Betekintés: Középszintű történelem tételek, angolul, oldal #4

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

le currency, which wouldn’t devaluate (no income from exchange fee, but it supported external trading) - tricesima (=harmincadvám) The tariff was 1/30 of all commercial affairs. - gate tax Was mainly collected from the peasantry after every gate, where a chart could go through. - census (tax of townships and royal landholdings) - also levied tax on the church (1/3 of the papal income) Visegrád meeting 1335 - Vienna had stable right (=árumegállító jog) for any good transported through the city  - the local traders gained most of the profit (discouraged the export of Hungarian goods towards the West) - Charles summoned a council with the Czech and Polish king - issued a trading agreement  established new trading routes protected by the royal power avoiding Vienna - in his foreign policy the king’s aim was to strengthen Hungary’s position with dynastical marriages - also agreed that Louis (son of Charles) would inherit the Polish throne after the death of Kázmér III Charles didn’t launch campaigns the peaceful years helped the development of the economy, and craftsmanship  foundation of guilds agriculture was also improving, Hungary’s population was constantly increasing after Charles Robert’s death in 1342 his son Louis inherited a strong and powerful countryRULE OF LOUIS (THE GREAT) I.
1342-1382
wanted to be a emperor (such as Alexander the Great) by occupying Poland and the Kingdom of Naples his younger brother (Andrew) married with Johanna, but he was assassinated and never been crowned Louis launched campaign against Naples in 1347 to revenge his brother’s death they captured Naples, but both the Pope and the city of Venice turned against him since the distance was so huge after the second useless campaign in 1450 he finally gave up his idea in 1370 Kázmér III. died and Louis became Polish king  personal union of Hungary and Poland the constant wars (against Venice for the Dalmatic cities, the Turks and other heretics caused high expenses Louis had to rely on the nobles’ army (=nemesi felkelés) in his conquests  the noble families emerging under the era of Charles became more and more powerful he needed greater income so he had to levy taxes  in some areas nobles introduced the ninth the higher taxes favoured for the wealthier nobles against the lesser ones Louis to protect middle nobility against the barons in 1351 modified the Magna Charta issued by Andrew II. - gave equal rights for all nobles - Law of Entailment (=ősiség törvénye) it declared the immunity of noble landholdings (could not be sold) - introduction of ninth in the whole country continued his father’s policy (especially supporting the development of cities) Louis’ rule was strong enough to control the power of the barons, but he had no male heir for the throne after his death, strife began for the throne

-Az Anjouk Magyarországon: Károly Róbert és Nagy Lajos
Az Árpád-ház utolsó uralkodója, III. András 1301-ben bekövetkezett halála után az anarchia évei következtek. A II. András uralma alatt elkezdődött birtokadományozás mindenki számára láthatóan "meghozta gyümölcsét". A megerősödött hatalmú bárókat joggal nevezik kiskirályoknak: a központi hatalom gyöngesége folytán saját birtokaikon uralmuk szinte korlátlan volt. A királyi hatalom jószerével csak az ország közepén érvényesült. Az 130I-1308-ig terjedő időszakot interregnumnak nevezik, jóllehet a "királynélküliség" felfogás kérdése. Királyunk már 1301-ben is volt, amikor az első számú trónkövetelőt, Károly Róbertet, a nápolyi király fiát egy kisebb csapat Esztergomba kísérte, ahol az érsek megkoronázta. Károly Róbertnek ekkoriban belső szövetségesei alig voltak, inkább a pápára számított, aki viszont tó1e remélte a pápaság befolyásának növekedését Magyarországon. Néhány hónappal később, augusztusban a bárók úgyszintén koronáztak, de ók Vencelt, a cseh király fiát ültették a trónra. Választásukban leginkább az befolyásolta őket, hogy a tizenkét esztendős királyfitól egyelőre nem kellett félteni hatalmukat. Igyekeztek is minél inkább elzárni Vencelt a hatalom gyakorlásától, úgyhogy apja 1304-ben haza is vitette, s a fiú egy év múlva formálisan is lemondott a magyar trónról rokona, Wittelsbach Ottó bajor herceg javára. (A fiatal III. Vencelt egyébként 1306-ban meggyilkolták, vele halt ki a cseh államalapítás óta uralkodó Premysl-dinasztia.) Ottót 1305 decemberében koronázták meg, de szövetségesek híján végül hazament Bajorországba. Károly ellenben szövetségesekre tett szert, különösen azután, hogy a püspöki kar nagy része átpártolt hozzá. Budát csak rajtaütéssel tudta bevenni, s csupán 1308-ban sikerült a pápa követének, Gentilis bíborosnak rávennie a legnagyobb hatalm

«« Előző oldal Következő oldal »»