Betekintés: Pénzügyi számviteli ügyintéző kidolgozott tételek, oldal #5

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

lejáratú kötelezettségek 4. Tőke áttételi mutató I. – legyen minél kisebb saját tőők + hosszú lejáratú kötelezettségek hosszú lejáratú kötelezettségek 5. Tőke áttételi mutató II. – legyen minél kisebb saját tőők saját tőők 6. Saját tőke aránya – a mutató elvárt értéke min. 50 % összes forrás (tőők) i deg en tőők 7. Idegen tőke aránya (eladósodottsági mutató) – a mutató elvárt értéke max. 50 % összes forrás (tőők) mérleg szer int i eredmény + amortizáció 8. Adósságszolgálati mutató a mutató elvárt értéke min. 1,5 hosszú lejáratú kötelezettségek idei évre jutó része adózott eredmény 9. Eszköz arányos eredmény (ROA) – legyen minél jobb összes eszköz adózott eredmény 10. Saját tőke arányos eredmény (ROE) – legyen minél jobb saját tőők5. tételIsmertesse a különleges hitelezési formákat: lízing, faktor és forfait ügyletek! Mutassa be a hitelbiztosítékokat! Ismertesse a biztosítási alapelveket, a biztosítás célját, a biztosítási szerződés tartalmát, a biztosítási díj elemeit! Sorolja fel a biztosítási ágazatokat és azok fajtáit! A tárgyi eszköz megszerzésének módjai: 1. Egyösszegű vásárlás Előnye: nincs többlet költség Hátránya: költség és a kiadás jelentősen eltér 2. Hitelre vásárlás Hátránya: többlet költség keletkezik Előnye: közelebb kerül a pénzkiadás és a költség 3. Bérbevétel Előnye: a kiadás és a költség megegyezik Hátránya: drága 4. Lízingelés, mely a hitel és a bérlet egyfajta kombinációja Előnye: kedvezőbb, mint a hitel A lízing fajtái: 1. Tárgya szerint Pénzügyi (finanszírozási) lízing Operatív (működési) lízing Pénzügyi (finanszírozási) lízing Operatív (működési) lízing Megnevezés Lízingbeadó Lízingbevevő Lízingbeadó Lízingbevevő 1. Tulajdonjog X X 2. Birtoklás joga X X 3. Lízingelt eszköz aktiválása X X 4. Amortizáció elszámolása X X 5. Lízingelés bevétele X X 6. Lízingdíj fizetése X X Szervizlízing (szervizszolgálat is tartozik hozzá) Visszlízing (nagyon drága) 2. Iránya szerint Belföldi Export Import Tranzit 3.Eszköz (lehet új és használt) Személyi Lízingszorzó:

összes lízingdíj eszköz érték

A faktorálás kereskedelmi számlákba foglalt pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezés, mely bankári biztosítékkal nem fedezett. A faktorlás szereplői: − Az áruügylet eladója (faktoringszolg vevője),aki megbízza a faktorbankot követelésének behajtásával vagy megvásárálsával. − A faktorbank, amely a faktorálást nyújtja, arra vállal kötelezettséget, hogy 4 lehetséges szolgáltatásból (kinnlevőségek behajtása, követelések nyilvántartása, vevő cégkockázatának átvállalása, finanszírozás) minimum 2 átvállal. − A vevőnek nincs közvetlen szerepe a faktorálásnál, a költségeket az eladó állja. Visszkereseti faktorálás: a bank nem vállalja a kockázatot, amennyiben a követelést nem tudja behajtani, akkor az eladóval a szerződést megszűnteti, s a korábban kifizetett összeget visszaköveteli. Visszkereset nélküli faktorálás: a bank a kockázatot magára vállalja, így a vevő nem fizetési veszteség a bankot terheli. A faktorálás típusai: Csendes faktorálás: a vevő az egész ügylet ideje alatt nem szerez tudomást a faktorálásról, mert az eladó nem szeretné nyilvánossá tenni bizalmatlanságát. Finanszírozási faktorálása: faktorbank a számlák keltétől a vevő fizetésének határidejéig megfinanszírozza a vételárat. Mindez diszkontáron és általában visszkeresettel történik Lejárati faktorálás Ügynöki faktorálás A faktorálás (lehetséges) menete 1. Az áruügylet eladója megkérdezi a faktorálással foglalkozó bankot, hogy hajlandó-e megvenni az áruügylet vevőjével kötendő szerződésből fakadó követelést a lejárat előtt 2. A faktorbank kedvező válasza esetén az eladó megköti a kereskedelmi szerződést a vevővel, a faktorszerződést a faktorbankkal. 3. Az eladó a kereskedelmi szerződésben foglaltak szerint teljesít a vevővel szemben. (Az árut leszállítja) 4. A vevő igazolja az eladó teljesítését, ha az összhangban van a szerződéssel. Az eladó megküldi a faktorbanknak az igazolást és az ügylettel kapcsolatos egyéb okmányokat. 5. A faktorbank diszkontáron megvásárolja a követelést, majd a költségeket (az esedékességig hátralévő időre jutó kamatot, valamint egyéb költséget levonja) levonása után a fennmaradó vételárat kifizeti az eladónak. 6. A faktorbank értesíti a vevőt a faktorálásról, majd a szerződésben meghatározott időben beszedi a vevőtől a vételárat Faktorálás Forfetírozás Rövid lejáratú követelések megvásárlása (max. 1 év) Közép- és hosszú lejáratú követelések megvásárlása (11

«« Előző oldal Következő oldal »»