Betekintés: Angol középfokú szógyűjtemény

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Angol szókincs – Általános
1/7
SOMETHING
for all I care
to take care of sg
to take a sample of sg
to put in operation
to be in operation
God bless you!
by profession he is a...
profession of faith
it is all one
it is all the same to me
to become one
to be made one
once upon a time
by chance
to give sy a chance
game of chance
to take chances
to be in session
to be qualified to teach English
to qualify for sg
as a result of sg
to result in sg
this goes for you too
my watch is losing
my watch loses two minutes
three point five
to be at the point of doing sg
to come to the point
the shares rose 5 points
to point at sg
collect call
knitted goods
long-distance
the others
in other words
the other world
I cant do other than to...
card trick
If you go on like this,...
what is going on here?
I dont like the way she goes on
these shoes wont go on my feet
the lights go on
by his own admission

VALAMI
én felőlem akár
vmre vigyázni
vmről mintát venni
üzembe helyezni
üzemben van
egészségére!
foglalkozását tekintve ő egy...
hitvallás
mindegy
nekem mindegy
eggyé válik
egyesül
egyszer volt hol nem volt
véletlenül
esélyt adni
szerencsejáték
kockáztatni
ülésezni
angoltanári képesítése van
képesítést szerez vmre
vmnek eredményeként
eredményez vmt, végződik vmben
ez rád is vonatkozik
késik az órám
két percet késik az órám
három egész öttized
azon a ponton van, hogy megtegyen vmt
rátérni a tárgyra
5 ponttal emelkedtek a részvények
újjal mutatni vmre
"R" beszélgetés
kötöttáru
távolsági
a többiek
más szavakkal
a másvilág
Nem tehetek mást, mint...
kártyamutatvány
Ha így folytatod,...
hát itt meg mi történik?
nem tetszik a viselkedése
ez a cipő nem megy a lábamra
kigyúlnak a lámpák
saját bevallása szerintAngol szókincs – Általános
2/7
a course of lectures
to take place
place of birth
place of residence
no place like home
to call in question
question of time
a thing with a hole
a machine for making holes
a tool for cutting wood
a thing for doing sg
some material for making curtains
some liquid for cleaning windows
some powder for washing clothes
some stuff for killing insects
to take out a policy
to give offence to sy
to take offence at sg
no offence was meant!

előadássorozat
helyet foglalni
születési hely
lakhely
mindenütt jó, de legjobb otthon
kétségbe vonni
idő kérdése
egy lyukas valami
egy gép lyukkészítéshez
egy eszköz favágáshoz
egy dolog vmhez
anyag függönykészítéshez
folyadék ablaktisztításhoz
por ruha-mosáshoz
anyag/dolog rovar-írtáshoz
biztosítást kötni
megsérteni vkt
megsértődni vmn
nem akartam megbántani!

CAR
number plate
seat belt
window
roof
tailgate
windscreen wipers
steering wheel
windscreen
aerial
mirror
door
headlight
bonnet
wing
engine
rear light
indicator
bumper
exhaust pipe
wheel
jack
accelerator pedal
brake pedal
clutch pedal

AUTÓ
rendszámtábla
biztonsági öv
ablak
tető
csomagtartó-ajtó
ablaktörlők
kormánykerék
szélvédő
antenna
tükör
ajtó
fényszóró
motorháztető
motorházoldallap
motor
hátsó lámpa
indexlámpa
lökhárító
kipufogócső
kerék
kocsiemelő
gázpedál
fékpedál
kuplungAngol szókincs – Általános
3/7
dashboard
gear lever
handbrake

műszerfal
sebességváltó kar
kézifék

WHAT DO YOU DO?
doctor
secretary
electrician
housewife
shop assistant
artist
engineer
medical student
photographer
politician
singer
comedian
actress
actor
writer
typist
president
dentist

MIT DOLGOZOL?
orvos
titkár
villanyszerelő
háziasszony
bolti eladó
művész
mérnök
orvostanhallgató
fényképész
politikus
énekes
vígjátékszínész
színésznő
színész
író
gépíró
elnök
fogorvos

FURNITURE
piece of furniture
cooker
sofa
fridge
armchair
television
cupboard
bath
wardrobe

BÚTORZAT
bútor
tűzhely
kanapé
hűtő
fotel
televízió
faliszekrény
fürdőkád
ruhaszekrény

HOROSCOPE
Aquarius (Jan 21)
Pisces (Feb 19)
Aries (Mar 21)
Taurus (Apr 21)
Gemini (May 22)
Cancer (June 22)
Leo (July 23)
Virgo (Aug 24)
Libra (Sept 24)

HOROSZKÓP
Vízöntő
Halak
Kos
Bika
Ikrek
Rák
Oroszlán
Szűz
MérlegAngol szókincs – Általános
4/7
Scorpio (Oct 24)
Sagittarius (Nov 23)
Capricorn (Dec 22)

Skorpió
Nyilas
Bak

POLITICS
body
cabinet
capital
congress
Conservatives
country
county
Democrats
federation
government
head of state
the House of Commons
the House of Lords
King
Labour Party
law
Liberal Democrats
majority
member
Member of Parliament
minister
minority
police
political party
party meeting
party member
to join the party
power
President
Prime Minister (PM)
Queen
representative
republican
road
senate
senator
state
to approve
to consist of sg
to divide the House

POLITIKA
testület
kabinet
tőke
nagygyűlés
konzervatívok
ország
megye
demokraták
szövetség
kormány
államfő
az angol alsóház
az angol felsőház
király
munkáspárt
törvény
szabaddemokraták
többség
tag
országgyűlési képviselő
miniszter
kisebbség
rendőrség
politikai párt
pártgyűlés
párttag
belépni a pártba
hatalom
elnök
miniszterelnök
királynő
képviselő
köztársaságpárti
út
szenátus
szenátor
állam
jóváhagy
állni vmből
szavazást elrendelniAngol szókincs – Általános
5/7
to elect
to govern
centre
federal
left-wing
local
real
regional
responsible for
right-wing
to determine on
partly
separately
slightly
agriculture
colony
economy
election
employment
unemployment
democracy
industry
percentage
population
tourist
friendship
war
to get worse
to improve
to increase
homeless
independent
foreign
news
whats the news?
to visit
hunger
demonstration
traffic
job
advertisement
assistant
company
firm
experience

választani
kormányozni
közép
szövetségi
baloldali
helyi
igazi
területi
felelős vmért
jobboldali
dönteni vm mellett
részben
elválasztva
némileg
földművelés
gyarmat
gazdaságtan
választás
alkalmaztatás
munkanélküliség
demokrácia
ipar
százalékarány
népesség
turista
barátság
háború
rosszabbodik
javulni
növekedni
otthontalan
független
idegen
hír
mi újság?
meglátogatni
éhség
tüntetés
forgalom
munka
hirdetés
alkalmazott
társaság
cég
tapasztalatAngol szókincs – Általános
6/7
interview
pay
qualification
salary
manager
to advertise
essential
full-time
necessary
unnecessary
several

interjú
fizetés
képesítés
fizetés
igazgató
hirdetni
lényeges
teljes munkaidejű
szükséges
fölösleges
számos

to bend
to break
to catch
to cut
to drop
to hit
to kick
to lift
to mend
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


to pick up
to polish
to pour
to pull
to push
to put down
to roll
to scratch
to sharpen
to slice
to swing
to switch on
to switch off
to tear
to throw
to tie
to touch
to turn

meghajlítani
eltörni
megfogni
elvágni
elejteni
megütni
megrúgni
felemelni
megjavítani
felszedni
kifényesíteni
önteni
húzni
tolni
letenni
csavarni
karcolni
élesíteni
vágni
lengetni
felkapcsolni
lekapcsolni
elszakítani
dobni
kötni
megérinteni
forgatni

PLACES
hill
mountain
valley
wood

HELYEK
domb
hegy
völgy
erdőAngol szókincs – Általános
7/7
stream
waterfall
island
river
lake
bridge
path
road

patak
vízesés
sziget
folyó

híd
ösvény, gyalogút
(köz)út

CHESS
chessboard
chess piece
bishop
castle
king
knight
pawn
queen

SAKK
sakktábla
sakkfigura
futó
bástya
király

paraszt
királynő

CARD
the queen of hearts
the king of clubs
the ace of diamonds
the jack of spades
the three of clubs

KÁRTYA
kör dáma
treff király
káró ász
pikk bubi
treff hármasAngol szókincs – Bankügyek
1/1
bank account
to open a bank account
to fill in a form
current account
deposit account
savings account
interest
to pay money into an account
to take money out
to withdraw money
overdraft
to have an overdraft
the account is overdrawn
bank card
cashpoint card
cashpoint
cash machine
cash dispenser
PIN code (Personal Identification Number)
bank statement
balance
bank charges
standing order
counterfoil
cheque
check US
cheque book
credit card
credit limit
to pay by cheque
to pay by credit card
to pay in cash
debts
to have debts
to be in financial difficulties
to go into debts
to be good with money
to borrow from sy
to lend to sy
to owe
to pay off
mortgage

bankszámla
bankszámlát nyitni
űlapot kitölteni
folyószámla
kamatozó számla
kamatozó számla
kamat
pénzt befizetni számlára
pénzt levenni a számláról
pénzt levenni a számláról
hiteltúllépés
túllépni a hitelkeretet
túllépni a hitelkeretet
bankkártya
bankkártya
pénzfelvevő automata
pénzfelvevő automata
pénzfelvevő automata
PIN szám
banki jelentés
egyenleg
kezelési költség
átutalás
ellenőrző szelvény
csekk
csekk
csekkfüzet
hitelkártya
hitelhatár
csekkel fizetni
hitelkártyával fizetni
készpénzzel fizetni
adósság
adóssága van
anyagi problémái vannnak
adósságba keveredni
tud bánni a pénzzel
kölcsönkérni vktől
kölcsönadni vknek
tartozni
visszafizet
építési, lakásvásárlási kölcsönAngol szókincs – Oktatás
1/4
crèche GB
day nursery US
nursery school
kindergarten
primary school
secondary school
high school US
grammar school
vocational school
trade school
comprehensive school
public school GB
public school US
private school
fee-paying school
boarding school
the sixth form
tuition fee
language school
the humanities
the sciences
optional subjects
compulsory subjects
curriculum
syllabus
timetable
in a lesson
to hear the lesson
to take lessons in English
to meet the requirements
standard
form
form master
class
school fee
school year
term
course
break
school report
mark
grade
textbook
teaching method
teaching staff

bölcsőde
bölcsőde
óvoda
óvoda
általános iskola
középiskola
középiskola
gimnázium
szakiskola
ipari iskola
középiskola több tagozattal 11-18
előkelő középiskola
ingyenes középiskola
magániskola
tandíjfizetős iskola
bennlakásos iskola
angol középiskola legfelső osztálya
tandíj
nyelviskola
humán tárgyak
természettudomány
fakultatív tárgyak
kötelező tárgyak
tanmenet
tanmenet
órarend
tanórán
kikérdezni a leckét
angol tanórákat venni
megfelelni a követelményeknek
általános iskolai osztály
osztály
osztályfőnök
osztály
tandíj
iskolaév
félév
tanfolyam
szünet
bizonyítvány
osztályzat
osztályzat
kézikönyv
tanítási módszer
tanári karAngol szókincs – Oktatás
2/4
head master
gifted
talented
weak
hopeless
bright
quick in the uptake
hardworking
lazy
discipline problems
to take ones school leaving exams
GCSE (General Certificate of Secondary Examination)
GCE (General Certificate of Education)
O-level exam
A-level exam
school leaver
to go on to university
to matriculate at a university
to register for a degree
to admit to the university
to attend courses at a university
a man with a university degree
to win a place at a university
to be admitted to
to be rejected
to get a scholarship
to major in sg US
to apply for admission to
lecture on sg
seminar
semester
thesis
to start school
to leave school
to go to school
to attend a school
to be a first year student
to be in ones first year
to play truant
to skip a lesson
to be absent
to go to evening classes
to go to private lessons
to do a subject
to do well at school in a subject

osztályfőnök
tehetséges
tehetséges
gyenge
reménytelen
okos, eszes
gyors felfogású
szorgalmas
lusta
fegyelmezési gondok
éretségizni
érettségi állami iskolákban
érettségi nem állami iskolákban
O-szintű vizsga (alap vizsga)
A-szintű vizsga (erősebb vizsga)
végzős
egyetemre menni
egyetemen tanulni
egyetemre beiratkozni
egyetemre felvenni
egyetemre járni
egyetemet végzett ember
felveszik egy egyetemre
felveszik vhova
nem veszik fel
ösztöndíjat kap
főtantárgynak választ vmt
felvételizni vhova
előadás vmről
szeminárium
tanulmányi félév
tantétel
iskolát kezdeni
iskolát befejezni
iskolába járni
iskolába járni
elsős lenni
elsős lenni
iskolát kerülni, lógni
kihagy egy tanítási órát
hiányozni
esti órákra járni
magánórákra járni
egy tantárgyat tanulni
jó lenni az iskolában egy tantárgybólAngol szókincs – Oktatás
3/4
to be good at
to be bad at
to be weak in
to get low marks in
to do a test
to answer the teachers questions
to specialize in a subject
specialised class
to make sy interested in
to fail sy
to pass sy
to have a gift for
to coach sy
to keep discipline
to prepare for an exam
to take for an entrance exam
to sit for an oral exam
to sit for a written exam
advanced level exam in
to pass an exam
to fail an exam
to scrape through an exam
he graduated in law
to qualify as a doctor
to take a degree in medicine
undergraduate
postgraduate course
MA (Master of Arts)
MSc (Master of Science)
PhD (Doctor of Philosophy)
History
Geography
Biology
Art
Arts US
History of Art
Maths/Mathematics
the natural sciences
Physics
Chemistry
Hungarian Language and Literature
Foreign Languages
Philosophy
Singing
Music US

jó lenni vmben
rossz lenni vmben
gyenge lenni vmben
rossz jegyeket szereni vmből
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


dolgozatot írni
felelni
egy tantárgyra specializálja magát
szakosított osztály
felkelteni vkben az érdeklődést vmre
megbuktatni vkt
átengedni vkt
tehetséges vmből
felkészíteni vkt
fegyelmet tartani
vizsgára készülni
felvételi vizsgára menni
szóbeli vizsgára menni
írásbeli vizsgára menni
haladó vizsga vmből
átmenni vizsgán
megbukni vizsgán
átcsúszni vizsgán
jogot végzett
ledoktorál
diplomát szerez orvostanból
hallgató
posztgraduális képzés
bölcsészettudományok magisztere
természettudományok magisztere
bölcsészdoktor
történelem
földrajz
biológia
művészet
művészet
művészettörténet
matematika
természettudományok
fizika
kémia
magyar nyelv és irodalom
idegen nyelvek
filozófia
ének
énekAngol szókincs – Oktatás
4/4
RE (Religious Education)
PE (Physical Education)
Computer Science
Technology

hittan
testnevelés
számítástechnika
technikaAngol szókincs – Mindennapok
1/10
NAMES
first name
Christian name
family name
full name
maiden name
nickname

NEVEK
utónév
keresztnév
családnév
teljesnév
leánykori név
becenév

RELATIVES
parents
step mother
foster mother
close relatives
distant relations
on our fathers side
only child
twin sister
step sister
grandparents
cousin
uncle
aunt
nephew
niece
godmother
my in-laws

ROKONOK
szülők
mostohaanya
nevelőanya
közeli rokonok
távoli rokonok
az apai ágon
egyedüli gyerek
ikerhúg
mostohanővér
nagyszülők
unokatestvér
nagybácsi
nagynéni
unokaöccs
unokahúg
keresztanya
feleségem családja

MATERIAL STATUS
single
unmarried
married to sy
divorced
separated
bachelor
widow(er)
to go (out) with sy
to live with sy
to co-habit with sy
co-habitation
to split up

TÁRGYI HELYEZET
magában álló
nem házas
házas vkvel
elvált
különvált
agglegény
özvegy
járni vkvel
élni vkvel
együtt élni vkvel
együttélés
szétválni

MARRIAGE
girlfriend
boyfriend
fiancée

HÁZASSÁG
barátnő
barát
menyasszonyAngol szókincs – Mindennapok
2/10
fiancé
spouse
future husband
ex wife
hubby
wedding
bride
groom
honeymoon
to marry sy
to divorce sy
to get engaged
to seperate from sy
broken home
broken marriage
one-parent family
single-parent family

vőlegény
hitves
jövőbeli férj
volt feleség
férjecske
esküvő
menyasszony esküvőn
vőlegény esküvőn
nászút
elvenni vkt
elválni vktól
jegyessé lenni
különvál vktől
felbomlott ház
felbomlott házasság
egyszülős család
egyszülős család

KIDS
to be pregnant
pregnancy
on maternity leave
to bring up children
to raise children
to rear children
to be childless

KÖLYKÖK
terhes lenni
terhesség
szülési szabadságon
gyerekeket felnevel
gyerekeket felnevel
gyerekeket felnevel
gyermektelen lenni

AGE
child
baby
toddler
kid
adolescent
teenager
young
person
lady
man
adult
grown-up
middle-aged
elderly
pensioner
in my early twenties
in your mid teens

KOR
gyerek
baba
totyogó
kölyök
kamasz
tizenéves
kölyök
személy
hölgy
ember
felnőtt
felnőtt
középkorú
öregedő
nyugdíjas
korai huszaimban
tízesek közepénAngol szókincs – Mindennapok
3/10
in your late 30s

késői 30asokban

APPEARANCE
fair complexion
pale complexion
dark complexion
suntan
blond hair
fair hair
short hair
long hair
straight hair
wavy hair
curly hair
dyed hair
thick hair
in a ponytail
in a bun
combed back
combed to the side
bald
beard
moustache
a round face
a long face
an oval face
a high forehead
a low forehead
an ordinary nose
a big nose
a snub nose
thin lips
thick lips
broad shoulders
medium height
average heigt
thin
skinny
fat
chubby
plump
strong
well-built
pretty
good-looking

MEGJELENÉS
világos arcszín
sápadt arcszín
sötét arcszín
lesülés
szőke haj
világos haj
rövid haj
hosszú haj
egyenes haj
hullámos haj
göndör haj
festett haj
vastag haj
lófarokban
kontyban
hátra fésült
oldalra fésült
kopasz
szakáll
bajusz
kerek arc
hosszúkás arc
ovális arc
magas homlok
alacsony homlok
közönséges orr
nagy orr
pisze orr
vékony ajkak
vastag ajkak
széles vállak
közepes magasság
átlagos magasság
vékony
sovány
kövér
pufók
kövér
erős
jó felépítésű
csinos
jó kinézetűAngol szókincs – Mindennapok
4/10
handsome
rather plain
ordinary-looking
well dressed
smartly dressed
shabbily dressed
to wear glasses
elegant clothes
casual clothes

jóképű
inkább köznapi
normál kinézetű
jól öltözött
elegánsan öltözött
rongyosan öltözött
szemüveget viselni
elegáns öltözék
alkalmi öltözék

WEATHER
nice
fine
good
sunny
mild
warm
clear day
clear sky
lovely day
bad
nasty
foul
rotten
cool
freezing cold
betterly cold
chilly
changeable
unpredictable
hot
unbearable heat
heatwave
sweltering
sultry
close
muggy
sticky
cloudy
foggy
dull
overcast
sunny spells
wet
moist

IDŐJÁRÁS
kellemes
derült

napos
enyhe
meleg
tiszta nap
tiszta égbolt
pompás nap
rossz
kellemetlen
piszkos
rohadt
hűvös
dermesztő hideg
keserves hideg
hideg
változékony
megjósolhatatlan
forró
tűrhetetlen forróság
hőhullám
fullasztó
tikkasztó
fülledt
nyomott
kellemetlen
felhős
ködös
egyhangú
borult
napos időszakok
nedves
nyirkosAngol szókincs – Mindennapok
5/10
damp
humid
humidity
to cloud over
to clear up
fog
to fog up
smog
mist
haze
dew
vapour
to evaporate
rainy
(heavy) rain
outbreaks of rain
to pour
raindrop
sleet
to drizzle
to hail
hailstone
to shower
snowflake
ice
to frost
to feeze over
to thaw
to melt
slush
mud
flood
drought
windy
strong wind
slight wind
north wind
light breeze
gale
thunder
thunderbolt
thunderclap
lightning
effects
to feel hot

nyirkos
nyirkos
páratartalom
felhősödik
kitisztul
köd
ködbe borul
füstköd
nedves köd
pára
harmat
gőz
elpárolog
esős
heves eső
esőkitörések
ömlik, zuhog
esőcsepp
ólmos eső
szitáló eső esik
jégeső esik
jégesszem
zuhog
hópehely
jég
fagy
befagy
olvad
olvaszt
latyak
iszap
ár
szárazság
szeles
erős szél
csekély szél
északi szél
gyengye szellő
erős szél
mennydörgés
mennykőcsapás
mennykőcsapás
villámlás
kihatások
melege vanAngol szókincs – Mindennapok
6/10
to get wet
to get drenched
to get soaking wet
to be wet through
to be drenched to the skin
to slip
slippery
weather report
temperature
degrees Celsius
Fahrenheit
below zero
above zero
thermometer
weather foecast
cold front
temperate climate

megázni
átázni
csuromvizessé lenni
átázni
bőrig ázni
elcsúszni
csúszós
időjárásjelentés
hőmérséklet
°C
Fahrenheit
mínusz
plusz
hőmérő ill. lázmérő
időjóslás
hidegfront
mérsékelt éghajlat

CLOTHING
informal clothes
outfit
gear
garment
dress
uniform
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


made-to-measure
ready-made clothes
tailor
dressmaker
seamstress
designer
to be in fashion
to be out of fashion
to be in/out
unfashionable
to come into fashion
to go out of fashion
trendy
chic
stylish
lates fashion
brand
fashionshow
model
catwalk

ÖLTÖZKÖDÉS
nemhivatalos öltözet
felszerelés
felszerelés
ruha
női ruha
egyenruha
mérték után készült
készruha
szabó
női szabó
varrónő
tervező
divatban van
nincs divatban
divatban van
nem divatos
divatba jön
kimegy a divatból
divatos
elegancia
divatos
legutóbbi divat
védjegy
divatbemutató
maneken
keskeny gyalogjáróAngol szókincs – Mindennapok
7/10
well dressed
fashionably dressed
smarty dressed
elegant/smart
immaculate
badly dressed
shabbily dressed
sporty clothes
to wear clothes
to wear accessories
to wear colours
to have sg on
to dress for work
to dress for dinner
to get dressed
to get undressed
to put sg on
to take sg off
to get changed
to change into sg
to fit
to suit
to match
to go with
materials
fabric
woollen
cotton
corduroy
silk
velvet
satin
lace
tartan
linen
denim
tweed
knitted
nylon
leather
fur
man-made fabrics
synthetic fabrics
pattern
colour

jól öltözött
divatosan öltözött
elegánsan öltözött
elegáns
hibátlan, makulátlan
rosszul öltözött
rongyosan öltözött
sportos ruházat
ruhát viselni
kellékeket viselni
színeket viselni
rajta van valami
mukára öltözni
ebédre öltözni
felöltözni
levetkőzni
felvenni
levenni
átöltözni
átváltozni vmvé
illik vkre
illik vkre
passzol
illik vmhez
hozzávalók, eszközök
szövet
gyapjú
pamut
kordbársony
selyem
bársony
szatén
csipke
skót mintájú gyapjúszövet
fehérnemű
farmervászon
tvíd gyapjúszövet
kötött
nejlon
bőr
bunda
mesterséges szövetek
szintetikus szövetek
minta
színAngol szókincs – Mindennapok
8/10
plain
checked
striped
dotted
patterned
embroidered
style
size
loose
tight-fitting
to try on
tight
to take in
to let out
fasteners
belt
buckle
zip-fastener
to do up
to zip
to button up
to undo
to unzip
to unbutton
fly
garments/clothes
trousers
slacks US
pants US
jeans
shorts
straight trousers
flared trousers
turn-up
overcoat
raincoat
jacket
fur coat
anorak
pocket
two-piece dress
full evening dress
suit
collar-and-tie
jacket

világos
kockás
csíkos
pöttyös
mintás
hímzett
stílus
méret

testhezálló
felpróbálni
szűk
szűkebbre venni
kiengedni
csatok
öv
csat
cipzár
begombolni
cipzárat behúzni
begombolni
kigombolni
cipzárat lehúzni
kigombolni
slicc
öltözet
nadrág
hosszúnadrág
hosszúnadrág
farmernadrág
rövidnadrág
nadrág
trapéznadrág
felhajtás
felsőkabát
esőkabát
kabát, zakó
szőrme kabát
anorák
zseb
kétrészes női ruha
bő estélyi ruha
öltöny
gallér-és-nyakkendő
zakóAngol szókincs – Mindennapok
9/10
dinner jacket GB
tuxedo US
blazer
waistcoat
shirt
blouse
top
T-shirt
sweat-shirt
short-sleeved
long-sleeved
sleeveless
open-necked
collarless
cuff
skirt
straight skirt
pleated skirt
mini skirt
long skirt
pullover
sweater
jersey
cardigan
polo GB
underclothes
pants GB
vest
panties
knickers
body
tights
socks
stockings
bra
slip
nigthdress
nightie
pyjamas
gown
swimsuit
bathing suit
swimming costume
swimming trunks
bikini

szmoking
szmoking
sportkabát
mellény
ing
blúz
top
póló
melegítőfelső
rövidujjú
hosszúujjú
ujjatlan
nyitott gallérú
gallér nélküli
kézelő
szoknya
egyenes szoknya
redős szoknya
miniszoknya
hosszú szoknya
pulóver
női pulóver
ujjas gyapjúmellény
kardigán
póló
fehérnemű
alsónadrág
trikó
bugyi
bugyi
test
harisnyanadrág
zokni
harisnya
melltartó
női ing
női hálóing
hálóing
pizsama
köntös
fürdőruha
fürdőruha
fürdőruha
fürdőnadrág
bikiniAngol szókincs – Mindennapok
10/10
bathrobe
shoes
boots
shoelaces
wellingtons
clogs
sandals
slippers
tennis shoes
gym shoes
plimsolls GB
sneakers US
flat shoes
high-heeled shoes
rubber shoes
thick shoes
platform shoes
golves
mittens
scarf
cap
hat
hood
bow tie
jogging suit
tracksuit BrE
warm-up suit US
dungarees

fürdőköpeny
cipő
csizma
cipőfűző
női gumicsizma
facipő
szandál
papucs
tornacipő
tornacipő
gumitalpú vászoncipő
vászoncipő
lapos cipő
magassarkú cipő
gumi cipő
vastag cipő
emelvénycipő
kesztyű
egyujjas kesztyű
sál
sapka
kalap
kapucni
csokornyakkendő
melegítő
melegítő
melegítő
munkaruhaAngol szókincs – Egészség
1/3
to have health
to be in good health
health centre
health insurance
healthful
seriously
to fall ill
to be taken ill
to be sick
to feel sick
infectious desease
to catch a desease
to have a cough
to have a sore throat
to have a temperature
to take sys temperature
to have a runny nose
to have a headache
to sweat
to sneeze
to vomit
to feel dizzy
to feel shivery
to faint
to be depressed
to lose ones appetite
to lose ones voice
miserable
awful
to suffer from insomnia
to be short of breath
theres something wrong with sg
chickenpox
measles
mumps
pneumonia
rheumatism
virus
ulcer
bronchitis
inflammation
indigestion
cancer
heart attack
brain haemorrhage

egészséges lenni
egészséges lenni
orvosi rendelő
betegbiztosítás
egészséges
komolyan
megbetegedni
megbetegedni
hányni
hányingere van
fertőző betegség
betegséget elkapni
köhögni
fáj a torka
láza van
megmérni vknek a lázát
folyik az orra
fáj a feje
izzadni
tüsszenteni
hányni
szédülni
rázza a hideg
elájulni
lehangolt lenni
elveszti az étvágyát
elmegy a hangja
szánalmas
borzalmas
álmatlanságtól szenvedni
levegő után kapkodni
vm baj van vmvel
bárányhimlő
kanyaró
mumpsz
tüdőgyulladás
reuma
vírus
fekély
hörghurut
gyulladás
emésztési zavar
rák
szívroham
agyvérzésAngol szókincs – Egészség
2/3
appendicitis
tonsilitis
asthma
hay fever
epidemic
nervous breakdown
to brake ones arm
to sprain ones ankle
at the doctor
physician
family doctor
local GP
on duty
doctors surgery
consulting room
nurse
to call for a doctor
to see the doctor
to consult sy
to make an appointment with sy
consultation fee
to wait for ones turn
to complain about sg
to examine
to feel sys pulse
blood pressure
to listen to sys chest
to look at sys throat
to take blood sample
to give the diagnosis
to put sy on the sick list
to be on sick leave
sickness benefit
to go back for a check
to give a referral note
medical certificate
to treat sy with sg
to give first aid
to recover from an illness
treatment
to write out a prescription
to prescribe medicine
tablet
pill
sedative

vakbélgyulladás
mandulagyulladás
asztma
szénanátha
járvány
idegösszeroppanás
eltöri a karját
kificamítja a bokáját
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


az orvosnál
orvos
körzeti orvos
közreti orvos
szolgálatban
orvosi rendelő
orvosi rendelő
ápolónő
orvost hívni
orvoshoz menni
tanácsot kérni vktől
találkozót megbeszélni vkvel
konzílium (tanácsadási díj)
vár a sorára
panaszkodni vm miatt
megvizsgál
kitapintja vknek a pulzusát
vérnyomás
meghallgatja vknek a mellkasát
megnézi vknek a torkát
vérmintát venni
odaadni a diagnózist
betegállományba tenni vkt
betegszabadságon lenni
táppénz
vizsgálatra visszmenni
beutalót adni
orvosi igazolás
kezelni vkt vmvel
elsősegélyt nyújtani
betegségből felépülni
kezelés
receptet megírni
orvosságot felírni
tabletta
pirula
nyugtatóAngol szókincs – Egészség
3/3
antibiotic
antipyretic
sleeping pill
cough relief
drop
ointment
laxative
to have an injection
vaccine
to dress a wound
to put a bandage on
medicinal bath
cold compress
plaster
to be in plaster
side effect
to take sy to hospital
ambulance
stretcher
to go to hospital
to be in hospital
inpatient
outpatient
to undergo an operation
to remove sys sg
operating theatre
intensive care unit
ward
department
casualty department
paediatrics
orthopaedics
gynaecology
obstetrics
neurology
surgery
dermatology
medical ward
radiology

antibiotikum
lázcsillapító
altatószer
köhögéscsillapító
csepp
kenőcs
hashajtó
injekciót kapni
oltóanyag
sebet bekötözni
kötést feltenni
gyógyfürdő
hideg borogatás
gipsz
gipszben van
mellékhatás
vkt korházba vinni
mentők
hordágy
korházba menni
korházban lenni
fekvő beteg
járóbeteg
megoperálják, megműtik
kiveszik vmjét
műtőterem
intenzív osztály
kórterem
osztály
baleseti osztály
gyermekgyógyászat
ortopédia
nőgyógyászat
szülészet
ideggyógyászat
sebészet
bőrgyógyászat
belgyógyászat
radiológiaAngol szókincs – Hobbi és sport
1/3
sports
sport
to do exercise
to take part in sport activities
to do sport
to be good at sg
to be keen on sg
game
to do gymnastics
to ride a bike
to ride a horse
sporting event
indoor game
outdoor game
participant
amateur
professional
spectator
competitive sports
leisure sports
competitor
player
capped 17 times
international player
Olympic champion
World champion
European champion
national champion
coach
training
competition
match
championship
cup
heat
to qualify for the finals
semifinal
final
cup final
at the 1936 Olympics
Olympic Games
football World Cup
fan
supporter
result

sport
sportág
testmozgást végezni
sporttevékenységben részt venni
sportolni
jó lenni vmben
lelkesedni vmért
játék
tornázni
kerékpározni
lovagolni
sportesemény
teremjáték
szabadtéri játék
résztvevő
amatőr
profi
néző
versenysport
szabadidő sportok
versenyző
játékos
17-szeres válogatott
válogatott játékos
olimpiai bajnok
világbajnok
európabajnok
nemzeti bajnok
edző
edzés
verseny
mérkőzés
bajnokság
kupa, serleg, csésze
verseny
döntőbe bejutni
elődöntő
döntő
kupadöntő
az 1936-os olimpián
olimpiai játékok
labdarúgó-világbajnokság
szurkoló
szurkoló
eredményAngol szókincs – Hobbi és sport
2/3
to be at play
Hungary played England
Hungary beat England 2-0 (two-nil)
England defeated Hungary
to be defeated
to be beaten
to be beaten 3-1 (by three goals to one)
to win by three goals
to lose by three goals
it was a draw
to score a goal
to score a point
to win by points
score
to take the lead
to break a record for a sport
to win a gold medal
to win a silver medal
to win bronze medal
to come in first
sports equipment
stadium
pastime
to collect stamps
to keep pets
to knit
to play computer games
to play musical instruments
to sing in a choir
to dance
to take photographs
gambling
charitable work
football pools
lottery
to cook
workout
press-up
trunk bending
handstand
body building
jogging
bowling US
darts
roller-skating

játszani
Anglia Franciaország játszott
Magyarország megverte Angliát 2:0-ra
Anglia legyőzte Magyarországot
vereséget szenvedni
vereséget szenvedni
3:1-ere kikapni
három góllal nyerni
három góllal veszteni
döntetlen volt
gólt rúgni
pontot szerezni
pontozással nyerni
pont
átvenni a vezetést
megdönteni egy rekordot egy sportágban
aranyérmet nyerni
ezüstérmet nyerni
bronzérmet nyerni
elsőként beérkezni
sportfelszerelés
stadion
időtöltés
bélyeget gyűjteni
állatokat tartani
kötni
játszani számítógépen
hangszereken játszani
énekkarban énekelni
táncolni
fényképezni
szerencsejáték
jótékonysági munka
focifogadás
lottó
főzni
verseny előtti edzés
fekvőtámasz
törzshajlítás
kézenállás
body building
kocogás
tekézés
célbadobós játék
görkorcsolyázásAngol szókincs – Hobbi és sport
3/3
skateboarding
boating
chess
cards
sledging
tobogganing
fishing
angling
fishing line
fishing rod
bait
hook
hunting
sunbathing
tan
to get tanned
hiking
walking
rucksack
camping
to pitch a camp
to strike a camp
to put up a tent
caravanning

gördeszkázás
csónakázás
sakk
kártya
szánkózás
tobogánozás
halászat
horgászás
horgászzsinór
horgászbot
csalétek
horog
vadászat
napozás
barnaság
lesül
túrázás
sétálás
hátizsák
táborozás
tábort ütni
tábort bontani
sátrat felverni
lakókocsizásAngol szókincs – Törvény
1/6
ENVIRONMENT
natural environment
the state of the environment
environmental protection
air pollution
water pollution
waste dumping
landfill
to dispose of
disposal of hazardous waste
radioactive waste
poisonous emissions
exhaust fumes
unleaded petrol
ozone layer
to recycle
recycling
environmentally friendly
global problems
environmentalist
ecological group
animal rights
activist
disaster
plane crash
derailment
fire
gas leak
broken water-main
explosion
blast
nuclear power station
industrial disaster
ecological disaster
destruction
volcanic eruption
earthquake
hurricane
famine

KÖRNYEZET
természetes környezet
a környezet állapota
környezetvédelem
légszennyezés
vízszennyezés
hulladék lerakás
szemétlerakó
megszabadulni vmtől
megszabadulás a veszéles hulladéktól
radioaktív hulladék
ártalmas kisugárzások
kipufogó gázok
ólmozattlan benzin
ózonréteg
újrahasznosítani
újrahasznosítás
környezetbarát
globális problémák
környezetvédő
ökológiai csoport
állatjogok
aktivista
katasztrófa
repülőgép-lezuhanás
kisiklás
tűz
gázszivárgás
törött vízcsatorna
robbanás
robbanáskor fellépő légnyomás
atomerőmű
ipari katasztrófa
ökológiai katasztrófa
elpusztítás
vulkánkitörés
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


földrengés
hurrikán
éhinség

SOCIAL PROBLEMS
poverty
wealth
working class
middle class
upper class
the wage spectrum
standard of living
inflation
social benefit
social inequality

TÁRSADALMI PROBLÉMÁK
szegénység
gazdagság
dolgozó osztály
középosztály
felső osztály
munkabérszínkép
életszínvonal
infláció
szociális támogatás
társadalmi egyenlőtlenségAngol szókincs – Törvény
2/6
economic situation
homelessness
umemployment
invalidity
loneliness
alcoholism
alcoholic
drug addiction
drug addict
depression
feminist
male chauvinism
division of labour
ethnic minorities
refugees

gazdasági helyzet
hajléktalanság
munkanélküliség
érvénytelenség
magányosság
alkoholizmus
alkoholista
kábítószerfüggés
kábítószerfüggő
depresszió
feminista
hím sovinizmus
munkamegosztás
etnikai kisebbségek
menekültek

POLITICS
political system
to win the election
to lose the election
to vote
party
Smallholders Party
Socialist Party
Communist Party
Labour Party
Conservative Party
Christian Democrats
Liberal Democrats
Young Democrats
left-wing
right-wing
politician
policy
government
Prime Minister
President
Member of Parliament (MP)
Trade Union
corruption
scandal
inefficiency

POLITIKA
politikai szerkezet
megnyerni a választást
elveszíteni a választást
szavazni
párt
kisgazda párt
szocialista párt
kommunista párt
munkás párt
konzervatív párt
keresztény demokraták
liberál demokraták
fiatal demokraták
baloldali
jobboldali
politikus
államvezetés
kormány
miniszterelnök
elnök
országgyűlési képviselő
kereskedelmi unió
korrupció
botrány
eredménytelenség

RELIGION
church
denomination
sect
cult
religious
to believe in sg
faith

VALLÁS
egyház
feletkezet
szekta
kultusz
vallásos
hinni vmben
hitAngol szókincs – Törvény
3/6
God
to go to church
service
mass
Bible
to pray
prayer
priest
minister
Pope
Roman Catholic
Protestant
Calvinist
Anglican
Christian
Jewish
Muslim
Buddhist
atheist
non-believer
religious education (RE)

Isten
templomba menni
istentisztelet
mise
Biblia
imádkozni
imádság
pap
lelkész
pápa
római katolikus
protestáns
református
anglikán
keresztény
zsidó
muzulmán
buddhista
ateista
hitetlen
hittan

CRIME
to break the law
to commit a crime
to commit an offence
traffic offence
criminal
young offender
juvenile offender
culprit
gangster
thug
mafia
theft
robbery
to steal
car theft
thief
to rob
armed robbery
to burgle
burglary
to break in
housebreaker
to hold up
holdup
stickup
mugging
mugger
shoplifting

BŰNTETT
megszegni a törvényt
elkövetni egy bűntettet
elkövetni egy szabálysértést
forgalomi szabálysértés
bűnügyi
fiatal bűnöző
ifjúkori bűnöző
vádlott
gengszter
orgyilkos
maffia
lopás
rablás
ellopni
kocsilopás
tolvaj
elrabolni
fegyveres rablás
betörni
betörés
betörni
betörő
feltartóztatva kirabolni
fegyveres rablótámadás
fegyveres rablótámadás
utcai rablótámadás
rabló
áruházban történő lopásAngol szókincs – Törvény
4/6
shoplifter
cheating
to cheat sy
to deceive sy
to trick sy
to swindle sg out of sy
to con
conman
swindler
to be taken in
deception
fraud
swindle
to embezzle
to counterfeit
to forge
to fake
forgery
counterfeit
forged
fake
to evade tax
tax evasion
to bribe sy
bribery
racketeering
drug trafficking
drog dealer
prostitution
to blackmail
to libel
to smuggle
to hijack
hijacking
hijacker
to kidnap
to abduct
kidnapping
kidnapper
terrorist
to assault
to attack
attacker
violence
to rape
rape
rapist
arson
arsonist
to kill
to murder

bolti tolvaj
csalás
becsapni vkt
átverni vkt
átverni vkt
becsapni vkt vmvel
becsapni
szélhámos
csaló
átverték
csalás
csalás
szélhámosság
sikkasztani
hamisítani
hamisítani
hamisítani
hamisítás
hamis pénz
hamisított
hamisítvány
adót csalni
adócsalás
megvesztegetni vkt
vesztegetés
zsarolás
drog üzérkedés
drogkereskedő
prostitúció
megzsarolni
megrágalmazni
csempészni
repülőt eltéríteni
repülőgép
gépeltérítő
embert elrabolni
embert elrabolni
emberrablás
emberrabló
terrorista
tettleg bántalmazni
megtámadni
támadó
erőszak
megerőszakolni
nemi erőszak
nemi erőszakot elkövető
gyújtogatás
gyújtogató
megölni
meggyilkolniAngol szókincs – Törvény
5/6
to assassinate
to liquidate
to slaughter
to do sy in
to stab
to poison
to shoot
to run over
to strangle
murderer
murderess
assassin
murder
manslaughter

orvul meggyilkolni
eltenni az útból
lemészárolni
megölni vkt
leszúrni
megmérgezni
lelőni
elgázolni
megfojtani
gyilkos
gyilkosnő
orgyilkos
gyilkosság
emberölés

LAW ENFORCEMENT
the police
to investigate
investigation
inquiry
inquest
to track down
detective
under arrest
to arrest
court
lawsuit
to sue
to charge sy with sg
to bring a charge against sy
case
to prosecute
judge
magistrate
jury
prosecution
lawyer
trial
hearing
defendant
accused
plaintiff
witness
to give evidence of sg
to confess
to plead guilty
punishment
to find sy guilty of
to convict
capital punishment
death penalty

TÖRVÉNYVÉGREHAJTÁS
rendőrség
kivizsgálni
kivizsgálás
kérdezősködés
vizsgálat
lenyomozni
nyomozó
letartóztatás alatt
letartóztatni
bíróság
polgári per
perbe fogni
megvádolni vkt vmvel
vádat emelni vk ellen
ügy
feljelentést tenni
rendőrbíró
bíró
esküdtszék
bűnvádi eljárás
ügyvéd
bírósági tárgyalás
kihallgatás
vádlott
vádlott
felperes
tanú
tanúskodni vmről
bevallani
bűnösségét beismeri
büntetés
bűnösnek talál vmben
elítél
halálbüntetés
halálbüntetésAngol szókincs – Törvény
6/6
to deter
deterrent
to acquit
to drop a case
to appeal
Criminal Code

elrettenteni
elrettentés
vád alól felmenteni
egy ügyet lezárni
fellebbezni
büntető törvénykönyvAngol szókincs - Étel
1/1
authority
meal
snack
regularly
common
survey
popular
a bowl of cornflakes
a cup of tea
a bowl of muesli
a piece of toast with marmalade
fresh orange juice
a yoghurt
fresh fruit
black coffee
traditional
to cook
bacon
sausage
to precede
sereal
to serve
mainly
microwave oven
employee
a salad
a sandwich
a baked potato
beans on toast
frequently
crisp(s)
biscuit
instant
sector
market
a packet of crisps
course
especially
convenience
regular
diet
dish
particularly
supermarket
to heat
extremely
vinegar
scone
cake
custom

hatóság
étel
könnyű/gyors étkezés
szabályosan
szokványos
közvéleménykutatás
népszerű
egy tányér kukoricapehely
egy csésze tea
egy tányér müzli
egy darab piritós narancslekvárral
friss narancslé
egy joghurt
gyümölcs
feketekávé
hagyományos
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


főzni
angolszalonna
kolbász
megelőzni
gabonanemű
felszolgálni
főleg
mikrohullámsütő
alkalmazott
egy saláta
egy szendvics
egy sültkrumpli
bab pirított kenyéren
gyakran
burgonyaszirom
keksz
sürgős, pillanat
gazdasági szektor
piactér
egy kiscsomag burgonyaszirom
fogás
különösen
kényelem
szabályos
étrend, diéta
fogás
különösen
ABC
megmelegít
rendkívül
ecet
árpalisztből készült lángos
sütemény
szokásAngol szókincs – Utazás
1/4
CARS
vehicle
lorry
truck
van
motor bike
what make is this car?
parts of the car
number plate
bumper
headlight
indicator
bonnet
windscreen GB
whindshiled US
tyre
boot
trunk
rear light
rear window
rearview mirror
drivers seat
passenger seat
to fasten ones seat belt
steering wheel
ignition
gear lever
handbrake
accelerator(pedal)
clutch (pedal)
horn
petrol GB
gas US
by car
by road
to drive
to turn the ignition key
to start the engine
to release the handbrake
to indicate right
to signal left
to change up into second gear
to press the accolerator
to accelerate
to slow down
to change lanes
to pull out and overtake
to pull out into traffic
side street
to pull up at the red light
green light

KOCSIK
jármű
platókocsi
teherautó
furgon
motorkerékpár
milyen márkájú ez a kocsi?
az autó részei
rendszámtábla
lökhárító
fényszóró
indexlámpa
motorháztető
szélvédő
szélvédő
autógumi
csomagtartó
csomagtartó
hátsó lámpa
hátsó ablak
visszapillantó tükör
sofőrülés
utas ülés
becsatolja a biztonsági övet
kormánykerék
gyújtás
sebességváltó kar
kézifék
gázpedál
kuplung
autóduda
benzin
benzin
autóval
„tengelyen”
vezetni
elfordítani az indítókulcsot
beindítani a motort
kiengedni a kéziféket
jobbra jelezni
balra jelezni
felváltani kettesbe
nyomni a gázpedált
gyorsítani
lassítani
sávot váltani
kitérni és előzni
bemenni a forgalomba
keresztutca
megállni a piros lámpánál
zöld lámpaAngol szókincs – Utazás
2/4
to pull over by the pavement
to park the car
The Highway Code
motoring
motorist
driving licence
driving test
to have the right of way over sy
to give the right of way over sy
dead-end street
one-way street
pedestrian crossing
a set of traffic lights
speeding
at 60 miles per hour
breathalyser
to park illegally
wheel clamp GB
to tow away
to have an accident
to crash into
to run sy over
to knock sy down
to wreck the car
a write-off
motorway GB
freeway US
toll road
turnpike US
maintenance
filling station
petrol station
gas station US
garage
to break down
to have the car serviced

áthajtani a járdán
lerakni a kocsit
országúti jelzésrendszer
autozás
autós
gépjárművezetői jogosítvány
gépjárművezetői vizsga
megkapni a jobbkezet vktől
megadni a jobbkezet vknek
zsákutca
egyirányú utca
gyalogátkelőhely
forgalmi jelzőlámpa
gyorshajtás
60 mérföld per órával
alkoholszonda
illegálisan parkolni
kerékbilincs
elvontatni
balesete van
beleszaladni vmbe
elgázolni vkt
elütni vkt
összeroncsolni a kocsit
veszteség leírás veszteségé
autópálya
autópálya
vámköteles út
fizető-autópálya
fenntartás
töltőállomás
benzinkút
benzinkút
garázs
lerobbanni
szervizre vinni a kocsit

PUBLIC TRANSPORT
by bus
the N°6 tram
trolley bus
the blue line of the underground
on the yellow line
local train
suburban train
cog railway
taxi
cab
underground station
terminus
journey

TÖMEGKÖZLEKEDÉS
busszal
a hatos villamossal
trolibusz
a metró kék vonala
a ságra vonalon
helyiérdekű vonat
külvárosi vonat
fogaskerekű vasút
taxi
taxi
metróállomás
végállomás
utazásAngol szókincs – Utazás
3/4
ride
to travel on the N°7 bus
to take a bus
to get on
to get off
to change to
to go as far as
to go 3 stops
busfare
to dodge the fare
to punch your ticket
monthly pass
rush hours
to get stuck in a traffic jam
overcrowded

járművön való utazás
a hetes buszon utazni
busszal menni
felszállni
leszállni
átszállni vmre
vmeddig menni
3 megállót menni
busz viteldíj
bliccelni
kilyukasztani a jegyet
havi bérlet
csúcsforgalmi órák
beragadni egy forgalmi dugóba
túlzsúfolt

TRAINS & COACHES
ticket office
platform
single ticket
return ticket
carriage
compartment
to take a train
to catch a train
to board
to miss the train
conductor
ticket inspector

VONATOK & TÁVOLSÁGI BUSZOK
jegypénztár
vágány
egy utazásra szóló jegy
retúrjegy
vagon
fülke
vonattal menni
elfogni egy vonatot
vonatba beszállni
lekésni a vonatot
vezető
jegyellenőr

AIR TRAVEL
airplane
airport
departure lounge
air ticket
flight
to check in/out
check-in counter
boarding pass
to check in luggage GB
to check in baggage US
excess luggage
to take off
to land

LÉGI UTAZÁS
repülőgép
repülőtér
repülőtéri előcsarnok
repülőjegy
repülés
jelentkezni
jelentkezésszámláló
beszálló igazolvány
a poggyászt bejelenteni
a poggyászt bejelenteni
túlsúlyos poggyász
felszáll
földet ér

HOLIDAYS
summer holiday
winter holiday
trip
excursion
holiday resort

SZÜNIDŐK
nyári üdülés
téli üdülés
kirándulás
kirándulás
üdülőhelyAngol szókincs – Utazás
4/4
holiday by the sea
skiing holiday
camping holiday
cruise
hitch hiking
travel agency
bureau
tourist

szabadság a tengernél
síüdülés
kempingüdülés
tengeri utazás
autóstoppolás
utazási iroda
iroda
turista

GOING ABROAD
to apply for a passport
to apply for a visa
to expire
to to have sg renewed
immigration control
to check documents
to declare
to pay duty on sg
security check
to cross the border
to enter a country

KÜLFÖLDRE JÁRÁS
útlevélért folyamodni
vízumért folyamodni
lejár
megújíttat vmt
bevándorláskontroll
a dokumentumokat ellenőrizni
bevallani
vámot fizetni vmre
biztonsági vizsgálat
átmenni a határon
belépni egy országba

ACCOMMODATION
to reserve accommodation
to make a reservation in advance
to book a room
hotel
motel
full board
guesthouse
youth hostel
camp site
to put up a tent
to pitch a tent
a paying guest
to stay at a hotel
to put sy up
single room
double room
to check in
to check out
to pay the bill
to settle the bill
reception desk

ELSZÁLLÁSOLÁS
szállást foglalni
előre csinálni a foglalást
szobát lefoglalni
szálloda
motel
teljes ellátás
vendégház
ifjúsági szálló
táborhely
sátort felállítani
sátort felállítani
fizetővendég
szállodában időzni
elszállásolni vkt
egyágyas szoba
kétágyas szoba
kijelenti magát (szállodában)
bejelenti magát (szállodában)
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


számlát kifizetni
rendezni a számlát
recepció