Betekintés: Dr. Marczell Mihály - Bontakozó élet I., az egyén összetevői, oldal #2

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

.............................................................. 60 2. A vallás-erkölcsi életfokozatok................................................................................................................ 62 3. A dolgozó ember..................................................................................................................................... 64 III. Az ember, mint a környezet befogadója és átalakítója. ............................................................................... 65 1. A környezetről általában.......................................................................................................................... 66 2. Életkörülmények és élethullámzások. ...................................................................................................... 68 3. Az állami és társadalmi életkeretek. ......................................................................................................... 69 4. Az anyagi életfeltételek. .......................................................................................................................... 72 5. A vallások légkörében. ............................................................................................................................ 77 6. A környező kultúra.................................................................................................................................. 79 7. A világnézetek népszerűsítésének hatásai................................................................................................. 81 8. A dekadens világnézet erkölcsi kihatásai.................................................................................................. 85 7. Az „imponderabilia”................................................................................................................................ 89 BEFEJEZÉS. .................................................................................................................................................. 91 1. Az összefogó hatalom.............................................................................................................................. 91 2. Az egyéniség........................................................................................................................................... 92 3. Az életerők.............................................................................................................................................. 93QUIS ET QUID?
Huszonötévi lelkipásztori és nevelő-munka tapasztalataiból merített pedagógiai elveket, de főleg a mindennapi élet sokszor fölemelő és nem egyszer fájdalmas eseteinek szövevényéből leszűrt emberismeretet kíván e hatalmas munka szerzője a magyar közönség kezébe juttatni. Meggyőződésem szerint nemcsak a hivatásos nevelők asztalán lesz az vezérfonál, hanem talán inkább annak a társadalomnak, mely a család és nemzet drága kincsét, a gyermeket és embert nem kísérleti alanyként, hanem lelkéhez forrott életértékként kezeli, a lélekformálás terén elmélkedő és törvénykönyve. A mű szerzője negyedszázados tapasztalat alapján állította össze gondolatmenetét, de ezek a gondolatok nem annyira saját reflexiói, vagy a hagyományos pedagógia elméleti megállapításai, – bár szakszerű pedagógusok számára is levonja következtetéseit és útbaigazításait –, hanem a gyermekekkel és emberekkel iskolai előadás során, bizalmas lelki megnyilvánulások kapcsán, papi kezelés tapasztalataként szerzésit gazdag ismeret. Nem tudományos teóriát akar szerzőnk velünk elfogadtatni, hanem az emberi lélek megnyilvánulásaiból szerető gonddal és figyelemmel vonja le minden iskolai hagyománynál gyakorlatibb, ha talán nem is olyan tudományos külsejű következtetéseit. Marczell Mihály hosszú nevelő- és papi működése során nem elégedett meg a fegyelmezéssel és jóra-szoktatással, hanem a gyermekekkel, serdült ifjakkal és felnőttekkel folytatott sűrű tárgyalásait és probléma oldozásait részint maga örökítette meg, részint pedig az érdekeltekkel mondatta és íratta meg azokat a nagy kérdéseket, vergődéseket, kísérleteket és megoldási módozatokat, melyeket a legnagyobb iskola, az élet, vet fel s tár elénk megoldást kereső feladatul, mint nevelőnek is, de még inkább a nevelendők földi és örök üdvösségének feltételéül. Akik bepillantást nyertek „Marczell atya” pedagógiai műhelyébe, csodálkozva látták azt a rengeteg jegyzettömeget és keze alól nap-nap után kikerülő elmélkedéseket, melyek hatalmas kartonkötegekben gyűjtötték össze egy emberszerető, de az emberben mindenekfölött a lelket formáló művész alkotásait. A kérdezősködésekre a válasz következetesen az volt, hogy ha majd sokévi munka után nagy

«« Előző oldal Következő oldal »»