL vizsga feladatai, 1. rész

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
Európai Számítógép-használói Jogosítvány

ECDL
Bevezetés

Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány magyarországi megszerzésének lehetőségével alkalom nyílt arra, hogy bárki lemérje mennyire jártas a számítógépek, ill. számítógépes programok használatában. A sikeres vizsgázó egy olyan, európai szinten elfogadott bizonyítványhoz jut, mellyel igazolja, hogy képes a mai modern társadalmak működéséhez elengedhetetlen számítógépek, ill. számítógépes programok kezelésére, képes tudását állandóan megújítani és azt munkája során hatékonyan felhasználni. A jogosítvány megszerzéséhez hét modulból szükséges vizsgát tenni. A hét vizsgát az első vizsga megkezdésétől számított legfeljebb 3 éven belül kell letenni. A modulok lefedik a számítógép-használat általános területeit. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Információ-technológiai alapismeretek Operációs rendszerek és fájl-kezelés Szövegszerkesztés Táblázatkezelés Adatbázis-kezelés Prezentáció és grafika Információs hálózati szolgáltatások

A Számítógép-használói Jogosítvány további jellemzői – A modulok anyagából tetszőleges sorrendben és időpontban lehet vizsgázni. – Tanfolyamon részt venni nem kötelező, önálló felkészülés után is tehető vizsga. – Program- és gyártófüggetlenség. – Minden vizsgaközpont a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság folyamatos ellenőrzése mellett működik. – Az Európai Unió tervei szerint 2001-ig a jogosítvány érvényes és elfogadott lesz az Unió minden országában. Mivel egy felhasználótól gyakorlati ismereteket várnak el, azaz hogy kezelni tudja a programokat, a vizsgák is gyakorlati jellegűek. Nincsenek elméleti kérdések, mindent a gép mellett kell csinálni. Kivételt képez az első modul, mely tisztán elméleti, tehát írásban megoldandó tesztsort tartalmaz. Olyan általános ismereteket mér le, melyek nagyobb részben mindenki előtt ismertek már, így a vizsgák között a legkönnyebbnek is tartható. Egyszerűen, közérthetően megfogalmazott kérdésekre kell hosszabb-rövidebb válaszokat adni. A bizonyítvány megszerzésének menete Az első vizsgára való jelentkezéskor a jelölt valamely akkreditált vizsgaközpontban regisztráltatja magát. Ekkor kapja meg azt a vizsgakártyát, amelyre minden sikeres vizsgát rávezetnek. Amikor a kártya betelt, az NJSZT ECDL Irodája ez alapján állítja ki részére az ECDL bizonyítványt. A vizsgák A vizsgaközpontnak megfelelő hardvert, szoftvert és nyomtatót kell a vizsgázó rendelkezésére bocsátani. Az eszközök működését a vizsga előtt ellenőrizni kell. Minden vizsgarésznek meghatározott értékelési irányelvei vannak. A vizsgáztató ellenőrzi a válaszokat és a nemzetközileg meghatározott irányelveknek megfelelően pontozza őket. A válaszokat bizonyos tűréshatárok alkalmazásával értékelik. A vizsga befejezésekor minden feladatlapot, floppy lemezt, választ, a piszkozatokkal együtt át kell adni a vizsgáztatónak. Kérdések, floppy lemezek vagy kérdőívek nem maradhatnak a vizsgázóknál. BEVEZETÉS IECDL
Az ECDL feladatgyűjtemény

Európai Számítógép-használói Jogosítvány

A feladatgyűjtemény célja, hogy a vizsgára jelentkező a vizsga előtt képet kaphasson arról, hogy milyen ismeretekkel kell rendelkeznie a bizonyítvány megszerzéséhez, ill. hogy a felkészülés során önállóan is lemérhesse tudását. Nagyon lényeges: A vizsgán azok a kérdések és feladatok szerepelnek, amelyek ebben a kiadványban megtalálhatók. A vizsgakérdések a jövőben folyamatosan aktualizálásra kerülnek. Ez nem is lehetne másképp, hiszen a számítógépek és rendszerek fejlődésével az első modul kérdéssora elég hamar elavulttá válna. A többi modul esetében a gyakorlati életben a számítógép használat igényesebbé válásával, illetve a felhasználókkal szemben támasztott követelmények változásával fog módosulni a vizsgafeladatok köre is. Célunk, hogy a jogosítványt megszerezni kívánók tudását mindig az aktuálisan elvárható és elérhető ismeretekhez igazítsuk.

A könyvben tehát megtalálja minden modul minden feladatát, a szükséges ismereteket és az értékelési irányelveket is. Jelen kiadásban igyekeztünk kijavítani azokat a kisebb-nagyobb hibákat, melyek az előző kiadásba akaratlanul is belekerültek. Segítségünkre volt ebben a munkában mindenki, aki észrevételeit eljuttatta a kiadóhoz, illetve közvetlenül az NJSZT-hez, és akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. Külön köszönet illeti az alábbi ECDL vizsgaközpontok munkatársait: ControllTraining Továbbképző Központ, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Műszertechnika Oktatás Kft.
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
A 2. és 3. modul feladatainak jobb átláthatóságát segítik az ezekben a fejezetekben alkalmazott jelek:     i alapszintű műveletek. A ilyen feladatokat 90%-ban helyesen kell megoldani. emelt szintű műveletek. A ilyen feladatokat legalább 50%-ban kell teljesíteni. tiltott műveletek. A ilyen módon jelölt műveletek használata sikertelen vizsgát eredményez. mentés floppy lemezre. Az ilyen módon jelölt feladatoknál floppy lemezre kell mentést végezni. A mentés alapszintű feladat () információ. Tájékoztató adatok a feladat megoldásához.

Néhány ajánlott könyv a felkészüléshez: Váradi Zsolt: Amit az MS-DOS-ról tudni érdemes (Műszaki Könyvkiadó) MS-DOS 6.22 felhasználói szemmel (ComputerBooks) Windows 95 (ComputerBooks) Kiss Balázs: Windows NT 4.0 (Műszaki Könyvkiadó) Kiss Balázs: Windows NT 3.51 (Műszaki Könyvkiadó) Váradi Zsolt: Irodai feladatok megoldása Wordben és Excelben (Műszaki Könyvkiadó) Váradi Zsolt: Word praktikák (Műszaki Könyvkiadó) Rohanó embereknek: Word, Excel, Internet (Panem) Gerő Judit-Reich Gábor: Word 6 (ComputerBooks) Váradi Zsolt: Excel a gyakorlatban (Műszaki Könyvkiadó) Váradi Zsolt: Az Excel fortélyai (Műszaki Könyvkiadó) Gerő Judit: PowerPoint A felkészülést nagyon sok további, itt fel nem sorolt könyv is segítheti!

II

BEVEZETÉSEurópai Számítógép-használói Jogosítvány

ECDL

1. MODUL INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK

Az első modul tartalma Ez a modul hat részből áll. 1. Az információ-technológia alapfogalmai 2. Alkalmazások és a számítógép használata 3. Az információ-technológia és a társadalom 4. Adatbiztonság, szerzői jogok, törvények 5. Hardverek és rendszerszoftverek, munkakörnyezet 6. Hálózatok A vizsgafeladatok összeállításakor részenként egy-egy, tehát összesen hat kérdésre kell válaszolni.

Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz Az értékelésnél minden kérdés azonos súllyal esik latba. Az egyes válaszok helyességét százalékosan értékelik: pl. 25%-ig helyes vagy 100%-ig helyes. A vizsgázó akkor felel meg, ha legalább átlagosan 60%-os eredményt ér el. Ebben a modulban el kell fogadni az ÁLTALÁNOSSÁGBAN megfogalmazott válaszokat, beható ismeretekre rendszerint nincs szükség. A rendelkezésre álló idő 45 perc. A tesztek kitöltéséhez semmilyen segédeszköz nem használható.

INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 

1/1ECDL
Az információ-technológia alapfogalmai 1. Milyen PC-re illik a megnevezés: multimédiás PC?

Európai Számítógép-használói Jogosítvány

2. Soroljon fel három olyan területet, ahol a multimédia a leggyorsabban terjedt el! 3. Mi a különbség egy PC és egy multimédiás PC (MPC) között? 4. Hogyan segíti a multimédia az oktatást és a szórakozást? 5. Barátja multimédia kitet vásárolt. Milyen eszközök találhatók benne valószínűleg? 6. Milyen esetekben javasolná egy PC multimédiás géppé való fejlesztését és mikor nem? 7. Milyen szempontok alapján választja ki az ún. multimédiás hardver kiegészítőket? 8. Jellemezzen három multimédia eszközt! 9. Mennyiben segítheti egy utazási iroda munkáját a multimédia alkalmazása? 10. Milyen érveket hozna fel egy ingatlanforgalmazó cég vezetőjének, ha multimédiás kiegészítőket szeretne eladni neki? 11. Ön szerint a multimédiás alkalmazások futtatásához alkalmas PC csak a plusz kiegészítő elemek tekintetében tér el egy hagyományos géptől, vagy másban is? 12. Mennyiben más egy multimédiás játékprogram egy “normál” játékprogramnál? 13. Milyen Ön szerint egy multimédiás újság? 14. Írja le annak a számítógépnek a konfigurációját, ami alkalmas lehet egy CD-n lévő, filmrészleteket is tartalmazó anyag megtekintésére! 15. Mit jelent az, hogy multimédiás anyag? Egy ilyen anyag csak CD-n tárolható? 16. Milyen multimédiás perifériákat ismer? Csoportosítsa őket aszerint, hogy az adott hardver elem új eszközként szerepelhet-e egy multimédiás bővítésnél, vagy egy meglévő eszköz helyébe lép! 17. Mennyiben más egy olyan felhasználó számítógépe, aki nem multimédiázik és egy olyané, aki elsősorban multimédiás alkalmazások futtatására használja gépét? Milyen alkalmazások lehetnek ezek a “multimédiás alkalmazások”? 18. Ismerősét elkapta “multiméda láz”. Írja le, milyen eszközökkel kell felvérteznie számítógépét, hogy multimédiás anyagok lejátszásához maximálisan alkalmassá tegye? Milyen alkalmazásokra illik a multimédiás jelző? 19. Milyen eszközök, programok tesznek egy számítógépet mutimédiás számítógéppé? Indokolja meg válaszát! 20. Egy olyan előadáson kel
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


l részt vennie, ami a tájékoztató szerint multimédiás lesz. Mire számít? 21. Mi az oka annak, hogy sokak szerint a multimédiás számítógép elengedhetetlen része a CD-ROM? 22. Egy esetleges áramkimaradás okozhat-e adatvesztést számítógépéből? Röviden indokolja válaszát! 23. Mutassa be pár szóval a számítógép operatív memóriáját, vagyis a RAM-ot! 24. A RAM memória a számítógép egyik legfontosabb része. Milyen jellemzőit ismeri? 25. A számítógépes rendszer mely részei alkalmasak adattárolásra? 26. Szükség lehet-e a RAM nagyságának növelésére? Ha igen, mikor, ha nem, miért nem? 27. Soroljon fel három tipikus RAM méretet! Mi az előnye a nagyobb RAM-nak? 28. Milyen memória típusokat ismer? Mik a köztük lévő alapvető különbségek? 29. Működőképes-e egy számítógép RAM nélkül? Röviden indokolja válaszát! 30. Mit jelent a mentés és miért van rá szükség? 31. Ha Ön szövegszerkesztővel egy levelet ír, a levél, mint adat hol helyezkedik el mentés előtt és hol mentés után? 32. Miért szükséges memória a számítógép működéséhez? 33. Mire jó az UPS? Mi történik áramkimaradáskor működő UPS esetén? 1/2 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK Európai Számítógép-használói Jogosítvány

ECDL

34. Mi az oka annak, hogy a gép kikapcsolásakor a RAM tartalma elveszik? Mit kell tennie akkor, ha adatát később is használni szeretné? 35. Soroljon fel olyan eszközöket, ahol az információ huzamosabb ideig is eltárolható! Miért nem szerepelhet ebben a listában a RAM? 36. Hogyan értelmezi azt, hogy “ minden programnak van egy minimális RAM igénye”? Mi történik akkor, ha a PC ennél kevesebb vagy több RAM-ot tartalmaz? 37. Mi a különbség a memória és a háttértároló között? Legalább három jellemzőt említsen meg! 38. Mikor érdemes fontolóra vennie a RAM bővítését? Milyen szempontokat kell bővítéskor figyelembe vennie? 39. Ön szerint mikor szükségtelen a RAM memória bővítése? 40. Milyen jelek utalhatnak arra, hogy kevés a RAM? 41. Ha számítógépe a “Nincs elegendő memória” hibaüzenet adja, vajon ez annak a jele, hogy elérkezett az idő plusz memória beépítésére? Indokolja meg válaszát! 42. Mi az adat legkisebb egysége? Mit jelent a kilobyte? 43. Hogyan mérjük a memória nagyságát? Az Ön nevének tárolásához mennyi memória szükséges? 44. Mit jelent a bit és mi a szerepe? 45. Sorolja fel az információ mértékegységeit, adja meg a váltószámokat is! 46. Mennyi karakter tárolására elegendő 3072 byte? Mennyi ez megabyte-ban? 47. Jelölje az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! a. A bit az információ legkisebb egysége, 8 különböző értéket vehet fel. b. 16 bit egyenlő 2 byte-tal c. A bit a Binary Digit rövidítése 48. Melyik nagyobb és miért? 1 Mbyte 1024 bit 49. Melyik nagyobb és miért? 1000 bit 1 Kbyte 50. Melyik nagyobb és miért? 1 Gbyte 100 Mbyte 51. Melyik nagyobb és miért? 72 bit 9 byte 52. Melyik nagyobb és miért? 1 Gbyte 1000 Mbyte 53. Melyik nagyobb és miért? 65537 bit 1 Kbyte 54. Melyik nagyobb és miért? 40 bit 5 byte 55. Melyik nagyobb és miért? 48 bit 5 byte 56. Melyik nagyobb és miért? 25 Kbyte 256000 byte 57. Melyik nagyobb és miért? 1 bit 0,1 byte 58. Melyik nagyobb és miért? 6144 byte 5 Kbyte 59. Melyik nagyobb és miért? 1 Mbyte 10000001 byte INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK  1/3ECDL
60. Melyik nagyobb és miért? 8500 bit 1 Kbyte 61. Mi az a tárolóegység, aminek értéke 0 és 1 lehet? Hány ilyen egység tesz ki egy szót (word)? 62. Milyen főbb programtípusokat ismer? Írjon példákat is!

Európai Számítógép-használói Jogosítvány

63. Hogyan jön létre a számítógépes program? Milyen programozási nyelveket ismer? 64. Mi az előnye/hátránya egy egyedi programnak szemben a milliós nagyságrendben eladott alkalmazásokkal? 65. Miként értelmezi azt, hogy programnak és hardvernek illeszkednie kell egymáshoz? 66. Mit jelent a kompatibilitás a programok esetében? 67. Mi a program és hol kerül tárolásra? 68. Mi történik, amikor “futtat” egy programot? 69. Hogyan kerülhet fel egy program a PC-re? Mitől függ az, hogy egy számítógép mennyi programot tárolhat? 70. Van-e különbség program és szoftver között? Mit jelent, mire utal a program verziószáma? Nevezze meg az Ön által használt programok verziószámát! 71. Igaz-e, hogy a számítógép program nélkül nem tudna gondolkodni? 72. Mi a szerepe a programoknak a számítógépes rendszerben? 73. Mit jelent a program frissítése? 74. Táblázatkezelő programja hol helyezkedik el indítása előtt, működés közben, illetve a programból való kilépés után? 75. Véleményezze az alábbi állítást: A program tulajdonképpen nem más, mint parancs
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ok sorozata, amely végrehajtáskor mindig a merevlemezen, floppy lemezen vagy CD-n található. 76. Véleményezze az alábbi állítást: Program nélkül a számítógép nem lenne használható feladatok megoldására, hiszen a program működteti magát a gépet. 77. Mi a különbség hardver és szoftver között? Mi kettejük kapcsolata? 78. Próbálja megmagyarázni, mit csinál a program a számítógépben! 79. Ön szerint mennyire fontos a program szerepe a számítógépes rendszerben? Hogyan jön létre a program? 80. Honnan tudja a számítógép, milyen utasításokat kell végrehajtania? 81. Egy felhasználói program az esetek többségében egy, vagy több fájlból áll? Miért? 82. Hány byte-ból állhat egy fájl minimum és maximum? 83. Milyen nagyságúak lehetnek az alábbiak ? Adjon meg egy-egy példát! RAM: Videó kártyán lévő RAM: floppy lemez: adatállomány: CD-ROM: 84. Milyen nagyságúak lehetnek az alábbiak byte-ban? Adjon meg egy-egy példát! karakter: fájl: rekord: adatállomány: RAM memória: 85. Tegye növekvő sorrendbe a következőket bit szerint: 1. Az ASCII kódtábla karaktereinek száma 2. 16 byte 1/4 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK Európai Számítógép-használói Jogosítvány

ECDL

3. Pixelek száma VGA felbontás esetén 4. 1040 bit 5. Az 5.25-ös HD-s lemez tárolókapacitása 6. 1300 byte 86. Mennyi byte-ban? 8000 bit 640 Kbyte RAM-ban tárolható karakterek száma: Egy karakter: Egy fájl minimális nagysága: 87. Párosítsa a következőket! 1. 1,44 a. modem 2. 256 b. printer 3. 28800 c. monitor 4. 14 d. ASCII kódtábla 5. 800 e. floppy lemez 88. Mondjon egy olyan esetet, amikor nem javasolna GUI használatot. Indokolja is meg válaszát! 89. Mikor javasolná grafikus alapú programok használatát, illetve áttérést az ilyen programokra? 90. Ön szerint könnyebb megtanulni egy új grafikus alapú programot egy másik ismerete után, vagy nem? Miért? 91. Mit jelent az, hogy egy program Windows-os? Menyiben különbözik egy Windows-os program egy nemWindows-ostól? 92. A Windows milyen elemei segítik a gyorsabb parancskiadást és tájékozódást egy programon belül? 93. Milyen ikonokat ismer a Windows alatt? Mennyiben segítik az ikonok a számítógéppel való munkát? 94. Gyorsabb-e Ön szerint a munka egy Windows-os környezetben, mint egy DOS-osban azonos gépet feltételezve? Indokoljon is! 95. A Word for Windows programnévben mire utal a for Windows megjelölés? Mennyiben lesz más egy ilyen program használata, mint a Word for DOS-os társáé? 96. Ön szerint mennyiben könnyíti meg a grafikus környezet egy program hatékony használatát? 97. Írja le saját szavaival a GUI fogalmát? 98. Hasonlítson össze egy grafikus és egy karakteres felületű programot! 99. Ön inkább grafikus vagy karakteres felületű programokkal dolgozik szívesebben? Indokolja válaszát! 100.Hogyan győzné meg kollégáit a grafikus alapú programokra történő áttérésre, ha a hardver feltételek egyébként adottak? 101. Mit jelent az, hogy a Windows alapú programok szabványos kezelőfelülettel rendelkeznek? 102. Mennyiben könnyebb egy grafikus felületű program megtanulása, ha már ismer egy más ilyen felületű programot? 103. Milyen előnyei vannak a karakteres felületnek a grafikussal szemben? 104. Az alábbiak közül mely állítások igazak a grafikus és melyek a karakteres felületre? a. A parancsok kiadása ikonokon keresztül történik. b. Jó minőségű grafikus megjelenítő ajánlott hozzá. c. Felbontását pixel pontban adjuk meg. d. A felhasználónak parancsokat kell begépelnie a műveletek végrehajtásához. e. Ilyenek voltak a legelső programok. 105. Mik lehetnek az alapvető különbségek egy karakteres és egy grafikus felületű szövegszerkesztő program között? 106. Mik lehetnek az alapvető különbségek egy karakteres és egy grafikus felületű adatbázis kezelő program között? 107. Mennyiben befolyásolja a számítógéppel való munkát az hogy grafikus, vagy karakteres interfészt használ? Indokolja meg válaszát! INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK  1/5ECDL
108. Mi a szerepe a RAM-nak és a háttértárolóknak?

Európai Számítógép-használói Jogosítvány

109. Hogyan kerülhet adat a memóriába és hogyan háttértárolóra? 110. Hogyan lehet a memóriában lévő adatot törölni? Mi történik, ha háttértárolóról töröl adatot? 111. Hasonlítsa össze a RAM-ot egy háttértárolóval, funkciójuk, tárolókapacitásuk és gyorsaságuk tekintetében! 112. Milyen nagyságú RAM-ot és milyen tárolókapacitású merevlemezt építenie számítógépébe és miért? 113. Mikor kerül egy program a memóriába és mikor törlődik onnan? Mi a szerepe a háttértárolóknak? 114. Mit jelent az, hogy a floppy lemez mágneses elven működő tároló, a RA
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


M viszont nem? Fejtse ki bővebben válaszát! 115. Mi a szerepe a RAM-nak és a szalagegységnek az adatfeldolgozás során? 116. Mennyire fontos a floppy meghajtó szerepe a számítógépes rendszerben? Mire jó a RAM? 117. Hogyan “dolgozik együtt” a RAM memória és valamely mágneses háttértároló? 118. A számítógépes rendszer működésének mely fázisában van szükség a RAM-ra, illetve a háttértárolók valamelyikére? Indokolja válaszát! 119. Milyen szerepe van a RAM-nak és a floppy lemeznek a számítógépes rendszer működése során? 120. Bár mindkettő adatokat tárol, mégis alapvetően különböznek egymástól: a RAM és a merevlemez. Fejtse ki a két eszköz szerepét, a köztük lévő különbségeket! 121. Milyen szerepet játszik a RAM és egy Ön által választott egyik mágneses háttértároló a tárolás és adatfeldolgozás műveleteiben? 122. Miért fontos a RAM és miért fontosak a mágneses háttértárolók a számítógépes rendszerben? Fejtse ki bővebben válaszát! 123. Ön szerint működőképes-e egy számítógép RAM, illetve mágneses háttértároló nélkül? Ha igen, mennyiben? Indokolja meg válaszát! 124. Mi történik akkor, ha egy számítógépben csökkentjük a RAM méretét és kisebb merevlemezt építünk bele? Válaszából derüljön ki a két eszköz szerepe is! 125. Véleményezze a következő állítást: A RAM szerepe ugyanolyan fontos, mint a háttértárolóké. Indokolja meg válaszát! 126. Hasonlítsa össze a RAM, a winchester és a floppy meghajtó szerepét! 127. Az adatok mikor és hogyan kerülhetnek az operatív memóriába, illetve a háttértárolókra? Mi történik a számítógép kikapcsolásakor? 128. Írja le a boot folyamatot! 129. Hogyan nevezzük a számítógép bekapcsolása és az operációs rendszer bejelentkezése közti folyamatot? Milyen hibák történhetnek ezalatt a folyamat alatt? 130. Mi a BIOS és mi a szerepe a boot-olásban? 131. Mi a rendszerlemez, mire és mikor használható? 132. Mi a teendője akkor, ha a boot-olás során az operációs rendszer hibájára utaló üzenet jelenik meg képernyőjén? 133. Mi történik akkor, ha egy floppy lemezt a gépben hagyva indítja újra a rendszert? Válaszát indokolja részletesen! 134. Szükség van-e boot lemezre egy számítógép használata során? 135. Mikor lehet szüksége egy olyan floppy lemezre, amin rajta van a rendszer? Mikor történik meg a rendszer memóriába töltése? 136. Miért van szükség rendszerlemezre? Hogyan használható a rendszerlemez? 137. Mi a BIOS Setup szerepe/funkciója? Mikor szükséges a módosítása? 138. A számítógép bekapcsolása után mitől függ az, hogy melyik lemezről történik meg az operációs rendszer betöltése? Mi történik a rendszer betöltése előtt és utána? 139. Mi a különbség a hidegstart és a melegstart között? Mikor lehet szüksége egy olyan floppy lemezre, amin rajta van a rendszer? 1/6 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK Európai Számítógép-használói Jogosítvány

ECDL

140. Mikor játszódik le a boot-olási folyamat? Írja le mi történik a folyamat alatt! 141. Írja le saját szavaival vagy készítsen folyamatábrát, hogy mi történik a számítógép bekapcsolásakor! 142. Milyen folyamatok játszódnak le az operációs rendszer aktív állapotba kerüléséig? 143. Mi a boot-olás, mikor játszódik le, mi a teendő, ha nem jár sikerrel? 144. Mi történik akkor, ha számítógépét kikapcsolja, majd néhány másodperc után újra bekapcsolja? Írja le részletesen a folyamatot! 145. Számítógépe Reset gombjával a rendszer újraindítható. Mit jelent ez egész pontosan? Írja le milyen hibalehetőségek adódhatnak a rendszerindítás alatt és azt is, hogyan háríthatók el! 146. Hogyan és mikor kerül az operációs rendszer a memóriába? Hogyan nevezik ezt a folyamatot? Jellemezze minél részletesebben! 147. Mit nevezünk boot folyamatnak? Mi a szerepe a rendszer működése szempontjából? 148. Mit jelent a hardver kompatibilitás? Mi a szerepe bővítéskor? 149. Az alábbiak közül jelölje azokat, amelyek a számítógép alkatrészek szabványos voltának következtében igazak: a. minden program futtatható minden számítógépen b. a számítógép alkatrészek viszonylag olcsók c. a számítógép teljesítményének növelése könnyen megoldható d. az alkalmazott szoftvernek ki kell tudni használni a meglévő hardver feltételeket. 150. Ön szerint mikor érdemes egy számítógépet bővíteni? Mit jelent tulajdonképpen a bővítés? 151. Ön szerint a számítógépek szabványos elemekből épülnek fel, vagy sem? Ha igen, mit tesz ez lehetővé? 152. Milyen választási lehetőségei vannak akkor, ha azt tapasztalja, hogy régi számítógépe teljesítménye nem elegendő, az újabb programokat csak lassan és nehézkesen futtatja? Fejtse ki részlet
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


esen válaszát! 153. Vajon az egyetlen lehetőség új számítógép beszerzése, ha a régi már nem megfelelő feladatai ellátására, vagy más lehetőségei is vannak? Indokolja meg válaszát! Ha válasza igen, fejtse ki azt is, mi teszi ezt lehetővé? 154. Milyen hátrányai lennének annak, ha a számítógép elemei nem lennének szabványosak? 155. Otthoni és munkahelyi számítógépe nem teljesen azonos felépítésű. Milyen elemeket használhatna fel munkahelyi számítógépéből egy esetleges selejtezés során? Indokolja meg válaszát, írjon példát! 156. Sorolja fel számítógépe azon elemeit, amelyek nem bővíthetők! Mi a szerepe a bővítésnek és melyek a korlátai? 157. Magyarázza meg a bővítés és kompatibilitás fogalmát! Ön mikor bővítené számítógépét? 158. Mit mérlegel akkor, amikor egy új számítógép vásárlása, vagy a régi bővítése mellett dönt? Milyen korlátai vannak a bővítésnek? 159. Mi vezethet oda, hogy egy cég a számítógépei bővítését kívánja elvégezni? Mit jelenthet ez konkrétan? 160. Mi a főkönyvtár és az alkönyvtár, mi a szerepük? 161. Mi a fájl, milyen fájltípusokat ismer? Soroljon fel négyet! 162. Milyen módon tárolhatók és hogyan rendszerezhetők a számítógépen tárolt adatok? 163. Hogyan segítik a könyvtárak az adatok és programok rendszerezését? 164. Milyen szerepe van a könyvtárszerkezetnek az adatok tárolásában? 165. Hogyan biztosítható az, hogy adatait gyorsan megtalálja számítógépén? 166. Miben tér el egymástól egy programfájl és egy adatfájl? Mi a könyvtár? 167. Miért hierarchikus rendszer a könyvtárszerkezet? 168. Milyen analógiát tudna felhozni a fájlok és könyvtárak fogalmának megvilágítására? 169. Mit tesz lehetővé a lemezen kialakított könyvtárszerkezet? Mi a főkönyvtár? INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK  1/7ECDL

Európai Számítógép-használói Jogosítvány

170. Hogyan magyarázná meg a fájl fogalmát? Mennyiben fontos egy felhasználónak ismernie számítógépe könyvtárszerkezetét? 171. Hogyan magyarázná meg a könyvtár fogalmát? Próbálja úgy körülírni a fájl fogalmát, hogy az egy laikus számára is érthető legyen! 172. Mi a szerepe a fájloknak, miért van szükség rendszerezésükre? Hogyan rendszerezhetők? 173. Hol találhatók a fájlok és hol a könyvtárak? Mit jellemez és mire alkalmas egy könyvtárszerkezet? 174. Mi a különbség fájl és könyvtár között? Mi a különbség egyes típusaik között? 175. Mi a kapcsolat egy program és a fájlok, könyvtárak között? 176. Mit jelent az, hogy minden fájlnak van formátuma? 177. Írjon le három jellemzőt, amelyek egy fájlt és három másikat, amelyek egy könyvtárat jellemeznek! 178. Milyen módon tárolja az Ön által ismert operációs rendszer az adatokat a lemezen? 179. Mire szolgálnak a könyvtárak? Mi a kapcsolatuk a fájlokkal? Fejtse ki röviden válaszát! 180. Soroljon fel három olyan tényezőt, melyek befolyásolják a számítógép sebességét! 181. Az alábbiak közül melyek nem befolyásolják a számítógép sebességét ? a. monitor b. CPU c. printer d. a RAM nagysága e. órajel 182. Az alábbiak közül melyek nem befolyásolják a számítógép sebességét ? a. billentyűzet b. mikroprocesszor c. merevlemez nagysága d. a RAM nagysága e. órajel 183. Ha nem szoftveres úton szeretné növelni számítógépe sebességét, mit cserélne, mit bővítene? 184. Gyorsabb-e egy gép, ha több benne a RAM? nagyobb a merevlemeze? márkás billentyűzet tartozik hozzá? 185. Mikor gyorsabb egy gép a. ha van hozzá floppy meghajtó b. ha kevesebb memória van benne c. ha tartozik hozzá modem d. ha multimédiás e. egyik sem a fentiek közül 186. Gyorsabb egy gép a. ha nagyobb az órajele b. ha több RAM tartozik hozzá c. ha tartozik hozzá modem d. ha mono monitora van. e. egyik sem a fentiek közül 187. Jelölje meg az alábbiak közül azokat, melyek a számítógép teljesítményére hatással vannak! cache, FDD, CPU, RAM, videokártya, a ház, a párhuzamos portok száma, a soros portok száma 188. Melyek azon részei számítógépének, melyek cseréjével/bővítésével a sebesség nem növekedne? 189. Milyen hardver változtatásokat javasolna annak a felhasználónak, aki arra panaszkodik, hogy lassú a számítógépe? 190. Milyen bővítésekkel tehető gyorsabbá egy számítógép? 191. Hogyan jellemzik egy merevlemez tárolókapacitását. Írjon példákat is! 192. Hogyan jellemezhető egy floppy lemez tárolókapacitása? Írjon példákat is! 193. Mi a különbség a megabyte és a gigabyte között? Hány karakter tárolására elegendő 1 gigabyte? 1/8 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK Európai Számítógép-használói Jogosítvány

ECDL

194. Mi a különbség a megabyte é
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


s a gigabyte között? Hány karakter tárolására elegendő 1 megabyte? 195. Minek a jellemzésére használjuk a megabyte és gigabyte megnevezéseket? Hány megabyte egy gigabyte? 196. Mit jelent az, hogy egy winchester 2,1 Gbyte-os? Írja le, hogyan számítaná ki, hogy 2,1 Gb hány megabytetal egyenlő! 197. Mit jelent az, hogy egy winchester 850 Mbyte-os? Írja le, hogyan számítaná ki, hogy 850 Mbyte hány gigabyte-tal egyenlő! 198. Egy megabyte hozzávetőlegesen mennyi adat tárolására elegendő? Milyen tipikus merevlemez kapacitásokat ismer? Soroljon fel hármat! 199. Miben mérik a videokártyán lévő RAM nagyságát? Soroljon fel néhány jellemző RAM méretet! 200. Milyen, a kilobyte-nál nagyobb egységeit ismeri az adatnak? Nevezzen meg kettőt és adja meg a köztük lévő eltérést is! 201. Ön szerint mennyi adat tárolása lehetséges egy átlagos CD-ROM-on? Hányszorosa ez egy floppy lemezen tárolható adatok mennyiségének? Indokolja meg válaszát! 202. Milyen mértékegységeit ismeri az adatnak, melyekkel egy streamer cartridge tárolókapacitását jellemezni szokták? 1 ilyen egységet váltson át byte-ra! 203. Hogyan adható meg a számítógép fő memóriájának nagysága? Milyen nagyobb egységét ismeri az adatnak? Adja meg a váltószámot is! 204. Mit jelentenek a Gb és Mb rövidítések? Hol és mire használatosak? 205. Mi az adat mértékegysége? Melyek az Ön által ismert legnagyobb egységei? 206. Hogyan tudná egyszerűbben kifejezni a következő mennyiségeket: 1024 Kbyte 1024*1024*1024 byte 207. Hogyan tudná egyszerűbben kifejezni a 1024*1024 byte mennyiséget? Milyen nagyobb egységre váltható át? 208. Egészítse ki a következő mondatokat! A memória nagyságát .................... mérjük. Az adat ezt követő legnagyobb egysége a ...................... 209. Egészítse ki a következő mondatokat! 8 bit tesz ki egy byte-ot, 1024*1024 byte egyenlő egy ........................., melyből 1024 egyenlő egy .............. 210. Egészítse ki a következő mondatokat! 1024*1024*1024 byte egyenlő egy ................................. Ez az egység 1024-szerese a ................-nak/-nek. 211. Magyarázza meg röviden, mi a különbség rekord és fájl között? 212. Magyarázza meg röviden, mi a különbség mező és mezőazonosító között? 213. Magyarázza meg röviden, mi a különbség mező és rekord között? 214. Magyarázza meg röviden, mi a különbség rekord és fejlécrekord között? 215. Magyarázza meg a röviden a következő fogalmakat: FÁJL, KARAKTER 216. Magyarázza meg a röviden a következő fogalmakat: REKORD, FIELD (MEZŐ) 217. Magyarázza meg a röviden a következő fogalmakat: ADATBÁZIS, FÁJL 218. Magyarázza meg a röviden a következő fogalmakat: ADATBÁZIS, FIELD (MEZŐ) 219. Minek a megfogalmazásai a következők: Adatállományban az egy tételről szóló összes információ. Betű, szám vagy speciális jel. 220. Minek a megfogalmazásai a következők: Integrált adatállományok és kapcsolataik együttese információ igény kielégítésére. Adatállományban az egy tételről szóló összes információ. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK  1/9ECDL
221. Melyik nagyobb és miért? FÁJL - ADATBÁZIS 222. Melyik nagyobb és miért? KARAKTER - FIELD

Európai Számítógép-használói Jogosítvány

223. Készítsen el egy olyan táblázatot, ahol megjelöl egy rekordot és egy mezőt! 224. Készítsen el egy olyan táblázatot, ahol megjelöl egy rekordot és egy karaktert! 225. Készítsen el egy olyan táblázatot, ahol megjelöl egy mezőt és egy karaktert! 226. Alkosson indokolható párokat az alábbiakból! Adja meg az indoklást is! a. mező b. rekord c. könyvtár d. fájl 227. Soroljon fel kettő fájl- és kettő mezőtípust! Mi a különbség a fájl és a mező között? 228. Minek a típusai a következők? Adja meg definícióikat is! numerikus, alfanumerikus, dátum, boolean: program, adat, kép, hang: 229. Minek a jellemzésére használhatók a következők? Adja meg a két definíciót is! formátum, elérési út, index: típus, hossz, index: 230. Mikhez tartoznak az alábbi fogalmak? Adja meg a két definíciót is! elérési út, név, formátum: fejléc, mezők: 231. Jelölje az igaz állításokat! a. A multimédia nem igényel erős hardvert. b. A multimédia nem használható CD-ROM olvasó nélkül. c. A multimédia elsősorban CAD tervezésre használható. d. A hangos mozgóképeket is tartalmazó játék multimédiás játék. e. Multimédia csak a Macintosh gépeken használható. f. Léteznek multimédiás bemutató szoftverek is. 232. Jelölje az igaz állításokat! a. Egy videokonferencia program multimédiás alkalmazás. b. Minden prezentációs szoftver multimédiás alkalmazás. c. A multimédia hatékonyan alkalmazható animációs filmek készítésénél. d. Az a számítógép a mult
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


imédiás számítógép, amiben CD-ROM meghajtó van beépítve. e. A multiméda mozgóképes enciklopédiát vagy látványos játékprogramokat jelent. f. Hangkártya nem szükséges egy multimédiás anyag lejátszásához. 233. Jelölje az igaz állításokat! a. A multimédia az, amikor a számítógépből hang jön ki. b. A prezentáció készítő programok némelyike multimédiás lehetőségeket is biztosít. c. A multimédiás dokumentum nem tartalmaz szöveget. d. Multimédiás programok megjelenítéséhez multimédiás számítógépre van szükség. e. A multimédia nemcsak CD-ROM -on tárolható, hanem más tárolón is. f. A multimédia tipikus alkalmazásai közé tartoznak a játék-, könyvelő- és oktatóprogramok. 234. Jelölje az igaz állításokat! a. A hangos mozgóképeket is tartalmazó játék multimédiás játék. b. Egy videokonferencia program multimédiás alkalmazás. c. A multimédiás dokumentum képet, hangot, mozgóképet tartalmazhat vegyesen is, de szöveget nem. Ha szöveget is tartalmaz, akkor az már nem multimédiás dokumentum. d. A multimédiának fontos szerep jut az oktatásban. e. Multimédia alkalmazásával számítógépünk sokoldalúbbá tehető. f. A multimédiás gép egyik jellemzője, hogy tartozik hozzá modem. 235. Jelölje az igaz állításokat! a. Multimédia csak oktatásra és szórakozásra használható. b. Egy laptop gép nem lehet multimédiás. 1/10 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK Európai Számítógép-használói Jogosítvány c. Egy számítógép elsősorban a multimédiás kiegészítőktől válik multimédiás számítógéppé. d. A multimédiás gép egyik jellemzője, hogy tartozik hozzá hangkártya. e. Multimédiára mindenkinek szüksége van. f. Az a program, ami CD-ROM-on van, multimédiás.

ECDL

236. Jelölje az igaz állításokat! a. A multimédiás dokumentum képet, hangot, mozgóképet tartalmazhat vegyesen is, de szöveget nem. b. Ha szöveget is tartalmaz, akkor az már nem multimédiás dokumentum. c. Multimédia nemcsak oktatásra és szórakozásra használható. d. Egy laptop gép is lehet multimédiás. e. A multimédia tipikus alkalmazásai közé tartoznak a játék-, rendszer- és oktatóprogramok. 237. Jelölje az igaz állításokat! a. A multimédiás gép egyik jellemzője, hogy tartozik hozzá szkenner. b. Az operációs rendszerek nagy része multimédiás. c. Egy multimédiás számítógéppel egy audio CD is lejátszható. d. A multimédia az asztali gépek területe, laptop nem szerelhető fel multimédiás kiegészítőkkel. e. A multimédiás dokumentum nem tartalmaz szöveget. f. Az Internethez nem kell multimédiás számítógép. 238. Jelölje az igaz állításokat! a. Multimédia nélkül ma már a komolyabb ügyviteli alkalmazások sem használhatók. b. Az Internet csak multimédiás géppel érhető el. c. Egy videokonferencia program multimédiás alkalmazás. d. Multimédia használatához egy adott operációs rendszerre van szükség. e. A multimédia hatékonyan alkalmazható az oktatásban. f. Még egy laptop gép is lehet multimédiás. 239. Jelölje az igaz állításokat! a. A multimédia szabvány az operációs rendszert is előírja. b. Egy könyvelői program messzemenőkig ki tudja használni a multimédiás lehetőségeket. c. A multimédia erős hardvert igényel. d. A multimédiás géphez kell tartoznia kamerának is. e. Ha egy program CD-ROM-on vásárolható meg, akkor az multimédiás. f. A multiméda mozgóképes enciklopédiát vagy látványos játékprogramokat jelent. 240. Jelölje az igaz állításokat! a. Multimédia alatt mindenki mást ért, nem definiálható egyértelműen. b. Egy laptop nem tehető utólag multimédiássá. c. Multimédia nélkül ma már a komolyabb irodai csomagok sem használhatók. d. Multimédiára mindenkinek szüksége van. e. A multimédiás dokumentum képet, hangot, mozgóképet tartalmazhat vegyesen is, de szöveget nem. f. A multimédiás gép egyik jellemzője, hogy tartozik hozzá modem. 241. Jelölje a hamis állításokat! a. A multimédia az asztali gépek területe, laptop nem szerelhető fel multimédiás kiegészítőkkel. b. Az Internet csak multimédiás géppel érhető el. c. A multimédiás gép egyik jellemzője, hogy tartozik hozzá hangkártya. d. Minden prezentációs szoftver multimédiás alkalmazás. e. A multimédia használható CD-ROM olvasó nélkül. f. A multimédia szabvány az operációs rendszert is előírja. 242. Jelölje a hamis állításokat! a. Egy számítógép vagy multimédiás vagy nem; utólag már nem lehet multimédiássá tenni. b. Léteznek multimédiás prezentáció készítők. c. A multimédiás gépek egyik jellemzője, hogy tartozik hozzájuk egy gyors modem. d. Egy videokonferencia program nem számít multimédiás alkalmazásnak e. Egy vérbeli multimédiás program nem tartalmaz szöveget. f. A hangos mozgók
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


épeket is tartalmazó játék multimédiás játék. 243. Jelölje a hamis állításokat! a. A multimédia azt jelenti, hogy a számítógépen többféle operációs rendszer van. b. A multimédia lehetőségeit a legtöbb program már kihasználja, még a száraz számviteli alkalmazások is. c. A multimédia csak szórakozásra való d. Manapság az új gépek mindegyike multimédiás. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK  1/11ECDL

Európai Számítógép-használói Jogosítvány

e. A kamera multimédiás kiegészítő. f. Azoknak az alkalmazásoknak a neve, melyek nem multimédiásak, monomédia. 244. Jelölje a hamis állításokat! a. A multimédia többnyelvű szoftvert jelent. b. Egy multimédiás alkalmazásnak nem jellemzője a hang. c. Multimédiás gépnek azt a számítógépet hívják, aminek a monitora legalább 17" -es. d. A mutimédiás anyagok olyan terjedelmesek, hogy csak CD-ROM-on tárolhatók. e. Multimédiás szoftvereket már a 70-es években is tömegével adtak el. f. Nem igaz az, hogy mindenkinek szüksége van multimédiára. 245. Jelölje a hamis állításokat! a. A multimédia azt jelenti, hogy egy program többféle adattárolón is elhelyezhető, tárolható. b. A multimédiás számítógép az a számítógép, mely MMX processzorral van felszerelve. c. A számviteli programok nem multimédiásak. d. Multimédiás alkalmazások futtatásához nemcsak gyors processzor, hanem CD-ROM meghajtó is szükséges. e. A multimédia szabvány az operációs rendszert is előírja. f. Egy laptop gép is lehet multimédiás. 246. Jelölje a hamis állításokat! a. Multimédiás alkalmazások csak olyan számítógépen használhatók, melyhez színes monitor tartozik. b. Ha egy program CD-ROM-on vásárolható meg, akkor az multimédiás. c. Egy igazi multimédiás program nem tartalmaz szöveget. d. Az ún. videó CD-k mutimédiás anyagok. e. A multimédiás gép egyik jellemzője, hogy tartozik hozzá modem. f. Multimédiás anyagok csak az Interneten találhatók. 247. Jelölje a hamis állításokat! a. A multimédiás gép egyik jellemzője, hogy képes hangok megszólaltatására, tehát van benne hangkártya. b. Az Interneten nincsenek multimédiás anyagok. c. Multimédia csak akkor használható egy gépen, ha legalább 16 Mb RAM tartozik hozzá. d. Egy raktárkészlet nyilvántartó program valószínűleg nem multimédiás. e. Modem nélkül egy multimédiás gép nem használható. 248. Jelölje a hamis állításokat! a. A prezentációs szoftverek jól használhatják a multimédiát. b. A multimédiás anyagok általában CD-ROM-on férhetők hozzá. c. Egy videokonferencia program multimédiás alkalmazás. d. A multimédia nem tartalmaz szöveget. e. Egy számítógép utólag is multimédiássá tehető. 249. Jelölje a hamis állításokat! a. A multimédia többnyelvűséget jelent. b. Egy számítógép akkor multimédiás, ha tartalmaz CD-ROM olvasót, mivel a multimédia anyagok CDROM-on találhatók. c. A laptop számítógép is tartalmazhat CD-ROM meghajtót, a laptop is lehet multimédiás. d. Az e-mail programok általában kihasználják a multimédia lehetőségit. e. Egy multimédiás gépben legalább 16 Mb RAM-nak kell lennie. 250. Jelölje a hamis állításokat! a. A videó-klipet is tartalmazó anyag multimédia és akár e-mail-ben is elküldhető. b. Az operációs rendszerek általában multimédiás programok. c. Nem a modemtől lesz egy gép multimédiás. d. Az Internetről rengeteg multimédiás anyag tölthető le. e. A multimédia a 70-es évek elejétől kezdett el robbanásszerűen terjedni. 251. Jelölje a helyes állítást (állításokat)! a. Operációs rendszer nélkül más program sem használható a számítógépen. b. Az operációs rendszer betöltését hívják boot-olásnak. c. Az operációs rendszer meghatározza, hogy milyen programok használhatók a számítógépen és milyenek nem. d. Az operációs rendszer végzi a fájlok és könyvtárak kezelését. 252. Jelölje a helyes állítást (állításokat)! a. Egy számítógépen csak egy operációs rendszer lehet betölthető. 1/12 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK Európai Számítógép-használói Jogosítvány

ECDL

b. Az operációs rendszernek nem feladata a fájlkezelés, azt mindig egy célprogram végzi. c. Az operációs rendszer esetenként floppy lemezről is a memóriába tölthető. d. Minden operációs rendszer képes egyidejűleg több program futtatására is. 253. Jelölje a helyes állítást (állításokat)! a. Minden számítógépen kell lennie operációs rendszernek. b. Az operációs rendszer nem ugyanaz, mint a rendszer szoftver. c. Az operációs rendszer kezeli a csatlakoztatott perifériákat. d. Az operációs rendszer feladatai közé nem tartozik a könyvtárszerkezet karbantartása is. 254. Jelölje a helyes ál
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


lítást (állításokat)! a. A számítógép működése során az operációs rendszer mindvégig a memóriában van. b. Operációs rendszer nélkül még egy szövegszerkesztő programot sem lehetne használni. c. Azt a lemezt, amin megtalálható az operációs rendszer, illetve annak egy része, rendszer-lemeznek hívjuk. d. Az operációs rendszer kezeli a lemezeket, fájlokat és könyvtárakat, de a perifériák többségének kezelése nem az ő feladata. 255. Jelölje a helyes állítást (állításokat)! a. Az operációs rendszer nem program. b. Az operációs rendszer a gép bekapcsolásakor automatikusan a RAM-ba töltődik, mégpedig mindig valamelyik merevlemezről. c. Az operációs rendszer kezeli a csatlakoztatott perifériákat. d. Több operációs rendszer is létezik és ezek egymással kompatibilisek. 256. Jelölje a helyes állítást (állításokat)! a. Operációs rendszer nélkül nem minden program futtatható, csak a kisebb erőforrásokat igénylő alkalmazások. b. Az operációs rendszer a rendszer szoftverek kategóriájába tartozik. c. Az operációs rendszer végzi a floppy lemezen lévő fájlok kezelését. d. Az operációs rendszer felelős a perifériák kezeléséért. 257. Jelölje a helyes állítást (állításokat)! a. Az operációs rendszer teremt kapcsolatot a felhasználó és a számítógép között. b. Az operációs rendszer futtatja a programokat, alkalmazásokat. c. Az, hogy milyen operációs rendszert választunk tökéletesen mindegy, a meglévő programjainkat mindegyiknek kell tudni futtatnia. d. Ha a gép bekapcsolása után nem kerül fel az operációs rendszer a memóriába, a további munka sem lehetséges. 258. Jelölje a helyes állítást (állításokat)! a. Az operációs rendszer feladatai közé tartozik a könyvtárszerkezet karbantartása is. b. Egy operációs rendszernek nincs hardver igénye, bármilyen konfiguráción kell működnie. c. Az operációs rendszer meghatározza, milyen alkalmazásokat használhatunk majd a számítógépen. d. A számítógép bekapcsolásakor az operációs rendszer valamilyen háttértárolóról automatikusan a operatív memóriába kerül. 259. Jelölje a helyes állítást (állításokat)! a. Az operációs rendszer mindig elvégzi a floppy lemez ellenőrzését, vírusokat keresve. b. Az operációs rendszer általában a legelső program, ami betöltésre kerül. c. Ha az operációs rendszer betöltése nem sikeres, a gép hibaüzenet ír ki, de a munka tovább folytatható. d. Az operációs rendszer feladata a perifériák kezelése is. 260. Jelölje a helyes állítást (állításokat)! a. Az operációs rendszer nem cserélhető le egy másikra, csak speciális számítógépeken. b. A gép bekapcsolásakor a felhasználónak olyan parancsokat kell kiadni, amik betöltik az operációs rendszert a memóriába (boot-olás). c. Az operációs rendszer csak a fájl és könyvtárkezelést végzi. d. Az operációs rendszer a gép bekapcsolásakor automatikusan a RAM-ba töltődik, mégpedig általában a merevlemezről. 261. Jelölje a hamis állítást (állításokat)! a. Az operációs rendszer a gép bekapcsolásakor automatikusan a RAM-ba töltődik, mégpedig mindig valamelyik merevlemezről. b. Egy operációs rendszernek nincs hardver igénye, bármilyen konfiguráción kell működnie. c. Az operációs rendszer floppy lemezről nem tölthető a memóriába. d. Az operációs rendszer végzi a fájlok és könyvtárak kezelését. INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK  1/13ECDL

Európai Számítógép-használói Jogosítvány

262. Jelölje a hamis állítást (állításokat)! a. Az operációs rendszer a gép bekapcsolásakor automatikusan a ROM-ba töltődik. b. Az operációs rendszernek is van hardver igénye, nem minden konfiguráción kell működnie. c. Nem minden operációs rendszer képes egyidejűleg több program futtatására is. d. Az operációs rendszer teremt kapcsolatot a számítógép és a felhasználó között. 263. Jelölje a hamis állítást (állításokat)! a. Az operációs rendszer program, ő futtatja a programokat. b. Minden operációs rendszer egyforma, vagy legalábbis hasonló. c. Az operációs rendszer végzi a gép környezetének beállítását. d. Az operációs rendszer végzi a lemezek könyvtárszerkezetének kezelését. 264. Jelölje a hamis állítást (állításokat)! a. Az operációs rendszernek nem feladat a memória kezelése. b. Az operációs rendszer egy olyan alap program, amely nélkül a számítógép nem lenne használható. c. Az operációs rendszer működése közben a RAM-ban foglal helyet. d. Több operációs rendszer is létezik, de egy számítógépen csak egy lehet belőlük betölthető. 265. Jelölje a hamis állítást (állításokat)! a. Az operációs rendszer kommunikál a számítógép perifériáival. b. Az operációs rendszer felelős a