Betekintés: Pénzügyi számviteli ügyintéző kidolgozott tételek, oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!1. tételDefiniálja a gazdpolitikát és a pénzügypolitikát! Határozza meg céljait, feladatait, sorolja fel részterületeit! Beszéljen részletesen a monetáris politika megvalósításának eszközeiről! Sorolja fel a jegybank alapvető feladatait, ismertesse az MNB szervezeti felépítését! A gazdaságpolitika a gazdasági célok kijelölése valamint a célok eléréséhez szükséges eszközök, módszerek és intézkedések összessége.Tudatos és célszerű beavatkozás a gazdaság mozgásába. Lehet iránya szerint: - expanzív: ösztönző, támogató, fejlesztő - restriktív: megszorító, visszafogó A gazdaságpolitika célja lehet: Válságkezelés Anti infláció Növekedés orientált Stabilizálás Részterületei : Pénzügy ,- foglalkozás,- jövedelem ,- életszínvonal,-külgazdasági ,- agrár,- szociális, -politika, Legfontosabb része a pénzügyi politika, amely a pénzügyi rendszert szabályozza. Pénzügyi politika: olyan felső szintű döntések, intézkedések összessége, amelyek meghatározzák a pénzmozgások és pénzkapcsolatokat szabályozásának céljait és eszközeit. Részei: Költségvetési politika (más néven fiskális) Monetáris politika: a jegybank a forgalomban lévő pénzmennyiséget szabályozza Deviza politika A monetáris politika megvalósításának eszközei: a) A refinanszírozási volumen szabályozása refinanszírozási hitelek nagyságának és feltételeinek szabályozásával a központi bank befolyásolni tudja a hitelintézetek műveleteit a refinanszírozási hitel a jegybank által a hitelintézetek számára nyújtott hitel b) Kamatláb-politika (jegybanki alapkamat) az a kamatláb, amelyet a központi bank számít fel a kereskedelmi bankok számára folyósított hitelek után ha refinanszírozási kamatláb megnő, akkor csökkenti a forgalomban lévő pénzmennyiséget c) A kötelező tartalékráta rendszere a kereskedelmi bank a nála elhelyezett idegen forrás után tartalékolni köteles (tipikusan bankbetét után) a tartalékráta növelése esetén, a pénzmennyiség csökkenni fog d) A nyíltpiaci műveletek a központi bank értékpapírokat (állampapírokat) forgalmaz azzal a céllal, hogy a forgalomban lévő pénztömeget és hitelállományt szabályozza ha értékpapírt vásárol, akkor a forgalomban lévő pénztömege nőni fog ha értékpapírt ad el, akkor a forgalomban lévő pénztömege csökkenni fog e) Napi likviditási tartalék f) Árfolyam-politika A jegybanki feladatok, funkciók: 1. A forint értékállandóságának biztosítása − a forint belső stabilítása azt jelenti, hogy az MNB a „hivatalos felelőse” az infláció alakulásának − a külső stabilitás a forint árfolyamának változatlan szinten tartását jelenti − naponta közzé teszi a forint hivatalos árfolyamait az MNB 2. Készpénz kibocsátása 3. Az „állam bankja” − vezeti az állami költségvetés számláit, lebonyolítja fizetéseit 4. A „bankok bankja” − a kereskedelmi bankokkal tartja közvetlenül a kapcsolatot befolyásolja a kereskedelmi bankok működését 5. Külgazdasági feladatok − gyűjti a valuta-, deviza- és aranykészleteket 6. Gazdaságpolitikai tanácsadó − köteles az adott ország kormányával együttműködni a gazdaságpolitika kidolgozásában, ill. végrehajtásában Az MNB szervezeti felépítése 1924-ben rendeleték el a felállítását (a jegybank törvény alapján), mely rt formában működik működése van a legszigorúbban szabályozva. Nem elsődleges célja a nyereségszerzése, s nem köteles az Rt. szót használni a jegybanki törvény alapján. Állami tulajdonban van, de önálló szervezetként működik, az aktuális kormánnyal csak együtt kell működnie, s nem utasításokat kell követnie. Elnöke a Nemzetgazdasági Minisztérium elnöke.Az MNB szervezetileg több egységből áll. Közgyűlés feladata az alapszabály megállapítása ,módosítása, az alap- és tartaléktőke meghatározása, a mérleg, vagyon- és eredménykim. megállapítása, az eredmény felosztása, az igazgatóság választott tagjai, a könyvvizsg. megválasztása, a kiemelt vezetők,vezető szervek tagjai díjazásának megállapítása. Monetáristanács, mely az MNB legfőbb irányító szerve, mely határoz az MNB éves monetáris politikai irányelvekről, jegybanki politika eszközeinek módosításáról. Igazgatóság: végrehajtó szerv, mely segíti az elnököt munkája elvégzésében (tagjai: elnök, alelnök, választott tagok). Felügyelőbizottság, mely ellenőrző szerve az MNB-nek.Az MNB közvetlenül az Országgyűlés alárendelt szerve, elnöke évente beszámol az Orszgyűlnek. .Élén az elnök áll, miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevez ki 6 éves időtartamra. .Alelnököt is. MNB részt vesz a kormány gazdaságpolitikai programjának kialakításában. Az MNB együttműködik a Pénzügyi Szervezetek

  Következő oldal »»