Betekintés: Pénzügyi számviteli ügyintéző kidolgozott tételek, oldal #4

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

iknek, partnereiknek engedik át. A bankok aktív bankügyleteik nagy részét a megismert, megbízható betétesei között bonyolítják le. Aktív bankügyletek: • Hitelezés (magán- és vállalkozási hitelek) • Váltóleszámítolás • Lízing • Faktorálás • Forfait • Követelést megtestesítő értékpapírok vásárlása • Kötelező jegybanki tartalék • Bankközi betételhelyezés, hitelnyújtás Hitel: pénzeszköz átengedése kamatfizetés ellenében. Hitelek csoportosítása: 1. Hitelfelvő szerint: a) Vállalkozói Rövid lejáratú (időtartama maximum 1 év) − Hitelnyújtás nyitott hitelkerettel: egyszeri döntés, mely szerint bármikor hitelt vehet fel anélkül, hogy külön megindokolná, így automatikusan leemelheti az szükséges összeget − Rulírozó hitel: hosszú távon fennáll a hitelkeret összege, és automatikusan, többször, rövid távokra hívható elő − Eseti hitelnyújtás − Áthidaló hitel: egy később beérkező forrást előlegez meg Középlejáratú (időtartama 1-3 év) − Forgóeszköz-hitelezés: forgóeszközök tartós növekedésére veszik fel − Beruházási hitelek: általában egy éven túl lejáró, exportfejlesztő beruházási hitelek Hosszú lejáratú (legalább három év az időtartama) b) Lakossági Folyószámlára, a bankkártyára adott hitellehetőség (megszabnak egy hitelkeretet, amellyel mindig túllépheti a számláján levő összeget, de általában a hónap végén vissza kell fizetnie) Fogyasztási hitel (a hitel összege elméletileg tetszőleges, futamideje rövid vagy középtávú) Lakáshitelezés (hosszú távú) 2. Időtáv szerint a) Rövid (max. 1 év) Közép (1-3 év) Hosszú (3 évtől) 3. Pénznem szerint a) Forint Deviza (kisebb kamat, így nagyobb a kockázat) 4. Fedezet alapján a) Fedezettel bíró Külön fedezet nélküli 5. Pénzmozgás szerint a) Kötelezettség vállalási hitel: szükség szerint történik pénzfolyósítás, amikorra a banknak helyt kell állnia (akredatív) b) Pénzhitel: minden esetben pénzfolyósítás történik Számlahitel: külön számlán történik a kezelése (állományi hitelezés) A hitelt a pénzforgalmi számlán tartják nyilván (forgalmi szemléletű) Kereskedelmi hitel: időtartama maximum 1 év, s a pénz és árumozgás nem egyszerre történik (előlegfizetés, utólagos fizetés). Bankhitel: a bank hitelszerzel arra vállal köt.et, hogy jutalék ellenében hitelkeretet tart fenn a másik szerződő fél rendelkezésére. Bankkölcsön: az ügyfél – kölcsönszerz. alapján – meghat. összeget vesz fel ,köt.et vállal, hogy kamatokkal együtt visszafizeti azt. Közvetett hitelfelvétel Hiteldíj: a hitel után fizetendő valamennyi költség − Kamat: a felvett pénzösszeg használati díja − Hitelelbírálási díj − Kezelési költség − Folyósítási jutalék (hitelből → kölcsön) − Rendelkezésre tartási díj… A hitelezés menete A hitelkérelmet írásban kell elkészíteni, időben kell benyújtani ahhoz a bankhoz, amelyiktől a hitelt szeretnék igényelni. A hitelezési eljárás menete: 1.Kapcsolatfelvétel a bankkal. 2.A hitelezés feltételeinek megismerése 3.A hitelkérelem összeállítása, benyújtása a bankhoz 4.A hitelkérelem megtárgyalása a bankkal 5.A bank döntése 6.A szerződés megkötése 7.A hitel folyósítása 8.Folyamatos ellenőrzés a bank által 9.Törlesztés és kamatfizetések elszámolásaHitelkérelem tartalma: Vállalkozás esetén: -vállalkozás neve ,címe -kért hitel jellege,futamideje,összege -mellékletként csatolni kell: -vállalkozás mérlegét -eredménykimutatását -cash-flow-elemzését -üzleti tervét Természetes személy esetén -az adós neve,lakcíme, -iskolai végzettsége -családi helyzete -munkahelye,annak címe -jövedelme -igényelt összeg Adósminősítés: Vállalkozás esetén: -megvizsgálja a saját vagyon részarányát -likviditását közép és rövidtávon -jövedelmezőségét -adósságszolgálatát Természetes személy esetén:-a hitelfelvevő és adóstársa havi nettó összjövedelmének 30 %-a -magasabb összeg esetén a bank követelhet fedezi-e a havonta fizetendő adósságszolgálatot.

ingatlanfedezetet,áruvásárlás esetén maga a vásárolt áru lehet a biztosíték.

Leggyakrabban használt hitelképességi mutatók: 1. Likviditási mutató (fizetőképesség) – a mutató elvárt értéke min. 1,3

2. 3.

forgó eszközök (likvideszközök ) rövid lejáratú kötelezettségek forgó eszközök − készletek Gyors likviditási mutató (likviditási gyors ráta) – a mutató elvárt értéke min. 1,1 rövid lejáratú kötelezettségek
Nettó forgó tőke: azon forgóeszközök nagysága, amelyeket tartós forrásból finanszíroznak. Előjele általában pozitív.

forgó eszközök − rövid lejáratú kötelezettségek hosszú

«« Előző oldal Következő oldal »»